Besöksrutin nu under coronavirustider

2020-05-27

Vi är glada att äntligen ha möjligheten att erbjuda besök på våra särskilda boenden i Sunne kommun.

Från fredag den 29 maj kan du boka tid för besök på det boende där du har en anhörig/närstående. Besöket kommer ske utomhus i paviljong med trädgårdsgrupp och en plexiglasskiva monterad mellan besökaren och den boende.

Så här ser rutinen ut. För att minska smittspridningen behöver vi hjälpas åt genom att hålla oss till nedanstående punkter;

  • Personalens instruktioner och anvisningar samt denna rutin ska följas vid besöket.
  • Max två anhöriga per besök, i första hand de som vanligtvis besöker sin närstående. Om barn närvarar vid besöket ansvarar vårdnadshavaren/besökaren för att barnet sitter på rätt sida av plexiglaset.
  • Inga besökare får ha förkylningssymptom, alla ska vara friska.
  • Fysisk kontakt med närstående eller vistas på samma sida av plexiglaset är inte tillåtet.
  • Vid besöket är det inte tillåtet att ha med förtäring.

 

Paviljong med plats för besök och plexiglas.

Så här kan paviljongen se ut. 

Rutinen syftar till att tydliggöra för anhöriga och personal hur besök på våra särskilda boenden kan genomföras med hjälp av en särskilt utformad besöksplats vid boendet. Rutinen gäller för samtliga särskilda boenden i Sunne kommun.

Extra hänsyn behöver tas till de personer som har en demenssjukdom.

Om mötesdeltagarna inte följer instruktionerna trots påpekande av personal på plats kan mötet avbrytas. Inför nästa bokade möte kommer enhetschef informera aktuella anhöriga om rutinens innebörd.
Vid upprepade överträdelser från rutinen kan vi inte möjliggöra att besök tillåts.

Besöken bokas direkt med boendet.