Det går åt helt fel håll - antalet smittade ökar i Sunne

2021-04-15

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Sunne och Värmland. Vecka 14 fick 60 invånare i Sunne veta att de smittats. En oroande stor ökning.

För stunden syns inga tendenser till avmattning vad gäller smittspridningen.

– Det går åt helt fel håll just nu. Med tanke på hur det såg ut under den andra vågen hade vi hoppats att kulmen kanske skulle vara nådd vid det här laget. I stället är läget det rakt motsatta med en smittspridning som fortsätter att öka. Det är oerhört bekymmersamt, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Saknar respekt för sjukdomen

Det som oroar Anna Skogstam särskilt är att allt fler personer anger sociala aktiviteter som misstänkt smittotillfälle. Särskilt under påsken verkar många ha valt att inte följa de allmänna rekommendationerna.

– Det är anmärkningsvärt och det gör mig besviken. Med tanke på hur länge pandemin pågått, den omfattande rapporteringen och mängden kommunikationsinsatser kan det inte vara nyheter för någon att läget är allvarligt. Ändå väljer folk att gå på after work och fester eller att umgås med människor som man borde undvika. Det är inte att ha respekt för hur farlig sjukdomen covid-19 kan vara, säger Anna Skogstam.

Under påsklovet stod ungdomar i åldern 16-19 år för den högsta andelen positiva. Rent generellt är det fortfarande vuxna i yrkesverksam ålder som smittas i störst omfattning.

Skärpning nödvändig

Konsekvensen av det ökade antalet bekräftade fall är att trycket på hälso- och sjukvården fortsätter att vara högt.

Smittskydd Värmland uppmanar alla värmlänningar och övriga som vistas i Värmland att ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen. En person kan smitta innan symtomen bryter ut, därför ska man tänka på att de man träffar kan vara smittade och smittsamma utan att veta om det.

Tänk på att:

  • Bara träffa personer som du bor med. För den som bor ensam gäller att bara träffa de personer som man valt ut att umgås med i en begränsad krets
  • Stanna hemma vid symtom – även milda. Provta dig. Isolera dig i väntan på provsvar.
  • Undvika att vistas i trånga inomhusmiljöer
  • Hålla 2 meters avstånd – inomhus och utomhus
  • Handla ensam!
  • Vid resor med kollektivtrafik – använd alltid munskydd under rusningstid.
  • Använd munskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika (mindre än 2 meter i 15 minuter eller mer).

– Av det vi ser i smittspårningen och det rådande läget är det svårt att inte dra slutsatsen att många ännu inte har förstått allvaret och att man inte tar sitt personliga ansvar. Nu är det skärpning som gäller. Man bör utgå från att alla man träffar kan vara smittade, att man själv kan vara det och bete sig därefter, säger Anna Skogstam.

Inget att leka med

Sunne har länge legat bra till, men de senaste veckorna har siffrorna ökat markant. Det är inte alls över än och vi behöver hjälpa vården att klara jobbet.

– Nu är det jätteviktigt att vi alla hjälps åt och håller ut. Det blir svårare ju närmare målet man kommer, men konsekvensen är allvarlig sjukdom och död och inget att leka med. Vi är i ett ansträngt läge. Våra sköraste är färdigvaccinerade som tur är. Samtidigt ska vi komma ihåg att även de som är vaccinerade kan bära smitta och bli sjuka. Det är viktigt att provta sig vid minsta symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S).