När behövs det bygglov? Bygglov eller bygganmälan? För nästan allt byggande av någon omfattning behöver du söka bygglov. Här får du svar på dina frågor.

Bygglovsärendet kan ta tid

Har du tänkt att söka bygglov eller behöver annan hjälp av våra bygglovingenjörer? Tänk på att vara ute i god tid. Ärendet kan ta tid. 

Ansökan

Ansökan om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked,  strandskyddsdispens och anmälan om kontrollansvarig gör du på de blanketter som du hittar under rubriken Dokument

Beslut 

Beslut i bygglovärenden fattas i de allra flesta fall av ansvarig tjänsteman. I vissa fall, såsom vid förhandsbesked eller i principiellt viktiga ärenden, fattas beslutet istället av miljö- och bygglovsnämnden. Beslut skall normalt fattas inom tio veckor räknat från det att ansökningshandingarna är kompletta. För enklare ärende är handläggningstiden kortare.

Byggarbete

Mera information

När krävs det bygglov? Vad kan jag bygga utan lov? Gå gärna in på Boverkets webbplats för mer information. Se under rubriken Länkar.

Om du inte hittar det du söker på våra sidor är du välkommen att kontakta miljö- och byggenheten. Kontaktinformation finns under rubriken Kontakt.

 

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Kontakta oss för bokning av besökstid.