På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Här har vi samlat kontakter där du kan få hjälp och stöd om du eller någon du känner har det extra tufft just nu.

Många studerar och arbetar hemifrån vilket gör att risken för våld och utsatthet i hemmet ökar liksom risken för missbruk och psykisk ohälsa. Här hittar du kontakter till någon att prata med. 

Vid akut situation ring 112.

 

Är du ung och vill prata med någon?

På kommuns skolor finns elevhälsan som är ett stöd för elever som känner oro. Elever eller vårdnadshavare kan ta direktkontakt med elevhälsan på sin skola. Du som elev kan vända dig dit om du mår dåligt eller bara behöver någon att prata med.

Första linjen för unga
Våga berätta -  för dig som är 8-12 år
Psykisk ohälsa och tankar om självmord
Orosanmälan barn och unga
Våld i nära relationer
Missbruk och beroende
Familjerådgivning och krismottagning

 

Stäng sidan snabbt

Första linjen

Ibland behöver man någon att prata med. Första linjen unga norra är en mottagning för barn, unga, deras familjer och unga vuxna i åldern 6–20 år. De från 0–5 år hänvisas till barnavårdscentralerna och de från 21-25 år hänvisas till ungdomsmottagningarna alternativt samtalsmottagningarna. Besöket är kostnadsfritt.

Du kan ringa och få rådgivning på telefon eller så bokar vi en tid för ett samtal.
Du kan också skicka sms eller lämna meddelande på röstbrevlådan så ringer vi upp dig.
Du kan även be någon annan ta kontakt åt dig.

Behöver du någon att prata med, är deppig och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, ofta hamnar i bråk med kompisar, föräldrar eller av någon anledning behöver någon att samtala med kontakta första linjen.

Första linjen nås på 072-716 58 28 (lämna namn och information om hur vi får kontakt med dig). Telefontid måndag- fredag kl 11-12 tel 0563-476 49.
Från 1 januari -21: mån-tisd, torsd-fred kl 10.30 - 11.30
Du hittar mer information i länkarna intill.

Ungdomsmottagningarna kan du också nå genom appen Region Värmland, där finns kuratorer som kan hjälpa om du mår dåligt och behöver någon att prata med. 

Fler kontaktuppgifter för barn och ungdomar:

 • Maskrosbarn är en organisation som finns till för dig som har en förälder som dricker för mycket, tar droger, mår psykisk dåligt eller utsätter dig för psykiskt eller fysiskt våld. Chatten är öppen, måndag-fredag, kl 14-16 och söndag-torsdag, kl 20-22. Läs mer om Maskrosbarn här

 • Barnens rätt i samhället (Bris) är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Telefon: 166 111. Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Chatten är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Läs mer om Bris här

 • På Rädda barnens webbplats kan du läsa tips och råd om corona till både barn och vuxna.

Vid psykisk ohälsa och tankar om självmord

I tider där många blir påverkade av arbetslöshet och ekonomiska bekymmer finns det risk för en ökad psykisk ohälsa som kan leda till ökat missbruk, familjevåld, men också en ökning av självmordstankar.

Det är därför extra viktigt att vi alla är lyhörda för signaler eller en uttalad önskan från barn, ungdomar eller vuxna om att avsluta sitt liv. Var uppmärksam och våga fråga. 

Om du möter någon som uttalar livsleda eller tankar om suicid, ta det på allvar och ställ följdfrågor.

 • Fråga vad personen menar
 • Ställ gärna konkreta frågor exempelvis, Har du planer på att ta ditt liv? Har du bestämt tillvägagångsätt och tidpunkt?
 • Om du känner fortsatt oro utifrån samtalet med personen kontakta sjukvårdsupplysningen 1177, barn- och ungdomspsykiatrin CSK, 010-831 83 00 eller öppenvårdspsykiatrin CSK 010 - 831 56 00 för rådgivning
 • Vid akut situation ring 112.

