Fortsatt kommunalt aktivitetsstöd

2020-04-23

Information till våra ideella föreningar i Sunne kommun om att det kommunala aktivitetsstödet (LOK-stödet) inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av Coronapandemin.

Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Föreningar kan räkna med lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt.

Hockeyspelande ungdomar