Detaljplanen för Mejeriängen möjliggör utveckling av befintliga verksamheter och tillåter bostäder i en andra våning.

Bild på Eurasia och Sunne Trafikskola

 Fastigheterna Sundsvik 1:49 och 1:69, där restaurangen Eurasia och Sunn Trafikskola bedriver sina verksamheter, föreslås i detaljplanen att byggas ut. ovanpå bfintliga och tillkommande utbyggnader möjliggör planen en våning med bostäder.

Planhandlingarna hittar du i högerspalten under "dokument".

Bild på planprocessen, lagakraftskede

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne