Före detta Rottneros skola föreslås i ett planförslag få ett utökat användningsområde. Kommunfullmäktige har antagit planförslaget.

Planområdet omfattar Södra Arneby 1:67, före detta skolområdet i Rottneros, idrottshallen samt förskolan. Syfte är att möjliggöra bostäder, galleri och ateljé i de före detta skollokalerna samt att skapa förutsättningar för eventuell framtida utveckling och utökning av förskolan och idrottshallen.

Planhandlingarna finns i högerspalten under "dokument".

Detaljplanen började gälla 2017-09-30.

Kontakt

Leif Jansson
Tf, tekniska enheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Dokument

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Övriga handlingar

Fastighetsförteckning