Fortsatt publiktak på 50 personer i Värmland

2020-11-02

Förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare gäller efter 1 november 2020 i Värmland.

Det är resultatet av ett beslut som Länsstyrelsen Värmland fattade fredag 30 oktober 2020. Beslutet är fattat mot bakgrund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet.

–  Det är viktigt att vi kraftsamlar för att begränsa Covid-19-pandemins framfart i Värmland. Jag noterar med stark oro en kraftig ökning av antalet fall i Värmland. Vår förhoppning är att vi med denna åtgärd ska kunna vända den ökade smittspridningen och därigenom förhindra ytterligare belastning i sjukvården, säger landshövding Georg Andrén.

Beslutet är fattat på inrådan och i dialog med smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

– Situationen är allvarlig och vi ser att utvecklingen i Värmland går åt fel håll. Ytterst handlar det om att bidra till att hejda en ökad smittspridning och därigenom skydda personer som riskerar att bli allvarligt sjuka. Vi behöver säkra upp så att sjukvården har kapacitet att ta hand om dem som behöver vård, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare i Region Värmland.