Sunne Fastighets AB ansvarar för kommunens lokaler. Bolaget ser till att det finns bra och ändamålsenliga lokaler till olika verksamheter i kommunen, som till exempel skola och omsorg.

LaduväggBruttoarean som förvaltas är cirka 130 000 kvadratmeter, fördelat på förvaltningsfastigheter, hyresfastigheter, sociala fastigheter, skolfastigheter och fritidsfastigheter.