Kommunen arbetar med att ta fram en detaljplan för bostadstomter på Torvnäs och Solbacka, söder om Sunne centrum. Är du intresserad av en tomt, tar vi gärna emot din intresseanmälan redan nu.

Just nu pågår ett planarbete för att möjliggöra för nya bostadstomter på Torvnäs och Solbacka. Området ligger på Östra sidan Fryken, söder om Sunne centrum.

Planprocessen är fortfarande i ett tidigt skede, därför är det svårt att säga när detaljplanen är färdig. Kommunens ambition är att detaljplanen ska vara klar under våren 2017 och att tomterna ska vara klara för försäljning under andra kvartalet 2017. 

Intresseanmälan

Är du intresserad av en tomt kan du skicka in en intresseanmälan till markanvisning@sunne.se eller kontakta Leif Jansson, teknisk samordnare.

Om du gör en intresseanmälan, skickar vi information till dig om när, hur och till vilka priser vi kommer sälja tomterna, så snart beslut är fattat.
Vi kan i dagsläget inte säga exakt hur många tomter det blir och inte heller vilka tomtpriser som kommer gälla i området. Antal tomter och tomtpriser beslutas under våren 2017.

Kontakt

Leif Jansson
Teknisk samordnare
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59, 070-569 73 35
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Johanna Bergsman
Plan o exploateringsingenjör
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne