Paketerar Sunne för att stärka besöksnäringen

2020-05-08

350 000 kronor extrasatsas nu från kultur- och näringslivsenhetens budget 2020 på besöksnäringen i Sunne. Genom paketering bygger Sunne en långsiktig destinationsutveckling tillsammans med näringen.

Genom paketering av befintliga produkter satsar nu Sunne kommun på en långsiktig destinationsutveckling tillsammans med besöksnäringen och kringliggande näringar.

Sunne kommun extrasatsar 350 000 kronor på utveckling och paketering av besöksnäringen i Sunne.

Insatserna är viktiga för att dämpa de värsta effekterna av coronapandemin. Lösningarna ska stärka besöksnäringen både på kort och lång sikt.

Paketeringen ska förenkla för kunden i valet av destination. Den ska också underlätta för handeln och boendeanläggningarna när de ska marknadsföra sig.

Turism- och destinationsutveckling bygger på samverkan och förmågan att erbjuda paket som matchar kundens behov. Något som också betonas i Sunnes besöksnäringsstrategi.

– Vi har löpande kontakt med aktörerna inom branschen för att fånga behoven. Näringen har varit involverad i att ta fram paketen, säger Maria Nordmark, turismutvecklare i Sunne kommun.

Extrasatsar 350 000 kronor 

350 000 kronor extrasatsas nu från kultur- och näringslivsenhetens budget 2020 på besöksnäringen i Sunne:

  • Inköp av Stora kulturpaketet*. Boenden kan köpa in dessa för att paketera/marknadsföra och sälja
  • Tävling Vinn Stora kulturpaketet (marknadsförs i sociala medier)
  • Tävling ”Vinn tillbaka din vistelse"
  • Lansering av ”Sunne shoppar” till alla

*Stora Kulturpaketet
- Entré (och guidning) till Mårbacka, Rottneros park och Alma Löv
- Rabatt i butiker och caféer på respektive anläggning
- Lunchkupong på valfri restaurang (restauranger som väljer att delta)
- Shoppingcheckar

Satsning i samverkan

Satsningen görs i samverkan, vilket betyder att till exempel boendeanläggningar kan skapa paket och att marknadsföringsinsatser görs i flera aktörers kanaler.

– Kommunens insatser kan inte rädda hela besöksnäringen, men våra lokala insatser är viktiga som en del i helheten. Vi behöver arbeta aktivt med besöksnäringen eftersom den påverkar Sunnes attraktivitet och därmed kompetensförsörjning för alla näringar på orten, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande och Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kontakt

Maria Nordmark
Turismutvecklare
E-post: maria.nordmark@sunne.se
Tel: 0565-164 05, 072-201 35 12
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne