Avgift för bygglov med mera regleras av Sunne kommuns plan- och bygglovtaxa. Taxan för Sunne kommun antogs av kommunfullmäktige den 2 maj 2011.

Exempel på avgifter

  • Enbostadshus 140 kvadratmeter inom detaljplan, 27 000 - 35 000 kronor
  • Enbostadshus 140 kvadratmeter utanför detaljplan,
    16 000 - 20 kronor
  • Fritidshus 70 kvadratmeter utanför detaljplan,
    10 000 - 14 000 kronor
  • Garage/förråd utanför detaljplan, 2000 - 4000 kronor
  • Bygganmälan för inrättande av eldstad, 1056 kronor

Beslut och handläggningstider

Beslut ska normalt fattas inom tio veckor, räknat från det att ansökningshandlingarna är kompletta. För enklare ärende är handläggningstiden kortare.

 

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne