Så jobbar vi inom vård och omsorg i Sunne kommun

2020-05-18

Se filmen där vi berättar hur Sunne kommuns vård och omsorg jobbar i dessa coronapandemi-tider.

Anna-Karin Hagström jobbar som enhetschef inom hemtjänsten och Ulla Engström som MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska - i Sunne kommun.

I filmen berättar de att personalen som vanligt jobbar efter basala hygienrutiner, att de har handsprit och den skyddsutrustning som behövs och att dessa fördelas ut till arbetsplatserna. De pratar också om fördelarna med att vara en liten kommun i glesbygd i det här sammanhanget. 

Coronapandemin pågår och vi riktar ett stort tack till dig för att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - stanna hemma även om du har lindriga sjukdomssymtom, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, håll avstånd och undvik resor. Håll i och håll ut så fortsätter vi bromsa smittspridningen tillsammans.

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne