Brottsligheten går inte i karantän

2020-05-04

På Brottsofferjouren Värmland kan du få stöd och hjälp om du blivit utsatt för brott eller är kallad till rättegång.

Har du blivit utsatt för brott?

Alla människor har rätt att må bra. Det innebär att ingen annan människa får:

 • Slå eller skada dig på annat sätt
 • Göra saker mot dig eller din kropp som du inte vill
 • Kalla dig för saker som får dig att må dåligt
 • Ta eller förstöra dina personliga saker

Det är aldrig ditt fel om en annan människa gör dig illa. Det finns hjälp och stöd att få.

På Brottsofferjouren Värmland kan du få:

 • Stödsamtal
 • Information och hjälp att göra en polisanmälan
 • Hjälp att söka ekonomisk ersättning
 • Hjälp att komma i kontakt med andra organisationer

Är du kallad till rättegång?

Det kan kännas jobbigt och obehagligt att bli kallad till rättegång. Man kan också ha många frågor om hur en rättegång går till. Det finns hjälp och stöd att få.

På Brottsofferjouren Värmland kan du få:

 • Beskrivning om hur en rättegång går till
 • Visa dig vart du ska vara i lokalerna
 • Lyssna och stötta dig inför, under och efter en rättegång

Man kan också boka en tid för att komma till domstolen innan rättegången för att se hur det ser ut. 

Kontakt

Kontakt
Brottsofferstöd 054-18 28 88
Vittnesstöd 054-18 75 75
info@varmland.boj.se
Brottsofferjourens webbplats