Kontaktuppgifter

 • Mind - Självmordslinjen, telefon: 90 101. Öppen alla dagar 06–24.
 • Mind - Föräldralinjen, vid oro för ditt barn eller ett barn i din närhet, tel: 020-85 20 00
 • Mind - Äldrelinjen, för den som är 65 år eller äldre som behöver prata med någon, telefon: 020-22 22 33. Läs mer på mind.se
 • SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. SPES telefonjour telefon: 020 -18 18 00. Telefonjouren har öppet alla dagar 19.00-22.00

I länken som följer här finns en stödlista med samlad information, råd och tips omkring kring psykisk ohälsa i kristider, i samband med covid-19, Här finns råd och länkar som kan vara användbara till era barn och ungdomar. 

Orosanmälan barn och unga

För orosanmälan för barn och ungdom så vänder du dig till individ- och familjeomsorgens reception i Sunne kommun, telefon: 0565-162 60. Öppettider: 9–12, 13–16. Vid kvällar och helger vid akuta ärende kontaktar du socialjouren, via telefon 112. Mer information om orosanmälan på sunne.se

Stäng sidan snabbt

Våld i nära relationer - är du eller någon du känner utsatt för våld?

Våld i nära relationer kan drabba vem som helst. Det kan vara en partner, släktingar, barn eller syskon som utsätter en annan familjemedlem psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt. Här på sunne.se berättar vi om den hjälp du har rätt att få.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Ekonomisk hjälp
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen

Är du själv eller någon i din närhet utsatt för hot eller våld? Kontakta individ- och familjeomsorgens växel på telefon 0565-162 60, eller till första socialsekreterare som på tel 0565–162 69.

Uppge även om du är under eller över 18 år så kopplas du vidare till en socialsekreterare som erbjuder stöd och hjälp utifrån din situation. Receptionen har öppet måndag-fredag kl. 8-15. Kvällar och helger vid akuta ärenden kontaktar du socialjouren, via 112.

Är det akut läge - ring alltid 112.

Missbruk och beroende

Vill du ha råd och stöd för att komma ifrån missbruk av till exempel alkohol, narkotika eller läkemedel kan du vända dig till öppenvården, Beroendemottagningen. Hit kan även närstående som behöver råd och stöd vända sig.

Kontakta oss via individ- och familjeomsorgens växel, telefon: 0565-162 60. Eller ring direkt till de handläggare som står namngivna på hemsidan.
Både du och dina anhöriga har möjlighet att få stöd och behandling inom Sunne kommun.

Mer information om missbruk och beroende 

Länklista - riskbruk och missbruk

Alkoholhjälpen 
Droghjälpen
Cannabishjälpen
Spelberoendes riksförbund

Familjerådgivningen samt krismottagning

Alla kan någon gång uppleva svårigheter och problem i nära relationer med en partner eller andra familjemedlemmar. Familjerådgivningen erbjuder kvalificerad samtalsbehandling, som en möjlighet att förbättra och reparera förhållandet.

Krismottagningen finns för både kvinnor och män som behöver hjälp med svårigheter och problem i nära relationer. Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har problem med din aggressivitet.

Familjerådgivning

Krismottagning för problem i nära relationer

Andra viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter

 • Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50
 • Terrafem-flerspråkig jourtelefon, telefon: 020-52 10 10
 • Brottsofferjouren, telefon: 054-18 28 88 eller 054-18 75 75
 • Röda korsets stödtelefon under Coronakrisen, telefon 0771-900 800. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00.  Alla samtal är anonyma
 • Jourhavande medmänniska telefon: 08-702 16 80, öppet alla dagar mellan kl 21- 06. Finns möjlighet att chatta på söndagar kl 21-24.
 • Jourhavande präst, Svenska kyrkan, ring 112 och fråga efter jourhavande präst. De tar emot samtal alla dagar kl 17- 06. Chatt och möjlighet att skriva digitalt brev
 • Polisen, telefon: 114 14.

Ett annat slags samtal

Stödtelefon, någon att prata med

Om du oroar dig för coronaviruset och behöver någon att prata med. För dig som behöver stöd att klara vardagen, tillhör riskgrupp, är osäker eller orolig för anhörig. Ej medicinsk rådgivning.
Läs mer om stödtelefonen här