Coronaviruset, vaccination och pandemilag

2020-12-29

Läget i kommunens verksamheter för vård och omsorg samt inidividstöd har varit lugnt och stabilt under julhelgen. Information om kommande vaccination och pandemilag.

Tack för att du håller i och håller ut, visar omsorg och håller avstånd. Det finns ingen smitta, varken hos kunder eller personal i kommunens verksamheter för vård och omsorg samt individstöd. 
Nu planerar vi för vaccination i kommunens äldreomsorg i januari och ser fram emot ett gott nytt 2021! 

När det gäller allmänhetens vaccinering mot covid-19, kommer mer information om hur du gör för att få vaccinet att finnas på webbplatsen 1177.se. I nuläget går det inte att boka tid för vaccinering. 

Läs mer om vaccination i Värmland på 1177.se

Pandemilag

Pandemilagen som troligen införs redan den 10 januari ger kommuner rätt att stänga verksamheter för att minska smittspridning.

28 december lämnade regeringen in förslaget på en tillfällig pandemilag till lagrådet: Lagen är tänkt att gälla från 10 januari till 30 september 2021. Den ger regering, myndigheter och kommuner större befogenheter att reglera och i sista hand stänga ned verksamheter för att minska smittspridning. De som bryter mot restriktionerna kan få böter.

Bland annat omfattar pandemilagen allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som idag regleras av ordningslagen, men den ger också regeringen möjlighet att fatta beslut om smittskyddsåtgärder för fler verksamheter som köpcentrum, fritids- och kulturverksamhet, gym, badhus, handelsplatser och kollektivtrafik.
Du kan läsa mer om pandemilagen här