Distansundervisning för gymnasieelever i Sunne

2020-12-04

Gymnasieskolan övergår till distansundervisning med inslag av närundervisning i små grupper 7 december 2020 till 6 januari 2021.

Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att åtgärden ska bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Både SG/Broby och SG/Södra Viken har beslutat att måndag 7 december blir en planeringsdag för all personal och att alla elever då är lediga. Den lediga dagen tas igen under vårterminen.

Elever i gymnasieskolan ska kunna utföra vissa praktiska moment i sin utbildning. Vissa elever som i behov av stöd kan ha närundervisning i skolans lokaler även om utbildningen som huvudregel bedrivs som distansundervisning.

Undantag gäller även för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans. Även andra grupper av elever kan få möjlighet att komma till skolan, det gäller till exempel elever som har behov av stöd.

Lärarna ger respektive klass information om vad som gäller dem via Teams.

Introduktionsprogrammen är undantagna från kravet på distansundervisning och kommer att ha sin undervisning  i skolan.

Gymnasiesärskolan ingår inte i beslutet.