Tufft ekonomiskt läge i Sunne kommun

2020-05-18

Sunne kommun befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Budgeten för 2020 ska revideras och ytterligare besparingar krävs 2021 och 2022.

Idag har kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S), träffat alla företrädare till de partier som sitter i Sunne kommunfullmäktige.

– Årets första månadsuppföljningar och prognoser visar på ett underskott för verksamheterna som innebär en årsavvikelse på 9,9 miljoner kronor. Våra verksamheter måste ställa om och komma i ram. Det kommer att göra ont när vi måste anpassa oss till en ny verklighet med minskade resurser. Det var den information vi presenterade för partiföreträdarna idag, säger Gunilla Ingemyr och Tobias Eriksson.

Sunne kommun var i ett tufft ekonomiskt läge redan före coronapandemin.

– Nu när alltfler människor förlorar sina jobb tappar kommunen skatteintäkter. Det innebär att kommunen som organisation också måste förbereda sig för nya förutsättningar.

Den skatteunderlagsprognos som presenterades 29 april visar att skatteunderlaget minskar med 30 miljoner kronor mot budget, medan de generella statsbidragen ökar med 4,9 miljoner kronor. Under våren 2020 har regeringen skjutit till extra medel. Sunne kommun har fått kompensation för minskade skatteintäkter med 20,3 miljoner kronor och förstärkt välfärd med 6,7 miljoner kronor.

De extra medel som Sunne kommun fått från staten under våren räcker inte för att budgeten ska vara hållbar långsiktigt. 7,4 miljoner kronor ska därför sparas fördelat över tre år. Det innebär en revidering av budget 2020 i första steget.

– Nu väntar arbete i förvaltningen med att analysera och få fram förslag på vad som ska göras. Vi ska samtidigt se på vilka satsningar vi behöver göra för att Sunne ska fortsätta vara en plats som människor vill bo på, verka i och besöka.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige,  kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne