Kontakter, Tekniska enheten

Välkommen att kontakta oss

  • Sök på efternamn med hjälp av bokstäverna
  • Använd sökrutan för fritextsökning
  • Klicka på fliken Alla kontakter för en komplett förteckning 

För information om bygglov så hittar du det här

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
Andersson Anna-Carin anna-carin.andersson@sunne.se 0565-162 01 GISingenjör, fibersamordnare
Andersson Elisabeth elisabeth.andersson1@sunne.se 0565-163 63 Teknisk handläggare
Blom Tommy tommy.h.blom@sunne.se 0565-162 06 Handläggare VA
Blomqvist Lars lars.blomqvist@sunne.se 073-070 32 55 Eltekniker
Branzén Per per.branzen@sunne.se 0565-163 80 Samhällsbyggnadschef
Broström Peter peter.brostrom@sunne.se 070-841 17 08 Park- anläggningsarbetare
Dahlgren Tomas tomas.dahlgren@sunne.se 070-570 67 73 Park-anläggningsarbetare
Gustavsson Martin martin.gustavsson@sunne.se 0565-160 53 Projektör
Helgesson Lars lars.helgesson@sunne.se 070-190 68 56 Bilvårdare
Jansson Leif leif.jansson@sunne.se 0565-163 59 Tf, tekniska enheten
Nyberg Roger roger.nyberg@sunne.se 0565-162 47 Projektör
Olsson Anders anders.olsson@sunne.se 0565-162 45 Utvecklingsledare
Olsson Gun-Britt gun-britt.olsson@sunne.se 0565-162 14 Energi- och miljöingenjör
Persson Mikael mikael.p.persson@sunne.se 0565-161 93 Samhällsplanerare
Persson  Leif leif.persson@sunne.se 070-230 57 99 Elektriker, skogsansvarig
Ullström Pär par.ullstrom@sunne.se 070-301 59 28 Eltekniker
Vidfeldt Henrik henrik.j.vidfelt@sunne.se 070-103 02 33 Eltekniker
Wikström Jan-Olof jan-olof,o,wikstrom@sunne 070-100 08 18 Eltekniker