Sunne kommun återsöker pengar för coronakostnader

2020-09-08

Sunne kommun ansöker om statsbidrag hos Socialstyrelsen för merkostnader som uppstått till följd av sjukdomen covid-19.

Kostnaderna som det går att söka för finns inom hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Under pandemin har Sunne kommun hittills haft merkostnader på 8,9 miljoner kronor.

De ökade kostnaderna gäller bland annat följande

  • skyddsutrustning som visir och munskydd
  • mer förbrukningsmaterial som handskar, plastförkläden, handsprit och yt-desinfektion eftersom förbrukningstakten varit högre än normalt
  • investeringar för säkra besök mellan kunder och anhöriga i besökspaviljonger med plexiglasskärmar 
  • digitala hjälpmedel för videosamtal
  • krisledningsarbete som stabsmöten, planering, förberedelser, framtagning av informationsmaterial, analyser och riskbedömningar 
  • utbildning av baspersonal i användning av utrustning för att förhindra smitta i samband med besök hos kund 
  • fler transporter (färre personer i varje fordon)

Om pandemin fortsätter får Sunne kommun merkostnader för förbrukningsmaterial, tid för planering och möten samt anpassningar av lokaler för att göra säkra besök möjliga för anhöriga och kunder i särskilt boende.

- Än har vi inte fått någon återkoppling på vår ansökan. Vi vet alltså än så länge inte hur mycket vi får beviljat och inte heller när stödet betalas ut, säger Maria Mattsson, ekonom på Sunne kommun.

Socialstyrelsen erbjuder en ny möjlighet att eftersöka pengar senare under året.