På den här sidan hittar du information om Sunne kommuns skyltpolicy. Miljö- och bygglovsnämnden antog den i december 2014.

Behövs det bygglov för att sätta upp en skylt?

De allra flesta skyltar inom detaljplanelagt området är bygglovspliktiga. Därför ska du alltid rådgöra med oss på miljö- och byggenheten innan du sätter upp en skylt.

Enligt plan- och byggförordningens 6 kap 3, 4 §§ (PBF) krävs det bygglov för skyltning inom detaljplanelagt område. Här behövs bygglov för att sätta upp och väsentligt ändra skyltar. Detta gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar och ljusanordningar.

Skyltpolicy

SkyltatByggnadernas fasader och skyltar ingår i stadsbilden och hjälper till att styra vår upplevelse av platsen. På vissa ställen har skyltar ett berättigande och upplevs som en naturlig del av miljön, medan de på andra platser kan upplevas som påträngande. Skyltar blir alltså en viktig del av vår uppfattning av vår omgivning.

Den här skyltpolicyn vill ge råd och redovisa reglerna för skyltning.
Skyltpolicyn beskriver de mål kommunen vill uppnå. Den klarlägger också lagstiftning och gällande regler för skyltning i Sunne kommun.

Syftet med skyltpolicyn för Sunne kommun är att få fram en bra dialog mellan näringsidkaren, fastighetsägaren, skylttillverkaren och miljö- och bygglovsnämnden när man vill sätta upp en skylt för sin verksamhet.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne