Sunne kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de beslut som Smittskydd Värmland tar. Varje skola ger specifik information direkt till vårdnadshavare och/eller elever.

Förhållningsregler för hushållskontakter

Barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Stanna hemma om du är sjuk

Om du eller ditt barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. 

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Vid frågor som gäller skolan kontakta rektor på din skola.

Stöd när du eller någon annan inte mår bra

Stöd vid oro, psykisk ohälsa, självmordstankar, missbruk och våld i coronatider
På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta. Här har vi samlat kontakter där du kan få hjälp och stöd om om du eller någon du känner har det extra tufft just nu. Läs mer om hur du kan få hjälp och stöd här

Kontakt

Viktiga telefonnummer

Ring 1177 om du har varit i kontakt med smittan och har symtomBesök inte någon vårdinrättning, kontakta alltid 1177 först.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset, det är det nationella informationsnumret. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Ring 112 vid akut tillstånd

Röda Korsets stödtelefon

Skolverkets information om Corona till skola och förskola

Utbildningsportalen Värmland