Se filmen om smittspridning och hur skyddsutrustning fungerar riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vikten av att alla kan ta del av och förstå viktig samhällsinformation har blivit allt tydligare i och med coronapandemin.

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om smittspridning och hur skyddsutrustning fungerar riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sprid den gärna så är vi är fler som hjälps åt för att minska smittspridningen!

Film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning (länken borttagen)

Här finns även annan tillgänglig information om pandemin.

Tillgänglig information om pågående smittspridning