Samråd om förslag till detaljplan för detaljhandel i norra Skäggeberg, Sunne kommun, Värmlands län.

Efter ansökan från ägarna till fastigheten Skäggeberg 1:316 har Sunne kommun tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Skäggeberg 1:316 och Skäggeberg 15:181.

Syftet med detaljplanen är att utveckla befintlig verksamhet i form av detaljhandel. Utvecklingen ska möjliggöra för mer utrymme i butiksbyggnaden och tillbyggnad av lagerutrymme samt postfunktion.

Inom planområdet finns idag en handelsbyggnad (Pekås). En ny detaljplan behövs för att möjliggöra önskad utbyggnad och i samband med det ersätta befintliga planer och även planlägga resterande del av fastigheten Skäggeberg 1:316 för en sammanhållen planläggning.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.  

Det finns under perioden 24 oktober – 14 november 2022 möjlighet att lämna in synpunkter på detaljplanen. Samrådshandlingarna, vilka du kan lämna synpunkter på, finns i högerspalten på den här sidan.

Samrådshandlingarna finns även tillgängliga under tiden
24 oktober – 14 november 2022 på Biblioteket i Sunne:

 • Bibliotekets öppettider:
  Måndag - onsdag: 10 - 18
  Torsdag: 10 - 19
  Fredag: 10 - 18
  Lördag: 10 - 14
  Söndag: Stängt

Lämna in dina skriftliga synpunkter senast den 14 november 2022 till
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommun@sunne.se.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

 

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Lämna skriftliga synpunkter senast den 14 november 2022
Skicka till
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne
eller
via e-post till kommun@sunne.se