När behövs det bygglov? Bygglov eller bygganmälan? För nästan allt byggande av någon omfattning behöver du söka bygglov. Här får du svar på dina frågor.

Byggarbete

I de flesta fall när du ska bygga krävs en bygganmälan och en anmälan om vem som ska vara kontrollansvarig för arbetet.

Bygglovsärendet kan ta tid

Har du tänkt att söka bygglov eller behöver annan hjälp av vår bygglovingenjör under hösten? På grund av personalbrist under hösten 2017 kan vår  bygglovingenjör vara svår att nå på telefon och att handläggningen av ditt ärende kan ta extra lång tid.  I januari 2018 har vi återigen två bygglovingenjörer på plats som kan hjälpa dig!

Ansökan

Ansökan om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked,  strandskyddsdispens och anmälan om kontrollansvarig gör du på de blanketter som du hittar under rubriken Dokument

Beslut 

Beslut i bygglovärenden fattas i de allra flesta fall av ansvarig tjänsteman. I vissa fall, såsom vid förhandsbesked eller i principiellt viktiga ärenden, fattas beslutet istället av miljö- och bygglovsnämnden. Beslut skall normalt fattas inom tio veckor räknat från det att ansökningshandingarna är kompletta. För enklare ärende är handläggningstiden kortare.

Mera information

När krävs det bygglov? Vad kan jag bygga utan lov? Gå gärna in på Boverkets webbplats för mer information. Se under rubriken Länkar.

Om du inte hittar det du söker på våra sidor är du välkommen att kontakta miljö- och byggenheten. Kontaktinformation finns under rubriken Kontakt.

 

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Vakant
Byggnadsinspektör
Tel: 0565-161 41
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Våra öppettider är:
Måndag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00