Detaljplan för Ski Sunne möjliggör utveckling av området vid skidanläggningen genom byggrätt för fritidshus och lägenhetshotell.

Det finns två gällande detaljplaner för skidanläggningen Ski Sunne där dp 1 är området mellan skidbackarna och vägen Gräsmark-Rottneros och dp 2 är uppe på toppen av backen.

Detaljplanen för dp 1 möjliggör en utveckling av området kring skidanläggningen ”Ski Sunne”. Intill skidbacken finns idag olika byggnader som tillhör skidanläggningen och i södra delen av planområdet finns även ett tjugotal avstyckade tomter med relativt nybyggda fritidshus på ca hälften.

Planläggningen bekräftar även befintlig bebyggelse men möjliggör även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden.

Planområdet omfattar ca 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.

Kommunfullmäktige i Sunne beslutade den 3 april att anta förslaget till detaljplan, beslutet vann laga kraft den 30 april. 

Planhandlingarna hittar du i högerspalten under "Dokument".

 

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne