Extra statligt stöd på 13,5 miljoner kronor till Sunne kommun

2020-04-03

Utöver redan beslutade statsbidrag får landets kommuner extra pengar i vår för att täcka kostnader för Coronapandemin. För Sunne kommuns del innebär det 13,5 miljoner kronor i tillskott.

Fem miljarder har redan aviserats och nu skjuts ytterligare 15 miljarder till kommuner och regioner från staten. 

- Vi spränger nu 100 miljardersstrecket. Det är det största krispaketet någonsin till den här sektorn. Det finns stor frihet att anpassa stödet till de kommunala och regionala behoven, säger finansminister Magdalena Andersson (S), vid en presskonferens 2 april.

Det blir också ett permanent årligt bidrag på 12,5 miljarder från 2021.

För Sunne kommun betyder 13,5 miljoner kronor i tillskott mycket.

- Regeringen och samarbetspartierna har gjort ett gott jobb. Vi är väldigt tacksamma för statens stöd i den här situationen. Det som är svårt är att vi inte kan överblicka hur vår ekonomi kommer att se ut. Det här är en situation som vi aldrig varit med om tidigare. Vi har idag ingen aning om hur mycket skatteintäkter vi kommer att förlora eller hur stora kostnadsökningar det blir för vikarier. Vi befarar också ett ökat behov av försörjningsstöd. Pengarna kommer att göra skillnad, men vi behöver fortsätta vara mycket återhållsamma. Vi befann oss i en tuff ekonomisk situation redan innan Coronakrisen, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.