Statligt extrastöd till skolan

2021-02-02

Sunne får 1 134 991 kronor i förstärkt statligt stöd till skolan. Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet.

I december beslutade regeringen att skolan skulle få dela på en miljard kronor för att möta utmaningarna som covid 19-pandemin inneburit.

Syftet med tillskottet är att ge goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till. Trots pandemin.

Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6-19 år. De ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor.

- Det är ett välkommet tillskott i dessa ekonomiskt tuffa tider. Det är upp till varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Vi har inte bestämt hur vi använder medlen i Sunne än, säger skolchef Ylva Winther.

Andra hälften av bidraget i den 1-årig satsningen från regeringen betalas ut i juni. Planeringstiden är kort, liksom tiden pengarna kan användas.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne