Tekniska enheten ansvarar för att det finns bra och ändamålsenliga lokaler till olika verksamheter i kommunen, som till exempel skola och omsorg och seniorboenden.

LaduväggBruttoarean vi förvaltar är cirka 100 000 kvadratmeter, fördelat på förvaltningsfastigheter, hyresfastigheter, sociala fastigheter, skolfastigheter och fritidsfastigheter.

Allégården och Uddebo

Vi förvaltar även och hyr ut seniorboende på Allégården i Sunne och Uddebo i Gräsmark.