Detaljplanen för Ski Sunne DP 2 för möjliggör utveckling av området vid toppen av skidanläggningen Ski Sunne genom fritidshus och skilogdes/lägenhetshotell.

Sunne kommun har beslutat att anta två detaljplaner för skidanläggningen Ski Sunne där dp 1 är området mellan skidbackarna och vägen Gräsmark-Rottneros och dp 2 är uppe på toppen av backen.

Detaljplan för Ski Sunne -DP 2 möjliggör en utvckling vid toppen av skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter/Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar ca 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.

I området finns idag en toppstuga, anslutande grusvägar för drift och skötsel samt liftsystem.

 

Kommunfullmäktige i Sunne beslutade den 3 april att anta förslaget till detaljplan, beslutet vann laga kraft den 30 april. 

Planhandlingarna hittar du i högerspalten under "Dokument".

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne