Här nedan kan du se vilka skeden de pågående planerna befinner sig i. I menyn till vänster hittar du de planer som är pågående, på varje plansida finns samlade planhandlingar som du kan ladda hem.

Aktuella planer – under arbete

 

Vilket skede som respektive plan befinner sig i beskrivs enklast med nedanstående flödesscheman. 

Klicka på namnet för att komma till sidan  

Norr om Magasinsgatan

Bild på planprocessen, överklagandeskede

Upphävande av tomtindelning för Sundsvik 14:4 m fl.

Industri söder om Brårudsallén

 

Ski Sunne del 1

 

Ski Sunne del 2

Timmer- och lövnäsvägen

Bild på planprocessen, samrådsskede

Tingshuset

Bild på planprocessen, samrådsskedeTorvnäs/Solbacka

Bild på planprocessen, samrådsskede

Sundets handelsplats

Planprocessen, program

Före detta Stora Torget

Bild på planprocessen, planbesked

Lastbilscentralen Skäggeberg 15:148 och 1:315

Bild på planprocessen, planbesked

Kontakt

Johanna Bergsman
Plan o exploateringsingenjör
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne