Under hösten 2020 kommer du ha möjlighet att delta i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Sunne tätort. Du kan bidra genom att delta i workshops och via att fylla i en webbenkät som du hittar längre ned på den här sidan.

Den 10 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att den gällande fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort inte längre var aktuell och nu är arbetet igång med att ta fram en ny.

Vad är en fördjupade översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet i framtiden. I den fördjupade översiktsplanen tar man fram mer detaljerade riktlinjer än i översiktsplanen men planen är endast vägledande för framtida kommunala beslut och ger inga garanterade byggrätter.

Synpunkter har hämtats in

Under hösten 2020 har vi haft öppna workshops och dialoger med invånare, företag, föreningar och privatpersoner. 

Åsikter har också kunnat lämnas via en digital karta där platser pekats ut för det där lilla extra eller var det vore lämpligt för till exempel nya bostäder. 

Återkoppling - förslag till en fördjupad översiktsplan

Under hösten 2020 ska vi samla in synpunkter, tankar och idéer.
Efter årsskiftet 2020/2021 hoppas vi kunna börja sammanställa detta i form av ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan.

Planen är att kunna visa upp ett första förslag under sommaren eller hösten 2021. Förslaget kommer finnas tillgängligt på webben och på Sunne bibliotek.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne