Detaljplanen innebär att Allégården kan byggas ut med 30-40 lägenheter fördelat på 4 våningar. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2017, beslutet vann laga kraft den 19 juli samma år.

Detaljplanen tillåter en tillbyggnad på Allégården med möjlighet till 30-40 nya lägenheter fördelat på 4 våningar.

Detaljplanen gäller från den 19 juli 2017. Planhandlingarna hittar du i högerspalten under "Dokument".

 


Illustration av möjlig utbyggnation i enlighet med planförslag

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne