I menyn till vänster hittar du gällande planer som har vunnit laga kraft. I bilden nedan kan du se hur detaljplaneläget ser ut i Sunne tätort idag.

Sunne kommun har drygt 100 gällande detaljplaner. De flesta planerna finns inom Sunne tätort men också i Lysvik, Västra Ämtervik, Gräsmark, Rottneros, Östra Ämtervik och även på andra ställen.

I bilden nedan kan du se gällande planer i Sunne tätort.

bild på gällande detaljplaner i Sunne tätortCopyright Lantmäteriet Geodatasamverkan

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Laga kraft

Beslutet att anta en detaljplan eller områdesbestämmelser vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat, vilket är tre veckor efter det att beslutsprotokoll är justerat.