Sunne kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra centrum för att göra det ännu mer tillgängligt och trivsamt att besöka. Under hösten 2021 har fokus legat på parkeringsplatser och på planerna med en ny centrumpark. Nya bron stod klar i november.

Parkeringsplatser, park och ny bro

I dialog med representanter från centrumföreningen Mitt Sunne, Fastighetsägarna och kommunens stadsarkitekt har diskussioner förts om bland annat parkeringar, tillgänglighet och gestaltning för utveckling av centrum. I samråd har parkeringssituationen setts över och ett 30-tal nya parkeringsplatser ska skapas. 
Den nya bron är klar i november -21 och parken planeras vara klar 2022.
Bilderna ovan visar p-platser i centrum , skiss på ny park och nya bron. 

Parkeringsplatser

Park i centrum och bro över sundet

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne