Gott betyg åt Sunnes hantering av covid-19

2021-05-20

Sunne kommuns hantering av covid-19 har granskats av revisorerna genom konsulten PwC. Det arbete som förvaltningen gjort bedöms som god vid tiden för förstudien, mars 2021. Sunne har så här långt lägst antal smittade per 10 000 invånare i Värmland.

– Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att situationen snabbt kan ändras. Våra medarbetare i kommunen arbetar hårt och har gjort ett fantastiskt arbete med att hålla smittspridningen i verksamheterna på en relativt sett låg nivå. Alla agerar ansvarsfullt i sina olika roller. Det gör skillnad och syns i rapporten. Jag är stolt över våra professionella medarbetare, säger Petra Svedberg, kommunchef i Sunne.

Sammanfattning av revisionsrapporten:

  • Sunne kommun har under pandemin haft en kommunövergripande stab och en stab inom vård- och omsorg/individstöd
  • Covid-19 har främst påverkat vård- och omsorg samt individstöd avseende smitta, frånvarande personal samt förändrade arbetsuppgifter även om också skolan är starkt påverkad
  • Två gånger i veckan publicerar kommunen veckorapporter på kommunens hemsida och intranät. Facebook och lokaltidning/annonsblad används som kompletterande informationskanaler
  • Kommunstyrelsen tar löpande del av information om läget i kommunen avseende smittspridning och belastning i verksamheterna
  • Diskussioner om en djupare utvärdering av kommunens hantering av covid-19 finns. Inget beslut är taget

För att lindra ekonomiska effekter på lokalsamhället kunde föreningar i Sunne, 7-21 december, söka ett tillfälligt, extra stöd från Sunne kommun med anledning av covid-19.

Olika insatser har också gjorts för att underlätta för det lokala näringslivet. Företagen i Sunne kan till exempel få anstånd med betalning, eller uppdelning av betalning, av fakturor från Sunne kommun. Kommunen hanterar alla leverantörsfakturor skyndsamt. Det har också gjorts insatser för att stödja handeln och företagen lokalt och på samma gång följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En utmaning som pekas på i förstudien är dimensioneringen av kommunikationspersonal och IT-personal, funktioner som beskrivs som centrala i arbetet.

Några förbättringsområden som lyfts fram i granskningen är:
- Kontinuitet i stabsarbetet
- Översyn av digitala kommunikationsmedel anpassat för stabsarbete
- Översyn av kommunens lokaler anpassat för stabsarbete
- De kommunala bolagens närvaro i stabsarbetet

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne