Nya rutiner om familjemedlem är smittad av covid-19

2020-10-27

I syfte att ytterligare bromsa smittspridningen inför Region Värmland nu förhållningsregler för ungdomar i gymnasieålder och vuxna som bor tillsammans med någon med bekräftad covid-19.

Yngre, symtomfria barn kan gå till förskola och skola, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter.

– Fram till nu har personer som bor tillsammans med en covid-19-smittad kunnat gå till arbete eller skola och umgås med andra som vanligt så länge de själva har varit symtomfria. Nu införs förhållningsregler enligt smittskyddslagen för hushållskontakter. Det innebär att symtomfria vuxna och gymnasieungdomar som bor med en covid-19-smittad ska stanna hemma från arbete och skola, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Hushållskontakter löper högre risk att smittas

Enligt flera studier löper personer som bor tillsammans med någon som är covid-19-positiv flera gånger högre risk att smittas än andra kontakter. Från och med nu betraktas därför hushållskontakter till en person med covid-19 som misstänkta fall, även om de inte har symtom.

Yngre, symtomfria barn kan gå till förskola och skola, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter. Det är alltså bara ungdomar i gymnasieålder och vuxna som omfattas av de nya förhållningsreglerna.

– Konkret innebär förhållningsreglerna att man inte ska ha sociala kontakter med andra personer utanför det egna hushållet. Handla mat och andra nödvändiga saker får man göra. Men då är det viktigt att hålla avstånd, och bara besöka exempelvis affärer och apotek om det är absolut nödvändigt. Man ska också avstå från fritidsaktiviteter där man träffar andra människor och man ska undvika att åka kollektivtrafik. Utomhusvistelse utan kontakt med andra människor är tillåtet.

Läkarintyg för smittbärarpenning

– Vuxna som har möjlighet uppmanas att arbeta hemifrån. Finns inte den möjligheten kan man få smittbärarpenning från Försäkringskassan. För det krävs ett läkarintyg och det kan personalen som arbetar med smittspårning hjälpa till med. Berörda ska inte själva ringa 1177 sjukvårdsrådgivningen, smittspårningspersonalen kontaktar personligen de som omfattas av de nya förhållningsreglerna och ger tydlig information om vad som gäller.

Förhållningsreglerna gäller i minst en vecka från den covid-19-positiva hushållsmedlemmens provtagningsdag. Under tiden personen med symtom inväntar provsvar behöver andra i hushållet inte vara hemma.

Dessa regler gäller:

1. Person med bekräftad covid-19-infektion eller misstänkt covid-19-infektion (till exempel provtagen men ännu inte fått provsvar)

Den som har covid-19 kommer bli uppringd av en smittspårare. Man är skyldig att medverka i smittspårning och att följa de förhållningsregler som gäller:

 • Ska inte träffa andra människor förutom dem i det egna hushållet
 • Ska stanna hemma från arbete och skola
 • Får inte delta i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra
 • Får inte besöka affärer, apotek mm
 • Får inte lämna barn på skola och förskola
 • Får inte resa med allmänna kommunikationsmedel
 • Får vistas utomhus så länge man håller avstånd till andra personer
 • Måste berätta att man har covid-19 vid kontakt med vård och omsorg inklusive hemtjänst.

Förhållningsreglerna gäller till smittfrihet, i normalfallet minst sju (7) dagar sedan symtomdebut samt minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring. Andra regler gäller för sjukhusvårdade personer samt personer i särskilt boende för äldre/korttidsvård.

2. Hushållskontakt – förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller från 26/10

En person som bor tillsammans med någon som har covid-19 i smittsam fas. En hushållskontakt kontaktas alltid av en smittspårare och får personlig information och förhållningsregler. Förhållningsreglerna gäller i sju (7) dagar från den smittade personens provtagningsdatum.

Detta gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieålder utan symtom som är hushållskontakter utan symtom:

 • Ska inte träffa andra människor än de i det egna hushållet
 • Ska stanna hemma från arbete och skola (gäller ungdomar i gymnasiet och äldre)
 • Får göra nödvändiga inköp i affärer
 • Får lämna barn på skola och förskola om det är nödvändigt. Överlämning ska ske utomhus
 • Får åka med allmänna kommunikationsmedel om inget annat alternativ finns
 • Får inte delta i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra
 • Får vistas utomhus om man håller avstånd till andra människor
 • Ska vara extra observant på symtom och ta prov för covid-19 vid symtom, även lindriga
 • Vid symtom – ta prov. Isolera dig i väntan på provsvar.

Hushållskontakter med symtom räknas som misstänkta fall av covid-19 och då gäller regler enligt punkt 1.

Vuxna och gymnasieungdomar som får förhållningsregler och stannar hemma rekommenderas ta prov för covid-19 dag 5 till 7 om de inte fått symtom före dess. Om provet är negativt och personen är helt symtomfri dag 8, upphör förhållningsreglerna automatiskt. Man bör ändå fortsatt vara observant på symtom och träffa så få personer som möjligt samt undvika att delta i fritidsaktiviteter i ytterligare 7 dagar.

Obs! Barn och ungdomar upp till och med årskurs 9 omfattas inte av förhållningsregler.

 • Barn 0-5 år: Barnet kan gå till förskolan, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter till exempel föreningsaktivitet, lek med kamrat eller kalas
 • Barn från förskoleklass till och med årskurs 9: Barnet ska gå till skolan om hen inte har symtom, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter till exempel föreningsaktivitet eller sociala fritidsaktiviteter.

3. Närkontakt

En person som haft kontakt med någon som har covid-19 i smittsam fas inomhus på mindre än 2 meters avstånd i 15 minuter eller mer.

En närkontakt kontaktas alltid och blir informerad om att hen blivit utsatt för smitta. Det kan vara den smittade själv, en smittspårare eller en person som är ansvarig i den verksamhet där man träffat den smittade som ger informationen.

Ibland kan det vara svårt att avgränsa och bedöma vem som har varit utsatt för smitta. I dessa fall ges bred information till alla som kan ha varit utsatta för smitta på till exempel en skola eller en arbetsplats.

Detta gäller närkontakter i 14 dagar efter möjligt smittotillfälle:

 • Behöver inte stanna hemma från arbete och skola
 • Ska träffa så få människor som möjligt på fritiden
 • Ska vara extra observant på symtom och ta prov för covid-19 vid symtom, även lindriga
 • Vid symtom – ta prov. Isolering i väntan på provsvar.

Vid fall av covid-19 inom verksamheter (arbetsplatser, skolor, föreningar med mera) behöver man i normalfallet inte stänga verksamheten. Man behöver inte heller skicka hem medarbetare eller elever.

Läs mer på Smittskydd Värmlands hemsida.
Se särskilt under rubriken ”Information till verksamheter (arbetsplatser, skolor, förskolor och föreningar)”

Länkar