Under hösten 2020 kommer du ha möjlighet att delta i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Sunne tätort. Du kan bidra genom att delta i workshops och via att fylla i en webbenkät som du hittar längre ned på den här sidan.

Den 10 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att den gällande fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort inte längre var aktuell och nu är arbetet igång med att ta fram en ny.

Vad är en fördjupade översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet i framtiden. I den fördjupade översiktsplanen tar man fram mer detaljerade riktlinjer än i översiktsplanen men planen är endast vägledande för framtida kommunala beslut och ger inga garanterade byggrätter.

Vi behöver dina synpunkter

Under hösten kommer vi ha olika tillfällen där ni har chansen att delta i olika workshops och dialoger med tjänstemän från kommunen med begränsat antal personer bland annat i Frykensalen och i form av vandring i tätorten. Håll utkik här på sunne.se för vilka datum som gäller och hur du kan anmäla dig till någon utav våra workshops!

Kom som representant i form av invånare, företagare, din förening eller för dina intressen.

Ni kan redan nu lämna era åsikter via vår digitala karta där ni kan peka ut vilken plats ni anser saknar det där lilla extra eller var ni anser att det vore lämpligt för till exempel nya bostäder. Länken till kartan hittar ni här.

Fyll gärna också i vår enkät om vad du anser om Sunne tätort. Enkäten kommer du till via denna länk.


Återkoppling - Förslag till en fördjupad översiktsplan

Under hösten 2020 ska vi samla in synpunkter, tankar och idéer.
Efter årsskiftet 2020/2021 hoppas vi kunna börja sammanställa detta i form av ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan.

Planen är att kunna visa upp ett första förslag under sommaren eller hösten 2021. Förslaget kommer finnas tillgängligt på webben och på Sunne bibliotek.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne