Den här kartan visar Sunne kommuns aktuella utbud av lediga tomter för villor, flerbostadshus och industriverksamhet.

Blåmarkerade områden i kartan är ledig industrimark
Grönmarkerade områden är ledig mark för flerbostadshus.
Gulmarkerade områden är ledig tomtmark för villor.

Är du intresserad av att veta mer,

För mer information om tomterna

Hör av dig till Plan och projekt, se kontaktuppgifterna, om du vill veta mer, anmäla intresse eller har konkreta önskemål om tomtköp. Vi kan visa dig vad som finns ledigt. 

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne