Blir du skadad, skrämd eller kränkt av någon i din närhet? Det finns hjälp att få. Tveka inte, hör av dig.

Du som upplever våld ska få hjälp. I samband med isolering till följd av covid-19 ökar risken att utsättas för våld i nära relationer.

Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Det finns många typer av våld - till exempel ekonomiskt och sexuellt våld eller försummelse. Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det hjälp att få.

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer kan drabba vem som helst. Det kan vara en partner, släktingar, barn eller syskon som utsätter en annan familjemedlem psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt. Våldet eller förtrycket kan också vara hedersrelaterat. Här på sunne.se berättar vi om den hjälp du har rätt att få.

Du kan få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Skydd och tillfälligt boende
  • Ekonomisk hjälp
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen

Kontakter

För att få stöd och råd från kommunen är det framförallt socialtjänsten som du kontaktar vid våld, övergrepp och hot. Se kontaktuppgifter i högermarginalen.

Uppge om du är under eller över 18 år så kopplas du vidare till en socialsekreterare som erbjuder stöd och hjälp utifrån din situation. Receptionen har öppet måndag-fredag kl. 8-15. 

Kvällar och helger vid akuta ärenden kontaktar du socialjouren, via 112.

 Kontakt

Är du själv eller någon i din närhet utsatt för hot eller våld? Kontakta individ- och familjeomsorgens växel på telefon 0565-162 60, eller första socialsekreterare på 0565–162 69.

På kvällar och helger kontaktar du social beredskap via 112.

Här på sunne.se berättar vi om den hjälp du har rätt att få

Mer information på sunne.se

Kvinnofridslinjen - nationell stödtelefon, 020-50 50 50 

Stäng sidan snabbt