Information om smittade

2020-10-01

Smittskydd Värmland uppdaterar dagligen det aktuella läget vad gäller antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och patienter som avlidit. En gång per vecka lämnas antal fall per kommun ut.

Ansvaret för information om antal smittade ligger hos och lämnas av Smittskydd Värmland Information om antal smittade finns här på Region Värmlands webbplats

Varje vecka, oftast torsdagar, lämnar Region Värmland ut siffror om antal smittade per kommun. I samband med det informerar Sunne kommun här på vår webbplats om antal smittade i den kommunala verksamheten. Det vi lämnar ut får aldrig riskera patientsekretessen.

Patientsekretess

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården alltid följer strikt. Det betyder att enbart den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden får ta del av den informationen. Övrig personal får inte heller ta del av information om smittade individer.

Med anledning av coronaviruset får vi ofta frågor om det finns smittade personer och i så fall var i Sunne kommuns verksamheter. Enligt patientsekretessen får vi inte lämna ut sådan information och ber om förståelse och respekt för det.

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför vänligen att avstå från att ställa sådana frågor till personalen.

Om smittspridningen

Det finns en allmän smittspridning av covid-19 och coronaviruset i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Vi planerar långsiktigt för att även Sunne får fler smittade inom våra verksamheter.

Vår personal fortsätter jobba strikt utifrån nationella hygienkrav för att bedriva en god och säker omsorg. Se gärna filmen om hur Sunne kommun jobbar inom vård och omsorg med basala hygienrutiner och skyddsutrustning.

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.