8 deltagare gäller vid allmänna sammankomster

2020-11-23

Från 24 november 2020 gäller förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 300 deltagare. I Värmlands län beslutar länsstyrelsen att deltagarantalet är max 8.

Dessa föreskrifter gäller tills vidare och träder i kraft den 24 november 2020, då länsstyrelsens föreskrifter (17 FS 2020:16) om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare upphör att gälla.