Fortsatt stopp för matcher och tävlingar utomhus

2021-05-03

Det blir, utifrån det höga smittspridningsläget, fortsatt stopp för match och tävling i Värmland. Smittskydd Värmland har gått ut med följande rekommendation riktad till idrottsföreningarna i Värmland som gäller till och med 16 maj:

”Avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn födda 2002 eller senare. Utifrån det allvarliga läge som råder i Värmland med hög smittspridning i samhället, även bland barn och ungdom, samt hög belastning inom hälso- och sjukvård rekommenderar Smittskydd Värmland att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att arrangera spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga, även om de sker utomhus. Rekommendationen gäller till och med 16 maj.


Om inget oförutsett inträffar, har inte Smittskydd Värmland för avsikt att förlänga denna rekommendation. Detta möjliggör för idrottsföreningar/specialidrottsförbund att hinna göra förberedelser och anpassningar så att uppstart kring enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn och unga kan ske på ett så säkert sätt som möjligt ur smittspridningssynpunkt när de återupptas. Smittskydd Värmland kan innan 17 maj komma att göra vissa nödvändiga förtydliganden angående vad som gäller i samband med matcher och tävlingar”.