Föreningar kan söka coronastöd från Sunne kommun 7-21 december

2020-12-03

Föreningar i Sunne kan 7-21 december söka ett tillfälligt, extra stöd från Sunne kommun med anledning av covid-19. Stödet går till föreningar som tappat intäkter under 2020 på grund av pandemin.

Kommunen har avsatt 450 000 kronor för att stötta föreningarnas insatser i samhället.

– Föreningarna samlar civilsamhället och är en otrolig tillgång för Sunne. En massa frivilliginsatser görs och vi vill stötta föreningarna när de ställer upp för att hjälpa andra. Vi vet att många föreningar har haft en svår tid på grund av pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C) och Linda Johansson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Ansökan skickas in via en e-tjänst som kan börja användas måndag 7 december på sunne.se/coronastod

Stödet är behovsprövat – det kan handla om att föreningen har stora lokalkostnader, haft kostnader för arrangemang som blivit inställda eller andra omställningar. Pengar kan inte sökas för personalkostnader.