Sunne kommun har en långsiktig cykelplan som är antagen av kommunfullmäktige. Gång- och cykelvägar till skolor ska prioriteras.

Efter god dialog med medborgarna i kommunen och utredning av en mängd olika sträckor har Sunne kommun nu en långsiktig cykelplan. Planen antogs i kommunfullmäktige 6 februari 2017, och reviderades 2019-12-09. 

Det beslutades samtidigt att gång- och cykelvägar (gc-vägar) till skolor ska prioriteras. Detta tar politiker och tjänstemän med sig i det framtida arbetet med nya gc-vägar.

Cykelplanen ska fungera som ett beslutsunderlag och visa var behovet av gc-vägar är extra stort, främst utifrån faktorer som trafiksäkerhet och framkomlighet. Överlag bidrar fler och säkrare gc-vägar till att fler cyklar och att folkhälsan förbättras.

I den långsiktiga cykelplanen pekas 27 nya gång- och cykelvägar ut för perioden 2017-2021. Varje enskild cykelväg kräver utredning och planering för att kunna tas med i budgetarbetet.

Cykelplanen och dess två bilagor finns att ta del av på biblioteket och på den här sidan. Dokumenten ligger under rubriken Dokument.

Vi riktar ett stort tack till dig som deltog i medborgardialogen!

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne