Området för före detta Stora Torget har en detaljplan som möjliggör nybyggnation av handel och bostäder.

Sunne kommun har tagit fram en detaljplan på före detta Stora Torget-området. Planområdet omfattar 5000 kvadratmeter av före detta Stora Torget.

Planens syfte är att möjliggöra för handel, andra centrumverksamheter och bostäder. Planen möjliggör en byggnad på ca 2000 kvadratmeter i 3+1 våningar. Planförslaget anses förenligt med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort 2009. 

Planhandlingarna med tillhörande utredningar hittar du i högerspalten under "Dokument". 

Stora Torget har en rik historia

Platsen har en rik historia och har följaktligen ändrats många gånger genom åren. Från cirka 1870 och framåt fanns här en stor marknadsplats vars tradition lever kvar än idag genom Sunne-mârten som inträffar två gånger per år. Det har även funnits många olika verksamheter både på och runtom Stora Torget, bland annat klädbutiker, caféer, bensinstationer, busstation, taxistation och kiosker.

 

Stora torget i Sunne 1954

Flygvy över Sunne från 1930

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne