Här nedan kan du se vilka skeden de pågående planerna befinner sig i. I menyn till vänster hittar du de planer som är pågående, på varje plansida finns samlade planhandlingar som du kan ladda hem.

Aktuella planer – under arbete

 

Vilket skede som respektive plan befinner sig i beskrivs enklast med nedanstående flödesscheman. 

Klicka på namnet för att komma till sidan  

Tingshuset

Sundets handelplats

Planprocessen, program

 Lastbilscentralen Skäggeberg 15:148 och 1:315

Bild på planprocessen, planbesked

Utökat industriområde på Holmby

Bild på planprocessen, planbesked

Kontakt

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25, 076-100 41 16
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne