Du kan ansöka om förhandsbesked för att få reda på om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du avser.

Det är  exempelvis vanligt att man söker förhandsbesked vid nylokalisering av en byggnad eller anläggning utanför planlagt område. I ett förhandsbesked prövar vi om platsen är lämplig för ändamålet. Är den det, får du ett positivt förhandsbesked.

Handlingar 

Ansökningshandlingarna till förhandsbeskedet kan vara enkla. Det är oftast tillräckligt med en ansökan som innehåller sökandens namn, önskad åtgärd, fastighetsbeteckning och en enkel karta med markering var någonstans på fastigheten du önskar få prövningen gjord.

Blankett för ansökan om förhandsbesked hittar du till höger på denna sida. Ladda ner den, skriv ut och fyll i uppgifterna.

När du fått positivt förhandsbesked kan du tryggt gå vidare med framtagande av bygglovhandlingar och ansöka om bygglov.

Kontakter

Om du inte hittar det du söker på våra sidor är du välkommen att kontakta  kommunens enhet miljö, plan och bygg. Kontaktinformation finns under rubriken Kontakt.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Kontakta oss för bokning av besökstid