Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för parkeringsplats och infart till fastigheten Sundsvik 10:10. Detaljplanen finns nu ute för samråd. Välkommen att lämna synpunkter senast 22 november.

Planens syfte är att ändra markanvändningen från parkeringsplats och infart på allmän plats till parkeringsplats och infart på kvartersmark.

Avsikten med den ändrade markanvändningen är att kommunen ska sälja marken till enskild.

Planområdet är beläget i Sunne tätort, omedelbart öster om järnvägen. Det omfattar del av två fastigheter – Sundsvik 1:65 samt till en mindre del Sundsvik 10:10. Planområdets areal är ca 1250 kvadratmeter.

Planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.

Lämna skriftliga synpunkter

Det finns under perioden 1-22 november 2021 möjlighet att lämna in synpunkter på detaljplanen.

  • Samrådshandlingarna som du kan lämna synpunkter på finns i högerspalten

Samrådshandlingarna finns även tillgängliga under tiden
1-22 november 2021 på:

  • Biblioteket, Sunne, måndag-onsdag kl. 10.00-18.00, torsdag 10.00- 19.00, fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-14.00.

Lämna in dina skriftliga synpunkter senast den 22 november 2021 till
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Kontakt

Lämna in dina skriftliga synpunkter senast den 22 november 2021 till

Sunne kommun
1. Kommunkansli
686 80 Sunne

eller via e-post till kommun@sunne.se