Nu kan du tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Sunne tätort. Lämna dina synpunkter under perioden 30 juni till 15 september 2021.

Planprocessens fas för samråd är nu avslutad och översiktsplanen har nu gått vidare till granskning. Under granskningsfasen kan du tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Sunne tätort under perioden 9 mars – 11 maj 2022. Läs mer på sidan om granskning

Utifrån synpunkter från allmänheten, kommunens verksamheter och
befintliga styrdokument har Sunne kommun tagit fram ett samrådsförslag till en ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort.

Samrådsförslaget finns här - se dokumenten i högermarginalen - samt på Sunne bibliotek, Storgatan 39, och i kommunhuset, Kvarngatan 4.

Efter semestern arrangerar vi tillfällen att ställa frågor och diskutera
samrådsförslaget, förutsatt att pandemiläget tillåter det. Vi annonserar om tid och plats.

30 juni -15 september 2021 (11 veckor) har du möjlighet att
lämna dina synpunkter digitalt till kommun@sunne.se eller per post till
Sunne kommun, 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Bakgrund

10 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att den gällande fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort inte längre var aktuell och nu är arbetet igång med att ta fram en ny.

Vad är en fördjupade översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet i framtiden. I den fördjupade översiktsplanen tar man fram mer detaljerade riktlinjer än i översiktsplanen, men planen är endast vägledande för framtida kommunala beslut och ger inga garanterade byggrätter.

Synpunkter har hämtats in

Under hösten 2020 har vi haft öppna workshops och dialoger med invånare, företag, föreningar och privatpersoner. 

Åsikter har också kunnat lämnas via en digital karta där platser pekats ut för det där lilla extra eller var det vore lämpligt för till exempel nya bostäder. 

Förslag till fördjupad översiktsplan

Under hösten 2020 samlades synpunkter, tankar och idéer in.
Efter årsskiftet 2020/2021 har vi gjort en sammanställning av dessa och nu finns ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan att lämna synpunkter på.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne