Ändring av detaljplan för del av Sunne Vattenpark, Sundsberg 2:1 m fl, Kolsnäs.

Planändringen görs för att ge möjlighet till Vattenlandet att utvecklas inom fastigheten genom att bland annat integrera strandområdet i anläggningen.

Planen har vunnit laga kraft.

Lagakrafthandlingar finns under rubriken Dokument.