Även för en åtgärd som inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov kan en amälan behöva göras innan den får påbörjas.

Exempel på sådanan åtgärder som skall anmälas innan påbörjande är rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är:

  • en komplementsbyggnad
  • en ekonomibyggnad för jord eller skogsbruk
  • en ändring av en byggnad där bärande konstruktionen berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • en installation eller väsentlig ändring av va-anläggningen i en byggnad eller inom en tomt
  • en installatioen eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
  • en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • med mera

 

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne