Sunne kommun stöttar företagen

2020-03-26

Sunne kommun inför åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av Corona-viruset. Vi uppmanar till att stödja handeln och företagen lokalt och samtidigt följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Företagen i Sunne kan alltid vända sig till kultur- och näringslivsenheten med specifika frågor om företagandet. Bland annat finns goda exempel på kreativa initiativ som bygger på sociala medier. Här erbjuder enheten starthjälp. 
Samlad information finns via den här länken till sunne.se

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

Sunne kommun inför följande allmänna åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av Corona-viruset. Kommunen följer utvecklingen och fler stödjande åtgärder kan komma.

  • Läs mer om riktade åtgärder för restauranger och livsmedel här
  • Läs mer om riktade åtgärder för turism och upplevelser här

Fakturor och anstånd med betalning

Företagen i Sunne kan få anstånd med betalning, eller uppdelning av betalning, av fakturor utställda av Sunne kommun. Detta är ingen generell åtgärd – varje enskilt fall bedöms. En e-tjänst tas fram för att förenkla ansökan om anstånd

Alla leverantörsfakturor hanteras skyndsamt. Någon ansökan behöver inte göras

Tillstånd och tillsyn

Myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillsyn inom miljöområdet, genomförs med stor förståelse för den mycket ansträngda situation många företag befinner sig i. Syftet är också att minimera smittspridning till riskgrupper. Myndighetsutövningen planeras utifrån rådande omständigheter. Komnmunen kan bevilja anstånd med betalningen efter ansökan

Avgiftsfritt för gatuförsäljning

Om intresse finns bland företagen i centrum att anordna gatuförsäljning utanför egen butik ska kontakt tas med Anders Bergström, trafik och park, Sunne kommun. Detta är avgiftsfritt

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Marielle Magnusson
Företagsutveckling & Företagsfrågor
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Maria Nordmark
Turismutvecklare
E-posta Maria Nordmark
0565-164 05 
072-201 35 12 
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne