Corona, veckorapport, Sunne

2022-03-24

Information om coronaviruset hittar du här. Lokal information uppdateras på den här sidan torsdagar eller vid behov. Följ även utvecklingen på Sunne kommuns Facebooksida, krisinformation.se och 1177.se.

 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vi uppdaterar därmed inte längre veckovis här på sunne.se utan när och om behov uppstår. Läs om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinering hösten 2022:

Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Covid-19 är anmälningspliktig och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg

Restriktioner tas bort 9 februari 2022

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari 2022. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap.

Vissa rekommendationer finns kvar

Vissa råd och rekommendationer kommer fortfarande finnas kvar. Läs mer om vad som tas bort och vilka rekommendationer som finns kvar

Följ utvecklingen på:  

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten.se

På 1177.se kan du läsa om allmänhetens vaccination mot covid-19 i Värmland.

Sunne kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus. Mer information och kontakter hittar du via länkarna här intill. Var noga med var du hämtar din information. Se till att den kommer från trovärdiga källor, använd våra länkar.

Sunne kommun följer internationell, nationell, och regional utveckling när det gäller coronaviruset och covid-19. Vi ger också lokal information.

Telefonservice på olika språk. Region Värmland, där Sunne kommun ingår, samverkar med länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. Informationsnumret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12.

Gravida och vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla gravida att vaccinera sig mot covid-19. Det finns inget som tyder på att en vaccination under graviditeten påverkar den gravida eller fostret negativt. Här kan du som är gravid läsa mer om vaccinationen mot covid-19

RS-virus smittar de allra minsta
Läs mer om RS-virus för barn här

 

Lokal information Sunne

Lokal information som uppdateras torsdagar:

24 mars: Smittspridningen av omikron är fortfarande relativt hög i Sunne, men har minskat sedan föregående vecka. Bland invånarna finns 16 konstaterat smittade vecka 11. Totalt sedan starten är antalet 2 654 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

De flesta behöver inte längre testa sig, därför ger ovanstående siffror endast en indikation på smittläget.
Information om vilka som behöver testa sig

Det finns två med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst. Sjukfrånvaron är tillbaka på mer normal nivå, även om vissa enheter fortfarande har det tufft med bemanningen.

Under vaccinationsveckan, 14-20 mars, valde fler att vaccinera sig.  Vaccinationerna i landet ökade med 23 procent, främst bland personer som tog sin fjärde vaccindos, det vill säga påfyllnadsdos två.

Det finns ett fortsatt stort behov av att fler i befolkningen väljer att vaccinera sig och att fler antar erbjudandet om en påfyllnadsdos.
Boka tid för vaccination på 1177.se

 

17 mars: Smittspridningen av omikron är fortfarande relativt hög i Sunne och har ökat något sedan föregående vecka. Bland invånarna finns 27 konstaterat smittade vecka 10. Totalt sedan starten är antalet 2 638 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

De flesta behöver inte längre testa sig, därför ger ovanstående siffror endast en indikation på smittläget.
Information om vilka som behöver testa sig

Det finns två med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst. Sjukfrånvaron är tillbaka på mer normal nivå, även om vissa enheter fortfarande har det tufft med bemanningen.

Smittspridningen i landet som helhet fortsätter att minska. Det är också färre personer som vårdas med covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av att öka vaccinationsgraden i befolkningen, och att fler antar erbjudandet om en påfyllnadsdos. 

Läs mer om att smittan minskar i Sverige

Drop in under vaccinationsveckan

Vaccinet är det viktigaste verktyget mot covid-19 men fortfarande har cirka en miljon människor inte tagit sin första dos. Under den här veckan 14-20 mars 2022 är det nationella vaccinationsveckan med syfte att fler ska välja att vaccinera sig - för att skydda sig själva och andra.

Vaccinationsveckan 14-20 mars

Följande drop-in-tider för vaccination mot covid-19 (dos 1, 2 och 3) finns i Sunne:

 • torsdag 17 mars kl 13-15
 • fredag 18 mars kl 15-18.

Plats: Allaktivitetshuset (tidigare Åmbergsskolan)

Du kan också boka tid för vaccination på 1177.se
Ta med legitimation. Vaccinationen är gratis.

 

10 mars: Vaccinet är det allra viktigaste verktyget i kampen mot covid-19.
I Sverige har vi med gemensamma krafter nått en hög vaccinationstäckning, men fortfarande har mer än en miljon människor över 12 år inte tagit sin första dos. Därför genomförs en nationell vaccinationsvecka i Sverige, 14-20 mars. Alltså nästa vecka.

Drop in under vaccinationsveckan

Följande drop-in-tider för vaccination mot covid-19 (dos 1, 2 och 3) finns nästa vecka i Sunne:

 • torsdag 17 mars kl 13-15
 • fredag 18 mars kl 15-18.

Plats: Allaktivitetshuset (tidigare Åmbergsskolan)

Du kan också boka tid för vaccination på 1177.se

Ta med legitimation. Vaccinationen är gratis. 

Förstärkt skydd

Den tredje dosen förstärker skyddet mot covid-19 och ger ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död. De som inte tagit dos 3 blir sjukare än de som tagit påfyllnadsdosen. Tredje dosen ger också ett ökat skydd mot att smittas och att sprida smittan vidare.

Rekommendationer som gäller fortfarande:

• Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
• Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Återgång till arbete, skola och förskola kan ske när du är frisk
• Ovaccinerade vuxna bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder – att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

De flesta behöver inte testa sig

Smittspridningen av omikron är fortfarande relativt hög i Sunne, men har minskat sedan föregående vecka. Bland invånarna finns 22 konstaterat smittade vecka 9. Totalt sedan starten är antalet 2 611 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

De flesta behöver inte längre testa sig, därför ger ovanstående siffror endast en indikation på smittläget.

Information om vilka som behöver testa sig

Det finns två med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst. Bemanningsmässigt är läget stabilt bland kommunens anställda. Sjukfrånvaron är tillbaka på mer normal nivå.

 

3 mars: Från 1 april förelår regeringen att covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den så kallade pandemilagen avskaffas sista mars, vilket riksdagen begärt sedan tidigare.

Regeringen föreslår också att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter den 31 mars 2022.

Anmälningsplikt ska fortsatt gälla för covid-19 inom vård och omsorg. Förslagen finns i en proposition som regeringen lämnar till riksdagen.

Läs mer om förslagen på regeringens webbplats

De flesta behöver inte längre testa sig

Bemanningsmässigt i Sunne kommun är läget fortfarande ansträngt i vissa grupper på grund av sjukdom, framför allt inom hemtjänsten. Vi behöver anpassa och hitta lösningar, många gånger med kort varsel. Vi hoppas på din förståelse för de prioriteringar vi gör eftersom det kan påverka din service, till exempel att insatser måste flyttas fram.

De flesta behöver inte längre testa sig, därför ger nedanstående siffror endast en indikation på smittläget. Det finns två med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst.

Information om vilka som fortfarande behöver testa sig

Smittspridningen av omikron är fortfarande hög i Sunne, men har minskat sedan föregående vecka. Bland invånarna finns 39 konstaterat smittade vecka 8. Totalt sedan starten är antalet 2 589 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Vaccination skyddar

Vaccination är den allra viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen.

Den tredje dosen förstärker skyddet mot covid-19 och ger ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död. De som inte tagit dos 3 blir sjukare än de som tagit påfyllnadsdosen. Den ger också ett ökat skydd mot att smittas och att sprida smittan vidare.

Rekommendationer som gäller fortfarande:

 • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Återgång till arbete, skola och förskola kan ske när du är frisk
 • Ovaccinerade vuxna bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder – att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vaccinationen är gratis, ta med legitimation! Boka tid på 1177.se 

Personer som är under 16 år ska ha med sig en ifylld samtyckesblankett.

Läs mer om vaccination mot covid-19 för barn och unga på Folkhälsomyndigheten.se 

Vaccinering dos 4

Sunne kommun erbjuder nu med hjälp av Region Värmland vaccination av dos 4 inom hemsjukvård och hemtjänst. Vaccineringen av dos 4 är klar på våra särskilda boenden.

Personer som är 80+ erbjuds också dos 4. De får ett brev av Region Värmland under de kommande veckorna med ett erbjudande om vaccin och en bokad tid.

Läs mer om vilka som rekommenderas en andra påfyllnadsdos.

 

24 februari: Smittspridningen av omikron är fortfarande hög i Sunne, men har minskat sedan föregående vecka. Bland invånarna finns 46 konstaterat smittade vecka 7. Totalt sedan starten är antalet 2 550 personer, enligt Folkhälsomyndigheten. De flesta behöver inte längre testa sig, därför ger siffrorna endast en indikation på smittläget. Det finns en med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst.

Information om vilka som fortfarande behöver testa sig

Vaccination bästa skyddet

Vaccination är den allra viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen.

Den tredje dosen förstärker skyddet mot covid-19 och ger ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död. De som inte tagit dos 3 blir sjukare än de som tagit påfyllnadsdosen. Den ger också ett ökat skydd mot att smittas och att sprida smittan vidare.

 • Alla som fyllt 12 år kan vaccineras mot covid-19. Du kan gå på drop-in eller boka tid för en första dos. Personer under 16 år behöver ha med ifylld samtyckesblankett till sin vaccination
 • Påfyllnadsdos erbjuds alla som är 18 år eller äldre. Det ska ha gått 3 månader sedan dos 2. Boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se eller ring tidsbokningen på telefon.

Rekommendationer som gäller fortfarande:

 • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Återgång till arbete, skola och förskola kan ske när du är frisk
 • Ovaccinerade vuxna bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder – att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vaccinering dos 4

Sunne kommun har påbörjat vaccineringen av dos 4 på våra särskilda boenden den här veckan. Erbjudandet går därefter vidare till alla som har hemsjukvård och hemtjänst.

Personer som är 80 + erbjuds också dos 4. Alla som är 80 år eller äldre får ett brev av Region Värmland under de kommande veckorna med ett erbjudande om vaccin och en bokad tid.

Läs mer om vilka som rekommenderas en andra påfyllnadsdos .

Ansträngt i kommunens verksamheter

Sjukfrånvaron i Sunne kommun är hög vilket innebär att läget fortfarande är ansträngt framför allt inom hemtjänsten. Vi behöver anpassa och hitta lösningar, många gånger med kort varsel. Vi hoppas på din förståelse för de prioriteringar vi gör eftersom det kan påverka din service, till exempel att insatser måste flyttas fram.

 

17 februari: Vaccination är idag den viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen. Den tredje dosen är viktig för att förstärka skyddet mot covid-19 och behålla ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död. Påfyllnadsdosen ger också ett ökat skydd mot att smittas och att sprida smittan vidare.

 • Alla som fyllt 12 år kan vaccineras mot covid-19. Du kan gå på drop-in eller boka tid för en första dos. Personer under 16 år behöver ha med ifylld samtyckesblankett till sin vaccination
 • Påfyllnadsdos erbjuds alla som är 18 år eller äldre. Det ska ha gått 3 månader sedan dos 2. Boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se eller ring tidsbokningen på telefon. (Läknen borttagen)

Följande tre myndighetsrekommendationer gäller fortfarande:

 • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Återgång till arbete, skola och förskola kan ske när du är frisk
 • Ovaccinerade vuxna bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder – att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Fortsatt hög smittspridning i Sunne

Smittspridningen av omikron är fortfarande hög i Sunne, men har minskat sedan föregående vecka. Bland invånarna finns 119 konstaterat smittade vecka 6. Totalt sedan starten är antalet 2 504 personer, enligt Folkhälsomyndigheten. De flesta behöver inte längre testa sig, därför ger siffrorna endast en indikation på smittläget. Det finns två med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst.

Information om vilka som fortfarande behöver testa sig

Ansträngt i kommunens verksamheter

Sjukfrånvaron i Sunne kommun är hög vilket innebär att läget är mycket ansträngt framför allt inom hemtjänsten. Bemanningsläget är sårbart. Vi behöver anpassa och hitta lösningar, många gånger med kort varsel. Vi hoppas på din förståelse för de prioriteringar vi gör eftersom det kan påverka din service, till exempel att insatser måste flyttas fram.

Vaccinering dos 4 planeras

Sunne kommun planerar för att med start nästa vecka börja vaccineringen av dos 4. Erbjudandet ges först på våra särskilda boenden och därefter till alla som har hemsjukvård och hemtjänst.
Personer som är 80 + erbjuds också dos 4, men får själva vända sig till en vaccinationsenhet för att boka tid. Observera att det ska ha gått 4 månader mellan dos 3 och 4. 

Rutin för vaccinationskravet inom socialtjänsten

Kommunchefen har fått delegation på att vid behov förändra rutinen för vaccinationskravet utifrån medicinsk erfarenhet och rekommendationer.
Kommunstyrelsens beslut togs 28 december 2021 och innebär att nyanställd personal som ska jobba vårdnära i Sunne kommun måste vara fullvaccinerad mot covid-19. Beslutet ger också möjlighet att omplacera befintlig personal vid behov.

Sök sommarjobb inom socialtjänsten

Vi söker dig som vill ha ett ansvarsfullt och omväxlande sommarjobb hos oss på socialtjänsten i Sunne kommun. Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2022.
Läs mer och ansök via vår e-tjänst på sunne.se 

Ny ansökningsomgång av omsättningsstöden

Fram till 30 april 2022 kan enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av Coronapandemin ansöka om stöd.
För att kunna söka stöd för december 2021 och januari-februari 2022 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod. Nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.

Likt tidigare period är det möjligt för dem som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser, och för dem som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, att ta del av det förlängda omsättningsstödet. Förutsättningen är att näringsidkaren uppfyller övriga villkor för stöd. Stöden handläggs av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer om stöden på länsstyrelsens webbplats

 

10 februari: 9 februari togs de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Den viktigaste rekommendationen framöver är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Följande tre myndighetsrekommendationer gäller fortfarande:

 • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Återgång till arbete, skola och förskola kan ske när du är frisk
 • Ovaccinerade vuxna bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder – att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Läs mer  om att pandemin går in i ny fas på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fortsatt hög smittspridning i Sunne

Smittspridningen av omikron är fortfarande hög i Sunne, men har minskat sedan föregående vecka. Bland invånarna finns 243 konstaterat smittade vecka 5. Totalt sedan starten är antalet 2 385 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.
Det finns fyra med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst. 

Ansträngt i kommunens verksamheter

Sjukfrånvaron i Sunne kommun är hög vilket innebär att läget är mycket ansträngt. Vi behöver anpassa och hitta lösningar, många gånger med kort varsel. Vi hoppas på din förståelse för de prioriteringar vi gör eftersom det kan påverka din service, till exempel att insatser måste flyttas fram.

Vissa åtgärder kvar inom vården

Det är mycket viktigt att skydda dem som är mest sårbara för sjukdomen och att alla som har möjlighet vaccinerar sig. Belastningen på vården är hög, även om de flesta inte blir så allvarligt sjuka längre.

För dem som arbetar inom vård och omsorg och för dig som besöker vården finns en del av åtgärderna kvar. Läs mer på Region Värmlands webbplats

Covid-19 blir en anmälningspliktig sjukdom

Folkhälsomyndigheten har lämnat en hemställan till regeringen att omklassificera sjukdomen covid-19 från samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen till anmälningspliktig. Denna process beräknas vara klar i månadsskiftet mars-april.

Vaccination  viktigaste åtgärden

Vaccinationen är idag den viktigaste åtgärden för att dämpa smittspridningen och förhindra allvarlig sjukdom och död. Den tredje dosen, påfyllnadsdosen, är viktig för att förstärka skyddet mot covid-19 och behålla ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död. Påfyllnadsdosen ger också ett ökat skydd mot att smittas och att sprida smittan vidare, även för omikronvarianten.

 • Alla som fyllt 12 år kan vaccineras mot covid-19. Du kan gå på drop-in eller boka tid för en första dos. Personer under 16 år behöver ha med ifylld samtyckesblankett till sin vaccination
 • Påfyllnadsdos erbjuds alla som är 18 år eller äldre. Det ska ha gått 3 månader sedan dos 2. Boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se eller ring tidsbokningen på telefon. Läs mer om vaccinet och om vaccinationen på webbplatsen 1177.se. Där kan du också boka tid.

 

3 februari: Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och många är sjuka. Sjukfrånvaron i Sunne kommun är hög vilket påverkar kommunens verksamheter.

Ansträngt i kommunens verksamheter

Läget är ansträngt och vi gör allt vi kan för att upprätthålla en god service. Kommunen behöver prioritera vissa verksamheter, det gäller till exempel förskola, patientsäkerhet, grundläggande service i hemtjänsten, räddningstjänst, samhällskritiska funktioner och andra särskilt viktiga kommunala uppgifter. Anpassningar görs utifrån situationer som måste lösas, många gånger med kort varsel. Vi hoppas på din förståelse för de prioriteringar vi gör eftersom det kan påverka din service, till exempel att insatser måste flyttas fram.

Kortat tidsintervall mellan dos 2 och 3

På grund av den kraftiga smittspridningen rekommenderar Folkhälsomyndigheten att intervallet mellan vaccindoserna två och tre kortas från fem till tre månader. Åtgärden införs för att ytterligare bromsa smittspridningen.
Mer information om tidsintervallet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Boka tid för vaccination på 1177.se 

Stor smittspridning i Sunne

Smittspridningen fortsätter öka kraftigt i Sunne. Bland invånarna finns 352 konstaterat smittade vecka 4, obetydligt färre än föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet 2 142 personer, enligt Folkhälsomyndigheten. Det finns två med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst.

Det är mycket viktigt att skydda dem som är mest sårbara för sjukdomen och att alla som har möjlighet vaccinerar sig. Belastningen på vården är hög, även om de flesta inte blir så allvarligt sjuka längre.

De flesta åtgärderna upphör 9 februari

Genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos majoriteten. De flesta åtgärderna mot covid-19 upphör därför 9 februari. Kombinationen många vaccinerade och omikronvarianten gör att fallen av allvarlig sjukdom minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärderna.

Folkhälsomyndigheten hemställer hos regeringen att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.
För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen

Myndighetsrekommendationer från 9 februari

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder
 • Alla över 12 år bör fortsätta vaccinera sig.

Läs mer om att de flesta åtgärderna tas bort på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

 

 

27 januari: Smittspridningen av covid-19 ger hög sjukfrånvaro av personal vilket påverkar kommunens verksamhet. Folkhälsomyndigheten förlänger åtgärderna som infördes i december och januari i ytterligare 14 dagar. Dessa bedöms fortsatt vara nödvändiga för att inte alla ska bli sjuka samtidigt. Om två veckor förväntas åtgärderna successivt kunna avvecklas.

Det är mycket viktigt att skydda dem som är mest sårbara för sjukdomen och att alla som har möjlighet vaccinerar sig. Belastningen på vården är hög, även om de flesta inte blir så allvarligt sjuka längre.

Läs mer om de förlängda åtgärderna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Stor smittspridning i Sunne

Smittspridningen fortsätter öka kraftigt i Sunne. Bland invånarna finns 366 konstaterat smittade vecka 3. Totalt sedan starten är antalet 1 790 personer, enligt Folkhälsomyndigheten. Det finns en med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst.

Vaccinationshelg 

Till helgen 29-30 januari erbjuds vaccination i hela Värmland. Cirka 20 000 värmlänningar är fortfarande helt ovaccinerade. Vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Boka tid på 1177.se (Länken borttagen)

Om du inte har tagit din första dos än kan du passa på under vaccinationshelgen. Du är välkommen på drop-in eller om du hellre vill boka tid! Läs mer på 1177.se

Prioriteringar påverkar din service

Smittspridningen av covid-19 gör att personalfrånvaron i Sunne kommun är hög just nu. Många är sjuka, i familjekarantän eller hemma för vård av barn. Av samma anledning är det svårt att få tag på vikarier. Läget är ansträngt och vi gör allt vi kan för att upprätthålla en god service. Våra medarbetare täcker upp för varandra, avstår ledigheter och hjälper andra verksamheter.

Kommunen behöver prioritera vissa verksamheter i nuläget. Det gäller till exempel förskola (så att föräldrar kan gå till sitt arbete), patientsäkerhet, grundläggande service i hemtjänsten, räddningstjänst, samhällskritiska funktioner och andra särskilt viktiga kommunala uppgifter.

Anpassningar görs utifrån situationer som måste lösas, många gånger med kort varsel. Vi hoppas på din förståelse för de prioriteringar vi gör eftersom det kan påverka din service.

Socialtjänsten
Inom äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende kan vi behöva minska på vissa insatser. Vi gör alltid en individuell bedömning innan vi beslutar om förändringar i pågående insatser eller anpassningar.

Lärande och utbildning
Det är hög frånvaro av både personal och elever inom förskola och skola. Särskilt drabbade klasser skickas tillfälligt hem för distansundervisning och personal omfördelas för att hålla verksamheten igång. Andra personalgrupper kan tillfälligt behöva gå in för att täcka upp.

Övriga verksamheter
Viss personal arbetar på distans. Möten sker till största delen digitalt. När fysiskt möte behövs måste lokalen vara så stor att deltagarna kan hålla avstånd.

Staben för vård och omsorg har regelbundna möten, följer utvecklingen noggrant och fattar nödvändiga beslut för verksamheten. Staben rapporterar till kommunens ledningsgrupp om det behöver fattas beslut om ytterligare åtgärder.

 

20 januari: Smittspridningen fortsätter öka i Sunne. Bland invånarna finns 205 konstaterat smittade vecka 2, en ökning från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet 1 410 personer, enligt Folkhälsomyndigheten. Det finns tre med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst.

När det gäller bemanning är läget ansträngt i de kommunala verksamheterna, inte enbart på grund av covid-19 utan också för hemkarantän och vård av barn.

Vård- och omsorgsstaben i Sunne kommun har återupptagit sina möten sedan ett par veckor. Inventering av skyddsutrustning för personalen inom socialtjänsten görs var 14:e dag för att säkerställa att det finns tillräckliga lager.

Inom skolans verksamhet är smittspridningen stor i några klasser. Tillsammans med Smittskydd Värmland bedömer skolledningen om en klass, skola eller förskola behöver stängas. Information går i dessa fall ut direkt till berörda vårdnadshavare och elever.

Om en förskola eller ett fritids stängs är kommunen skyldig att ordna omsorg för barnen på annan plats.

På Region Värmlands webbplats kan du ta del av smittläget i Värmland

Bidra till minskad smittspridning

Bidra till minskad smittspridning. Du skyddar dig själv, andra och minskar trycket på sjukvården genom att

 • Vaccinera dig mot covid-19– det är det bästa skyddet
 • Håll avstånd till andra särskilt inomhus
 • Undvik trängsel
 • Använd munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
 • Jobba hemifrån i den mån du kan
 • Stanna hemma om du får symtom
 • Testa dig för covid-19 (se prioriterade grupper längre ner i texten)
 • Begränsa antalet nära kontakter genom att avstå större middagar och fester

Justerad omfattning av förhållningsregler

Läs om de justerade förhållningsreglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Den allmänna förhållningsregeln är att stanna hemma i 5 dagar när någon i hushållet är sjuk – räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande symtomfria hushållskontakter (= om du bor med någon som har covid-19 och själv är symtomfri) undantas från den allmänna förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola:

 • Vaccinerade med påfyllnadsdos 3
 • Personer som haft covid-19 under de tre senaste månaderna
 • Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är viktig för driften, förutsatt riskreducerande åtgärder

Återgång till arbete och skola för den som haft covid-19

 • Stanna hemma minst 5 dagar. De sista två dygnen ska du vara feberfri och känna dig återställd
 • Även du som inte testat dig ska stanna hemma minst 5 dagar. De sista två dygnen ska du vara feberfri och känna dig återställd
 • Förskolebarn ska stanna hemma vid nytillkomna symtom och kan gå tillbaka till förskolan/annan verksamhet när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd

Prioritering av vilka som ska testa sig

Testkapaciteten räcker inte till just nu. Därför görs nu en prioritering av vilka som ska testa sig:

 • Vid medicinska behov
 • Inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
 • Personer med symtom vars arbete kräver fysisk närvaro samt elever i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer

Den som har symtom och tagit ett självtest (antigentest):

 • Positivt provsvar behöver inte följas upp med PCR-test
 • Vid negativt provsvar stanna hemma minst 5 dagar och tills du är frisk

Läs mer om hur du bokar tid och hur egenprovtagning går till på 1177.se

Vaccination är bästa skyddet

29-30 januari är det vaccinationshelg i Värmland. Då håller alla vaccinationsmottagningar extraöppet. Är du 18 år eller äldre och sedan tidigare vaccinerad med två doser kan du boka tid för påfyllnadsdos den helgen. Det ska ha gått minst fem månader sedan du fick din andra dos.

Har du inte vaccinerat dig, men vill ha din första dos kan du antingen boka tid eller komma på drop-in under helgen. Du ska ha fyllt 12 år för att få vaccinera dig. Är du under 16 år behöver du ha med en ifylld samtyckesblankett.
Från och med fredag 21 januari kan du boka tid för vaccinationshelgen.

På 1177.se kan du boka tid för vaccination mot covid-19 

Upprätthålla samhällsviktiga funktioner

Många verksamheter har brist på personal på grund av smittspridningen. Folkhälsomyndigheten har därför pekat ut grupper som är viktiga för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Dessa grupper kan undantas från förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete för symtomfria hushållskontakter. Varje arbetsgivare avgör vilka dessa nyckelpersoner är.

Lista över nyckelfunktioner för att kunna upprätta samhällsviktig verksamhet.(Länken Borttagen)

 

Riksdagen har fattat beslut om att förlänga pandemilagen till 31 maj 2022. Riksdagen uppmanar samtidigt regeringen att återkomma med ett förslag som innebär att lagen bara ska gälla till och med den 31 mars. Antagandet innebär också en rad begränsningar av lagen.

På krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin

 

13 januari: Smittspridningen ökar lavinartat i Sunne och Värmland. Bland invånarna i Sunne finns 138 konstaterat smittade vecka 1. Totalt sedan starten är antalet 1 206 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Det finns tre med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst. När det gäller bemanning är läget ansträngt, inte enbart på grund av covid-19 utan också vanliga förkylningar.

Bidra till minskad smittspridning

Bidra till minskad smittspridning. Du skyddar dig själv, räddar liv och minskar trycket på sjukvården genom att

 • Hålla avstånd
 • Undvika trängsel
 • Använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
 • Vaccinera dig – det är det bästa skyddet
 • Jobba hemifrån i den mån du kan
 • Testa dig vid symtom och stanna hemma

På 1177.se kan du läsa hur du testar dig

På 1177.se kan du boka tid för vaccination mot covid-19

Påfyllnadsdos efter fem månader

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nya allmänna råd, från 12 januari

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

Serveringsställen

Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl. 23:00.

Råd till vuxna personer

Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Cuper och läger inomhus

Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och lärosäten

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Detta gäller sedan tidigare:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel. 

I avvaktan på beslut…

De här förslagen finns, men är ännu inte beslutade:

Privata sammankomster

Sänkt tak till 20 personer vid uthyrning av lokaler.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus

Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.

Inresor

Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtestvid inresa till Sverige tas bort, men covidbevisåterinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

 

 

5 januari 2022: 

idning

Smittspridningen ökar i Värmland och Sunne. Det finns fem med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst, vecka 51. När det gäller bemanning är läget ansträngt, inte enbart på grund av covid-19 utan också vanliga förkylningar. Bland invånarna i Sunne finns 47 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet 957 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Bidra till minskad smittspridning

Du skyddar dig själv, räddar liv och minskar trycket på sjukvården genom att

 • Hålla avstånd
 • Undvika trängsel
 • Använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
 • Vaccinera dig – det är det bästa skyddet
 • Jobba hemifrån i den mån du kan
 • Testa dig vid symtom och stanna hemma

På 1177.se kan du läsa hur du testar dig

På 1177.se kan du boka tid för vaccination mot covid-19

 

16 december: Det är viktigt att vi alla bidrar till minskad smittspridning. Du skyddar dig själv, räddar liv och minskar trycket på sjukvården genom att

 • Hålla avstånd
 • Undvika trängsel
 • Använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
 • Vaccinera dig – det är det bästa skyddet
 • Jobba hemifrån i den mån du kan
 • Fira jul och nyår i mindre sällskap. Ta ansvar och ställ in/stanna hemma om du har symtom.

Läs mer om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten

Skärpta krav vid inresa till Sverige

Med anledning den tilltagande smittspridningen och den ökade belastningen på vården skärper Folkhälsomyndigheten rekommendationen att testa sig så snart som möjligt efter inresa till Sverige. I väntan på provsvar – håll avstånd till andra och undvik kontakt med peroner i riskgrupp och personer 70 år och äldre. Regeringen inför krav på covidbevis för utländska medborgare vid inresa från alla länder, även de nordiska.
Läs mer om de skärpta kraven vid inresa till Sverige

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige

Totalt 898 smittade

Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns socialtjänst, vecka 49. Bland invånarna i Sunne finns 6 konstaterat smittade. En minskning från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet 898 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Kom ihåg att arrangemang med fler än 100 deltagare kräver att du visar id-handling och covid-bevis.

Cuper och läger för barn och ungdomar kan genomföras med smittskyddsåtgärder. Rekommendationer om vilka dessa åtgärder är kommer.

I skrivande stund finns inga konstaterade omikronfall i Värmland. Vi befinner oss i en pandemi och smittspridningen av covid-19 pågår. Trycket på vården är högt, dock inte enbart beroende på pandemin.

Alla över 18 kan boka dos 3

Region Värmland öppnar nu upp för alla som är 18 år eller äldre att boka en tid för vaccination. Påfyllnadsdosen kan tas tidigast 6 månader efter dos 2. För personer som är 65 år eller äldre rekommenderas fem månader mellan dos 2 och påfyllnadsdosen.

 • Du bokar genom att logga in på 1177.se. Titta under Regionen rekommenderar och sök upp regional vaccinationsenhet
 • Bokningsbara tider visas 35 dagar framåt i systemet
 • Just nu finns en del bokningsbara tider lediga i länet och fler kommer efter årsskiftet. Fler tider läggs ut löpande
 • Du måste själv hålla koll på när du fick din andra dos mot covid-19. Bokningssystemet känner inte av när det är dags för varje person att få nästa spruta. Exempel: För att boka en tid den 15 januari ska man ha vaccinerat sig med en andra dos den 15 juli eller tidigare
 • Du som bokar med för kort tidsintervall mellan doserna får inget vaccin när du kommer till vaccinationsmottagningen. Du som bokat vaccintid för tidigt uppmanas att avboka den så snart som möjligt så att en annan person kan få vaccin på den tiden.

Varför behövs en påfyllnadsdos?

Två doser vaccin ger ett mycket gott skydd mot sjukdom i upp till ett år för de allra flesta, men skyddseffekten avtar med tiden och mer hos äldre personer än hos yngre. Därför är det bra att komplettera med en tredje dos av vaccinet.

Hur vet jag när det är dags för mig att ta påfyllnadsdosen?

Det finns tre sätt att ta reda på när du fick din andra dos vaccin:

 1. Det står på vaccinationskortet som du fick när du vaccinerade dig med den första dosen.
 2.  Informationen finns på ditt covidbevis.
 3. Logga in på webbplatsen 1177.se och titta i journalen.

Jag har inte vaccinerat mig med första dosen än. Vad gäller?

Personer som ännu inte vaccinerats mot covid-19 är högst prioriterade för vaccin. Du som ännu inte vaccinerats med en första dos mot covid-19 och som är 18 år eller äldre kan vaccinera dig under ordinarie öppettider på länets vaccinationsmottagningar, antingen går du dit eller så bokar du en tid via webbplatsen 1177.se.

Var kan jag vaccinera mig?

I samband med årsskiftet anpassas utbudet av vaccinationsmottagningar. Region Värmland öppnar bland annat en större vaccinationsmottagning på Älvkullegymnasiet i Karlstad den 11 januari. Från 3 januari kan man vaccinera sig på sjukhuset i Torsby. Vilka vaccinationsmottagningar som är aktuella framgår när man bokar tid. Bokar tid via webbplatsen 1177.se.

Jag är 12–17 år och vill vaccinera mig. Hur gör jag?

För att en person som är under 18 ska få vaccinera sig krävs samtycke från vårdnadshavare. Bokar tid digitalt via webbplatsen 1177.se. eller genom att ringa tidsbokningen.

 

9 december: Folkhälsomyndigheten har infört nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället. Från och med 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd och jobba hemifrån i möjligaste mån.

Läs mer om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten

Vaccin skyddar

Huvudrekommendationen från FHM är att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom om du är äldre än 6 år. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att vaccination skyddar mot att bli smittad, även om ökningen av smitta sker i båda grupperna vaccinerad och ovaccinerad.

Du som är 50 år eller äldre erbjuds nu att boka tid för påfyllnadsdos mot covid-19 om du fått din andra dos mot covid-19 för minst sex månader sedan. Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se. 

Antal smittade

Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 48. Bland invånarna i Sunne finns 10 konstaterat smittade. En minskning från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet 892 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

FHM:s åtgärder införs också för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

Skydda dig själv och andra

 

2 december:  Det finns en med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 47. Bland invånarna i Sunne finns 15 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet 882 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Vi har ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen.

Nya förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning från regeringen.

Visste du det här om virus? Se informationsfilm om hur virus fungerar.

Film om varianter av viruset

För dig som arrangör

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 1 december. Läs mer på Polisens webbplats där du söker tillstånd.( Länken borttagen ej aktuell.)

Här kan du som arrangör ladda ner appen ”Vaccinationsbevis verifiering”.
(Länken borttagen) 

Appen kan du använda för att skanna av dina besökares vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer. Detta gäller personer som är 18 år och äldre. 

 

25 november: Det finns tre med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 46. Bland invånarna i Sunne finns 27 konstaterat smittade. En ökning jämfört med förra veckan. Totalt sedan starten är antalet 846 personer, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Vi har ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen.

Testa dig vid symtom

22 november utökades rekommendationerna om testning för covid-19 vid symtom. Till den 1 december förbereds också fler smittskyddsåtgärder, bland annat införs en möjlighet att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tredje dos vaccin till alla över 18 år

En tredje dos vaccin kommer att erbjudas till alla över 18 år. Påfyllnadsdosen av covid-19-vaccin kan ges när sex månader har gått sedan den tidigare dosen. Fem månader när det gäller personer från 65 år.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en prioriteringsordning för regionerna att utgå ifrån. Viktigt att arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Smittskydd Värmland rapporterar att det finns en oro för vad som väntar i kommande vintertider och julfiranden. Antalet smittade ökar även om det är från relativt sett låga nivåer.  Arbetet med vaccination av barn 12–15 år sker på Fryxellska skolan i Sunne.

I dagsläget är det gruppen 65+ som kan boka tid för dos 3. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en prioriteringsordning som regionen följer. Prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 

Alla som är 65 år eller äldre erbjuds också vaccination mot säsongsinfluensa samtidigt som en tredje påfyllnadsdos mot covid-19.

Regionen fortsätter arbetet med att försöka nå de ovaccinerade i länet. I nuläget finns det cirka
23 000 ovaccinerade personer i Värmland.

Rutinen från smittskydd gällande hushållskontakter och symtom kopplat till covid-19 är på gång.

Nya regler om allmänna sammankomster från 1 december

Arrangörer av sammankomster inomhus med fler än 100 personer behöver ta ställning till och välja något av följande alternativ:

 1. Kräva vaccinationsbevis. Avläsning troligen via en mobil-app i kombination med identitetshandling. 

  Kravet ställs däremot inte på arrangörsstaben och de som arbetar med arrangemanget

 2. Begränsa antalet till 100 deltagare (även barn räknas in i antalet)
 3. Tillämpa Folkhälsomyndighetens regler för yta och avstånd. Länk till Folkhälsomyndighetens förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Arrangören bör dokumentera skriftligt vilket alternativ man väljer inför varje arrangemang. Man kan välja olika alternativ inför varje tillfälle, men det måste vara bestämt vilket, när första deltagaren släpps in.

 • Blandade arrangemang (inne och ute) räknas som inomhus
 • Ett tält räknas som inomhus om det har tak och väggar
 • Funktionärer och arrangörer räknas inte in i antalet, enbart besökare
 • Väljer man alternativet att begränsa antalet besökare som smittskyddsåtgärd måste man kunna avgränsa området med inhägnad
 • Skolverksamhet omfattas inte av åtgärderna, men om andra än elever besöker evenemanget måste åtgärderna följas
 • Köpcentrum omfattas inte i dagsläget, men kan komma att ändras
 • Bussar och tåg omfattas inte
 • Restauranger omfattas inte i dagsläget, men om underhållning ordnas räknas det som en offentlig tillställning
 • Som fullvaccinerad räknas man två veckor efter dos 2, även för personer över 65 år
 • Tillsynsansvaret för att reglerna följs ligger på Länsstyrelsen

Förlängd tid för begränsningslagar

Regeringen har föreslagit att giltigheten för Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av maj 2022. Detta för att säkerställa en fortsatt god beredskap.

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

 

18 november: Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 45. Bland invånarna i Sunne finns 21 konstaterat smittade. En liten ökning från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet 840 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Vi har ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen.

Testning rekommenderas för alla med symtom

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Vaccin skyddar mot sjukdom, svår sjukdom och mot död i covid-19. Vaccin hjälper också till att bromsa smittspridningen, men inte helt och fullt. Också den som är vaccinerad kan smittas, och föra smittan vidare, även om risken är betydligt lägre jämfört med en person som inte är vaccinerad.

Rekommendationen gäller oavsett vaccinationsstatus, men personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna. Liksom tidigare gäller att den som insjuknar ska stanna hemma.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Orsaken till rekommendationen är dels en ökande smittspridning i många länder i Europa, dels att Folkhälsomyndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. 

Detta gör sammantaget att en återgång till storskalig testning åter bedöms vara en ändamålsenlig åtgärd. Det ökar  förutsättningarna att bryta ytterligare smittkedjor så tidigt som möjligt, för att dämpa en uppgång och för att inte en redan ansträngd hälso- och sjukvård ska riskera att bli ännu mer belastad.

Mer information om testning för alla med symtom

Vaccinationsbevis förelås från 1 december

Regeringen planerar att förslå att arrangörer ska kunna kräva vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med  1 december 2021. Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.

Om arrangören väljer att kräva vaccinationsbevis behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Enligt Folkhälsomyndigheten gället det de som hålls inomhus med fler än 100 deltagare.

Läs mer om förslaget om vaccinationsbevis

 

11 november: Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 44. Bland invånarna i Sunne finns 16 konstaterat smittade. En minskning från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet 819 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Vi har ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen.

Uppmaning till föräldrar med spädbarn

Antalet fall av RS-virus bland spädbarn ligger fortfarande mycket högt jämfört med tidigare säsonger. Att skydda de yngsta mot smittan genom att följa råd och rekommendationer är en viktig uppmaning till föräldrar. Läs mer om RS-virus hos barn på 1177.se 

Tillfällig drop-in för ovaccinerade 

Du som ännu inte vaccinerat dig med en första dos mot covid-19 är välkommen till en tillfällig drop-in-mottagning för ovaccinerade. Vaccination är det mest effektiva sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Välkommen!

Plats och tider:
Fryxellska skolan i Sunne
onsdag 17 november, klockan 15.00–16.00
torsdag 18 november, klockan 15.00–16.00

Läs mer om tid och plats för tillfällig drop-in för ovaccinerade.
(länken borttagen)

Påfyllnadsdos efter 5 månader för 65+

Folkhälsomyndigheten har beslutat att korta intervallet mellan dos 2 och påfyllnadsdos av vaccinet mot covid-19. Nu ska det ha gått minst 5 månader för personer 65 år eller äldre istället för minst 6 månader som tidigare. Detta för att erbjuda ett förbättrat skydd mot en förväntad ökad smittspridning av covid-19 de närmaste månaderna. Det innebär att fler personer kan få vaccin mot covid-19 och säsongsinfluensa vid samma tillfälle. Detta gäller inte för yngre personer som är aktuella för påfyllnadsdosen, där behålls intervallet på 6 månader.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Jag har bokat en tid med 6 månaders intervall, ska jag boka om?

Svar: Nej, kom på din bokade tid.

Fråga: Jag bokade en tid enbart för vaccination mot säsongsinfluensan, men nu med 5-månadersintervallet så kommer jag kunna få vaccination mot covid-19 vid samma tillfälle. Ska jag boka om min tid?

Svar: Du som bokat hittills kan behålla din bokade tid och be om vaccin mot covid-19 i samband med att du vaccinerar dig. Har du bokat dig digitalt kan du med fördel boka om din tid. Du som bokar från och med nu behöver boka tid för båda vaccinationerna om du önskar att vaccineras med båda.

Fråga: Jag arbetar på ett särskilt boende för äldre, inom hemtjänsten eller inom hemsjukvården, vad gäller för mig?

Svar: Du som är yngre än 65 år ska ha minst 6 månader mellan dos 2 och påfyllnadsdosen.

Läs mer om när det är din tur att boka dig på 1177.se

Läs mer om påfyllnadsdosen på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

4 november:  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 43. Bland invånarna i Sunne finns 45 konstaterat smittade. En dubblering från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet 803 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Höstlovet som pågår får förhoppningsvis en dämpande effekt på smittspridningen. Tänk på att även om du har höstlov är det viktigt att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk!

Alla måste hjälpas åt för att få stopp på smittspridningen. Den största spridningen finns bland elever i högstadieåldern, där smittan nu också nått familjen. Stanna hemma om du känner minsta symtom.

Vem ska testa sig?

Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom och inte är vaccinerad mot covid-19 med två doser. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass. 

De flesta som är vaccinerad mot covid-19 eller som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna behöver inte testa sig. Det gäller även ovaccinerade yngre barn, under cirka sex år, som ännu inte börjat skolan. Men en del behöver göra det, bland annat vissa äldre personer samt personer som jobbar inom hälso-och sjukvården.

Läs mer om vem som behöver testa sig och inte på 1177.se

Drop-in-vaccination

Det är nu möjligt för alla som är 80 år eller äldre att komma på drop-in för vaccination mot säsongsinfluensan och för att få den tredje dosen av vaccinet mot covid-19. På webbplatsen 1177.se ser du vilka mottagningar som erbjuder drop-in och vilka tider som gäller.

Är man 80 år eller äldre och hellre vill boka tid för sin vaccination går det bra. Det går alltid att boka tid på webbplatsen 1177.se.

De yngre än 80 år som inte vaccinerats med dos 1 och 2 av vaccinet mot covid-19 är också välkomna att boka tid eller komma på drop-in.

 

28 oktober: Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
Här finns en sammanfattning av vad du som privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19

Region Värmland meddelar att 83 % av alla från 12 års ålder är vaccinerade och smittspridningen i Värmland är nedåtgående. 

Ett drygt 15-tal skolelever är smittade

Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 42.

Bland invånarna i Sunne finns 21 konstaterat smittade. En ökning från föregående vecka.  Totalt sedan starten är antalet 757 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

I Sunne är ett drygt 15-tal elever smittade. Skolledning, elevhälsa och regionen arbetar tillsammans för elevernas bästa med bland annat provtagning och smittspårning.
- Det troliga är att olika fritidsaktiviteter ligger bakom smittan som sedan spridit sig vidare i klassen, säger skolchef Ylva Winther. För närvarande är klassen hemma och jobbar vidare med sina studier på distans.
- Höstlovet som börjar nästa vecka (vecka 44) får förhoppningsvis en dämpande effekt på smittspridningen. Men tänk på att även om du har höstlov är det viktigt att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Efter lovet börjar vaccineringen av barn i åldern 12-15 år, vaccineringen sker under skoltid.
Läs mer om vaccinering mot covid-19 för 12-15-åringar här

21 oktober: Fortsatt vaccinering av vuxna och ungdomar mot covid-19 är viktigt för att skydda barn och unga från att smittas och bli sjuka. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska hållas på lägsta möjliga nivå är det viktigt att fler i befolkningen vaccinerar sig och att alla som känner sig sjuka stannar hemma. 

Drop-in-vaccination

Kom på drop-in i Sunne, 27 oktober klockan 9–11. Vaccineringen sker som tidigare på Allaktivitetshuset. Du kan också boka tid, logga in via 1177.se och sök upp Regional vaccinationsenhet. Gäller för dig född 2005 eller tidigare.

Påfyllnadsdos 3 

På Sunne kommuns särskilda boenden (SÄBO) är de flesta nu vaccinerade med påfyllnadsdos 3. I nästa steg erbjuds vaccinationen i hemsjukvården.

Region Värmland har skickat brev till 80 + med erbjudande om att boka tid för att få vaccination mot säsongsinfluensan och samtidigt få påfyllnadsdos. Det går alltså bra att vaccinera sig för både säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle.

Fler smittade

Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 41.

Bland invånarna i Sunne finns 15 konstaterat smittade. En ökning från föregående vecka. Smittan finns hos unga i skolan och inom idrott. Totalt sedan starten är antalet 736 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

 

14 oktober:  Testa dig och stanna hemma om du har symtom på covid-19.

Om du inte är fullvaccinerad: håll avstånd till andra människor.

Drop-in-vaccination

Det är viktigt att vaccinera sig mot covid-19 för att färre ska riskera att bli mycket sjuka. Kom på drop-in i Sunne, 27 oktober klockan 9–11. Vaccineringen sker som tidigare på Allaktivitetshuset. Du kan också boka tid, logga in via 1177.se och sök upp Regional vaccinationsenhet. Gäller för dig född 2005 eller tidigare.

Läs mer på 1177.se om vaccination

12-15-åringar erbjuds vaccin

Efter höstlovet startar vaccinationen mot covid-19 för barn 12-15 år. Vaccinet är Pfizer för hela åldersgruppen.

Följande gäller för alla barn i Sunne som är födda 2006-2009 och som har fyllt 12 år:

 • vaccinationen är avgiftsfri och sker på Fryxellska skolan vecka 45-50
 • imorgon fredag 15 oktober får alla berörda barn som är folkbokförda i Värmland ett brev hemskickat med faktablad, samtyckesblankett och hälsodeklaration för att erbjuda vaccination
 • vid ett ”ja” på någon av frågorna i brevet ska Region Värmlands telefonbokning kontaktas för medicinsk rådgivning.

Läs mer om vaccinationen för 12-15-åringarna på sunne.se 

86 procent är fullvaccinerade i Värmland. I Sunne är ca 10 000 personer fullvaccinerade, vilket är en hög siffra i både Värmland och Sverige.

Totalt 721 personer

Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 40. Bland invånarna i Sunne finns tre konstaterat smittade.  Totalt sedan starten är antalet 721 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterade rekommendationer om testning 

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina testrekommendationer den 1 november för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19.

Rekommendationer om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. Den som är fullvaccinerad, som nyligen har haft covid-19 eller som är under 6 år kan efter den 1 november återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, utan testning, även om vissa symtom kvarstår.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om rekommendationerna att stanna hemma

Alla gränspassager till Norge är öppna sedan 6 oktober.

 

7 oktober: På krisinformation.se får du en bra sammanfattande bild av det som gäller kring covid-19. 

Antalet smittade ligger på fortsatt låga nivåer. Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 39.

Bland invånarna i Sunne finns en konstaterat smittad. Totalt sedan starten är antalet 718 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

 

30 september: För dig som ännu inte är fullvaccinerad gäller nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. För att vi ska kunna återgå till ett samhälle helt utan restriktioner behöver alla som kan vaccinera sig. Många restriktioner försvinner, men pandemin är inte över än. Det är därför fortsatt viktigt att du skyddar både dig själv och andra mot smittan.

 • Testa dig och stanna hemma om du har symtom på covid-19
 • Om du inte är fullvaccinerad: håll avstånd till andra människor och undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd för ovaccinerade gäller inte dig som är yngre än 18 år eller för personer som av medicinska skäl inte rekommenderas vaccination. Läs mer om de allmänna råden för ovaccinerade på 1177.se

Tredje dos för tre grupper

Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper, och i denna prioriteringsordning:

 • Boende på SÄBO (särskilt boende)
 • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
 • Alla som är 80 år och äldre.

- I Sunne börjar vi med att erbjuda de som bor på våra särskilda boenden en tredje dos inom kort, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

Information om tredje dosen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Fåtal smittade

Antalet smittade ligger på fortsatt låga nivåer med ett minskat tryck på mottagningen.
Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 38.

Bland invånarna i Sunne finns tre konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet 717 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

 

23 september: Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 37. Bland invånarna i Sunne finns 2 konstaterat smittade.

Totalt sedan starten är antalet 714 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.
Stort tack till alla som tar personligt ansvar och håller smittspridningen nere. Antalet bekräftade fall fortsätter att minska i länet.

Vaccinera dig!

Majoriteten av de som vårdas på sjukhus är ovaccinerade. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Det här gäller från den 29 september

Förhindra spridning av covid-19 och skydda andra mot risk för smitta.
Fortsätt följ myndigheternas rekommendationer!
Provta dig vid symptom – även du som vaccinerat dig!

Flera restriktioner försvinner från den 29 september, läs nyheten från Folkhälsomyndigheten här. Detta är Folkhälsomyndighetens allmänna råd i korthet:

 • Alla har ansvar för och bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma, testa dig och undvika kontakter med andra människor
 • Är du inte fullvaccinerad mot covid-19 bör du vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Håll avstånd till andra människor och undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre

 

 • 16 september: 
  Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser.  
  Vidare finns beslut på nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig.
  Från den 29 september tas flera restriktioner bort.
  Drop-in-vaccination
  för dig som är född 2005 och tidigare på Allaktivitetshuset den 24 september och 29 september.
  Stort tack till alla som tar personligt ansvar och håller smittspridningen nere. 

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 36
  Bland invånarna i Sunne finns 3 konstaterat smittade.

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år

Folkhälsomyndigheten har den 16 september beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Läs mer om vaccination från 12 års ålder

Nya allmänna råd till ovaccinerade

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.
De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Läs mer om nya allmänna råd till ovaccinerade

Nuvarande råd gäller än

Regeringen och Folkhälsomyndigheten aviserade förra veckan att många av restriktionerna som införts med anledning av covid-19 ska avvecklas 29 september. Fram tills dess gäller nuvarande allmänna råd om att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och testa sig.

- Den samlade bedömningen grundar sig framför allt i den stigande vaccinationstäckningen. Det finns beredskap att införa samhällsrestriktioner igen vid behov, men bedömningen och budskapet är nu att vaccination – inte restriktioner - är vägen ut ur pandemin, säger Anna Skogstam, smittskyddsläkare, Smittskydd Värmland.

Restriktioner som tas bort den 29 september

Från 29 september tas följande restriktioner bort:
Läs mer om restriktionerna som tas bort på Folkhälsomyndighetens webbplats
Läs om regeringens plan för avveckling av restriktioner. (Länken borttagen)

 • Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartak för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • Kvarvarande restriktioner på serveringsställen - bland annat krav på sittande servering - tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Smittförebyggande åtgärder kvarstår

Förutom vissa kvarvarande restriktioner och fortsatt arbete med vaccinationer kvarstår smittförebyggande åtgärder.

Exempel på smittförebyggande åtgärder är:

 • provtagning
 • smittspårning
 • stanna hemma när man är sjuk
 • hålla avstånd
 • olika regelverk och rutiner i vård och omsorg

Läs gärna mer om gällande regelverk här

Vaccination är vägen ut ur pandemin

Vägen ut ur pandemin är att nå en så bred vaccinationstäckning som möjligt. Vaccinera dig enkelt mot covid-19 vid nästkommande veckors drop-in-vaccination på Allaktivitetshuset, Bergvägen 1 i Sunne. Vaccinationen gäller för dig som är född 2005 eller tidigare. Ta med din legitimation:

 • Fredag 24 september klockan 8.30–12.00
 • Onsdag 29 september klockan 08.30–11.00

Ju fler som vaccinerar sig desto bättre lyckas vi med att trycka tillbaka den pandemiska sjukdomen. Tack för att du hjälper till så att vi kan återgå till en mer normal vardag.

Du kan också boka vaccinationstid på 1177.se

Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare att intensifiera ansträngningarna för att personal som arbetar nära personer över 70 år och andra riskgrupper ska vara vaccinerade mot covid-19. Det är viktigt för att få ett så gott skydd som möjligt ur ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb: 

Totalt antal

Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 36. I Värmland vårdas i nuläget ingen på IVA.

Bland invånarna i Sunne finns 3 konstaterat smittade. Stort tack till alla som tar personligt ansvar och håller smittspridningen nere! Totalt sedan starten är antalet 712 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

 • 9 september: Folkhälsomyndigheten fortsätter sin plan för avvecklingav de restriktioner som införts på grund av covid-19. Nästa steg tas av regeringen den 29 september. Publikbegränsningar och restriktioner inom restaurangsektorn bedöms inte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

  Fullvaccinering bästa skyddet

  Att så många som möjligt vaccinerar sig är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19. I Värmland har 90 procent fått första dosen. 80 procent är fullvaccinerade. Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19. Alla som vill ska erbjudas möjligheten. Fullvaccinering är det effektivaste skyddet mot sjukdomen. Tidsbokning görs på 1177.se även efter 29 september.

  – Fler behöver vaccinera sig i alla åldrar och särskilt gäller det bland yngre vuxna och medelålders och i vissa andra grupper där vaccinationstäckningen är låg. Sammantaget har vi en god vaccinationstäckning och den kommer att öka under september, samtidigt som antalet fall med allvarlig sjukdom och antalet avlidna har nått lägre nivåer. Det är därför dags att fortsätta avvecklingen av restriktionerna, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

  Lära oss leva med covid-19

  Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

  – Vaccination är det mest effektiva verktyget vi har. Det viktiga arbetet med att nå personer och grupper som ännu inte har vaccinerat sig måste därför fortsätta, säger Johan Carlson.

  Många restriktioner tas bort den 29 september — Folkhälsomyndigheten 

  Arrangörer får själva avgöra om de vill kräva covidbevis vid event från 29 september.

  Bedömningen är att vi alltmer kan återgå till normalläge. Fortsatt gäller att stanna hemma om du är sjuk och provta dig vid symtom.

  Ingen smittad i Sunne

  Antalet fall har ökat något i Värmland, vilket hänger ihop med att antalet som testat sig ökat kraftigt. Det finns en ökad spridning av allmänna luftvägsinfektioner vilket bidrar till efterfrågan på testning.

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 35. I Värmland vårdas 6 på sjukhus, i nuläget ingen på IVA.

  Bland invånarna i Sunne finns ingen konstaterat smittad. Stort tack till alla som tar personligt ansvar och håller smittspridningen nere! Totalt sedan starten är antalet 709 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

 • 2 september: Fortsätt följ rekommendationerna och testa dig vid minsta symtom! Kom ihåg att även du som är vaccinerad måste testa dig om du har symtom.

  Det är viktigt att vi alla tar vårt egenansvar för att få stopp på smittspridningen. Det som får bäst effekt är att så många som möjligt vaccinerar sig med två doser och att vi fortsätter hålla avstånd.

  Ingen konstaterad smitta

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 34. I Värmland vårdas 7 på sjukhus, i nuläget ingen på IVA.

  Bland invånarna i Sunne finns ingen konstaterat smittad. Stort tack till alla som tar personligt ansvar och håller smittspridningen nere!  Totalt sedan starten är antalet  708 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Hög frånvaro i skolan

  I förskola och skola är just nu många frånvarande på grund av förkylningar som inte är covid-19. När det har gått sju dagar efter insjuknandet och barnet har kvar milda symtom som hosta och/eller snuva kan det gå tillbaka till skolan.

  Tredje dos till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en extra dos vaccin mot covid-19 ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Det är den behandlande läkaren som gör bedömningen och Folkhälsomyndigheten som föreslår aktuella patientgrupper. Rekommendationen riktar sig till hälso- och sjukvården och gäller i nuläget för individer 18 år eller äldre, från 1 september 2021.

  Håll avstånd även på fritiden

  Kom ihåg att följa rekommendationerna även på fritiden.

  Håll avstånd när du hejar på ditt lag

  Ordna med e-legitimation från 13 år

  Det är viktigt att du som fyllt eller snart fyller 13 år ordnar med egen e-legitimation, om du inte redan har det, så att du vid behov kan använda egenprovtagning för covid-19. Vårdnadshavare får inte agera ombud för barn över 12 år när det gäller e-tjänsterna på 1177.se, enligt nationella regler.

  Bank-id beställer du hos din bank. Bankerna har olika krav på ålder, men om du är under 18 år måste du ha tillstånd av vårdnadshavaren. Observera att så kallat mobilt säkerhets-id inte fungerar för inloggning i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Läs mer  om hur du skaffar e-legitimation i länken • 26 augusti: Fortsätt följ rekommendationerna! Kom ihåg att även du som är vaccinerad måste testa dig om du har symtom.

  Det finns en med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 33.

  I Värmland vårdas 4 på sjukhus, varav en på IVA.

  Bland invånarna i Sunne finns 5 konstaterat smittade, en nedgång från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 708 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Det här gäller när någon i hushållet får symtom

  Får du snuva, hosta, feber eller andra symtom bör du alltid stanna hemma för att undvika att smitta andra. Här kan du läsa vad som gäller när du eller någon i ditt hushåll får symtom.

  Det är fortsatt viktigt att provta sig vid minsta symtom. Beställ provtagning på 1177.se

  Vänta inte med att vaccinera dig

  Vänta inte med att vaccinera dig. Än så länge är vaccinationscentralerna öppna, men de avvecklas inom kort. Vaccinationerna görs sedan på vårdcentralerna i den ordinarie verksamheten.

  Personer över 40 år har generellt varit bra på att vaccinera sig i Värmland. Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att smittspridningen ska minska.

  Kom ihåg att du som fyllt 13 år behöver ha en godkänd e-legitimation för att kunna använda tjänsterna på 1177.se 

 • 19 augusti: Det finns en med konstaterad smitta inom verksamheterna vård och omsorg samt individstöd vecka 32. Provtagningar pågår på två enheter för att eventuellt hitta fler som kan vara smittade.

  Bland invånarna i Sunne finns 7 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet insjuknade 703 personer enligt Folkhälsomyndigheten.

  Antalet patienter som behöver vård har minskat i Värmland. Fyra vårdas på sjukhus, varav ingen kräver IVA-vård. 

  Alltfler vaccinerade minskar vårdtrycket

  Alltfler vaccinerar sig vilket gör märkbar nytta. Vaccinet minskar sannolikheten för att bli mycket sjuk eller dö. Som vaccinerad kan du fortfarande bli smittad och bära smitta. Därför är det viktigt att fortsätta följa de allmänna rekommendationerna:

  Håll avstånd/undvik trängsel, umgås i mindre kretsar, tvätta händerna. Testa dig vid minsta symtom och stanna hemma. 

  • Tänk källkritiskt – bidra inte till ryktesspridning utan ta reda på fakta
  • Pandemin är inte över – fortsätta att hålla avstånd både inomhus och utomhus
  • Fortsätt arbeta hemifrån till den 30 september om du har möjlighet.

  Samtyckesblankett för minderåriga

  Minderåriga som ska vaccinera sig mot covid-19 ska helst ta med en samtyckesblankett från vårdnadshavare. Då rullar vaccinationerna på mycket mer effektivt på plats.

  Testa dig efter utlandsvistelse

  Reser du utanför Norden rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du gör ett PCR-test vid ankomst till Sverige. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller till den 31 augusti.
  Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse — Folkhälsomyndigheten 

   
 • 12 augusti: Vi återupptar nu den regelbundna coronainformationen här på sunne.se med uppdateringar på torsdagar tills vidare. Vid behov informerar vi oftare. Följ däremellan Sunne kommun på Facebook för ytterligare information om aktuellt läge.

  Följ de allmänna råden

  Det finns två med konstaterad smitta inom verksamheterna vård och omsorg samt individstöd vecka 31. Bland invånarna i Sunne finns 6 konstaterat smittade, en liten minskning från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet insjuknade i covid-19 696 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Andelen positiva provsvar i Värmland under vecka 31 var 6,1 procent jämfört med 3,7 procent föregående vecka. Ökningen av positiva provsvar vecka 31 var högst i åldersgruppen 20-29 år.

  Antalet patienter som behöver vård har minskat, sju vårdas på sjukhus varav två på IVA. Vårdplatsläget är fortsatt ansträngt på grund av ökat vårdbehov utöver covid-19 samtidigt som semesterperioden pågår.

  Fortsätt följ de allmänna rekommendationerna! Håll avstånd/undvik trängsel, umgås i mindre kretsar, tvätta händerna. Testa dig vid minsta symtom och stanna hemma. Arbeta hemifrån om du kan.

  Två doser för bästa skydd

  Att vaccinera sig är viktigt och rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. För bästa skydd ska båda doserna tas.

  Från den här veckan kan alla som är 16 år (som fyller under året) och äldre boka tid för vaccination. Det finns gott om både tider och vaccin just nu.

  Drop-in för dig som inte fått dos 1 än

  För dig som ännu inte fått dos 1 av covid-19-vaccinet erbjuds nu drop-in, torsdag 19 augusti kl 11-12 och 13-15 på Allaktivitetshuset, Bergvägen 1 i Sunne 
  Erbjudandet gäller från det år du fyller 16 (du behöver alltså inte ha fyllt 16 än) och för övriga äldre.

  Här kan du vaccinera dig i Värmland (Länken borttagen)

  Om vaccination mot covid-19
  Hur går vaccinationen mot covid-19 till?
  Om vaccinerna mot covid-19

  Skolstart med närundervisning

  Nu när vaccinationstäckningen ökar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till närundervisning som huvudregel i alla skolformer för barn och unga.

  Närundervisning Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

  Covidbevis

  Idag 12 augusti lanserar eHälsomyndigheten tillfrisknandebevis som en del av covidbeviset. Syftet med EU:s covidbevis är att underlätta för resor och det består av tre delar: vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis där det sistnämnda alltså lanseras idag. Tillfrisknandebevis kan den få som provtagits positivt av hälso- och sjukvårdspersonal och där provresultatet har dokumenterats i journalen. Egenprovtagning omfattas inte.

  Det finns tre typer av covid-bevis för att resa:
  bevis på vaccination för att resa 
  bevis på negativt covidtest för att resa 
  bevis på tillfrisknande för att resa

  Observera att egenprovtagning  alltså inte är tillräckligt för att få ett bevis på tillfrisknande. • 28 juli: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg finns nu åter konstaterad Coronasmitta. 

  Vi har vidtagit åtgärder och följer Smittskydd Värmlands instruktioner för att minska risken för ytterligare smittspridning. Smittskydd Värmlands webbplats

  Med tanke på att de som smittats är fullvaccinerade vill vi påminna om att vi har alla ett ansvar att förhindra smitta och att vi tänker på att:

  • Hålla avstånd och undvika trängsel.

  • Umgås med få människor.

  • Tvätta händerna ofta.

  • Stanna hemma om du är sjuk/har symptom.

 • 22 juli: Det finns ingen med konstaterad smitta varken inom verksamheterna vård och omsorg samt individstöd eller bland invånarna i Sunne.
  Totalt sedan starten står antalet insjuknade i Corona kvar på 680 personer sedan några veckor, enligt Folkhälsomyndigheten.
  Även i regionen minskar antalet sjuka.
  Genom att följa rekommendationerna, provta dig vid minsta symtom och vaccinera dig får vi tillsammans utvecklingen att gå åt rätt håll

Det du gör spelar roll
Det är tack vare din omtanke och dina val som smittspridningen bromsar in.  Det ger hopp inför framtiden, men än är faran inte över. För att få slut på pandemin är vi alla lika viktiga.  Ta hand om dina nära och kära genom att se till att varken du eller någon annan smittas av coronaviruset. Det viktigaste du kan göra i sommar för att minska smittspridningen är:

Vaccinera dig och din familj
Det är viktigt att ta dos 2 även om du har haft covid-19. Är du fullvaccinerad har du betydligt mindre risk att bli smittad eller smitta andra.
Det finns gott om tider just nu. Vaccinering erbjuds för alla över 18 år och planering av vaccination till 16-17-åringar är påbörjad.
Läs mer om vaccination för ungdomar födda 2005 eller tidigare här:
Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Provta dig vid minsta symtom och vid hemkomst från länder utanför Norden.
Bättre med en provtagning för mycket än en för lite.
Exempel på symtom: hosta, feber, snuva, ont i halsen och lukt- och smakbortfall. Var särskilt observant efter en utlandsvistelse.
Region Värmland har hög kapacitet för provtagning. Beställ provtagning på 1177.se Det kostar ingenting!

I övrigt gäller samma rekommendationer som tidigare för att minska smittspridning:
• Håll avstånd och undvik trängsel.
• Umgås med få människor.
• Tvätta händerna.
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Arbeta hemifrån om det går.
• Undvik kollektivtrafiken och längre resor.

Covidbevis för resor

EU:s covidbevis är ett dokument - digitalt eller på papper - för dig som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Covidbevis är endast till för resor.
På Covidbevis E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) kan du läsa mer om vad som gäller för att få ett covidbevis och hur du gör för att skaffa ett. På webbplatsen finns även blankett att skriva ut om man inte har e-legitimation.
Läs även: Frågor och svar om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats

UD:s app Resklar

Vid resa utomlands kan du ladda ner UD:s app Resklar. I appen kan du enkelt ta del av reseinformation, hitta kontaktuppgifter till våra ambassader och få råd och rekommendationer i de fall du skulle hamna i en nödsituation utomlands. Appen finns där man skaffar appar.
Läs mer om Reseappen på UD:s webbplats

Vecka 30-31 uppdaterar vi enbart om specifik lokal information behöver ut.
Du kan följa utvecklingen på krisinformation.se.
vi önskar alla en trevlig problemfri sommar!

 • 15 juli: Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 27.

  Bland invånarna i Sunne finns heller ingen med konstaterat smitta, en mycket glädjande nedgång från förra veckan. Totalt sedan starten står antalet kvar på 680 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Tack alla Sunnebor och besökare som följer restriktionerna. De gäller än, även om ytterligare några lättnader införs idag, 15 juli.

  Fler lättnader införs idag

  Lättnader som införs idag, 15 juli:

  • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap
  • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs
  • Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal och/eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort
  • Regler för åkattraktioner tas bort
  • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

  Nästa steg i regeringens avvecklingsplan, steg 4, planeras till i september. För att planen för avveckling av restriktioner ska kunna fortgå krävs att smittspridningen och trycket på sjukvården hålls nere och att vaccinationsgraden fortsätter att öka.

  Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten 

  Vaccinationsdos kan nu tas i olika regioner

  Trycket på tidbokningen för dos 1 är fortsatt lågt och det finns många lediga tider. Det är bara att boka. Det viktigaste du gör i sommar för att minska smittspridningen är att vaccinera dig.

  Vaccination av dos 1 och 2 kan nu tas i olika regioner. Detta underlättar bland för studenter som kan komma att behöva ta dos 1 i sin hemkommun och dos 2 i den kommun där man ska börja studera. Alla ska kunna vaccinera sig så smidigt sätt som möjligt. Genom att kunna vaccinera sig med dos 2 i en annan region ökar flexibiliteten kring vaccinationen.

  Alla över 18 år ska ha erbjudits vaccin senast den 19 september. Vaccination av gruppen 16–17 år, där har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjort en kort juridisk utredning kring vårdnadshavares samtycke. På skr.se finns utredningen, FAQ kring detta samt en blankett för vårdnadshavares samtycke.

  Prova dig vid minsta symtom

  Det är fortsatt viktigt att provta sig vid minsta symtom. Region Värmland har en hög kapacitet för provtagning. Beställ provtagning på 1177.se

  Testning efter utlandsvistelse

  Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige under de senaste veckorna. Nu inför Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

  Covidbevis för negativt covid-19-test

  Du kan nu skaffa Covidbevis för negativt covid-19.test . Testet görs hos en privat vårdgivare som är ansluten till tjänsten Covidbevis. Därefter erhålles beviset digitalt eller på papper. E-hälsomyndigheten har en lista på webben över anslutna vårdgivare.

  Självtester gäller alltså inte för covidbevis, då EU bedömt att tillförlitligheten för självtester är för låg.

  Uppdaterad information om covidbevis

  Frågor och svar om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats

  UD:s Reseapp

  Vid resa utomlands kan du ladda ner UD:s app Resklar. I appen kan du enkelt ta del av reseinformation, hitta kontaktuppgifter till våra ambassader och få råd och rekommendationer i de fall du skulle hamna i en nödsituation utomlands. Appen finns där man skaffar appar.

  Det är  viktigt att komma ihåg att vid ett försämrat läge kan du inte räkna med att få hjälp med utresa av UD. 

  Tre grundläggande råd till svenska resenärer:

  1. Läs på inför din resa, det är ditt eget ansvar.
  2. Följ lokala regler, ta reda på vad som gäller på resmålet.
  3. Planera olika scenarier inför din hemresa, vid ett försämrat läge kan du inte räkna med att få hjälp med utresa av UD.

  Läs mer om Reseappen på UD:s webbplats

 • 8 juli: Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 26.

  Bland invånarna i Sunne finns 9 konstaterat smittade, en uppgång från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 680 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.
   
  En hög vaccinationstäckning är grunden för att återgå till ett normalläge där befolkningens kontakter är som innan pandemin.
  Därför är det viktigt att ta dos 2. Även mycket viktigt att alla fortsätter att följa gällande regelverk, råd och rekommendationer nu under sommaren för att smittspridningen inte ska öka.

  "Nu kan vi glädja oss åt möjligheten att träffa fler men vi måste även fortsättningsvis umgås med viss försiktighet och följa de råd och rekommendationer som finns så att vi inte blir smittade eller smittar andra. Covid-19-viruset finns fortfarande ibland oss i allra högsta grad", säger Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten.

  Några av förändringarna är att det blir möjligt att umgås med fler än tidigare, om smittskyddsåtgärder vidtas, som att till exempel umgås utomhus och undvika att vara nära varandra inomhus under längre tid. Restauranger har inte längre begränsade öppettider och evenemang kan ta emot en större publik.
  Fortfarande gäller att både privatpersoner och verksamheter har en skyldighet att vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

  För dig som är vaccinerad 

           Är du fullvaccinerad eller har fått en dos och det har gått tre veckor har               du betydligt mindre risk att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom.                 Risken är därmed också lägre att smitta andra men risken är inte noll.                 Därför bör du även fortsättningsvis hålla dig till de allmänna                                 rekommendationerna i samhället och umgås smittsäkert i sammanhang             där du träffar nya kontakter, i synnerhet om de inte är vaccinerade eller             om de tillhör riskgrupp. Uppvisar du som vaccinerad eventuella               symtom på Corona så skall provtagning/test genomföras.
           Detta för att kunna hålla en fortsatt kontroll på smittläget i Värmland                 samt att man har möjlighet att upptäcka nya mutationer.
  

        Viljan att vaccinera sig mot covid-19 är hög bland            unga mellan 16 -19 år 

          Detta visar den tredje webbenkätundersökningen som utförs 
          månadsvis av Folkhälsomyndigheten.                  

          Läs mer om undersökningen på Folkhälsomyndigheten .se


 • 1 juli: Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 25.

  Bland invånarna i Sunne finns 2 konstaterat smittade, en ytterligare nedgång från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 671 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Tack för att du fortsätter följa restriktionerna. Det går åt rätt håll!

  Allmänna råden gäller än

  De allmänna råden ligger kvar om att
  - testa sig och stanna hemma vid symtom
  - undvika trängsel och hålla avstånd
  - arbeta hemifrån
  - hellre ses utomhus än inomhus 
  - vara noga med handhygienen 

  Lättnader införs idag

  Från och med idag 1 juli införs en rad lättnader i restriktioner och rekommendationer. Flera av anpassningarna gäller från nu, medan andra får vänta till den 15 juli.

  I Folkhälsomyndighetens länk kan du läsa om de anpassningar som nu ska göras för privatpersoner och verksamheter samt vilka anpassningar som är planerade.

  Allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 för fritids- och kulturverksamhet samt handelsplatser. Trängsel kan undvikas genom att:

  1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
  2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
  3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
  4. anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig,
  5. informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel, och
  6. begränsa sällskap vid guidade visningar till åtta personer.

  Fler lättnader 15 juli

  Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort 15 juli, enligt förslaget om lättnader. Huruvida dessa lättnader införs beror på smittspridningen.

  Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten 

  Covidbevis kan beställas

  Från idag 1 juli går det att beställa Covidbeviset som är ett digitalt intyg som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Det kan användas i vissa länder i Europa för att du ska slippa sitta i karantän.


29 juni: Tack för att du tagit ansvar – och fortsätter göra det!
Efter förra veckans minskade smittspridning bedömer Smittskydd Värmland att det i nuläget inte krävs några skärpta regionala rekommendationer för Värmland. Det är ändå fortsatt är viktigt att följa de allmänna råden!

Värmland kommer att följa den nationella planen för fler anpassningar som börjar gälla på torsdag, 1 juli. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du ta del av vad som gäller.

Fortsätt följa rekommendationer och råd. Du som är 18 år och äldre kan nu boka tid för vaccination mot covid-19 på 1177.se.

Viktigt att vaccinera sig

I en situation med kraftigt försämrat smittläge kan det bli nödvändigt att införa skärpta regionala rekommendationer på nytt i Värmland. Detta skulle kunna bli aktuellt om det visar sig att smittan ökar igen.

– Vi har till exempel ännu inte sett effekten av midsommarfirandet och vi kommer att följa läget mycket noggrant. Över 40 procent av värmlänningarna är färdigvaccinerade i dagsläget vilket innebär att länet är bäst i landet,  säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Den goda vaccinationstäckningen och en fortsatt hög vaccinationsvilja är viktig för att få ner smittspridningen ytterligare.

– Det är viktigt att vaccinera sig och att man tar båda doserna när man får möjlighet. Det är vägen fram mot en mer normal tillvaro.

Värmland följer de nationella anpassningarna - Region Värmland
(Länken borttagen) 

 • 24 juni: Nu kan nästa grupp boka sig för vaccinering, det vill säga 25 år och äldre.
 • Boka tid för vaccinering på 1177.se

  Att fullfölja vaccineringen med dos 2 är viktigt för att få ett bra skydd. Två veckor efter dos 2 kan du räkna med att du är bättre skyddad mot den smittsamma Deltavarianten som nu finns i Värmland.

  Lyssna på Vaccinationspodden som handlar om vaccination mot covid-19 och skaffa dig mer kunskap. 

  I tredje avsnittet medverkar statsepidemiolog Anders Tegnell och skaparna av podden Raseriet. Vad vill unga egentligen veta om covid-19-vaccinet? Avsnittet heter ”Raseriet möter Folkhälsomyndigheten” 

  669 personer totalt

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 24.

  Bland invånarna i Sunne finns 5 konstaterat smittade, åter en glädjande halvering från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 669 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Flest smittade i Värmland

  De regionala rekommendationerna som gäller för Värmland 11-27 juni förlängs inte, enligt Smittskydd Värmland. Däremot förvarnar Smittskydd om att Värmland eventuellt får behålla nuvarande restriktioner från 1 juli när Folkhälsomyndigheten inför lättnader i övriga Sverige. Hur beslutet blir beror på hur smittläget i Värmland ser ut kommande vecka.

  Vecka 23 hade Värmland flest fall per 100 000 invånare i Sverige och det är den mer smittsamma Deltavarianten som sprider sig. Flest fall finns i Karlstad, Kil och Hammarö.

  Läget på länets sjukhus är fortfarande ansträngt i skrivande stund med drygt 20 inlagda varav 6 på IVA.

  Följ restriktionerna som gäller på krisinformation.se

  Viktigt vid resor

  För dig som reser utomlands nu under sommaren är det viktigt att följa de smittskyddsrekommendationer som gäller när du kommer tillbaka. 

  Läs mer om det kommande covidbeviset för resor i EU

 • 22 juni: Nu kan nästa grupp boka sig för vaccinering, det vill säga 30 år och äldre.
  Boka tid för vaccinering på 1177.se

  Även ungdomar som är 16 och 17 år erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, har Folkhälsomyndigheten beslutat. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Samma gäller för ungdomar med vissa risksjukdomar från 12 års ålder.

  Att fullfölja vaccineringen med dos 2 är viktigt för att få ett bra skydd. Två veckor efter dos 2 kan du räkna med att du är bättre skyddad mot den smittsamma Deltavarianten som nu finns i Värmland.

 • 17 juni: Fira midsommar i en mindre krets. Pandemin pågår och vi behöver fortsätta följa restriktionerna. Smittspridningen går väldigt snabbt när den startar. Så håll avstånd, handla ensam och häng med några få personer.

  664 personer totalt

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 23. Läget inom kommunens verksamheter är generellt stabilt.

  Bland invånarna i Sunne finns 11 konstaterat smittade, en glädjande halvering från förra veckan. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 664 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  30 personer, en nära fördubbling från förra veckan, vårdas i skrivande stund för covid-19 på sjukhus i länet, varav 5 på IVA. De flesta som vårdas är i åldern 40-45 år och är föräldrar som smittats av sina ungdomar.

  Följ restriktionerna som gäller på krisinformation.se

  Förlängt ansvar om att förhindra smitta

  Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

  Enligt de allmänna råden bör vi stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

  Vem vill du skydda från smitta?

  Fullfölj vaccineringen

  Att fullfölja vaccineringen med dos 2 är viktigt för att få ett bra skydd. Två veckor efter dos 2 kan du räkna med att du är bättre skyddad mot den smittsamma Deltavarianten som nu finns i Värmland.

  Nästa vecka kan nästa grupp börja boka sig för vaccinering, det vill säga 35-39 år och äldre.
  Boka tid för vaccinering på 1177.se

 • 15 juni: Vi önskar alla Sunnebor och besökare en härlig sommar! Pandemin är tyvärr inte över, även om allt fler blir vaccinerade. Kom ihåg att du som är vaccinerad fortfarande kan smitta andra och själv bli sjuk, även om tillståndet sannolikt blir mindre allvarligt.


  Följ utvecklingen på krisinformation.se och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

  Välj gärna att hemestra i Sunne! Här finns mycket att uppleva. Det är ett värdefullt sätt att stödja våra lokala butiker och företag, vilket Sunneborna generellt är bra på! Tack för det.

  Viktigt för var och en att ha med sig så länge pandemin pågår:

  • Håll avstånd
  • Handla ensam
  • Häng med en mindre krets

  Vid minsta symtom är det viktigt att du provtar dig och stannar hemma. Boka tid på 1177.se

  Om smittspridning och vad som är viktigt att tänka på kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Ta hand om dig och varandra i sommar!

  Covidbevis vid resa

  EU:s digitala Covidbevis beräknas öppna den 1 juli. Det är en kommande kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Inom sju dagar efter att du blivit vaccinerad kan du då hämta ditt bevis på covidbevis.se. Du behöver en svensk e-legitimation.

  Läs mer om Covidbevisetpå webbplatsen 1177.se

 • 10 juni: Smittspridningen ökar i länet. Värmland har därför infört restriktioner 11-27 juni och dessa gäller främst idrott, cuper och läger.  Läs om restriktionerna på Region Värmlands webbplats

  Smittskydd Värmland ser med oro på den ökade smittspridningen. 

  Annorlunda student...

  Vi vädjar till alla att följa de rekommendationer som finns inför student och skolavslutningar. Pandemin är inte över.
  Det blir därför en annorlunda student i år igen...

  Imorgon springer treorna på SG/Broby ut. Det blir ingen traditionell flak-åkning och endast två personer från varje students familj får vara med och ta emot studenterna. Vi önskar alla en riktigt härlig student, trots restriktioner och speciella förutsättningar!
  Se tv-inslag från SG/Broby

  Så många får samlas i olika lokaler vid olika typer av sammankomster.

  Information om smittsäkra läger och cuper  på Folkhälsomyndighetens webbplats

  653 personer totalt

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 22. Läget inom kommunens verksamheter är generellt stabilt och skolans samtliga verksamheter är igång med låg frånvaro.

  Bland invånarna i Sunne finns 20 konstaterat smittade. Några fler än föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 653 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  18 personer vårdas i skrivande stund för covid-19 på sjukhus varav 5 på IVA. En förändring är att det nu är fler yngre personer som behöver vård.

  Följ restriktionerna som gäller på krisinformation.se

  Bokningen öppnar för nästa åldersgrupp 

  Nästa vecka öppnar vaccineringsbokningen för nästa åldersgrupp, personer 40-45 år. I gruppen 45-49 år är nästan 70 % vaccinerade. 

  Tourist information

  Tourist information visiting Sweden.

 • 8 juni: En kraftig ökning på 77 % kan ses i Värmland från förra veckan och då framförallt bland barn och unga i åldern 13-19 år. Det är Karlstad som ökar mest, men även kommunerna Hammarö, Kil och Grums. Det som har ökat drastiskt är andelen som tror sig blivit smittade i skolan. En del av ökningen kan härledas till idrottsutövningar och fritidsaktiviteter.

  Bland vuxna är ökningen störst i gruppen 40-59 år. Smittspårning visar att det är föräldrar till de smittade skolungdomarna som blir smittade.

  ”Det är en trend som jag är bekymrad över”, säger smittskyddsläkaren Ingemar Hallén.

  Det är viktigt att alla – ungdomar, föräldrar och idrottsföreningar - tar ansvar så att vi i Sunne inte får samma ökning:

  • Skolavslutning – följ de råd som finns inom skolans verksamhet, på avslutningar och inom föreningsverksamheter. Uppmaning till dig som är förälder: kom ensam! Stora folksamlingar måste undvikas

  • Pandemin är inte slut bara för att det är skolavslutning på fredag. Fortsätt följ restriktionerna

  • Skaffa giltig e-legitimation. Det krävs för att kunna boka tid för egenprovtagning

  Varför ökar smittan nu? 

  • Olika mutanta stammar gör att det sprider sig, bland annat indisk och sydafrikansk mutant. Det har sammanfallit med ett förändrat beteende i samhället

  Skaffa e-legitimation i tid

  När smittspridningen ökar, ökar samtidigt behovet av att provta sig. För att ungdomarna ska kunna boka en tid för egenprovtagning på webbplatsen 1177.se behöver de ha en giltig e-legitimation.

  Till vårdnadshavare:
  Är du vårdnadshavare till någon som fyllt 13 år? Har din tonåring rätt e-legitimation om en egenprovtagning för covid-19 behöver bokas? Om inte, fixa det redan idag så ni är redo. Du som vårdnadshavare kan inte boka men ni kan så klart hjälpas åt.

  Giltig e-legitimation är BankID och Freja eID Plus. Det går inte att logga in i e-tjänsterna på 1177.se med bankernas Mobilt Säkerhets-id eller motsvarande e-legitimationer med lägre säkerhet.

  Läs mer på webbplatsen 1177.se om e-legitimationer och hur man skaffar dem: Logga in på webbplatsen 1177.se för dig som är 13–17 år - 1177 Vårdguiden

 • 3 juni: Håll avstånd i alla lägen! Pandemin är inte över och vi ska fortsätta att umgås i mindre kretsar. Det gäller även vid skolavslutningar och studentfiranden och oavsett om du är vaccinerad eller inte. Smittan kan snabbt ta fart igen om vi agerar oförsiktigt. Handla ensam, skapa ingen trängsel.

  - Vid minsta symtom uppmanar vi alla att provta sig. Det finns hög kapacitet på regionens provtagningsställen, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

  I Sunne finns tre sätt att provta sig: provtagningsstationen i Rottneros, Apoteket Stjärnan eller hemleverans. Läs mer på 1177.se (Länken borttagen)

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 21. Läget inom kommunens verksamheter är generellt stabilt och skolans samtliga verksamheter är igång med låg frånvaro.

  Antalet som vårdas för covid-19 på sjukhus minskar. 14 vårdas i skrivande stund på sjukhus varav 6 på IVA.

  Bland invånarna i Sunne finns 18 konstaterat smittade. Obetydligt färre än föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 633 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Följ restriktionerna som gäller på krisinformation.se

 • 1 juni: I Värmland minskar antalet smittade totalt, men i några kommuner ökar antalet, bland annat i Sunne.
  Det är mycket viktigt att testa sig vid minsta symtom för att hålla smittspridningen nere. Fortsätt följa restriktionerna. Vissa lättnader införs idag, 1 juni.

  Sammanfattning av lättnader från 1 juni, krisinformation.se

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om lättnader som införs 1 juni

  Vissa lättnader vid inresa till Sverige - Folkhälsomyndighetens webbplats

  Lättnader för idrotten

  Kolsnäs motioncentral öppnar igen med den skillnaden att det är tidsbokning som gäller. Det får inte vara fler än 3 personer i gymmet samtidigt och detsamma gäller omklädningsrummen.
  Bokning sker till Kristina Magnusson på motioncentralen, tel. 073-725 13 94 , kl 7.00-14.00 eller
  e-posta Kristina Magnusson Välkommen!

  Lättnader för idrotten införs från 1 juni:
  • Vuxna får tillträde till Sunne kommuns idrottshallar igen
  • I omklädningsrum och duschutrymmen får max 3 personer vistas samtidigt
  • Lägerverksamheter och cuper för barn och unga kan öppna upp i mindre skala. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Läger och cuper sommaren 2021

  Inför studenten

  Frågor och svar: Länk till Folkhälsomyndigheten
  1. Kan man ha de aviserade ändrade deltagartaken som stöd för sin privata studentmottagning? Högst 100 personer utomhus, till exempel.
  Svar: Nej, dessa regleringar gäller inte för privata sammankomster.

  2. Vad gäller om jag hyr en lokal för en privat fest?
  Svar: Maximalt åtta personer får delta i en fest i en hyrd lokal. Det gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19. Det är den som hyr ut lokalen som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

  3. Vad gäller för en privat fest i ett hem eller i en trädgård?
  Svar: Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. För privata sammankomster, som fester, gäller dels den så kallade skyddsplikten i smittskyddslagen, dels Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bygger på skyddsplikten. En av rekommendationerna är att umgås i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Det innebär att om du att om du ska fira något bör du fira tillsammans med så få som möjligt. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler som kan tillsynas. För vaccinerade gäller samma regler för andra.

 • 27 maj: Pandemin är inte över än. Genom att hålla avstånd, handla ensam och följa råden i butikerna minskar vi smittspridningen. Och du…det gäller även om du har antikroppar, munskydd, bråttom eller är vaccinerad.

  Gå ut och njut tillsammans av vår fantastiska natur… och följ samtidigt uppsatta restriktioner. I naturen finns mycket kraft att hämta och vi börjar se en ljusning av läget i takt med att fler vaccinerar sig. Boka tid för vaccination så snart du har möjlighet.
  I Värmland kan 50 år och äldre vaccinera sig nu. Boka tid via 1177.se.

   Att vaccinera dig är det bästa du kan göra för att hjälpa till att få stopp på smittan. Vaccin är inget hundraprocentigt skydd, däremot minskar risken för allvarlig sjukdom och död, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 20. Läget inom kommunens verksamheter är generellt stabilt. Lysviks skola, klasserna 3-6, har dock distansundervisning fram till måndag på grund av smitta.

  Antalet som vårdas för covid-19 på sjukhus minskar. 21 vårdas i skrivande stund på sjukhus varav 5 på IVA.

  Bland invånarna i Sunne finns 20 konstaterat smittade. Samma antal som föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 615 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

 • 25 maj: Trycket på vården sjunker i Värmland. Covidvården skalas ner och det är samtidigt viktigt att komma ihåg att pandemin pågår och att smittspridningen snabbt kan ta fart igen. Så fortsätt följa rekommendationerna, även du som är vaccinerad!

  Ungdomar bokar sig tyvärr för vaccinering trots att de inte tillhör en riskgrupp. Endast personer som tillhör rätt åldersgrupp, just nu 50+, kan boka sin vaccinering med mobilt bankid.

  Yngre personer som tillhör en riskgrupp samt personal under 50 år som ska jobba inom vården bokar sin vaccinering på telefon 010-831 80 70. Personalen ska ha med sig ett intyg från sin chef när de uppsöker vaccinationsmottagningen.

  Tillgången på vaccin är god i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten

  Gravida kan erbjudas vaccination i fas 4, enligt Folkhälsomyndigheten 

 • 20 maj: Pandemin är inte över. Fortsätt följ restriktionerna och håll avstånd! Det gäller även dig som är vaccinerad eftersom du kan bära smitta vidare till andra. Du kan också själv bli sjuk, även om det troligtvis blir en lindrigare variant.

  "Två stick ifrån" en mer normal vardag

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 19. Läget inom kommunens samtliga verksamheter är stabilt.

  Trycket på sjukvården i länet är fortsatt högt, även om antalet som vårdas för covid-19 minskat något. 29 vårdas i skrivande stund på sjukhus varav 7 på IVA.

  Bland invånarna i Sunne finns 20 konstaterat smittade.  En minskning från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 595 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Vi är bara ”två stick ifrån” en mer normal vardag. Boka tid så snart du har möjlighet.
  I Värmland kan 50 år och äldre vaccinera sig nu. Boka tid via 1177.se.

  Skolavslutningen blir inte som vanligt

  Skolavslutningen blir inte som vanligt i år heller. På Fryxellska skolan är avslutningen 11 juni. Det blir ingen samling på skolgården för vårdnadshavare och bekanta.

  Årskurs 7-8 har avslutning i klass med mentor kl 8.10-10.30. För de som önskar finns baguette att få till lunch.

  År 9 samlas med klassen och mentorer kl 11.30-12.00. Avslutningsmiddag 12.10 - cirka14.00 i matsalen.

  Information om gymnasiets skolavslutning lämnas nästa vecka.

  Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande på grund av smittspridningen. Hyra av exempelvis en partybuss räknas som en privat sammankomst. Det går alltså under samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen innebär det att

  - det inte får vara fler än åtta personer i festlokalen/bussen/båten eftersom det betraktas som privat sammankomst i hyrd lokal. Länsstyrelserna kommer att begära utdömande av vite om lagen bryts och förelägganden vid vite inte följs.

 • 18 maj: Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen görs utifrån att vaccinationerna går som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög.

  Utvecklingen beroende av att många vaccinerar sig


  Det är alltså mycket viktigt att vi fortsätter hålla avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om vi är sjuka. Anpassningar av smittskyddsåtgärder sker successivt beroende på läget och påbörjas om det går, 1 juni.

  – Den framtida utvecklingen av pandemin i Sverige är beroende av att vaccinationsarbetet fortsätter som planerat och att vi når en hög vaccinationstäckning i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

  För att inte riskera en ökad smittspridning under tiden som allt fler vaccinerar sig sker anpassningen successivt, utifrån en nivåindelning i tre steg. Dessa nivåer definieras utifrån smittspridningen, vaccinationstäckningen och belastningen på vården.

  I Värmland kan 50 år och äldre vaccinera sig nu. Boka tid så snabbt som möjligt via 1177.se.

 • 12 maj: Eftersom det är helgdag imorgon torsdag publicerar vi en uppdatering redan idag:

  Fira bara högtider med de du vanligtvis träffar! Håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk. Det är viktigt att vi fortsätter följa restriktionerna. Det är fortfarande ett allvarligt läge med i det närmaste full beläggning på IVA.

  Du som är vaccinerad behöver också tänka på att det är viktigt att fortsätta följa restriktionerna och inte mötas i grupper. Även den som är vaccinerad kan bära smitta.

  Effektivt med vaccin

  Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk. Det bästa vi kan välja för att komma ur pandemins grepp är därför att vaccinera oss. Vecka 20 öppnar Region Värmland upp bokningen för och går ut med information till åldersgruppen 50-54 år.

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 18.

  Bland invånarna i Sunne finns 31 konstaterat smittade, en liten ökning sedan veckan före. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i  575 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Lättnader 1 juni

  Regeringen meddelar idag att coronarestriktionerna förlängs till 1 juni. Därefter är planen att införa lättnader som till exempel att

  - restauranger och barer får hålla öppet till 22.30 med alkoholservering fram till 22.00
  - för arrangemang inomhus utan anvisade platser består taket om åtta personer. Med sittplatser höjs taket till 50 personer
  - för utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 deltagare. Med anvisade sittplatser tillåts 500 deltagare
  - för utomhusarrangemang som löpning, orientering och segling tillåts 150 personer
  - lägerverksamhet för barn kan arrangeras
  - marknader och nöjesparker kan öppna med speciella föreskrifter

  Inför studenten

  Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande på grund av smittspridningen av covid-19. Hyra av exempelvis en partybuss eller -båt räknas som en privat sammankomst. Det går alltså under samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen innebär det att

  - det inte får vara fler än åtta personer i festlokalen/bussen/båten eftersom det betraktas som privat sammankomst i hyrd lokal. Länsstyrelserna kommer att begära utdömande av vite om lagen bryts och förelägganden vid vite inte följs.

  Inför studentexamen 2021, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats 

 • 11 maj:  Antalet smittade i Värmland har minskat något sedan förra veckan, men läget är fortsatt mycket ansträngt på länets sjukhus. I går vårdades 51 personer för covid-19, varav 17 personer får intensivvård. Trenden är att allt yngre personer vårdas på IVA.

  Det gör skillnad om vi alla följer rekommendationerna: håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

  – Covid-19 är en mycket allvarlig sjukdom, därför måste vi hjälpas åt att ”vaccinera bort” dess skadeverkningar. Därför är det av stor betydelse att så många som möjligt i samhället vaccinerar sig, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

  Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk. Det bästa vi kan välja för att komma ur pandemins grepp är därför att vaccinera oss.

  Igår 10 maj införde Region Värmland nya regler för bland annat smittspårning. För att du lättare ska kunna orientera dig i de olika reglerna, finns sammanfattande tabeller för symtomfria hushålls- respektive närkontakt på Smittskydd Värmlands webbplats

  • Hushållskontakt utan symtom. (Länken borttagen)
  • Närkontakt utan symtom (länken borttagen)

  Vaccination mot covid-19 - Region Värmland

 • 6 maj: Smittläget i Sunne har gått ner sedan förra veckan, men är fortsatt högt. Det är viktigt att vi alla fortsätter följa restriktionerna. Det gäller även dig som är vaccinerad eftersom du kan smitta andra. Du kan  alltså själv bli smittad, även om sannolikheten är mindre och du inte blir lika sjuk. 

  I dagsläget är 42 personer inlagda på sjukhus varav 14 på IVA. Trycket på sjukvården är fortsatt högt.

  544 invånare totalt

  Det finns ingen med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 17.

  Bland invånarna i Sunne finns 28 konstaterat smittade, en glädjande nedgång från föregående vecka. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 544 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Smittspridningen sker främst bland förvärvsarbetande, i hemmen och på privata tillställningar.

  Rådet är att fortsätta umgås i en liten krets och att hålla avstånd i alla lägen. Tvätta händerna noggrant och ofta.

  Handla ensam för att inte skapa trängsel.

  Fryxellskas skolavslutning 11 juni

  Årkurs 7-8 har avslutning i klass med mentor i hemklassrummet 8:10-10:30. För dem som önskar finns baguette att få till lunch.

  År 9 samlas med klassen och mentorer i sitt hemklassrum 11:30-12:00. Avslutningsmiddag 12:10- cirka 14:00 i matsalen.

  Det blir ingen samling på skolgården för vårdnadshavare och bekanta i samband med avslutningarna.

  Visst skydd tre veckor efter första dosen

  Vaccinationerna är inne i fas 4 där åldersgruppen 55-59 år nu kan boka tider. Först tre veckor efter att du fått din första dos kan du räkna med att ha ett visst skydd.

  Njut av våren men följ myndigheternas rekommendationer. Tack för att du gör ditt bästa.  • 4 maj: Antalet positiva tester minskar något i Värmland och förhoppningen är att den trenden fortsätter. 40 personer vårdas idag på länets sjukhus, varav 12 på IVA. Smittspridningen är fortfarande hög, så snälla håll i och håll ut ett tag till!

  Vaccination för 55-59-åringar

  Den sista fasen av vaccineringen mot covid-19 startade igår 3 maj för personer som är 55-59 år gamla. Precis som tidigare bokas tider via webbplatsen 1177.se eller genom att kontakta Region Värmlands telefonbokning.

  Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar som väntat att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de allvarliga fallen är få.

  E-legitimation krävs för dig som fyllt 13

  Den som fyllt 13 år ska se till att skaffa giltig e-legitimation innan man blir sjuk och behöver boka egenprovtagning för covid-19. Den som har fyllt 13 år måste själv logga in för att kunna använda e-tjänsterna på 1177.se. Vårdnadshavare kan inte boka tid.

  Stanna hemma om du väntar på provsvar

   Smittspridningen är fortsatt hög och det är viktigt att alla fortsätter att provta sig vid symtom. Grundregeln är att du ska stanna hemma i väntan på provsvaret.

  Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. Räkna från den dag som personen lämnade provet

  Minska risken att du och andra får covid-19

  Stopp för matcher och tävlingar

  Det är, utifrån det höga smittspridningsläget, fortsatt stopp för match och tävling i Värmland. Smittskydd Värmlands rekommendation gäller till och med 16 maj och riktar sig till idrottsföreningarna i Värmland.

 • 29 april: Vi önskar alla en coronafri valborg!
  Fortsätt följa rekommendationerna. Tack för att du gör ditt bästa.

Smittspridningen är fortfarande hög i Värmland, 44 personer är inlagda på sjukhus varav 10 på intensivvård. 
Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 16.
Bland invånarna i Sunne finns 43 konstaterat smittade.
Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 515 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Förlängda restriktioner för serveringsställen och handeln

Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj.
Läs mer om beslutet om fortsatta åtgärder mot covid-19 i handeln och på serveringsställen

Närstudier på Fryxellska skolan från 3 maj

Från måndag 3 maj återgår alla elever på Fryxellska skolan till närstudier. Alla åtgärder runt pandemin görs i samråd med Smittskydd Värmland. Både vår egen erfarenhet och skolforskning visar att lärandet gynnas bäst när elever och lärare möts i det fysiska klassrummet.
Skolan är beredd att göra punktinsatser i klasser/grupper om klustersmitta uppstår, från en dag till en annan, enligt Smittskydd Värmlands rekommendationer. Skolan ser fram emot att få avsluta terminen tillsammans med eleverna och hoppas på allas stöd runt det.

Uppdaterat schema för närstudier på gymnasieskolorna 

SG/Södra Viken och SG/Broby har uppdaterat schemat för vecka 18-19. För vecka 20 och framåt gäller för närvarande 100% närstudier enligt schema.
Folkhälsomyndigheten vill att gymnasieskolor gör en försiktig upptrappning av närstudierna. 
Mer information och tider för undervisning hittar du på respektive gymnasieskolas webbplats 
Till webbplats SG/Södra Viken 
Till SG/Södra Viken på Facebook
Till webbplats SG/Broby
Till SG/Broby på Facebook

Inför studentfirande och skolavslutningar

 • Enskilda klasser eller andra avgränsade grupper kan samlas för betygsutdelning eller social samvaro
 • Utspring endast för enskilda klasser eller avgränsade grupper
 • Kontakt med familj eller närstående bör bara ske utomhus
 • Att hyra buss, båt eller liknande för en fest räknas som en privat sammankomst. Samma begränsningar som när man hyr en lokal för privata fester gäller, det vill säga max 8 personer. Den som anordnar en allmän sammankomst omfattas av pandemilagen.

Fortsatt stopp för matcher och tävlingar utomhus

Det blir, utifrån det höga smittspridningsläget,fortsatt stopp för match och tävling i Värmland. Smittskydd Värmland har gått ut med följande rekommendation riktad till idrottsföreningarna i Värmland som gäller till och med 16 maj:

”Avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn födda 2002 eller senare. Utifrån det allvarliga läge som råder i Värmland med hög smittspridning i samhället, även bland barn och ungdom, samt hög belastning inom hälso- och sjukvård rekommenderar Smittskydd Värmland att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att arrangera spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga, även om de sker utomhus. Rekommendationen gäller till och med 16 maj.

Om inget oförutsett inträffar, har inte Smittskydd Värmland för avsikt att förlänga denna rekommendation. Detta möjliggör för idrottsföreningar/specialidrottsförbund att hinna göra förberedelser och anpassningar så att uppstart kring enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn och unga kan ske på ett så säkert sätt som möjligt ur smittspridningssynpunkt när de återupptas. Smittskydd Värmland kan innan 17 maj komma att göra vissa nödvändiga förtydliganden angående vad som gäller i samband med matcher och tävlingar”.

Till Smittskydd Värmlands rekommendation i sin helhet (Länken borttagen)

Vaccineringen fungerar bra

Region Värmland rapporterar att vaccineringen fungerar bra. I slutet av veckan öppnar regionen upp för vaccinering av socialt utsatta grupper. Nästa vecka planerar de att öppna upp för fas 4, det vill säga allmänheten, och det sker i åldersgrupperingar precis som tidigare. Mer information kommer och grupperingarna släpps på efter hand.
Till mer information om vaccination i Värmland

Efter första dosen vaccin

Om det har gått mer än tre veckor sedan du fick den första dosen vaccin har du ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Då kan du till exempel träffa lite fler personer än de du brukar träffa. Ni kan även ses inomhus.
Svar på vanliga frågor och allmänna rekommendationerna hittar du på 1177.se 

 • 27 april: Personer under 65 år som fått sin första dos av AstraZenecas vaccin har nu möjlighet att välja att ta ytterligare en dos av samma vaccin. Igår 26 april meddelande Folkhälsomyndigheten att de personer som är under 65 år och som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin, kan erbjudas en andra dos av samma vaccin om personen själv önskar det.

  Den som är under 65 år och har vaccinerats med en dos av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, och önskar en andra dos av samma vaccin, behöver ringa Region Värmlands tidsbokningpå telefonnummer 010-831 80 70 för att meddela sitt beslut.

  När du fått en tid för dos 2 måste du alltså ringa till 1177 OM du önskar att få AstraZenecas vaccin. Mer information om att boka tid på 1177.se

  Om du inte hör av dig till 1177 så får du ett annat vaccin enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

  På grund av att ovanliga men allvarliga biverkningar har rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet används för personer som är födda 1956 eller tidigare, det vill säga för den som är 65 år och äldre.

  Ny provtagningsstation i Rottneros

  Region Värmland har sedan 21 april öppnat en ny provtagningsstation för covid-19 utanför gamla idrottshallen på Skolvägen i Rottneros.

  Alla, från sex år och uppåt, med symtom som kan vara tecken på covid-19 ska provta sig så fort som möjligt efter första symtom.

 • 22 april: Smittspridningen är hög i Värmland. Hur vi agerade runt påsk ser vi nu resultatet av. 54 personer med covid-19 vårdas på sjukhus varav 11 på IVA, vilket är det högsta antalet hittills sedan pandemin startade.

  Jämfört med förra veckan är läget i Sunne förbättrat, men smittspridningen är fortfarande på en hög nivå. Det är viktigt att vi alla fortsätter ta personligt ansvar, håller avstånd, tvättar händerna och stannar hemma vid symtom/sjukdom.

  Det finns en med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 15. Bland invånarna i Sunne finns 47 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 472 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Handla ensam

  Handla ensam! Det är allas skyldighet att ta ansvar för att minska risken för smittspridning.   Smittan finns överallt i samhället, men framförallt förs smittan vidare på jobbet. Ungdomar smittar varandra främst på privata fester.

  Lagbrott att inte hjälpa till vid smittspårning

  Kom ihåg att det är ett lagbrott att inte hjälpa till vid smittspårning. Den viktigaste delen i smittspårning är att de personer som träffat en smittad får information så att smittkedjan kan brytas. Är du själv smittad behöver du omgående tänka igenom vilka personer du har varit i nära kontakt med under den period du varit smittsam. En smittspårare tar därefter kontakt med berörda, antingen genom ett frågeformulär via e-tjänsterna på 1177.se eller via telefon.

  Om smittspårning på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Nattvandra i Sunne på Valborg

  Fältgrupppen nattvandrar för ett tryggare Valborg för våra ungdomar och invånare i Sunne. Anmäl dig om du vill delta i nattvandringen via Fältgruppens Facebooksida.

  Gruppen tillhandahåller jackor och fleecevästar och vandrar alltid tillsammans.

  Start kl 21.00 vid Änglagott/fritidsgården. Om du har frågor går det jättebra att skriva meddelande på Facebook eller ringa/sms:a 072-207 39 15.

  Distansundervisning

  Beslut är taget att även vecka 17 sker med distans på Fryxellska varannan dag för år 7-8 och närstudier på plats för år 9 samt grundsärskolan. Mat finns att hämta på skolan och på kommunens ytterskolor.

  Distansundervisning sker enligt datum:

  Mån 26/4 år 8
  Tis 27/4 år 7
  Ons 28/4 år 8
  Tors 29/4 år 7
  fre 30/4 år 8

  SFI, gymnasiet och F-6 på Prästbols skola har distansundervisning. 

  Ny grupp kan boka vaccinering

  Region Värmland öppnar idag bokningen för vaccination mot covid-19 för den som löper större risk att bli allvarligt sjuk och är i åldern 18-59 år(fas 3). Erbjudandet följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och gäller den som har:

  • en hjärt- och kärlsjukdom inklusive genomgången stroke eller du som har högt blodtryck och kontrolleras i sjukvården för detta
  • en lungsjukdom såsom KOL och går på uppföljande kontroller i sjukvården
  • svår och instabil astma och går på uppföljande kontroller i sjukvården eller har sökt vård akut för astma under det senaste året
  • nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft. Hit räknas till exempel fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes typ 1 eller typ 2
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller en behandling och fått veta av sjukvården att du är särskilt infektionskänslig
  • Downs syndrom.

  Den som bokar ska tillhöra någon av nämnda grupper. Alla som har någon av diagnoserna ovan känner till detta och bokar själv sin tid för vaccination.

  Bokar du tid utan att tillhöra någon av grupperna tränger du undan någon som behöver vaccineras före dig. Region Värmland kan komma att kontakta den som har bokat tid för att verifiera att uppgifterna stämmer.

  Information om vilka som har möjlighet att boka tid för vaccination mot covid-19 och hur man bokar tid: 1177.se.

 • 20 april: Sunne kommun har haft bland de lägsta smittotalen i Sverige genom hela pandemin. De senaste veckorna har de bekräftade coronafallen ökat kraftigt och kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg är oroad över utvecklingen.

  Vi behöver alla göra vad vi kan, ta vårt personliga ansvar och följa de riktlinjer som finns för att få ner smittspridningen. Håll avstånd i alla lägen, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

  Se tv-inslaget med Kristina Lundberg

  Astra Zenecas vaccin bara till 65+

  Folkhälsomyndigheten meddelar idag att beslutet att Astra Zenecas vaccin bara ska ges till personer över 65 år kvarstår. De personer under 65 år som redan fått en dos av vaccinet kommer att erbjudas vaccin från Pfizer eller Moderna.

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen för smittspårning

  Anpassade restriktioner för vaccinerade

  Smittspridningen är på en hög nivå med belastning på vård och omsorg. Anpassningar av åtgärder efter vaccination kommer därför att ske stegvis.

  Fortsätt följa de allmänna råden även efter vaccinering

 • 15 april: Efter hemmet är arbetsplatsen det ställe där smitta av covid-19 sprids mest. Tänk på att alltid hålla avstånd oavsett var du jobbar! Undvik närkontakt på jobbet och ute i samhället. Under påsklovet stod ungdomar i åldern 16-19 år för den högsta andelen som testade positivt för covid-19. Rent generellt är det fortfarande vuxna i yrkesverksam ålder som smittas i störst omfattning.

  425 invånare totalt

  Det finns en med konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 14. Bland invånarna i Sunne finns 60 konstaterat smittade. En stor ökning som oroar. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 425 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  I dagsläget är 40 personer inlagda på sjukhus varav 9 på IVA. Trycket på sjukvården är hög.

  Utgå från att den du träffar är smittad

  Smittspridningen är hög i Sunne och i Värmland. Pressen är hård på sjukvården. Vi behöver alla ta ansvar för att minska smittspridningen!

  – Det går åt helt fel håll just nu! Av det vi ser i smittspårningen och det rådande läget är det svårt att inte dra slutsatsen att många ännu inte har förstått allvaret och att man inte tar sitt personliga ansvar. Nu är det skärpning som gäller. Man bör utgå från att alla man träffar kan vara smittade, att man själv kan vara det och bete sig därefter, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Värmland.

  60-64-åringar kan boka vaccinationstid från imorgon

  Vaccinationen mot covid-19 är ett viktigt verktyg i arbetet med att bromsa smittspridningen och minska antalet sjuka.

  Nedanstående har möjlighet att boka tid för vaccination på 1177.se:​

 • Från och med i morgon 16 april kan du som är 60-64 år boka tid. Region Värmland inleder där med fas 3 i vaccinationen tidigare än planerat
 • Du som är 65 år eller äldre
 • Du som bor med en person som har genomgått eller står i kö till en benmärgs- eller organtransplantation
 • Du som bor med en person som får behandling med dialys
 • Du är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans​

  När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? - 1177 Vårdguiden

  Inom Sunne kommuns verksamheter blir alla återstående LSS-kunder och personal vaccinerade i början av nästa vecka. Det innebär att alla då har fått dos 1.

  Följ restriktionerna även efter vaccinationen

  Fortsätt följa de allmänna råden efter att du blivit vaccinerad. Det behöver vi fortsätta med tills smittspridningen av covid-19 har minskat betydligt och det finns mer kunskap. Stanna hemma vid symtom, håll avstånd till andra och tvätta händerna ofta!

  Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten efter att du blivit vaccinerad

  Smittspridningen i skolan

  Spridningen av viruset förekommer i skolmiljö, men den driver inte smittspridningen utan följer den allmänna smittspridningen i samhället.

  Det nuvarande globala och nationella kunskapsläget visar att nedstängningar av skolor och distansundervisning inte har haft mätbara effekter på samhällsspridningen. Det presenterar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport om det aktuella kunskapsläget om smittspridningen av covid-19 bland barn och unga.

  Distansstudier för år 7 och 8

  Fryxellska skolan fortsätter även under vecka 16 med distansstudier för årskurserna 7 och 8. Förhoppningen är att inom kort kunna återgå till närstudier. Matlådor finns att hämta som tidigare på skolan och på kommunens ytterskolor.

  Distans sker enligt följande:

  Måndag 19 april Studiedag
  Tisdag 20 april år 8
  Onsdag 21 april år 7
  Torsdag 22 april år 8
  Fredag 23 april år 7

 

 • 13 april: Du som är 18 år eller äldre och som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans (beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken) kan nu boka tid för vaccination mot covid-19. Detta gäller oavsett om insatserna ges av privat eller kommunal utförare.

  Sunne kommun skickar brev till dig med privat assistans om hur du bokar tid. Brevet skickas idag.
  Samma information finns att läsa här på 1177.se 

  Du bokar tid via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Har du inte e-legitimation kan du ringa tidsbokningen. Det går bra att ringa under öppettiderna hela dagen. Samma tider erbjuds oavsett hur du bokar din tid för vaccination och fler tider läggs ut löpande.

  Oro för ökad smittspridning i Sunne

  Trycket på sjukvården fortsätter vara högt. 43 personer med covid-19 får nu sjukhusvård, varav 8 ligger på intensivvårdsavdelning. 14 165 har bekräftats i länet totalt under pandemin.

  Kommunstyrelsen i Sunne ser med oro på att smittspridningen av covid-19 ökar. Sunne har länge legat bra till, men de senaste två veckorna har siffrorna ökat. Det är inte alls över än och vi behöver hjälpa vården att klara jobbet.

  – Nu är det jätteviktigt att vi alla hjälps åt och håller ut. Det blir svårare ju närmare målet man kommer, men konsekvensen är allvarlig sjukdom och död och inget att leka med. Vi är i ett ansträngt läge. Våra sköraste är färdigvaccinerade som tur är. Samtidigt ska vi komma ihåg att även de som är vaccinerade kan bära smitta och bli sjuka. Det är viktigt att provta sig vid minsta symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S).

 • 8 april: Smittspridningen ökar och belastningen på vården i Värmland är hög. 90 procent av de som insjuknat i covid-19 i landet har den brittiska virusvarianten. Läget i Värmland är fortfarande ansträngt 38 personer är inlagda på sjukhus varav 9 på IVA.

  365 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 13. Bland invånarna i Sunne finns 34 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 365 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Sunne kommun öppnar Dagträffen på Hagen igen, måndag 12 april. Dagträffen vänder sig till personer med långvarig sjukdom, och deras anhöriga.

  Viktigt fortsätta följa restriktionerna

  Regeringen presenterar satsningar på 7 miljarder kronor för att begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen. Regionerna får ytterligare två miljarder kronor till sjukvård, både av covidpatienter och till uppskjuten vård.

  Tidsbokningen för vaccination mot covid-19 är nu öppen för alla som i år är 65 år eller äldre. Du som är 65–69 år och folkbokförd i Värmland får ett brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19. Boka tid via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

  När du blivit vaccinerad är det viktigt att du fortsätter följa restriktionerna! Du kan fortfarande vara smittbärare och du kan fortfarande bli sjuk, även om det blir lindrigare.

  Förlängning av pandemilagen?

  Regeringen vill förlänga pandemilagen ytterligare fyra månader till och med januari 2022. Orsaken är osäkerhet om hur smittspridningen blir i höst. Den tillfälliga pandemilagen trädde i kraft den 10 januari och gäller till sista september. Förslaget skickas nu ut på remiss.

 • 6 april: Viljan att vaccinera sig är stor. Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

  Tycker du att det är svårt att hålla reda på vilka förbud och rekommendationer som gäller under den pågående coronapandemin?
  På krisinformation.se finns en bra sammanställning.


  Handla ensam! Det är allas skyldighet att ta ansvar för att minska risken för smittspridning.
 • 1 april: Smittläget av covid-19 är just nu utbrett i hela Värmland och smittspridningen är stor även i Sunne. Vi är i ett kritiskt läge.

  Det är mycket viktigt att fortsätta följa restriktionerna. Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

  Begränsa ditt umgänge till några få. Ju fler vi träffar, desto större smittorisk. Förhindra smittspridning genom att stanna
  i "din bubbla". Håll kontakten på andra vis. Personer utanför din bubbla kan du träffa med avstånd utomhus.

  I Värmland ökar smittspridningen i alla åldersgrupper och mest bland 40-49-åringar och 60-69-åringar. I skrivande stund vårdas 37 på sjukhus varav 7 på IVA. Läget inom sjukvården är ansträngt.

  331 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 12. Bland invånarna i Sunne finns 35 konstaterat smittade. En rejäl ökning. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 331 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Läget i skolor och förskolor

  Smittspridningen i samhället ökar och drabbar därmed också personal och elever. Vårdnadshavare på förskolor och skolor som är berörda av olika åtgärder får direkt information. Läget ändras snabbt och åtgärder vidtas alltid i samråd med Smittskydd Värmland.

  Fryxellska skolan fortsätter med distansstudier för år 7 och 8 även efter påsklovet (vecka 15). För år 9 gäller närstudier på plats. Matlådor finns att hämta som tidigare på skolan och på kommunens ytterskolor.

  Distans sker enligt följande:
  måndag 12/4 år 7
  tisdag 13/4 år 8
  onsdag 14/4 år 7
  torsdag 15/4 år 8
  fredag 16/4 år 7 

  Gör säkra besök på särskilda boenden

  På grund av det ökade smittläget i samhället vill vi inför påsken uppmana till mycket stor försiktighet när du ska besöka någon på våra särskilda boenden. 

  Oavsett om den du ska besöka är vaccinerad och oavsett om du själv är vaccinerad eller nyligen haft covid-19 så utesluter detta inte helt att smitta kan föras vidare.

  Kontakta personalen på boendet och boka ditt besök så att de i förväg kan berätta vad som gäller:

  - Som besökare får du inte ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök
  - Om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19 ska du stanna hemma. Detsamma gäller om du de senaste 14 dagarna träffat någon som har covid-19
  - Begränsa antalet personer per besök
  - Om du nyligen varit utomlands ska du inte komma på besök
  - Håll avstånd eller använd visir
  - Desinficera dina händer före efter och under besöket
  - Använd gärna besökspaviljongerna.
  - Umgås inte med övriga kunder på boendet när du är på besök.

  Välkommen på ett säkert besök, Glad Påsk!
  Läs mer om säkra besök på våra boenden

  Enkät till värmlänningarna

  Enkäten ”Pulsmätning – covid-19 i Värmland” skickas nu ut i sociala medier i länet. Syftet är att få in material kring hur värmlänningarna uppfattar trängsel, följer restriktioner och tänker kring covid-19. Underlaget ska analyseras av länsstyrelsens coronaorganisation.
  Enkäten ligger ute 31 mars till 6 april.

  Nya målgrupper får tillsyn

  Länsstyrelsen byter nu målgrupp i sin tillsyn av att restriktionerna efterlevs. De nya målgrupperna är frisörer, massörer, byggmaterialfirmor och handelsträdgårdar.

  Se våra senaste inlägg på Facebook om covid-19

 • 30 mars: Förra veckan var den hittills värsta sett till smittspridningen i Värmland - 860 nya fall bekräftades. Smittspridningen är hög och vi behöver vara försiktiga och följa de restriktioner som finns. Ökningen syns i alla åldersgrupper förutom bland de äldre som vaccinerats.

  Vaccinerna mot covid-19 ger gott skydd mot sjukdomen. En första sammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att av de flera hundratusen personer i Sverige som fått två vaccindoser, så har omkring 200 personer hittills testat positivt för covid-19

  Smittspridningen av covid-19 ökar med en större belastning på sjukvården som följd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när vissa verksamheter ska kunna öppna upp skjuts fram från 11 april till 3 maj förutsatt att smittläget förbättras.

  Nya inreseregler från Norge och Danmark börjar gälla imorgon 31 mars, vilket öppnar upp för norrmännen att besöka sina sommarstugor över påskhelgen. Detta kan föra med sig att antalet personer i våra butiker ökar. 
 • 16 mars: Region Värmland pausar vaccineringen med Astra Zenecas vaccin från och med i dag på vissa vaccinationsmottagningar i länet. Detta görs som en försiktighetsåtgärd efter uppmaning från Folkhälsomyndigheten.  Pausen gäller tills mer information kommer från myndigheterna.

  Läs mer om vaccinationspausen på Region Värmlands webbplats
  (Länken borttagen)

  Läs mer om vaccinationspausen på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • 11 mars: Smittspridningen i Värmland ökar. Det är mycket viktigt att vi fortsätter hålla avstånd – även utomhus. Var noga med handhygienen och stanna hemma vid minsta symtom.
  Tillsammans håller vi ut ett tag till!

  Minska risken att du och andra får covid-19 

  273 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd vecka 9. Bland invånarna i Sunne finns 8 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 273 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  I den takt vaccindoserna anländer till Värmland och Sunne kan allt fler vaccinera sig. Det är långt kvar än och därför mycket viktigt att vi fortsätter följa restriktionerna för att bromsa smittspridningen.

  Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering så att de som är äldst får erbjudandet om vaccinering först. Brev har gått ut till de äldsta grupperna.

  Region Värmlands information om vaccination till allmänheten  

  Frågor och svar om vaccination mot covid-19 

  Statistik över antal vaccinerade 

  Tillgången på vaccin bestämmer takten

  I Sunne har 9,8 procent av befolkningen fått dos 1 och 4,5 procent har fått dos 2.

  Sunne kommun vaccinerar nu personer som tillhör fas 1 och fas 2, se vilka som ingår i grupperna nedan.

  - Tillgången på vaccin bestämmer i vilken takt vaccineringen kan genomföras. Vi tycker att det rullar på bra. Vecka 13 får vi mer vaccin till Värmland och kan öka takten, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

  Fas 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  Fas 2: Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds först.

  Personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

  Lägesbild vaccinering av kunder/patienter

  I princip alla personer som bor på Sunne kommuns särskilda boenden har fått båda sina doser av vaccinet. Fortfarande vaccineras personer i hemtjänsten, både de som bor på seniorboenden och de som bor hemma.

  I början av mars hade 356 personer inklusive deras närstående tackat ja till vaccination. Av dessa har 311 fått dos 1 och 210 av dem har hunnit få båda doserna.

  Personer med få hemtjänstinsatser, exempelvis trygghetslarm och mindre serviceinsatser, har vaccinerats på vaccinationsmottagningen vid Allaktivitetshuset.

  Vaccinering i fas 2 av personer med insatser enligt LSS, socialpsykiatri och boendestöd pågår för fullt de närmaste veckorna. Vaccineringen utförs på Allaktivitetshuset.

  Lägesbild vaccinering av vårdnära personal

  I början av mars hade 413 personal inom särskilt boende och hemtjänsten fått sin första dos. 108 av dem har fått båda doserna.

  De kommande veckorna erbjuds vaccinering till personal inom LSS, socialpsykiatri, boendestöd och assistans i kommunal regi. Personalvaccineringen sker på Allaktivitetshuset och vi får hjälp av sjuksköterskor specifikt anställda av regionen för att vaccinera.

  Ersättning till Norgependlare

  Norge kommer att ersätta dag- och veckopendlare retroaktivt från när gränsen stängde den 28 januari. Den norska regeringen föreslår att de berörda arbetstagarna ska få en kompensation som uppgår till 70 procent av sjukpenningen. Det ska motsvara vad arbetstagaren hade fått vid en permittering. Arbetsgivaren får ansvar för att betala ut kompensationen i förskott och kan sedan få ut pengarna från Nav, som motsvarar den norska Försäkringskassan.

 • 9 mars: Att hålla avstånd skyddar! Det är ett effektivt sätt att bidra till att minska smittspridningen. Vi behöver göra allt vi kan för att inte smitta varandra och bidra till att sjukvårdens kapacitet räcker till. Stanna hemma vid minsta symtom och testa dig. Vaccineringen pågår, men vi behöver hålla ut ett tag till. Tillsammans klarar vi det.

  Att hålla avstånd skyddar!

  Läs mer på webbplatserna
  1177.se
  Folkhälsomyndigheten
  Krisinformation.se

 • 4 mars: Antalet smittade ökar i Värmland. Bland invånarna i Sunne ser vi en minskning från föregående vecka. Tack för att du håller i och håller ut! Vaccinationen är i full gång, men än är det långt kvar innan vi kan lätta på några restriktioner.

  265 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd vecka 8. Bland invånarna i Sunne finns 5 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 265 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Folkhälsomyndigheten har infört vissa lättnader för de äldsta som vaccinerat sig, eftersom antalet smittade och antalet dödsfall har minskat bland personer som bor på särskilda boenden. I Sunne kommun fortsätter nuvarande rutiner. 

  - Vi håller oss till våra restriktioner för att inte snubbla på målsnöret, säger Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun.

  Inga anmärkningar i Sunne

  Länsstyrelsen har gjort tillsyn i 340 verksamheter i länet. I Sunne har ingen verksamhet fått anmärkning efter den senast utförda tillsynen. Sunne kommuns miljö- och byggenhet kontrollerar våra restauranger så att restriktionerna efterlevs. En har fått anmärkning och uppföljning görs den här veckan.

  Ekonomiskt stöd till näringsidkare

  Från 2 mars kan enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt av covid-19 återigen söka ekonomiskt stöd. Dessutom införs inom kort ett nytt stöd som riktar sig till handelsbolag. Nu kan fler företagare söka ekonomiskt stöd | Länsstyrelsen Värmland 

  Vaccination mot covid-19 i full gång

  I den takt vaccindoserna anländer till Värmland och Sunne kan allt fler vaccinera sig. Det är långt kvar än och därför mycket viktigt att vi fortsätter följa restriktionerna för att bromsa smittspridningen. 

  Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering så att de som är äldst får erbjudandet om vaccinering först. Brev har gått ut till de äldsta grupperna.

  Region Värmlands information om vaccination till allmänheten finner du på 1177.se

  Tillgången på vaccin bestämmer takten

  Sunne kommun vaccinerar nu personer som tillhör fas 1 och fas 2, se vilka som ingår i grupperna nedan. Tillgången på vaccin bestämmer i vilken takt vaccineringen kan genomföras.

  Fas 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  Fas 2:

  • Personer som är 18 år eller äldre och har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade)
  • Personer som har personlig assistans i kommunal regi
  • Personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare

  Lägesbild vaccinering av kunder/patienter

  I princip alla personer som bor på Sunne kommuns särskilda boenden har fått båda sina doser av vaccinet. Fortfarande vaccineras personer i hemtjänsten, både de som bor på seniorboenden och de som bor hemma.

  I början av mars hade 356 personer inklusive deras närstående tackat ja till vaccination. Av dessa har 311 fått dos 1 och 210 av dem har hunnit få båda doserna.

  Personer med få hemtjänstinsatser, exempelvis trygghetslarm och mindre serviceinsatser, har vaccinerats på vaccinationsmottagningen vid Allaktivitetshuset.

  Vaccinering i fas 2 av personer med insatser enligt LSS, socialpsykiatri och boendestöd har smygstartat och pågår närmaste veckorna. Vaccineringen utförs på Allaktivitetshuset.

  Lägesbild vaccinering av vårdnära personal

  I början av mars hade 413 personal inom särskilt boende och hemtjänsten fått sin första dos. 108 av dem har fått båda doserna.

  De kommande veckorna erbjuds vaccinering till personal inom LSS, socialpsykiatri, boendestöd och assistans i kommunal regi. Personalvaccineringen sker på Allaktivitetshuset och kommunen får hjälp av sjuksköterskor specifikt anställda av regionen för att vaccinera.

 • 2 mars: Det är mycket viktigt att vi fortsätter följa restriktionerna. Håll avstånd och tänk smittsäkert i alla lägen.

  Handla säkert

  Vi har alla ett ansvar för att bromsa smittspridningen av covid-19. Både du, butikerna och restaurangerna har ansvar för att det inte ska bli trängsel.

  Fortsätt stötta våra butiker i Sunne så att de klarar den långdragna pandemin. Det går jättebra att handla bara vi håller avstånd. Uppmaningen är att i möjligaste mån handla ensam för att undvika trängsel. 

  Undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna. Följ butikens regler, till exempel för hur du ska stå i kö. 

  Vi får påminna varandra om hur viktigt det är att vi följer restriktionerna. Tillsammans håller vi i och håller ut!

  Skärpta regler för serveringsställen

  Skärpta regler gäller från och med den 1 mars 2021 och innebär att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, det vill säga avhämtning/takeaway.

  Reglerna innebär även att serveringsställen som utgör en del av en handelsplats ska begränsa antalet besökare i ett sällskap till en person, med undantag för barn och andra i behov av stöd.

  De skärpta reglerna gäller till och med 11 april. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. (Länken borttagen)

  Tänk smittsäkert

 • Håll avstånd!
 • Undvik platser och tidpunkter där det kan uppstå trängsel
 • Umgås i en mindre krets
 • Begränsa antalet nya kontakter
 • Stanna hemma vid symtom och testa dig
 • Res smittsäkert
 • Ta personligt ansvar och minska risken för smittspridning

 • 25 februari: Läget i Värmland är ansträngt, smittspridningen ökar igen och sportlovet i Sunne startar nästa vecka.

   Nu är det mycket viktigt att vi orkar hålla i och hålla ut så att läget i Sunne kan fortsätta vara stabilt – inte minst efter det stundande sportlovet, säger Petra Svedberg, kommunchef i Sunne.

  260 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd vecka 7. Bland invånarna i Sunne finns 7 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 260 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Varför vaccinera sig?

  Vaccineringen rullar på bra i Sunne kommun och i den takt som tillgången till vaccin tillåter. Arbetsbelastningen på sjuksköterskor som vaccinerar och de som gör planering/omplanering är stor.

   Det känns bra att vi har vaccinerat många av våra äldre, eftersom smittspridningen ser ut att öka igen i länet, säger Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun.

  Se Folkhälsomyndighetens film om varför vi vaccinerar oss:
  (Filmen borttagen länken ej i bruk)


  Hjälp med resan vid behov

  Om behovet finns får vuxna som bor i Värmland, oavsett ålder, hjälp med sin resa till en av Region Värmlands vaccinationsstationer. I första hand förväntas du ordna resan på egen hand eller åka med kollektivtrafiken.

  Om du inte kan lösa situationen bokar du resan senast klockan 12.00 vardagen före resan. Kontakt för bokning:
  Värmlandstrafik 0771-32 32 00 (för resor inom alla kommuner i Värmland bortsett från Karlstad).

  Skolan uppmanar alla att följa restriktionerna

  Ett brev till alla vårdnadshavare i Sunne går ut idag och där poängteras vikten av att vi alla följer råd och rekommendationer både för att minska smittspridningen och för att kunna ha verksamheterna öppna och igång även efter sportlovet.

  Skola/förskola i Sunne behåller de restriktioner som gällt den senaste tiden. Beslutet gäller till och med vecka 10 och är taget i samråd med Smittskydd Värmland. Det innebär till exempel delvis distansstudier för högstadiet och gymnasieskolorna.

  Målet är att återgå till närstudier så fort som möjligt, och här spelar smittspridningen stor roll.

   Vi anstränger oss och anpassar oss så att våra verksamheter kan fortsätta att hållas öppna. Självklart är vi beredda och har beredskap för ytterligare restriktioner om smittspridningen ökar, säger Ylva Winther, skolchef och Anna Ullenius, biträdande skolchef i Sunne kommun.

  Kom ihåg ditt personliga ansvar även under lovet

  Packa med ditt personliga ansvar under sportlovet! Undvik trängsel både under resan och när du kommit fram.

  Till oss alla som bor i Sunne: besök gärna våra matställen och tankstationer som ligger utmed E45:an, men undvik helst lördag-söndag vecka 8 kl 12-15 då många sportlovsresenärer är på genomresa. Allt för att minska trängsel och risken för smittspridning. Det är mycket viktigt att vi fortsätter hålla avstånd!

  Sportlov på biblioteket

  Sportlov på biblioteket: Minecraft-workshop via Zoom tisdag 2 mars kl 11-13 och Dinofrossa med tipspromenad och utställningen Urtidsdjur. 

  Nya direktiv för idrottsrörelsen

  Nya direktiv som gäller från 1 mars: idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget.

  Riksidrottsförbundet uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att säkerställa att verksamheten fullt ut genomförs i enlighet med de gällande rekommendationerna.

  – Vi längtar alla till att vi kan återgå till det som var innan pandemin, men läget medför att vi nu tyvärr inte kan anordna enstaka matcher och tävlingar men kan fortsätta träna, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

  Nya bedrägeriförsök

  Ett flertal personer har fått sms som ser ut att komma från SEB. På grund av "bedräglig aktivitet på ditt konto" uppmanas mottagaren att ringa angivet telefonnummer samt ange ett referensnummer. Gör inte det. SEB skickar aldrig ut sms på detta sätt. Om du har fått ett sms som liknar detta så är det ett bedrägeriförsök. Radera direkt. För kontakt med SEB, ring 0771-365 365, nås dygnet runt.

  Läs mer om bedrägeri genom social manipulation här.

 • 23 februari: Just nu pågår vaccinering mot covid-19 inom vård och omsorg. Vaccineringen sker enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringslista. Sunne kommun vaccinerar fortfarande personer som tillhör fas 1: personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. 

  Kunder/patienter

  I princip alla personer som bor på Sunne kommuns särskilda boenden har fått båda sina doser av vaccinet.

  Just nu vaccineras personer i hemtjänsten - både de som bor på seniorboenden och de som bor i hemma. Vi erbjuder även vaccin till äldre personer som bor i samma hushåll till exempel make/maka.

  Vi har inventerat hur många hemtjänstkunder som hittills inte erbjudits vaccin och har skickat ett personligt brev till dem. De som återstår är personer med få hemtjänstinsatser, till exempel ett trygghetslarm eller mindre serviceinsatser. Dessa personer erbjuds att få vaccin på vaccinationsmottagningen vid Allaktivitetshuset under vecka 9.

  Vårdnära personal 

  Personalvaccineringen på särskilda boenden och inom hemtjänsten har också påbörjats. Drygt 300 personal har fått sin första dos och ytterligare några återstår.Därefter är det dags att börja med dos 2-vaccinering.

  Personalvaccineringen sker på Allaktivitetshuset och kommunen får hjälp av sjuksköterskor  som är specifikt anställda av regionen för att vaccinera.

  När vi är klara med fas 1 börjar vi vaccinera personer i fas 2 där bland annat kunder och personal inom LSS ingår.

  Vaccinsorter och biverkningar

  I dagsläget finns det tre olika vaccinsorter. Varken kunder eller personal får välja vilket vaccin man vill ha. Däremot vaccineras inte personer över 65 år med vaccinet från Astra Zeneca.

  Den senaste veckan har vi fått många frågor om biverkningar som kan uppstå efter att man fått en vaccinationsdos.

  De vanligaste symtomen efter en vaccinationsdos är:
  öm på stickstället i armen, trött, huvudvärk, frusen, feber, ont i lederna och muskler. Dessa besvär brukar komma inom första dygnet och går oftast över inom några dagar. Dessa symtom är inte farliga utan är en immunologisk reaktion på vaccinet (immunförsvaret aktiveras), liknande dem bäbisar får efter att de blivit vaccinerade.

  I dagsläget kan ingen säkert säga om man får mer ”biverkningar” av den ena eller den andra sortens vaccinet. Det finns heller inget som tyder på att man blir sjukare av dos 2 än av dos 1. Däremot kan det vara så att personer som redan haft covid-19 kan få något kraftigare symtom.

  Man kan inte smitta andra med de symtom man fått efter en vaccination, men man kan inte säkert veta om man blivit smittad strax innan vaccineringen och därför ska man stanna hemma om man får symtom och känner sig sjuk.

  Om symtomen inte har gått över efter de första dygnen och man får symtom som hosta och andfåddhet ska man ta ett covid-test. Personer som haft covid-19 inom de senaste 6 månaderna ska inte provtas.

 • 18 februari: Skulle du bli utsatt för covid-19-smitta blir du personligen kontaktad via smittspårningen. Smittspårarens uppgift är att säkerställa att alla som en smittad haft nära kontakt med identifieras och kontaktas. Så länge du inte blir uppringd har du alltså inte varit kontakt med någon som vet om att den är smittad.

  253 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd vecka 6.

  Bland invånarna i Sunne finns 11 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 253 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Låg smittspridning inom skolan

  Inom skolans område i Sunne är smittspridningen låg. Om det gäller en verksamhet där ditt barn går får du särskild information direkt från skolan eller förskolan.

  Fryxellska skolan förlänger distansundervisningen till och med vecka 10, efter samråd med Region Värmland. Detta görs för att inte smittspridningen ska ta fart i samband med sportlovsveckorna. Mat kan hämtas som tidigare på skolan, på ytterskolorna eller tas med hem dagen innan.

  Följ rekommendationerna

  Det är mycket viktigt att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Håll avstånd och var noga med handhygienen. Stanna hemma om du är sjuk!

  Det går inte att släppa på några restriktioner än. Vaccineringen är inte färdig förrän om några månader och hjälps vi åt slipper vi att snubbla på mållinjen. Tillsammans kämpar vi och håller ut.

  Tack för att du tar ditt ansvar. Det var och en av oss gör de närmaste veckorna är avgörande för utvecklingen och om vi ska klara oss från en tredje våg.

  Vaccineringen pågår

  Just nu pågår vaccinering mot covid-19 inom vård och omsorg. Vaccineringen sker enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringslista.

  Sunne kommun vaccinerar fortfarande personer som tillhör fas 1: personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  I princip alla personer som bor på våra särskilda boenden har fått båda sina doser av vaccinet.

  Just nu vaccineras personer i hemtjänsten - både de som bor på seniorboenden och de som bor hemma. Vi erbjuder även vaccin till äldre personer som bor i samma hushåll, till exempel make/maka.

  Vi har också inventerat hur många hemtjänstkunder som hittills inte erbjudits vaccin och har skickat ett personligt brev till dem. De som återstår är personer med få hemtjänstinsatser, till exempel har ett trygghetslarm eller mindre serviceinsatser.

  Parallellt med kommunens vaccinering har också Region Värmland påbörjat vaccinering och skickat brev till alla 85+. Personer som är äldre än 85 år och inte har någon insats från kommunen ska alltså själv boka sin vaccinationstid antingen via 1177.se (om man har e-legitimation) eller via telefon 010-831 80 70.

  Till dig som sportlovsresenär

  Packa med ditt personliga ansvar under sportlovet! Undvik trängsel både under resan och när du kommit fram.

 • 16 februari: Har du också gjort en ny grop i soffan? #konstiga tider=konstigavanor (filmlänk som är borttagen)

 • 11 februari: Påminn varandra om att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och jobba hemma i den mån det går. Stanna hemma om du är sjuk.

  Smittan finns i samhället och det är mycket viktigt att vi alla fortsätter ta personligt ansvar och bidrar till ett stabilt läge i Sunne.

  Tillgången på vaccin styr takten

  Under nästa vecka skickar Region Värmland brev till alla som är födda 1936 eller tidigare och som är folkbokförda i Värmland. Brevet innehåller ett erbjudande om att boka tid för vaccination och information om hur man går tillväga. Tider kan bokas från och med 17 februari.

  De äldsta och mest sårbara vaccineras först. Stegvis därefter, i olika faser, kommer fler att erbjudas att boka tid. Hur snabbt det går styrs av tillgången på vaccin. På Region Värmlands webbplats 1177.se hittar du alltid aktuell information om vaccineringen.

  Alla som har en pågående hemtjänstinsats från Sunne kommun kommer att bli kontaktade angående vaccinering. Informera gärna dina äldre anhöriga.

  Vaccinationsviljan har ökat kraftigt. 8 av 10 svenskar vill vaccinera sig, enligt en ny undersökning från DN/Ipsos.

  Undvik trängsel under sportlovet

  Under sportlovet är det fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar med säkra aktiviteter. Kom ihåg att hålla avstånd i alla lägen!

  - Res smittsäkert
  - Undvik trängsel
  - Håll avstånd och ta personligt ansvar

  Planera för säkra aktiviteter under sportlovet — Folkhälsomyndigheten

  242 invånare totalt

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns en konstaterat smittad. Personalmässigt är läget stabilt.

  Bland invånarna i Sunne fanns 15 konstaterat smittade vecka 5. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 242 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).

  Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik på deras webbplats

  Mer friluftsliv för bättre hälsa

  Naturkontakt kan ge flera hälsovinster.

  - Reducera stress
  - Stärka den kognitiva förmågan
  - Förbättra den psykiska hälsan
  - Underlätta social interaktion
  - Främja fysisk aktivitet

  2021 är friluftslivets år. Läs mer om friluftslivets fördelar på webbplatsen Luften är fri (luftenarfri.nu)

  För dig som ska resa in i Sverige

  Rekommendationerna till resenärer som reser in i Sverige har justerats något. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

  Vägledning för smittspårning av covid-19 (Region Värmland)
  (Länken borttagen)

  Frågor och svar om inreseförbud (Regeringen)
 • 9 februari: Tack för alla konstiga saker du gör – fortsätt med det! För att livet ska kunna bli normalt igen gör vi saker annorlunda nu.

  Aldrig förr har vi haft så rena händer. Aldrig förr har vi träffats så lite som nu. Undvikit folk på stan. Tackat nej till fester, fikor och träningspass. Vi håller avstånd till alla, även de vi gillar mest, för att vi bryr oss. 

  Och vi måste fortsätta med alla de här konstiga nya vanorna, tills allt blivit som vanligt igen. Med kramar, fullpackade dansgolv och allsång. (filmlänk borttagen).

  Planera för säkra aktiviteter under sportlovet

  Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande och ser tyvärr ut att ta fart igen. Under sportlovet är det därför fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar med säkra aktiviteter.

  -       Res smittsäkert 

  -       Undvik trängsel

  -       Håll avstånd och ta personligt ansvar

  Läs mer om säkra aktiviteter på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Se upp för bedragare

  Just nu förekommer det falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från Postnord. Klicka aldrig på länkar i e-postmeddelanden, om du är minsta osäker på var dessa hänvisar till.

  Oavsett vem avsändaren i ett e-postmeddelandet är ska man ALDRIG på uppmaning från någon annan ge ut sina bankkortsuppgifter, inloggningsuppgifter, bankdoseuppgifter eller annan personlig information.

 • 4 februari: Vaccineringen mot covid-19 är gratis för alla, frivillig och kommer stegvis att erbjudas hela befolkningen.

  Vaccinationstakten styrs av tillgången på vaccin. Därför går det inte att säga säkert när vaccineringen i nästkommande faser startar, även om det finns en grovplanering.

  Alla som har en pågående hemtjänstinsats från Sunne kommun kommer att bli kontaktade. Informera gärna dina äldre anhöriga.

  Det utlovade informationsbrevet från Region Värmland om vaccinering till alla som är 70 år och äldre dröjer ytterligare något. Utskicket görs så snart som möjligt. Region Värmland ser just nu över hur dagens besked från Folkhälsomyndighetens om att personer över 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetet.

  Vaccineringen av övriga som är 65 år och äldre i fas 2 kommer igång när vaccineringen i fas 1 är klar. Se nedan.

  Prioritering vaccinering

  Folkhälsomyndigheten gick idag ut med att personer som är 65 år och äldre ska prioriteras i vaccinationsarbetets andra fas. I den tredje fasen ingår personer från 60 års ålder, samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd.

  Läs mer om dagens besked på Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Vaccineringens prioritering:

  Fas 1
  Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård enligt socialtjänstlagen och vuxna personer som dessa bortillsammans med vaccineras nu och några veckor framåt. Samtidigt pågår vaccinering av vårdnära personal.

  Du som har hemtjänst får information direkt från Sunne kommun om var du ska vaccinera dig.

  Fas 2
  Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först. På Region Värmlands webbplats 1177.se läggs aktuell och korrekt information för allmänheten ut.

  Vuxna, 18 år och äldre, som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt personer som får personlig assistens. För information till kunder som har personlig assistans i kommunens regi ansvarar kommunen. Privata bolag som utför personlig assistens ansvarar för att kommunicera med sina kunder.

  Personal som arbetar nära personer inom vård och omsorg, LSS och personlig assistans.

  Fas 3
  Personer i åldern 60–64 år.
  Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
  Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder

  Fas 4
  Övriga personer över 18 år.

  227 invånare totalt

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns ingen konstaterat smittad. Personalmässigt är läget stabilt.

  Bland invånarna i Sunne fanns 18 konstaterat smittade vecka 4. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 227 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).

  Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik på deras webbplats

  Distansstudier fortsätter två veckor till

  Inom grundskolan rapporteras att det finns några smittade. Åtgärder har vidtagits i samråd med Smittskydd Värmland. Information till vårdnadshavare går ut via skolans kanaler.

  Högstadiet Fryxellska skolan fortsätter med distansstudier vecka 6-7. Från vecka 8 är planen att skolan helt övergår till närstudier igen.

  Följande dagar sker distansundervisning:
  Måndag 8/2 år 8
  Tisdag 9/2 år 9
  Onsdag 10/2 år 7
  Torsdag 11/2 år 8
  Fredag 12/2 år 9
 • Mån 15/2 år 7
  Tis 16/2 år 8
  Ons 17/2 år 9
  Tors 18/2 år 7
  Fred 19/2 år 8

  Äldre ungdomar kan delta i organiserad idrott

  Äldre ungdomar födda 2002 eller senare kan från 6 februari delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför gör Folkhälsomyndigheten. en ändring i de allmänna råden.

  Läs mer om lättnader för ungdomsidrotten på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Planera för säkra aktiviteter under sportlovet

  Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande. Under sportlovet är det därför fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar med säkra aktiviteter.

  -       Res smittsäkert

  -       Undvik trängsel

  -       Håll avstånd och ta personligt ansvar

  Läs mer om säkra aktiviteter på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Försvarsmakten hjälper polisen bevaka gränsen mot Norge

  Polismyndigheten får hjälp av Försvarsmakten med att observera gränsen mot Norge i polisregion Bergslagen. Försvarsmakten är på plats från idag 4 februari.

  Försvarsmakten hjälper Polismyndigheten med gränsobservation i Värmland | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)

 • 2 februari: Skolan i Sunne får i år ett statligt extrastöd på drygt 1,1 miljoner kronor för att möta utmaningarna som covid-19-pandemin innebär.

  På 1177.se finns information om coronaviruset, hur du söker vård och om vaccineringen

  Om vaccinet - bildstöd och lättare språk

  Bildstöd och enklare språk om vaccinet

 • 28 januari: I Sunne bryr vi oss om varandra. Därför tar vi personligt ansvar och håller avstånd. Gör bra val varje dag och bidra till ett fortsatt stabilt läge i Sunne! Om var och en av oss följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer har vi goda möjligheter att hålla smittspridningen fortsatt låg.

  209 invånare totalt

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns ingen konstaterat smittad. Personalmässigt är läget stabilt.

  Bland invånarna i Sunne fanns 3 konstaterat smittade vecka 3. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 209 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik på deras webbplats

  Landshövdingen i Värmland, Georg Andrén, uppmanar alla arbetsgivare att underlätta för anställda att jobba hemifrån. Det hjälper till att bromsa smittspridningen.

  Tillgången på vaccin styr takten

  Vaccineringen mot covid-19 i Sunne fortsätter. Kunder på särskilda boenden har fått första vaccinationsdosen och nu pågår vaccinering av kunder i hemtjänsten. Personalvaccineringen är påbörjad, enligt prioriteringsordningen.

  Hur snabbt vaccineringen kan genomföras styrs av tillgången på vaccin. Så snart kommunens arbete med vaccineringen är klar kan Region Värmland inleda fas 2 då de som är 70 år och äldre får erbjudande om att boka tid för vaccinering. Riktad information går ut per brev till dem.  Senast 4 februari ska alla ha fått brevet.

  På Region Värmlands webbplats 1177.se läggs aktuell och korrekt information för allmänheten ut så snart planeringen och de praktiska detaljerna är på plats. I Sunne kommer vaccineringen av allmänheten att ske i gamla Åmbergsskolans lokaler, Bergvägen 1, mitt emot vårdcentralen.

  Vanliga frågor och svar om vaccinationen på 1177.se

  Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

  Bedragare utnyttjar situationen

  Alla vuxna som bor i Sverige kommer att erbjudas vaccin mot covid-19 gratis. Några bedragare har börjat utnyttja situationen och polisen befarar att bedrägeriförsöken ökar.

  Kanske ringer bedragaren dig för att boka en tid för vaccinering, ber dig att betala för den eller bara ber dig logga in på bank-id för att säkerställa att de pratar med rätt person. Därför vill vi påminna dig om några viktiga saker.

  • Vaccinet mot covid-19 är gratis
  • Logga ALDRIG in på bank-id eller bankdosa om du blir kontaktad. Du ska inte betala något och behöver inte visa vem du är!
  • Lämna inte ut siffror från betalkort, koder eller siffror som genereras i bankdosa om du blir kontaktad
  • Seriösa organisationer, företag eller myndigheter ber dig aldrig att göra ovanstående om de kontaktar dig

  Om du blir misstänksam:
  • Lägg på luren
  • Kontrollera på 1177.se hur Region Värmland arbetar med vaccineringen och kontrollera saken med Sunne kommun om du har hemtjänst eller hemsjukvård

  Om du har drabbats av bedrägeri eller bedrägeriförsök:
  • Kontakta banken för hjälp att stoppa pengarna
  • Kontakta polisen på 112 vid pågående brott och på 114 14 för polisanmälan och tips

  Prata med dina anhöriga om detta.

  Läs mer om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier här

  Inreseförbudet från Norge

  Aktuellt om inreseförbudet från Norge och övriga riskländer.

  Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge | Länsstyrelsen Värmland

  Rekommendation för inresande från riskland för virusvariant SARS-CoV-2 (Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien) - Region Värmlands vårdgivarwebb (länken borttagen)

 • Utförlig information om vad du får och inte får göra vid ”karantän” finns i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. Finns på Smittskydd Värmlands hemsida under rubriken ”Behandlande läkares ansvar och smittspårning”. Bladet som gäller arbetspendlare och resenärer heter ”Hushållskontakter”.

  Smittskyddsblad, information och förhållningsregler till hushållskontakter. (Länken borttagen)

  Smittskyddsblad, översättningar

  Norge stänger gränsen

  Norge stänger i praktiken gränsen för alla som inte bor i landet. Undantag görs för personer som jobbar i samhällskritiska funktioner. Den norska regeringen tog beslutet igår kväll, 27 januari. Syftet är att minska risken för att det muterade viruset ska få spridning.

  De norska gränsrestriktionerna omfattar nu även utländska medborgare som arbetar i Norge. De enda undantagen görs för personer från Sverige och Finland som jobbar inom vård, omsorg, transporter och andra samhällskritiska funktioner. 

  De nya stränga inresereglerna träder i kraft vid midnatt och ska utvärderas om två veckor.

  Anvisade gränsövergångar från Norge till Värmland

  Tillsynen pågår

  Länsstyrelsens tillsynspersoner gör kontroller för att säkerställa att pandemilagen följs ute i länet. Hälften av länets kommuner har hittills haft kontroll och det ser det bra ut. Alla tar ett stort ansvar. 

  Tillsynen handlar om rådgivning och information samt om fysisk tillsyn på plats. Fokus ligger främst på handeln där risken för trängsel är störst.

  Pandemilagen pågår till sista september och tillsynen sker kontinuerligt.

 

 • 26 januari: Smittskydd Värmland förtydligar att vård- och omsorgspersonal, liksom all annan personal, som bor med någon som arbetspendlar till Norge kan gå till jobbet.


  Tidigare rekommendationer för inresande i Sverige från riskländerna Storbritannien, Sydafrika och Brasilien och deras hushållkontakter gäller nu även för Norgeresenärer.

  Gränsen mot Norge är stängd sedan natten 24-25 januari, med syfte att minska risken för trängsel i Sverige när Norge stängts ner.

  Så här förtydligar Smittskydd Värmland det nya beslutet om inreseförbud till Sverige från Norge vad gäller arbetspendling:

  Arbetspendling

  - arbetspendlaren ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet

  - om arbetspendlingen sker till länder som kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det

  - den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal som alltså kan arbeta

  - om den som arbetspendlar bor i Norge och arbetspendlar till Sverige ska denna person provtas för SARS-CoV-2 en gång per vecka.

  För vård- och omsorgspersonal som bor med arbetspendlare.

  Riskländer

  I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 upptäckts. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer virusvarianter från de utpekade länderna (Storbritannien, Sydafrika, Brasilien) som extra viktiga att övervaka. Har du varit i något av dessa länder och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter och testar dig för covid-19.

  Norge ingår nu i riskländerna för virusvariant av SARS-CoV-2. Det gör inte Danmark. Man kan därför inte likställa arbetspendling till Norge med Danmark.

  Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge | Länsstyrelsen Värmland 

  Rekommendationer för resenärer från Brasilien

  Rekommendationer för resenärer från riskländer

 

 • 21 januari: Samtliga kunder på Sunne kommuns särskilda boenden har fått första dosen vaccin mot covid-19 och nu har hemtjänstkunderna börjat vaccineras.

  Se filmen där kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg ställer frågor till Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, om hur det går med vaccineringen i Sunne kommun:  I nästa steg, inom de närmaste veckorna, är det dags att erbjuda personalen inom vård och omsorg vaccinering. Enligt en undersökning vill 95 procent vaccinera sig.

  – Det gör mig glad att de flesta vill vaccinera sig och tar sitt ansvar, säger Ulla Engström.

  Vaccination av allmänheten: 1177.se

  Region Värmland hanterar vaccineringen av allmänheten som sker i olika faser. Riktad information går ut per brev till alla som är 70 år och äldre, alltså den grupp som erbjuds vaccineringen i fas 2. 

  Vaccinationstakten styrs av tillgången på vaccin. Därför går det inte att säga säkert när vaccineringen kan dra igång, även om det finns en grovplanering.

  På Region Värmlands webbplats 1177.se läggs aktuell och korrekt information för allmänheten ut så snart de praktiska detaljerna är klara.

  206 invånare totalt

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns en konstaterat smittad kund. Personalmässigt är läget stabilt.

  Bland invånarna i Sunne fanns 6 konstaterat smittade vecka 2. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 206 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik på deras webbplats

  Undervisning delvis på distans

  Även vecka 4 sker undervisningen delvis på distans på Fryxellska skolan enligt samma upplägg som tidigare veckor. Mat kan fortsättningsvis hämtas på skolan dagen innan och samma dag som distansstudierna. Det går också bra att hämta matlåda på ytterskolorna kl 11:00-12:30. Vecka 5 med start måndag 1 februari planerar skolan för att återgå till enbart närstudier på plats.

  Följande dagar sker distansundervisning:
  Måndag 25/1 år 8
  Tisdag 26/1 år 9
  Onsdag  27/1 år 7
  Torsdag  28/1 år 8
  Fredag 29/1 år 9

  Så snart beslut tagits lokalt informerar vi om hur gymnasieskolan ska bedriva sin undervisning.

  Dagens presskonferens om regeringens beslut angående förlängda restriktioner med vissa justeringar 

 • 19 januari: Runt om i landet har människor utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

  Det här kan du tänka på om någon sms:ar eller ringer dig och säger att de är från 1177 Vårdguiden.

  1177 Vårdguiden

  - ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19
  - tar aldrig betalt med Swish
  - skickar inte kallelser till provtagning.

  På MSB:s webbplats finns information om covid-19 som vänder sig till människor som är nya i Sverige. (Länken borttagen)  Budskapet är att det är viktigt att testa sig om man känner sig sjuk. 

 • 14 januari: Vaccineringen på Sunne kommuns särskilda boenden påbörjades den här veckan.

  -  Vaccineringen fungerar bra och vi är glada för att vi är i gång. Efter kunder på särskilda boenden står hemtjänstens kunder på tur att få vaccin, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

  Vaccineringen planeras tillsammans med Region Värmland som parallellt med kommunens insatser snart påbörjar vaccinering av personer över 70 år.

  Prioritering vaccinering

  Vaccinering mot covid-19 är gratis för alla, frivillig och kommer stegvis att erbjudas hela befolkningen. De mest sårbara prioriteras, vilket är anledningen till att kommunens särskilda boenden är först ut.

  Vaccineringen sker enligt Folkhälsomyndighetens prioritering:

  Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp

 • Personal som arbetar nära dessa personer.

  Fas 2
 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först
 • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken

 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

  På Region Värmlands webbplats 1177.se läggs aktuell och korrekt information för allmänheten ut så snart de praktiska detaljerna är klara.

  - Vaccinationstakten styrs av tillgången på vaccin. Därför går det inte att säga säkert när vaccineringen i de olika faserna kan dra igång, även om det finns en grovplanering.

  Var fortsatt noggrann

  Det är av yttersta vikt att vi alla fortsätter följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

  - Vi vill inte snubbla på mållinjen. Det vi gör varje dag spelar roll och det dröjer ett bra tag till innan befolkningen har fått tillräckligt skydd. Vi måste fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om vi är sjuka, säger Ulla Engström.

  200 invånare totalt 

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns en konstaterat smittad kund.

  Bland invånarna i Sunne fanns 14 konstaterat smittade vecka 1. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 200 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik under deras webbplats.

  Region Värmland ser att smittan framförallt sprids i familjer, vid oförsiktiga firanden och i personalgrupper.

  Tillfällig pandemilag ska följas

  Länsstyrelserna har i den tillfälliga pandemilagen som infördes 10 januari fått uppdraget att bidra till att minska smittspridningen genom tillsyn av verksamheter. Fokus ligger på information och att hjälpa alla att göra rätt. Läs mer om vad som gäller på länsstyrelsens webbplats Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se). (Länken borttagen.)

 

 • 12 januari: Så här säger några handlare i Sunne om hur de hanterar den tillfälliga pandemilagen som infördes 10 januari. Se tv-inslaget från Värmlandsnytt

 • 7 januari: I Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns ingen konstaterat smittad kund och läget är stabilt. 

  Bland invånarna i Sunne fanns 8 konstaterat smittade vecka 53. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 186 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). På grund av jul-, nyårs- och trettonhelgen har statistiken inte uppdaterats lika regelbundet. 
  Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik under deras webbplats.

  Vaccination

  Nästa vecka börjar vi vaccinera inom kommunens äldreomsorg. Att få vaccin mot covid-19 är ett erbjudande. Vaccinationen är frivillig. 

  Sunne kommun följer Folkhälsomyndighetens (FHM) prioriteringsordning. I första hand vaccineras kunder på säbo och i hemtjänsten samt nära hushållskontakter till dem och vårdnära personal. I steg två vaccineras kunder och personal inom LSS.
  Om du har frågor och funderingar om vad som gäller kring vaccination kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbsida om vaccination.

  Varning för vaccinbedragare!
  Idag har vi fått meddelande från Polisen Bergslagen att flera äldre har blivit uppringda av bedragare som försöker bli insläppta i deras bostäder för en påstådd vaccinering mot covid-19. Personerna påstår sig jobba för hemtjänsten och uppger att en läkare ska följa med under besöket. Släpp aldrig in någon okänd i ditt hem - oavsett vem personen utger sig för att vara.

  Får man ett samtal av den här typen så ska man avsluta det direkt och kontakta polisen. Vården gör aldrig så här för att ta kontakt med dem som behöver vaccineras. 

 • 29 december: Läget i kommunens verksamheter för vård och omsorg samt inidividstöd har varit lugnt och stabilt under julhelgen. Det finns ingen smitta, varken hos kunder eller personal. 

  Tack för att du håller i och håller ut, visar omsorg och håller avstånd. Nu planerar vi för vaccination i kommunens äldreomsorg i januari och ser fram emot ett gott nytt 2021! 
 • 22 december: Vi påminner om vikten av att hålla avstånd och hålla god hygien/handhygien i fika/lunchrum. Andra kommuner har sett smittspridning just i personalutrymmen. Med personligt ansvar ser vi till att bromsa smittan. Smittskydd Värmland rapporterar om ett ansträngt läge i Värmland, med flera smittutbrott i personalgrupper.

  Alla som kan uppmanas jobba hemifrån för att minska risken för smittspridning.


  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns just nu ingen smittad. Läget är stabilt personalmässigt, men ansträngt. Hur utvecklingen fortsätter beror helt på vilka val varje enskild individ gör. 

  Inom all patientnära vård används nu både visir och munskydd enligt ny rutin.

  Begränsade öppettider under pandemin

  Kommunhuset och flera av kommunens enheter har begränsade öppettider för besök under rådande pandemi. Som vanligt går det bra att nå oss via telefon eller e-post.

  Idrottshallarna i Sunne kommun är stängda från 18 december.

  Sunne bibliotek är stängt för fysiska besök. Böcker kan beställas för avhämtning eller hemleverans.

  Sunne kommun informerar tisdagar och torsdagar (inte helgdagar) på sunne.se.

  God jul - låt oss alla ta personligt ansvar och bidrar till ett stabilt läge i Sunne

 • 17 december: Det finns för tredje veckan i rad ingen smittspridning inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd. Det är vi tacksamma för när situationen i stora delar av Sverige är mycket ansträngd och smittspridningen ökar.

  Bland invånarna i Sunne finns 15 konstaterat smittade vecka 50. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 153 personer, enligt Folkhälsomyndigheten. Smittspridningen har ökat från förra veckan.

  Gör säkra besök istället för att ta hem närstående

  Inför stundande jul- och nyårshelg vädjar vi till er som har anhöriga på kommunens boenden att träffa dem där. Vi gör allt för att besöket ska ske på ett säkert sätt. Vi avråder från att ta hem era närstående i syfte att skydda dem från risken att smittas.

  De kunder som ändå väljer att lämna boendet för att besöka någon, provtas vid två tillfällen efteråt för att säkerställa att personen inte blivit smittad. I väntan på dessa provsvar får man enbart vistas i sin lägenhet/rum. Vi beklagar att vi måste komma med denna vädjan, men är övertygade om att alla förstår allvaret i situationen.

  Läs mer om säkra besök på våra boenden

  Hemsändningsbidrag till för boende på landsbygden

  Vi vill förtydliga att hemsändningsbidraget riktar sig till boende på landsbygden. Boende inom tätorter kan alltså inte få bidraget. Sunne kommun återsöker halva bidragssumman från regionen och de ger inte stöd till dem som bor i tätorter. 

  Distansundervisning på Fryxellska skolan

  Smittskydd Värmland rekommenderar distansundervisning för länets högstadieklasser de sista dagarna innan jullovet. Högstadieeleverna på Fryxellska skolan i Sunne har distansundervisning torsdag och fredag 17-18 december. Smittspridningen på Fryxellska skolan är för närvarande låg, men generellt i länet ökar smittspridningen även bland ungdomar i högstadieåldern. 

  – Vi följer Smittskydd Värmlands och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bidra till ett stabilare läge i kommunen, säger Ylva Winther, skolchef i Sunne kommun.

  Planering för vaccinering

  Planeringen inför vaccineringen mot covid-19 pågår. Sannolikt startar den vecka 3 i Värmland med vaccinering på särskilda boenden och inom hemtjänsten. Vårdnära personal inkluderas. 

  Mer information kommer på 1177.se när planeringen är klar.

  Till skidresenärer

  Information till skidresenärer från Värmland från Länsstyrelserna Dalarna och Jämtland.

  Gör följande innan ni åker på skidresa:

  - Boka och betala digitalt

  - Använd den teknik som finns på plats för att minska de fysiska kontakterna, innan du åker och när du är på plats. 

  - Visa hänsyn och respektera de regler som finns på plats
  De regler som fjällvärldens aktörer satt upp finns där för att skydda dig och andra. Lyssna på personalen och följ deras anvisningar. 

  - Utsätt inte de äldre för ökad smittrisk
  Ålder är fortfarande den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19

  - Ta inte semester från pandemin
  Om besökarna slappnar av och tar lätt på de allmänna råden när de är i fjällen kommer det skapa en ohållbar situation
 • 15 december
 • Butiker i Sunne som har paketutlämning uppmanar fler att göra det på udda tider för att minska risken för trängsel. Ta personligt ansvar, håll  avstånd, så begränsar vi smittspridningen.

  I Sunne bryr vi oss om varandra. Därför håller vi avstånd.
 • Planering för vaccination mot covid-19 pågår i hela landet, så även i Sunne. Så snart som möjligt efter nyår är planen att riskgrupperna ska börja vaccineras.

 • 10 december: Från och med måndag 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Hur var och en väljer att bete sig får effekter de närmaste veckorna. Ta ditt personliga ansvar så minskar vi smittspridningen.

  Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid stundande högtider som lucia, jul och nyår.

  Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg och individstöd har för andra veckan i rad ingen konstaterat smittad kund. Läget är stabilt, även om det finns en viss sjukfrånvaro.

  De medarbetare i kommunens verksamheter som kan jobba hemifrån gör det för att minska risken för smittspridning. Förhållningsregler för personalrum är införda för att så få som möjligt ska träffas.

  Bland invånarna i Sunne finns 9 konstaterat smittade vecka 49. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 138 personer, enligt Folkhälsomyndigheten

  Region Värmland bygger nu upp en organisation för att kunna börja vaccinera efter årsskiftet. Information om var och hur vaccineringen ska gå till kommer så snart det är möjligt.

  Polisen går ut medvarningar till allmänheten med anledning av att falsk information om kommande vaccin går ut. Det finns tecken på att det förekommer bedrägerier där man försöker sälja olika vaccinförsäkringar eller erbjudanden om att gå före i kön. Risken är stor att bedragare fortsätter utnyttja detta som ett sätt att få tillgång till dina uppgifter. 

  Var uppmärksam på följande:

  - Det finns inte någon privat marknad för coronavaccin
  - Får du erbjudande om att köpa coronavaccin är det ett förfalskat preparat
  - Vaccinet är gratis för alla
  - Se upp med falska webbsidor, mejl och sms. Granska alltid ordentligt då förfalskat material kan vara mycket likt originalet. 

  Regeringen skickar nu ut ett förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagen är att ge regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om smittskyddsregler i verksamheter som idag inte träffas av bindande regler. Lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.
  Läs mer om regeringens utkast på en tillfällig pandemilag

 • 8 december: Smittskydd Värmland rapporterar om ett ansträngt läge. Antalet smittade som behöver sjukhusvård ökar kraftigt varje vecka och smittan finns i de flesta värmländska kommuner: inom vården, inom skolan och allmänt i samhället.

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd är vi just nu förskonade. Utvecklingen beror helt på vilka val varje enskild individ gör. Så gör rätt val utifrån de riktlinjer som myndigheterna ger.

  Planeringen för vaccinering mot covid-19 pågår. Förhoppningen är att den kommer igång i början av nästa år. Riskpersoner prioriteras först. Vårdnära personal är också en prioriterad grupp. 


 • 3 december: Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg och individstöd har i dagsläget ingen konstaterat smittad kund.

  Personalmässigt finns viss påverkan på kommunens verksamheter med en del frånvaro, men läget är hanterbart.

  Bland invånarna i Sunne finns 8 konstaterat smittade vecka 48. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 129 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Det du väljer att göra påverkar hur smittspridningen blir. Tack för att du tar ansvar.

  Efter trettonhelgen finns det förhoppningar om att kunna börja vaccinera riskpatienter på särskilda boenden mot covid-19. Antikroppstester ska också erbjudas och en rutin för det skapas.

  Det sprids en del falsk information med syfte ett sprida oro. Vi uppmanar därför alla att vara källkritiska.

  Föreningar i Sunne kan 7-21 december söka ett tillfälligt, extra stöd från Sunne kommun med anledning av covid-19. Stödet går till föreningar som tappat intäkter under 2020 på grund av pandemin. Kommunen har avsatt 450 000 kronor för att stötta föreningarnas insatser i samhället.

  - Föreningarna samlar civilsamhället och är en otrolig tillgång för Sunne. En massa frivilliginsatser görs och vi vill stötta föreningarna när de ställer upp för att hjälpa andra. Vi vet att många föreningar har haft en svår tid på grund av pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Linda Johansson (S).

  Ansökan skickas in via en e-tjänst som kan börja användas på måndag 7 december på sunne.se/coronastod

  Stödet är behovsprövat – det kan handla om att föreningen har stora lokalkostnader, haft kostnader för arrangemang som blivit inställda eller andra omställningar. Pengar kan inte sökas för personalkostnader.
 • 1 december: Även symtomfria yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas nu av Folkhälomyndigheten att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • 26 november: Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg och individstöd har en konstaterad smittad kund. En minskning från förra veckans rapportering.

  Personalmässigt finns viss påverkan på kommunens verksamheter med en del frånvaro, men läget är hanterbart.


  Bland invånarna finns 16 konstaterat smittade vecka 47. Totalt är antalet nu uppe i 121 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Det du väljer att göra påverkar hur smittspridningen blir. Tack för att du tar ansvar!

  Here you can find information in different languages.

 • 24 november:  Från idag gäller Länsstyrelsen Värmlands beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare.


  Länsstyrelsen är medveten om att det är en inskränkande åtgärd i vardagen. Beslutet är fattat i dialog med länets smittskyddsläkare och ses som en nödvändig åtgärd just nu.

  – Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att minska smittspridningen av covid-19, säger landshövding Georg Andrén.

  Sunne kommun startar åter upp sin övergripande stab för hantering av covid-frågor. I våras ersattes den övergripande staben av en stab för verksamheterna vård och omsorg samt individstöd, eftersom flest frågor var kopplade dit. Nu väljer kommunen att även aktivera den övergripande staben på grund av att smittspridningen ökar.

  Stabsläge innebär beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas och utvärderar information för att kunna ta beslut och förmedla dessa. Främst handlar arbetet om att trygga personalförsörjningen i kommunen och upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

 • 19 november: I Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd fanns igår 6 bekräftat smittade av covid-19 och 3 misstänkt smittade kunder. Antalet rapporteras in till Socialstyrelsen varje onsdag.

  Det finns personal på flera arbetsplatser som är bekräftat smittade. Sunne kommun för dock ingen statistik över antalet eller var personerna jobbar. Enbart närmaste chef får information direkt från den personal som är bekräftat smittad. 

  -  Vi har också en del frånvaro med vanliga förkylningar. Det innebär viss påverkan, men situationen är så här långt hanterbar personalmässigt, säger Frida Vasiliou, som leder staben för vård och omsorg.

  Region Värmland ansvarar för att rapportera antalet smittade medborgare, vilket inkluderar personal och elever, till Folkhälsomyndigheten och media. Kommunen för ingen sådan statistik.

  Bland Sunnes invånare har 24 personer konstaterats smittade vecka 46. Totalt är antalet 105 personer.

  Stor smittorisk i personalutrymmen
  Enligt Smittskydd är smittorisken hög i personalutrymmen. Håll avstånd och tvätta av ytor som bänkar, bord och handtag flera gånger per dag. Se till att ni inte är för många samtidigt på plats i personalrummet.

  Rådet är att tänka sig för i alla lägen för att minska risken för smittspridning. Kan vi hålla i och vara noggranna så bidrar vi till att antalet fall inte ökar lika drastiskt som på många andra håll. 

  Anhörigcaféet på Hagen stänger från den 24 november på grund av de skärpta allmänna råden. Vi återkommer med information så snart vi kan öppna igen.

  Mer information om covid-19 hittar du på 1177.se

  Läs om de skärpta råden för Värmland, 12 november-10 december

 • 17 november: 

  Följ skärpta råd och rekommendationer

 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna​
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Provta dig även vid lindriga symtom som hosta, feber, snuva, ont i halsen och lukt- och smakbortfall
 • Dessutom gäller, mellan 12 november och 10 december 2020, lokala allmänna råd i Värmland. Trängsel och antalet kontakter mellan människor måste minska. Enligt smittskyddslagen har alla skyldighet att göra allt man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

  De lokala allmänna råden är:

 • Undvik att umgås med andra
 • Avstå från besök på allmänna platser
 • Avstå från evenemang och aktiviteter
 • Avstå från onödiga resor
 • Lokala allmänna råd för verksamheter och arbetsgivare i Värmland

  Läs mer om coronaläget på Region Värmlands webbplats


 • 12 november: Skärpta allmänna råd för Värmland gäller från och med 12 november till och med den 10 december 2020. Syftet är att minska smittspridningen av covid-19 genom att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Läs mer om de skärpta, allmänna råden

  Eftersom smittspridningen tilltar utökar vi covid-19-informationen här på sunne.se från en till två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar.

  Sunne kommun rapporterar in antalet bekräftat och misstänkt smittade kunder till Socialstyrelsen varje onsdag. I Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd fanns igår 3 bekräftat smittade och 3 misstänkt smittade kunder. De fakta vi ger är en ögonblicksbild över läget just då och Socialstyrelsen frågar enbart efter antalet kunder/patienter.

  Det finns personal på flera arbetsplatser som är bekräftat smittade. Sunne kommun för dock ingen statistik över antalet eller var personerna jobbar. Enbart närmaste chef får information direkt från den personal som är bekräftat smittad. 

  Det är Region Värmland som ansvarar för att rapportera antalet smittade medborgare till Folkhälsomyndigheten och media, vilket inkluderar kommunens personal. Folkhälsomyndighetens statistik

  Det är mycket viktigt att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de skärpta, allmänna råden för Värmland för att minska smittspridningen.

  Håll avstånd 1,5-2 meter och var noga med handhygienen. Stanna hemma om du är sjuk!

  Vårdnära personal följer basala hygienrutiner och använder adekvat skyddsutrustning för att undvika att smitta sprids.

  Tillsammans kämpar vi och håller ut. Tack för att du tar ditt ansvar.

  Läs om hur Sunne kommun jobbar

 

 •  5 november: Smittspridningen av covid-19 ökar i samhället. Läget betraktas som allvarligt i länet.

  Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer! Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. För din skull, för dina anhöriga och vänner och för vårdens skull.

  Rekommendationerna är att vi inte arrangerar privata bjudningar, att vi bara umgås med de närmaste i familjen och att vi jobbar hemma i möjligaste mån.

  Läs mer på krisinformation.se 

  En bekräftad smittad finns nu inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg/individstöd. Enligt Folkhälsomyndigheten finns 7 konstaterat smittade personer bland invånarna i Sunne (vecka 44). Totalt har Sunne haft 57 fall. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Provtagning

  Boka tid för provtagning på Region Värmlands webbplats 1177.se eller be någon hämta ett kit för egenprovtagning på Apoteket åt dig. Betrakta dig som smittad av covid-19 om du känner dig sjuk, så länge som du inte vet säkert. 

Säkra besök

Varför stänger vi inte boenden när smittan ökar i samhället? Svaret är att det inte finns lagstöd för att införa lokala besöksförbud. Tänk istället till en extra gång innan du gör ditt besök. Både du och den du besöker ska vara friska. Observera att samma regler gäller både på särskilda boenden och korttidsboenden:

För att skydda våra äldre och mest sköra är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som respektive boende har beslutat om.

 • Ta kontakt med boendet för att boka tid innan du kommer på besök
 • Du och den du ska besöka måste vara friska
 • Följ de regler som boendet beslutat om

  Besöken sker i den enskildes rum/lägenhet. Du har också fortsatt möjlighet att göra besöket utomhus i besökspaviljong med plexiglas eller inomhus vid besöksbord med plexiglas.

  Kontakta boendet för att få ytterligare information om vilka regler som gäller. Ta del av den information som finns uppsatt, oftast på dörren in till boendet.

  Kontaktuppgifter finns här på sunne.se eller via kommunens växel, tel 0565-160 00.

  Vid ett utbrott av smitta kan reglerna för besök komma att ändras.
 • 30 oktober: Förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare gäller fortsatt efter 1 november 2020 i Värmland. Det är resultatet av ett beslut som Länsstyrelsen Värmland fattade fredag 30 oktober 2020. Beslutet är fattat mot bakgrund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet.  

  "Det är viktigt att vi kraftsamlar för att begränsa Covid-19-pandemins framfart i Värmland. Jag noterar med stark oro en kraftig ökning av antalet fall i Värmland. Vår förhoppning är att vi med denna åtgärd ska kunna vända den ökade smittspridningen och därigenom förhindra ytterligare belastning i sjukvården, säger landshövding Georg Andrén. 

  Beslutet är fattat på inrådan och i dialog med smittskyddsläkare Ingemar Hallén.  

  "Situationen är allvarlig och vi ser att utvecklingen i Värmland går åt fel håll. Ytterst handlar det om att bidra till att hejda en ökad smittspridning och därigenom skydda personer som riskerar att bli allvarligt sjuka. Vi behöver säkra upp så att sjukvården har kapacitet att ta hand om dem som behöver vård", säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare i Region Värmland. 
 • 27 oktober: Region Värmland inför nya rutiner där familjemedlem är smittad av covid-19
 • 22 oktober: Vård och omsorg i Sunne kommun rapporterar för 20:e veckan i rad att det inte finns någon smittad i verksamheten.

  Folkhälsomyndighetens statistik från vecka 42 visar två nya konstaterad smittade bland invånarna i Sunne. Totalt antal fall är 44.

  Måndag 26 oktober är Region Värmland redo att införa så kallad familjekarens/familjeisolering utifrån Folkhälsomyndighetens beslut. Det innebär att om du bor ihop med någon som är bekräftat smittad med covid-19 ska du stanna hemma även om du själv är utan symtom. Syftet är att minska risken för smittspridning. Mer information kommer.

  Vaccinationen för säsongsinfluensan startar i Sunne vecka 45 och pågår i sex veckor. Region Värmland poängterar att det är extra viktigt att vaccinera sig i år. Informationsbrev skickas ut till 65 år och äldre från nästa vecka. Olika åldersgrupper delas upp veckovis. Annonsering sker också för att informera om vad som gäller. Läs mer på 1177.se

  Eftersom smittan ökar på många håll uppmanas vi att inte resa i onödan och undvika större samlingar av människor. Håll avstånd och tvätta händerna. Ett vaccin mot covid-19 kommer troligen inte förrän 2022, enligt världshälsoorganisationen, WHO. Tillsammans håller vi i och håller ut!

 • 15 oktober: Vård och omsorg i Sunne kommun rapporterar för 19:e veckan att det inte finns någon smittad i verksamheten.

  Folkhälsomyndighetens statistik från vecka 41 visar däremot en liten ökning. Det finns nu två nya konstaterad smittade bland invånarna i Sunne. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • 8 oktober: Region Värmland har inte infört så kallad familjekarens ännu. Därför kan familjemedlemmar till någon som är bekräftat smittad med covid-19 fortsätta gå till jobbet som vanligt om de inte har några symtom. Om du har möjlighet – jobba hemifrån under inkubationstiden.

  Barn och elever som har andra familjemedlemmar som är sjuka kan också gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i familjen.

  Bland Sunnes invånare finns en konstaterat smittad enligt Folkhälsomyndighetens rapportering från vecka 40. Antalet smittade ökar i Europa, Sverige och länet. Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd och sköta handhygienen noggrant! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  För 18:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. 

  Om du ska besöka ett av våra särskilda boenden: ring och boka tid.
  Du får information på respektive boende om vad som gäller för besöket.

  Använd handsprit som finns vid entrén. Besökare ombeds använda visir i lgh/rummet om 2 meters regeln inte kan efterföljas.

  Håll avstånd och känn dig varmt välkommen!


 • 1 oktober: Idag hävs besöksförbudet på våra särskilda boenden. Ta kontakt med det boende du vill besöka och boka tid. Följ deras rekommendationer som utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer för säkra besök.

  Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning

  För 17:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. Låt oss fortsätta så. Gör ditt besök säkert genom att följa alla rekommendationer respektive boende ger.

  Bland Sunnes invånare finns ingen konstaterat smittad enligt Folkhälsomyndighetens rapportering från vecka 39. Antalet smittade ökar i Europa, Sverige och länet. Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd och sköta handhygienen noggrant! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • 24 september: Säkra besök på våra särskilda boenden

  1 oktober upphävs det nationella besöksförbudet på särskilda boenden. Verksamheten ansvarar då för att besök utförs på ett säkert sätt.

  För att skydda våra äldre och mest sköra är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som boendet har beslutat om.

 • Ta kontakt med boendet för att boka tid innan du kommer på besök
 • Du och den du ska besöka måste vara friska
 • Följ de regler som boendet beslutat om

  Besöken sker i den enskildes rum/lägenhet. Du har också fortsatt möjlighet att göra besöket utomhus eller inomhus i besökspaviljong med plexiglas.

  Kontakta boendet för att få ytterligare information om vilka regler som gäller. Kontaktuppgifter finns på sunne.se eller via kommunens växel, tel 0565-160 00.

  Välkommen!

  För 16:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. Låt oss fortsätta så.

  Smittspridningen har på nytt börjat öka i Sverige. Därför behåller regeringen restriktionen att inte samla fler än 50 personer. Smittan ökar också i Värmland, om än på låga nivåer.

 • 17 september: Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober. Sunne kommun informerar så snart som möjligt om hur vi lokalt hanterar besöken utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  - Vi inväntar föreskrifter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om hur besöken ska gå till framöver innan vi tar beslut på hur vi gör lokalt, säger Frida Vasiliou, som leder staben för vård och omsorg i Sunne kommun.

  Folkhälsomyndigheten trycker på att besöken ska göras säkra och i en takt som är möjlig. Anpassningar behöver göras för att undvika anstormning.

  För 15:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta.

 • 10 september: Från och med den här veckan ger vi lokal coronainformation på sunne.se på torsdagar. Vi drar ner på frekvensen, eftersom läget är fortsatt lugnt. När det behövs går vi givetvis ut med information via våra kanaler även vid andra tillfällen.

  Staben inom vård och omsorg minskar samtidigt sina möten till varannan vecka.

  För 14:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta.

  - Vi slår oss absolut inte till ro utan fortsätter hålla i och hålla ut. Vi följer våra upparbetade rutiner och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland. Nu vid skolstarten ser vi en ökad sjukfrånvaro, den verkar dock inte vara coronarelaterad.
  Risken för klustersmitta finns och vi uppmanar därför alla att fortsätta hålla avstånd, tänka på handhygienen och stanna hemma om man är sjuk, säger Frida Vasiliou, som leder stabsarbetet.

  Rutinerna för hur besöksförbudet ska fungera på kommunens särskilda boenden under hösten är på väg att sättas. 14-15 september lämnar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer som kommer att gälla från 1 oktober.

 • 3 september: Med start nästa vecka börjar antikroppstester erbjudas. Först ut, i steg 1, är vårdnära personal, där Sunne kommun prioriterar personal på särskilt boende.

  Region Värmland har gjort följande prioritering när det gäller antikroppstester. Den grundar sig på Folkhälsomyndighetens vägledning och sker i olika steg, eftersom det inte finns kapacitet att testa alla samtidigt:
 1. Vårdnära personal inom äldreomsorgen
 2. Vårdnära personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt annan personal inom dessa verksamheter, till exempel biståndshandläggare, enhetschefer, med flera
 3. Personer i riskgrupper
 4. Allmänheten - först personal inom samhällsviktig verksamhet, därefter övriga i samhället.

  Läget i Sunne kommun är fortsatt lugnt. För 13:e veckan i rad finns ingen konstaterad smitta inom vård och omsorg. Tack till all personal som gör ett fantastiskt arbete med att hålla i och hålla ut!

  Det finns heller ingen rapporterad smittad bland Sunne kommuns invånare enligt senaste veckorapporten från Folkhälsomyndigheten (vecka 34).

  Vi befinner oss med andra ord i ett gynnsamt läge. Det är nu viktigt att vi påminner varandra om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - framförallt håll avstånd och tvätta händerna.

  Du gör skillnad! Det är inte över! 
 • 1 september: Region Värmland går ur sitt stabsläge och arbetet runt corona går in i den ordinarie verksamheten.

  Kom ihåg att pandemin är långt ifrån över. Det du gör påverkar fler personer än dig själv. Oavsett vem du vill skydda kan du visa omtanke genom att till exempel välja bort bussresan och ta cykeln när det blir för trångt. Det kan vara just ditt val som gör skillnad. Genom att hålla avstånd och hålla ut minskar vi spridningen av covid-19. Tack!

  Skydda en mormor! Kom ihåg att pandemin är långt ifrån över
 • 27 augusti: Om du blir uppringd av någon som erbjuder provtagning eller påstår att du blivit smittad av någon som testats positivt, och att du därför måste ta ett prov, så har du råkat ut för en bedragare.

  Samtalet slutar med att de ber dig lämna ut ditt kortnummer för att betala provtagningen. Kommuner eller andra myndigheter frågar aldrig efter kortuppgifter eller kontonummer. Lämna aldrig ut dessa till någon. 

  Informera dina äldre anhöriga om att de här samtalen förekommer. Om du blir uppringd på ovanstående vis, notera telefonnumret och gör en polisanmälan.

  För 12:e veckan i rad kan vård och omsorg i Sunne kommun rapportera att det inte finns någon konstaterad smitta i verksamheten. 

  Låt oss fortsätta hålla smittspridningen nere. Håll avstånd, tvätta händerna! Stanna hemma om du är sjuk. Du gör skillnad.
  Aktuellt läge i Värmland och Sunne
 • 25 augusti: Under de senaste två veckorna har Värmland drygt 26 bekräftade fall per 100 000 invånare.  För att fortsätta hålla smittspridningen nere behöver vi hjälpas åt med att följa Folkhälsomyndighetens viktiga rekommendationer: stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och var noga med din handhygien. Avstå från att åka kollektivtrafik i möjligaste mån och jobba hemifrån om du har möjlighet

 • 20 augusti: Vård och omsorg i Sunne kommun har ingen konstaterat smittad i sin verksamhet för 11:e veckan i rad. Inga fall är heller registrerade bland invånarna.

  Håll avstånd och tvätta händerna. Det är det bästa sättet att fortsätta hålla siffrorna nere.

  Regeringen har beslutat förlänga besöksförbudet på äldreboenden till den sista september. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vad som ska gälla därefter.    

  Besöksförbudet på äldreboenden infördes den första april och har redan förlängts en gång i juni. Nu förlängs alltså förbudet till 30 september.

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska fortsätta att gälla därefter eller om det går att ersätta med andra åtgärder.

  – För att kunna ta bort besöksförbudet så måste vi se till att ha andra regleringar och riktlinjer på plats. Så i väntan på att Folkhälso-myndigheten och Socialstyrelsen återkommer med hur de ser på att man tar bort förbudet och vad man behöver i stället så förlänger vi förbudet till sista september, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

  De två myndigheterna ska redovisa uppdraget den 15 september, så att regeringen hinner ta ställning och eventuellt vidta de åtgärder som föreslås före den 1 oktober.

  – Situationen ser väldigt mycket bättre ut just nu. Vi vill ju vara säkra på att det fortsätter så och att vi har åtgärder på plats så att man både kan hantera eventuella nya utbrott och se till så att vi inte sätter igång en ökad smittspridning, säger Hallengren.
 • 18 augusti: Var med och bidra till att smittspridningen minskar. Håll avstånd och tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Pandemin är inte över. Hur vi beter oss får stor betydelse för hur fortsättningen blir. Den smittökning som sker är främst bland 20-39-åringar.

  Värmlandstrafik konstaterar att skolungdomar generellt inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd. Ungdomarna sitter tätt och kramar varandra. För att inte smittspridningen ska öka: påminn varandra om att hålla avstånd! Så värnar vi på bästa sätt om varandra.

 • 14 augusti: Tillsammans bromsar vi smittan! Gör plats för de som måste fram - res bara om du inte har något annat val.

  - När fler återgår till sina arbeten behöver vi hjälpas åt att se till att transportsystemet klarar nödvändiga resor och transporter

  - Vi behöver sprida ut resandet för att undvika trängsel och stopp på våra vägar och järnvägar

  - Flexibla restider, alternativa färdsätt och distansarbete hjälper till för att få de nödvändiga resorna och transporterna att flyta på

  Tack för att du hjälper de som inte har något alternativ i sitt resande. Bakom budskapet står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. 

 • 13 augusti: Det befaras bli trängsel i kollektivtrafiken när skolan drar igång igen efter sommarlovet, 17 och 18 augusti. För att minska smittspridning av coronaviruset gör Region Värmland åtgärder ombord på tåg och bussar. En av åtgärderna är att antalet resenärer begränsas per fordon för att avstånden ska kunna hållas.

  Läs mer om Värmlandstrafiks åtgärder på sunne.se

  Se över om du kan resa med en annan tur eller på annat sätt om det är möjligt. Du hittar turerna här på Värmlandstrafiks webbplats

  Alla behöver hjälpas åt att hålla avstånd och minska belastningen på kollektivtrafiken, för att minimera risken för smittspridning under de speciella omständigheter som råder.

  Skolorna i Sunne är väl förberedda inför starten. Det har glesats ut i matsalarna, lunchtider är justerade och maten ska portioneras ut.


  Vandalisering i Sunne centrum har inträffat de senaste två veckorna – vilket kan tänkas vara en följd av understimulerade ungdomar i coronatider. Detta rättfärdigar inte på något sätt beteendet. Sunne kommun vädjar om att få in tips om iakttagelser. Hör Sunne kommuns säkerhetssamordnare Mats Jansson i en radiointervju

  Hjälp till att minska smittspridningen
  För tionde veckan i rad finns ingen smittad inom vård och omsorg i Sunne kommun. Det noggranna arbetet med basala hygienrutiner ger resultat. Siffror för Sunne kommuns invånare och Värmland hittar du här

  Smittskydd Värmland rapporterar att antalet smittade ökar i Värmland. Coronapandemin är alltså långt ifrån över. Ta eget ansvar så kan vi tillsammans hålla smittan nere.

  En viktig påminnelse till oss alla är att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi håller smittspridningen nere.

 • Tänk på hur du hälsar - att hålla avstånd är mycket viktigt för att bromsa smittspridningen, undvik därför kramar och närkontakt
 • Tänk på hur du tar dig till och från skolan - om det är möjligt, cykla eller gå gärna för att hjälpas åt att minska trängsel i kollektivtrafiken
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk

 • 11 augusti: Smittskydd Värmland rapporterar att antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i Värmland. De flesta smittade är yngre personer som varit på Västkusten och/eller på privata fester. Antalet inneliggande patienter med covid-19 är dock oförändrat mycket lågt. Det finns tre riskområden:

  • vistelse på Västkusten
  • fester med cirka 20–30 personer
  • personalrum

  Inom kort får personal inom äldreomsorgen erbjudande om att ta ett antikroppstest. Erbjudandet gäller både fast anställda och vikarier. Ett antikroppstest är ett blodprov som tas för att påvisa om man har antikroppar i blodet. Den som har antikroppar har haft en coronainfektion.

  Antikroppar är en bekräftelse på att man haft infektionen, har en viss immunitet och inte kan smitta andra

 • 4 augusti: För nionde veckan i rad finns ingen smittad inom vård och omsorg i Sunne kommun. Läget är fortsatt lugnt.

  Besöksförbud råder på våra särskilda boenden. Boende och anhöriga har möjlighet att träffas i utomhuspaviljonger med plexiglas under sommaren. Besöken ska nu utvärderas och utvecklas. Diskussioner om  lösningar för att boende och anhöriga ska kunna fortsätta träffas även i höst startar inom kort.

 • 30 juli: Läget är fortsatt lugnt i Sunne och vi hanterar för närvarande ingen smitta. 

  Länsstyrelsen har släppt ytterligare en film med personer som delger oss tankar kring pandemin. I filmen syns Linn Persson, OS-medaljör i skidskytte, Filippa Hasewinkel, konståkare och Soran Afrasiabi som är pedagog. (filmlänk borttagen)

 • 27 juli: Här kommer en ny film från Länsstyrelsen Värmland där landshövding Georg Andrén, Pernilla Uddh, ordförande i Värmlands fotbollsförbund och Erika Eriksson, sjuksköterska i Torsby, bidrar med kloka ord. (filmlänk borttagen)

23 juli: Nu finns en uppdaterad version av Folkhälsomyndighetens affisch "Undvik att bli smittad och att smitta andra". Affischen finns förutom på svenska på följande språk
arabiska, dari, engelska, finska, franska, kinesiska, kurmanji, meänkieli, nordsamiska, pashto, persiska/farsi, polska, romani kelderash, somaliska, sorani, spanska, thailändska, tigrinja och tyska.

Du hittar affischerna (länk borttagen).

Gällande egenprovtagning: Region Värmland påminner om att du inte ska ringa till 1177 när du vill boka egenprovtagning. Istället ska du gå in på webbplatsen 1177.se när du vill boka tid. 

Affisch med texten Undvik att bli smittad och att smitta

 • 22 juli:  Tack vare professionellt och noggrant arbete finns för sjunde veckan i rad ingen konstaterat smittad i våra verksamheter. 

  Tänk på att hålla avstånd! Tillsammans bromsar vi smittan. 

  Tecknad bild med två människor som håller avstånd
   
 • 17 juli: På den här webbsidan har Region Värmland sammanställt tips och råd om hur du kan skydda dig själv och andra i sommar: (Länken borttagen)
  På Länsstyrelsen i Värmlands Youtubekanal kan du ta del av korta filmer där kända värmlänningar deltar. https://www.youtube.com/user/LstVarmland/featured

 • 16 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun Inga sjukdomsfall av covid-19 är inrapporterade för förra veckan från personer skrivna i Sunne kommun. 

  Vi är många som försöker hålla i och hålla ut. Det här är den första i en serie filmer som Länsstyrelsen i Värmland gjort med kända värmlandsprofiler. Se filmen här

 • 15 juli: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för sjätte veckan i rad ingen konstaterat smittad. För Värmlands län hittar du samlade siffror här

  Webbsida här på sunne.se om besöksförbud beskriver våra rutiner på våra boenden. Där hittar du också information hur du gör om du önskar få ett undantag från besöksförbudet. Du når den via denna länk

  Egenprovtagning för allmänheten
  Alla personer över 16 år med lindriga symtom misstänkta för covid-19 med minst 1 dygn sedan insjuknande men max 7 dygn kan boka egenprovtagning via inloggning med mobilt bankID på e-tjänsterna på 1177.se. Jobbar man eller är på tillfälligt besök i Värmland och har lindriga symtom kan man kontakta vården (egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se) så ordnar de så att det går att boka egenprovtagning via 1177.se. Läs mer på 1177.se

  Obs! Det är e-tjänster på webbplatsen 1177.se som används för bokning av och svar på covid-19 prover. Sjukvårdsrådgivningen 1177 används inte i detta sammanhang.

  Tillsammansisommar.se
  Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med Socialstyrelsen skapat denna webbplats. För dig som inte kan gå ut, för dig som inte kan träffa så många som du vill, för dig som inte har så många att träffa. Hemsidan är öppen för alla och erbjuder:
  • Kostnadsfria samtal med Hälsocoacher
  • Kostnadsfri rådgivning om mat och träning
  • Digitala kurser om ensamhet, sömn och stresshantering för mindre än 100 kronor
  • Korta och längre träningsprogram
  • Nytt aktivitetsbingo varje vecka och förslag på andra aktiviteter
  www.tillsammansisommar.se/ • 14 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun.

Från Folkhälsomyndighetens presskonferens idag (14/7). Smittspridning finns och det finns i alla regioner i Sveriges land. Sjukvården får fortfarande in nya fall, i varje region. Det senaste dygnet har vi i Sverige fått in 175 nya fall av covid-19. Det framkom i dagens presskonferens där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen medverkade.

Det absolut viktigaste är att alla personer med symptom stannar hemma. Tvätta händerna och håll avstånd var budskapet. Res förnuftigt och här måste var och en ta eget ansvar, hälsar Folkhälsomyndigheten. 

15 regioner har lämnat förstärkningsläge och hoppas därmed kunna skala ned verksamheten och låta personal återhämta sig. Fem regioner rapporterar fortfarande en betydande påverkan, berättar Taha Alexandersson, Socialstyrelsen. 

Besöksförbudet på våra äldreboenden
Under presskonferensen nämnde också Socialstyrelsen att de eftersom besöksförbudet vid äldreboenden (särskilda boenden) förlängts har man givit ut allmänna råd. De allmänna råden man tagit fram är för att ge stöd vid bedömning om eventuellt undantag mot besöksförbudet på särskilt boende. Med god motivering och om du är symptomfri finns god möjlighet att träffa din anhörige/närstående som bor på ett särskilt boende. Rekommendationerna är:

 • att i första hand ta emot besöken utomhus om det är möjligt. Gärna trädgård och plexiglas
 • att det finns en bra motivation till besöket
 • att man kan försäkra sig om att man gör besöket på ett säkert sätt
 • att det är en fördel om man kan visa upp ett tillförlitligt antikroppstest

Katrin Westlund, Socialstyrelsen, poängterade också att vid besök utomhus behövs inte heller lika strikta motiveringar till sitt besök som ett besök inomhus. Grundförutsättningen är hela tiden att man inte har symptom.

Folkhälsomyndigheten uttryckte återigen det viktiga med att vi ska hålla avstånd och undvika kollektivtrafik om det inte behövs. Därmed blir det säkrare för de som verkligen måste åka i kollektivtrafiken.

Om du vill läsa de allmänna råden från Socialstyrelsen hittar du dem på Socialstyrelsens webbplats under Publikationer.


 • 10 juli: Håll avstånd, ung som gammal. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för femte veckan i rad ingen konstaterat smittad. Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi får en fortsatt bra sommar. Tillsammans klarar vi det!

  Den 12 maj blev Yvonne Olsson, Sunne sjuk i covid-19. Läs hennes och ytterligare nio värmlänningars berättelse i NWT: 
  https://www.nwt.se/2020/07/09/tio-varmlanningar-vi-har-haft-covid-19-och-sa-sjuka-blev-vi/

  Värmland har nu idag fått över 1000 bekräftade coronafall. 
  https://www.nwt.se/2020/07/10/1000-varmlanningar-har-bekraftats-smittade/

  Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

 • 8 juli: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för femte veckan i rad ingen konstaterat smittad. 

 • 7 juli: Håll i och håll ut och håll avstånd. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet! Denna pandemi fortsätter. Antalet avlidna i hela Värmland ligger kvar på 69 personer, ingen ökning sedan 1 juli. Vi har för fjärde veckan i rad inga drabbade inom våra verksamheter. 

  Från och med idag kan fler personer testa om de har en pågående covid-19-infektion
  Det externa labbet som Region Värmland använder sig av kan ta emot och analysera fler prover från egenprovtagningen för covid-19. Sedan några veckor tillbaka kan personer med symtom på covid-19 och som jobbar inom samhällsviktig verksamhet boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se. Från och med tisdagen kommer den möjligheten också att gälla allmänheten.

  Det här gäller:
  - Personer som är 16 år eller äldre och som har symtom på covid-19 kan boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se.
  - Personer som är folkbokförda i Värmland loggar in på och bokar via webbplatsen 1177.se. Personer som inte är folkbokförda här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning, men då behöver de först höra av sig till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.
  - Möjligheten att boka egenprovtagning för covid-19 öppnar klockan 10.00 tisdagen den 7 juli.
  - Egenprovtagningen är enbart aktuell under pågående infektion och du får inte ha haft symtom i mer än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.
  - Syftet med provtagningen är att se om du har en pågående infektion eller om du kan återgå till jobbet igen utan risk för att smitta andra.
  - Egenprovtagningen för covid-19 visar inte om du har haft covid-19 tidigare. För att se om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar ska du istället ta ett antikroppstest. Under sommaren erbjuder vi personal inom vård- och omsorg i region och kommun att testa om de har antikroppar. Först i höst kan det bli aktuellt att erbjuda även andra att testa sig. Mer information kommer.
  - Du bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se och hämtar sedan ut ditt provtagningskit på en provtagningsstation eller via ombud på ett apotek. Har du inte möjlighet att hämta provtagningskitet eller få det levererat via ombud kan du få det levererat hem. På webbplatsen 1177.se finns mer information.
  - För att se resultatet från provtagningen loggar du in på webbplatsen 1177.se. Är provsvaret positivt, det vill säga om det visar att du har covid-19 just nu, får du mer information om vad som gäller och hur du ska göra.

 • 6 juli: Sunne kommun har svarat till Arbetsmiljöverket angående hantering och återanvändande av visir VM-1444 i hemtjänsten i Gräsmark. Eventuellt beslut från Arbetsmiljöverket träder i kraft den 8 juli. 

 • 3 juli: Arbetsmiljöverket har lämnat en underrättelse till Sunne kommun att svara på. Underrättelsen handlar om eventuellt fel i hantering med engångsvisir som anmälts till Arbetsmiljöverket. Svar kommer att vara inlämnat 6 juli till Arbetsmiljöverket. Det har varit intervjuer i Radio Värmland med bland annat skyddsombud samt verksamhetschef för vård och omsorg, Jeanette Tillman.

  Här hittar du inslaget i nyheterna https://sverigesradio.se/avsnitt/1525133

  I programmet Morgon i Radio Värmland samma dag hittar du ett längre reportage.  


  Håll i och håll ut och håll avstånd. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!
 • 2 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffror. Nu från idag finns siffror för föregående vecka (vecka 26) i deras system.  
 • 1 juli: Läget i kommunens verksamheter är stabilt men med viss ansträngning på vissa enheter. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för fjärde veckan i rad ingen konstaterat smittad.

 • 30 juni: En ny lag börjar gälla för dig som driver ett serveringsställe imorgon den 1 juli. Det är Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som delvis ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Den nya lagen är tillfällig och upphör att gälla vid utgången av 2020. För dig som driver ett serveringsställe är det bra att läsa mer på denna sida: http://www.sunne.se/livsmedelcorona

  Sunne kommun har en affisch på flera språk som riktar sig till serveringsställen. Du hittar den för utskrift via webbadressen ovan. 


  Från och med den gångna helgen uppdaterar Region Värmland aktuella siffror om coronasmittade för helgen först på måndagar. 

  Du vet väl om att det är möjligt till egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet. Se info från den 25 juni här i Dag för dag.
 • 29 juni: Håll i, håll ut och håll avstånd. Var och en måste bidra.

  Har du oroliga barn som undrar om coronaviruset så finns det pedagogiska och bra böcker som vi tipsat om tidigare. I gratisboken Coronavirus - en bok för barn av skapare Axel Scheffler och bokförlagen Alfabeta och bokförlaget Nosy Crow hittar du det hela om coronaviruset bra beskrivet. Det är enkelt att ladda ned.
  https://www.alfabeta.se/text/2020/04/gava-till-alla-oroliga-barn

 • 26 juni: Om du och alla vi andra i Värmland fortsätter följa rekommendationerna i sommar kan vi se till att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. 

  Det tycker vi är en god anledning till att vara tjatiga. För att lyckas måste vi ha tålamod och alla behöver hjälpas åt.

  Du har hört det förut, men vi säger det igen eftersom det är viktigt. Håll i, håll ut och håll avstånd. Alla dagar i veckan.

  Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!

 • Om du och alla vi andra i Värmland fortsätter följa rekommendationerna i sommar kan vi se till att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. Det tycker vi är en god anledning till att vara tjatiga. För att lyckas måste vi ha tålamod och alla måste hjälpas åt.  Du har hört det förut, men vi säger det igen eftersom det är viktigt. Håll i, håll ut och håll avstånd. Alla dagar i veckan. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!
 • 25 juni:  Egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet Har du av din arbetsgivare blivit identifierad som att du jobbar i samhällsviktig verksamhet och misstänker att du har covid-19-infektion har du nu möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Provtagningen beställer du via e-tjänsterna på 1177.se och du får även svar på analysen den vägen.

  Vem kan testa sig?
  Ett PCR-test kan visa en pågående covid-19-infektion. Testet är bara aktuellt att göra om du har symtom och du ska ta det tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar. 

  I första skedet gäller erbjudandet om egenprovtagning personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har lindriga symtom som kan tyda på covid-19-infektion. Vid allvarligare symtom med allmänpåverkan bör personen istället kontakta sjukvården. Du måste också vara folkbokförd eller arbeta i Värmland för att få göra testet. Du kan beställa max 3 tester per person.

  Hur går det till?
  Du beställer och får svar på egenprovtagningen genom e-tjänsterna på 1177.se. Efter inloggning med bank-ID finns egenprovtagning under ”Alla övriga tjänster”. Den som ska ta provet väljer var och när hen vill göra provet. Provtagnings-kit erbjuds på följande sätt:

  - Vid provtagningsstation
  - Via uthämtning på Apotek genom ombud som själv är symtomfri
  - Via hemleverans.

  Provtagningsstationer finns på följande orter och tider:

  - Torsby: Torsby Flygplats, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Karlstad: Tingvalla isstadion och Välsviken, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Arvika: Arvika Folkpark, vardagar klockan 8.00-16.00   
  - Säffle: Medborgarhuset, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Kristinehamn: Björkhallen, vardagar klockan 8.00-16.00 

  Genom samarbete med Apoteket AB kan ett ombud hämta ett provtagnings-kit på dessa apotek:

  - Stjärnan, Sunne
  - Örnen, Karlstad
  - Apoteket Välsviken, Karlstad
  - Bojorten, Kristinehamn
  - Björnen, Kristinehamn
  - Lärkan, Forshaga
  - Svanen, Säffle
  - Orren, Grums
  - Foxen, Töcksfors
  - Kronan, Årjäng

  Erbjudandet om hemleverans riktar sig till de personer som har svårt att ta sig till en provtagningsplats eller som inte kan skicka ett ombud till ett apotek.

  Så tas provet
  Testet sker genom prov från näsa och svalg samt saliv. Personen gör provtagningen själv och provet transporteras sedan för analys på laboratorium. Förutsatt att provtagningen är korrekt genomförd kan testet visa en pågående covid-19-infektion. PCR-test ger inte svar på om man varit sjuk tidigare.

  I samband med att man får svar på analysen via 1177.se får man också information om vad provsvaret innebär och om man ska vidta ytterligare åtgärder.
 • 24 juni: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffror.

  Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för tredje veckan i rad ingen konstaterat smittad.

  Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi får en fortsatt bra sommar. Tillsammans klarar vi det!

  Sunne kommuns feriepraktikant Nelly delar ut coronainformation till personer som är 70+ utanför matvarubutikerna. Sofie Rom från Sunne bidrar på ett föredömligt sätt till att minska risken för smittspridning. Inlägget om Sofie och Nelly ser du på Sunne kommuns Facebooksida

 • 23 juni: Våld i nära relationer tenderar att öka i perioder av isolering och under ledigheter från jobb och skola. Behöver du stöd och hjälp hittar du bra kontakter här

 • 22 juni: Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne, uppmanar oss alla att hålla i, hålla ut och hålla avstånd under sommarens ledigheter och att eventuella resor görs med försiktighet.   Inväntar svar från Arbetsmiljöverket

  Skyddsombudet Marja Grothe har anmält Sunne kommun till Arbetsmiljöverket för att engångsvisir används inom hemtjänsten. 

  Sunne kommun litar till och följer Smittskydd Värmlands bedömning att visir som är rena och hela kan användas fler gånger, även om de kallas engångsskydd. Vi inväntar nu beslut från Arbetsmiljöverket.

 • 18 juni: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du från och med idag information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffor  i fortsättningen.

  Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns i dagsläget ingen konstaterat smittad.

 • 17 juni: Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer inför sommaren och poängterar vikten av att vi reser ansvarsfullt och håller avstånd!

  Res ansvarsfullt – undvik kollektivtrafik där det inte går att boka plats

  Undvik platser med mycket folk och trängsel

  Undvik större sociala sammanhang – exempelvis fester, bröllop, begravningar

  Tillhör du en riskgrupp är det extra viktigt att följa råden

  Stanna hemma om du är sjuk

  Håll avstånd och ha en god handhygien

  Gällivare har en kraftig ökning av smittspridningen.
  Fortsätt ta ansvar. Valen du gör i din vardag gör skillnad!

 • 16 juni: Sunne kommun fick bukt med coronasmittan inom äldreomsorgen. Hör Ulla Engström, MAS i Sunne kommun, i ett inslag på Radio Värmland.

  Region Värmland arbetar med att öka antalet covid-19-prover. Med start imorgon 17 juni 2020 erbjuds egenprovtagning för covid-19. Det är så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.

  Personer i samhällsviktig verksamhet som misstänks ha covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Analyskapaciteten är begränsad och det är därför viktigt att det enbart är de som i nuläget har rätt att provtas som verkligen gör det. På Region Värmlands webbplats finns aktuell information om vad som gäller just nu.
 • 15 juni: Valen du gör i din vardag gör skillnad! Smittspridningen ökar i Värmland. Gör allt du kan för att skydda dig själv och andra från att smittas. Håll 2 meters avstånd, var noga med handhygienen. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer alla dagar i veckan

 • 12 juni: För många innebär coronapandemin en stor omställning i vardagen. Du kanske känner oro för din egen eller andras hälsa. Det kan ibland vara svårt att hantera situationen och behålla sitt välmående.

  Via en sida på länsstyrelsens webbplats samlas länkad information, råd och stöd kring psykisk hälsa i kristider. Läs mer på länsstyrelsens webbplats

  Psykisk hälsa i kristider  Sommarlovet börjar, midsommarfirandet närmar sig och för en del väntar semester. Fortsätt hålla dig uppdaterad om vad som gäller och följ våra och andra myndigheters rekommendationer. Vi har hittills haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland och vi vill att det fortsätter så. Det är inte över än.

  Håll i. Håll ut. Håll avstånd. Alla dagar i veckan.

  Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet.

  /KOMMUNERNA I VÄRMLAND, LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND OCH REGION VÄRMLAND

 • 11 juni: Region Värmland jobbar nu intensivt med att öka provtagningen. Aktuell information hittar du här på deras webbplats

  Aktuella siffror för bekräftat antal smittade per kommun presenteras varje torsdag av Region Värmland. Inom Sunnes geografiska område är antalet konstaterat smittade invånare 24 av 203 provtagna.

  Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun är just nu 0.1 procent konstaterat smittad.

  Vår sida med information på olika språk är uppdaterad med länk till fler videofilmer samt en ny nationell telefonlinje. Där finns också länkar till bra information för alla som reser i Sverige.
  Information in different languages

 • 10 juni: Sommarlovet börjar, midsommarfirandet närmar sig och för en del väntar semester. Fortsätt hålla dig uppdaterad om vad som gäller och följ våra och andra myndigheters rekommendationer. Vi har hittills haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland och vi vill att det fortsätter så. Det är inte över än. Håll i. Håll ut. Håll avstånd. Alla dagar i veckan. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet.

  Fortsätt bromsa smittspridningen • 9 juni: Kommunal Sunne har lämnat in en framställan till Arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud anser att visiren som används inom hemtjänsten i Sunne har brister, eftersom det enligt tillverkaren är engångsvisir. Visiren används flera gånger, vilket Sunne kommun som arbetsgivare och Smittskydd Värmland godkänt.

  Visiren fungerar som stänkskydd i arbetet och släpper inte igenom mer än ett flergångsskydd. Visiren rengörs innan de används igen. Medarbetare som känner sig osäkra kan byta ut visiret när det behövs. Skicket på visiret styr när det behöver bytas.

 • 8 juni: Antalet smittade ökar i Värmland i takt med att fler tester görs.
  Dagens siffror från Region Värmland

 • 5 juni: Från och med 13 juni blir det tillåtet att resa inom Sverige igen, så länge du inte har några symtom på corona. Varje resa i sommar ska dock göras med stor försiktighet och med social distansering. Välj gärna att hemestra i Sunne! Här finns mycket att uppleva.

  Sitt inte för nära varandra om ni går på restaurang. Hjälp våra restauranger att följa rekommenationerna och flytta inte ihop bord som de ställt iordning.

  En storskalig satsning på att testa fler och smittspåra görs nu i Sverige. Flera regioner är på väg in i en fas av pandemin där det finns anledning att bedriva en mer omfattande och aktiv smittspårning i syfte att ytterligare trycka ner smittspridningen. Testkapaciteten ska byggas ut i närtid. 

  Alla med coronasymtom ska erbjudas kostnadsfri provtagning, och antikroppstestningen ska utökas kraftigt. Pengarna betalas ut till regioner och aktörer baserat på prestation, det vill säga faktiskt antal genomförda tester

 • 4 juni: Smittspridningen av coronaviruset ökar i Värmland. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns just nu inga konstaterat smittade.
  Dagens siffror från Region Värmland

 • 3 juni: Folkhälsomyndigheten ser inte den nedgång i sin statistik som de hoppats på. De vädjar därför till oss alla att fortsätta hålla avstånd, ha god handhygien, undvika folksamlingar och avstå resor. Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.

 • juni: I alla lägen är det viktigt med principen om att hålla avstånd till andra på minst 2 meter (även utomhus), att du är mån om att ha god handhygien och stannar hemma om du är sjuk, även med lindriga symtom. Håller du avståndet 2 meter från andra personer är risken för smitta normalt mycket låg. Detta utifrån nuvarande kunskapsläge. Följ  rådet från Smittskydd så bidrar du till att bromsa smittspridningen. Även om du själv inte tillhör en riskgrupp så kan du smitta någon som gör det. Tack för att du tar ansvar!
 • 1 juni: Var en del av lösningen - det är viktigt att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll i och håll ut så att vi tillsammans kan fortsätta bromsa smittspridningen.

  I Värmland ser vi en ökning av antalet smittade, vilket enligt Region Värmland troligen beror på deras nya  provtagningsrutiner där fler personer testas, nu också i öppenvården.

  Sunne kommun erbjuder sedan 29 maj att anhöriga kan träffa de som bor på våra äldreboenden på ett säkert sätt. Se tv-inslaget från Brogården på Värmlandsnytt

 • 29 maj: Ett brev har nu i dagarna skickats ut till föräldrar med barn i högstadiet och gymnasiet i Sunne om vad de ska tänka på inför skolavslutning och sommaren.

  Brevet handlar om att förhindra smittspridning och att undvika att träffas i stora grupper. Där finns även ett erbjudande för föräldrar att  kvälls- och nattvandra på skolavslutningskvällen, 11 juni.

  Folkhälsomyndigheten meddelar idag att de drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Gymnasieskolorna kan alltså öppna till hösten.

  Veckans statistik från Region Värmland visar att 19 personer av 178 provtagna är konstaterad smittade av coronaviruset i hela Sunne. Det är två fler än förra veckan.

  Inom kommunens verksamhet vård och omsorg finns just nu ingen konstaterat smittad.
 • 28 maj: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns i nuläget inga konstaterat smittade. Däremot visar statistiken för Värmland att antalet smittade ute i samhället ökar. Vi vädjar till alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är avgörande för hur utvecklingen fortsätter. Aktuella siffror för Värmland

 • 27 maj: Bekräftade fall av covid-19 för Värmland har ökat med 23 personer det senaste dygnet enligt Region Värmland och är nu 432. 

  Vi vill uppmana dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information vidare i sociala medier. Bidra inte till ryktesspridning. Sök alltid efter kvalitetssäkrad och korrekt information hos myndigheterna.

  Även fortsättningsvis gäller att inte belasta sjukvården utanför din region.

  Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 • 26 maj: Värmland har nu över 400 bekräftade smittade och 28 dödsfall av covid-19. På denna sida ser du Region Värmlands uppdatering.  I Sunne kommun är läget för nuvarande stabilt. 

  Folkhälsomyndigheten ändrar inte åldersgränsen på 70 år för personer som utgör en särskild riskgrupp att smittas av covid-19, uppger SVT. 

  Det har det senaste dygnet varit en ökning av covid-19 patienter på Sveriges sjukhus med 100 personer. Därmed har den annars sjunkande trenden som varit de senaste dagarna ändrat riktning, förmedlades på dagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt i Sverige har 600 nya fall rapporterats det senaste dygnet. 

  Folkhälsomyndigheten tar i slutet av veckan fram en vägledning för provtagning inom äldrevården. Regionerna ska samverka testningen så att den går till på bästa sätt ute i kommunerna.
 • 25 maj: Läget är stabilt och hanterbart inom Sunne kommuns verksamheter. Långhelgen som varit har inte inneburit några förändringar. Med gemensamma ansträngningar hoppas vi att det kan fortsätta stabilt. 

  I världen i helhet är det tyvärr en uppåtgående trend med smittade men det är i största del Sydamerika. I Europa syns ingen uppåtgående trend.

  Sprid gärna att det finns lätt tillgänglig information med filmklipp på andra språk som du når via Sunne kommuns hemsida, nås även via denna länk.

 • 22 maj: Region Värmland har presenterat siffror för antal konstaterat smittade av corona per kommun. Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 17 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. 149 personer har provtagits.

  Region Värmland poängterar att siffrorna direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits. Siffrorna ger alltså ingen exakt bild av smittspridningen i en kommun. Provtagning görs för närvarande i första hand på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19. Kapaciteten för att kunna provta fler personer ökar.

 • 20 maj: En gratis bok om corona till alla oroliga barn kan du ladda hem här. Ett bra stöd för barn, föräldrar och pedagoger.

  Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När vi alla hjälps åt och tar ansvar ger det resultat. Låt oss fortsätta så.

 • 19 maj: Läget är stabilt och hanterbart inom Sunne kommuns verksamheter. Med gemensamma ansträngningar hoppas vi att det kan fortsätta så.

  Beslutet om avrådan från resor som inte är nödvändiga till alla länder förlängdes 13 maj 2020. Avrådan gäller till 15 juli 2020. UD har gjort bedömningen med anledning av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande på grund av det nya coronavirusets spridning.

  Beslutet meddelades ursprungligen den 14 mars 2020 och har förlängts en gång tidigare. 

  Resor inom Sverige: Resor som motsvarar en till två timmar med bil från hemorten kan nu genomföras under vissa förutsättningar, och med stor försiktighet. Risken för smittspridning i samband med sådana resor beror på hur man tar sig dit, vilka man umgås med och hur man rör sig i samhället.

  Folkhälsomyndigheten kommer under de närmaste veckorna att ytterligare precisera rekommendationer för hur vi kan planera för resor sommaren 2020 Frågor och svar på Folkhälsomyndigheten
 • 18 maj: 

  Anna-Karin Hagström jobbar som enhetschef inom hemtjänsten och Ulla Engström som MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska - i Sunne kommun. I filmen berättar de att personalen som vanligt jobbar efter basala hygienrutiner, att de har handsprit och den skyddsutrustning som behövs och att dessa fördelas ut till arbetsplatserna. De pratar också om fördelarna med att vara en liten kommun i glesbygd i det här sammanhanget.

  Coronapandemin pågår och vi riktar ett stort tack till dig för att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - stanna hemma även om du har lindriga sjukdomssymtom, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, håll avstånd och undvik resor. Håll i och håll ut så fortsätter vi bromsa smittspridningen tillsammans.

 • 14 maj: Region Värmland presenterade idag siffror för antal konstaterat smittade av corona per kommun. Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 15 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun är det just nu 0.2 procent som är konstaterat smittade.

  Region Värmland poängterar att siffrorna direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits.  Siffrorna ger alltså ingen exakt bild av smittspridningen i en kommun. Provtagning görs för närvarande i första hand på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19.

 • 13 maj: Sunne kommun har byggt en större struktur för aktuell coronainformation här på sunne.se för att du lättare ska hitta det du söker. Vi länkar till dessa sidor från den gula rutan på förstasidan.

  Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt. 

  Tack för att du håller i, håller ut, håller avstånd och håller kontakten! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi förhoppningsvis slippa en ökning av smittspridningen. 

 • 12 maj: Varje dag uppdaterar Region Värmland läget med antal smittade på sin webbplats

 • 11 maj: Personalläget i Sunne kommun stabiliserar sig, med mindre frånvaro i de tidigare ansträngda grupperna inom vård och omsorg. Trenden i länet är positiv med ett fortsatt lågt antal fall.

  Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi förhoppningsvis slippa en ökning av smittspridningen: stanna hemma om du är sjuk - även vid lindriga symtom, tvätta händerna noga, håll avstånd, minimera fysiska kontakter och undvik resor. Tack för att du håller i och håller ut!

 • 8 maj: 350 000 kronor extrasatsas nu från kultur- och näringslivsenhetens budget 2020 på besöksnäringen i Sunne. Genom paketering bygger Sunne en långsiktig destinationsutveckling tillsammans med näringen. Insatserna är viktiga för att dämpa de värsta effekterna av coronapandemin. Lösningarna ska stärka besöksnäringen både på kort och lång sikt. Läs mer här på sunne.se

  Tack för att du håller i och håller ut! Med omtanke om varandra och tillsammans orkar vi fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  Vad du och jag gör är avgörande för att smittspridningen ska fortsätta hållas på en låg nivå i Sunne och Värmland. Tvätta händerna, håll avstånd, begränsa dina fysiska kontakter och stanna hemma även om du bara är lite förkyld!
 • 7 maj: Region Värmland presenterade idag siffror på hur många som är smittade på kommunnivå, vid en pressträff i Karlstad. Sjukvårdsledaren Tobias Kjellberg poängterar att siffrorna är missvisande eftersom de direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits i de olika kommunerna.


  Här har minst 15 personer konstaterats smittade:

  Karlstad 100 fall
  Filipstad 38
  Kristinehamn 17
  Hammarö 17
  Sunne 15
  Övriga länets kommuner har totalt 57 fall. Siffror redovisas inte där det är färre än 15 fall per kommun konstaterade.

  Det finns bekräftade fall i alla länets kommuner, enligt Smittskydd Värmland. Ovanstående siffror ger en skev bild av verkligheten, eftersom antalet provsvar inte är samma sak som att vi vet hur många smittade som finns lokalt.

  Smittan är spridd i hela samhället och alla behöver fortsätta att noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att smittspridningen hålls på en så låg nivå som möjligt. På våra boenden och i hemtjänsten följs de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning används enligt de riktlinjer som finns.

  Tidigare har Smittskydd Värmland valt att endast redovisa siffrorna på länsnivå. Smittskydd Värmlands webbplats redovisar siffrorna

 • 6 maj: Sunne kommun gör nu en inventering av vårdkompetens (utbildning och jobberfarenhet) bland medarbetare som inte redan idag jobbar med vård. Det här är ett sätt att förbereda oss och ha en plan B (…eller C). Vi hoppas självklart att vi slipper flytta personal mellan verksamheter, men om behovet skulle uppstå på sikt är vi förberedda.

  Läget i Sunne är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper.

 • 5 maj: Drygt 100 personer har visat intresse av att jobba extra inom vård och omsorg i Sunne kommun. En av dem är Molly Kjellstrand som jobbar i hemtjänsten I ett inslag på Värmlandsnytt berättar hon om sin upplevelse av jobbet

 • 4 maj

Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!

Vi gör allt vi kan för att ingen ska smittas hos oss – oavsett om du möter oss på sjukhus, vårdcentraler, kommunalt boende eller i ditt eget hem.

Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Tack för att du håller dig uppdaterad och följer myndigheternas rekommendationer!

Med vänlig hälsning
/Kommunerna i Värmland, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

 • 30 april: Staben för vård och omsorg och individstöd jobbar just nu med eskaleringsplaner om antalet kunder och personal med bekräftad covid-19 skulle öka i Sunne. Just nu har vi en hanterbar situation, men om det förändras vill vi vara förberedda och ha färdiga planer att aktivera. De tre planerna vi jobbar med:

  - Personalförsörjningsplan
  - Plan för utökning av korttidsplatser
  - Plan för Coronateam i hemtjänsten

  Undvik fester, bilda inte folksamlingar
  På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus. Läs mer på Folkhälsomyndigheten

 • 29 april: Vi affischerar på olika platser i Sunne centrum för att nå ut med information på olika språk. Information på olika språk finns  även på Region Värmlands webbplats Tipsa gärna om du känner någon som inte kan svenska så bra än 
 • 28 april: Det närmar sig Valborgsmässoafton och 1 maj. Vi påminner om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Resultatet av det vi gör tillsammans märks på att smittspridningen i Värmland går relativt långsamt i jämförelse med andra regioner. Håll ner antalet fysiska kontakter och stanna hemma om du är sjuk.

  Stöd vid oro, psykisk ohälsa, självmordstankar, missbruk, våld i nära relationer

  Vi upprepar Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feberStanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola

  Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre (70+) och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus

  Avstå/undvik resor 

  Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

  Folkhälsomyndighetens riktlinjer
 • 27 april: Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper. Planeringen för den långsiktiga personalförsörjningen fortsätter.

  Strategin är att plana ut kurvan så att sjukvården klarar situationen och skydda den stora riskgruppen som är 70 år och äldre. Det är viktigt att vi alla håller i och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer ovan. 

  Läget i Värmland visar att vi är med och bidrar till att hålla smittspridningen nere. Låt oss fortsätta hjälpas åt med det genom att följa riktlinjerna. Det är avgörande för hur utvecklingen fortsätter.
  Så här ser läget ut nu enligt Smittskydd Värmland

 • 24 april: Du som driver restaurang, café och liknande är ansvarig för att se till att det inte blir någon trängsel i din lokal.

  Inom kort får du ett brev på posten med information om detta från Sunne kommun och du hittar samma information här på vår webbplats sunne.se

  Vi går runt och besöker några av er idag fredag och imorgon lördag. Vi vill försäkra oss om att ni gjort de åtgärder som behövs för att det inte ska uppstå någon trängsel. Läs vilka regler som gäller via länken ovan.

  Hör gärna av dig om du har frågor, du når oss via växeln 0565-160 00 eller via e-post

  Vi påminner om att det är torrt i skog och mark och vikten av att inte elda gräs. Se filmen med räddningschefen i Sunne, Peter Bergström

 • 23 april: Vi behöver alla hjälpas åt att bromsa spridningen av Coronaviruset. Det innebär att Valborgsfirandet, 1 maj och nationaldagsfirandet blir annorlunda i år. De lokala firanden vi brukar ha i Sunne är inställda.

  Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det behöver vara glest mellan människor.

  Den som känner sig minsta förkyld ska hålla sig undan andra helt och hållet.

  Du som är 70 år och äldre löper ökad risk för svår sjukdom i covid-19. Därför är det extra viktigt att alla som fyllt 70 år begränsar sina nära kontakter. Det är allas ansvar att se till att skydda oss själva och varandra från smitta.

 • 22 april: Vi fortsätter hålla i och hålla ut. Tillsammans bromsar vi smittspridningen och visar att vi värnar om varandra. Det är inte över förrän det är över. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

  Smittskydd Värmland lämnar information om smittade
  Med anledning av coronaviruset får vi frågor om det finns smittade personer och i så fall var i Sunne kommuns verksamheter.

  Enligt patientsekretessen får vi inte lämna ut sådan information och ber om förståelse och respekt för det. Vår personal fortsätter jobba strikt utifrån nationella hygienkrav för att bedriva en god och säker omsorg.

  Ansvaret för information om antal smittade ligger hos och lämnas av Smittskydd Värmland som har flera presskonferenser varje vecka och uppdaterar sin webbplats med aktuella siffror. Det är alltså inte Sunne kommuns uppdrag att gå ut med information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19, vare sig det gäller brukare eller personal.

  Det finns en allmän smittspridning av covid-19 och coronaviruset i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Därför finns det med största sannolikhet flera smittade i varje kommun. Sunne är inget undantag. Vi planerar långsiktigt för att även vi får fler smittade inom våra verksamheter.

  Vår personal kan alltså varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför vänligen att avstå från att ställa sådana frågor till personalen.

  Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården alltid följer strikt. Det betyder att enbart den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden får ta del av den informationen. Övrig personal får inte heller ta del av information om smittade individer.

  I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

 • 21 april: Läget i Sunne är oförändrat sedan igår. 

 • 20 april: Sunne kommuns stab fortsätter planera både kort- och långsiktigt för att säkerställa personalförsörjningen med fokus på vård och omsorg samt individstöd. Läget är fortsatt ansträngt, men hanterbart, inom nämnda verksamheter. Drygt 100 personer har ansökt om extrajobb inom vård och omsorg, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi uppdaterar den här sidan varje vardag eller vid behov

 • 17 april: Vi upprepar Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att vi håller i och håller ut för att minska smittspridningen och hålla den på en så låg nivå som möjligt. Var rädda om varandra!

  - Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola
  - Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus
  - Avstå/undvik resor 
  - Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • 16 april: I Sunne kommun finns det gott om handsprit och den skyddsutrustning som enligt Smittskydd ska användas både vid misstänkt och konstaterad Coronasmitta. Vi vill förtydliga detta med anledning av ett tv-inslag där det påstods att det inte skulle finnas tillräckligt med handsprit för personal inom hemtjänsten

 • 15 april: Do you speak some of the languages arabic, dari, somali and tigrinyan?  The telephone number for general information about Corona is 010-831 80 10.  The telephone service is open Monday-Friday, between 10-12. Here you can find more information in different languages

 • 14 april: Sunne kommun startar en tillfällig telefonlinje som riktar sig till anhöriga och personer i riskgrupp för Coronaviruset. Syftet är att minska oro och ensamhet hos anhöriga eller de som tillhör riskgruppen och som behöver begränsa nära kontakter under en period. Den tillfälliga telefonlinjen kan användas när personen 

  - känner sig orolig med anledning av coronaviruset och dess spridning 
  - känner sig osäker på vart man kan vända sig för att få hjälp med något
  - bara behöver prata en stund

  Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 10-12.
  Svarar gör anhörigsamordnare Ewa Skoglund, 
  telefon 0565-163 06.

  Vi kan även hjälpa till att lotsa personer vidare som är i behov av stöd och hjälp för att klara vardagen.

  Observera att vi inte kan ge medicinsk rådgivning. Den som känner sig sjuk ska ringa 1177, till sjukvårdsupplysningen.
 • 9 april: Personalsituationen inom vård och omsorg är ansträngd, men hanterbar. Inom kommunens övriga verksamheter ser läget stabilt ut just nu.

  Nästa vecka öppnar kommunen en telefonlinje för anhöriga. Information kommer.

  Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer:
  - Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom
  - Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  - Avstå resor - minimera sociala kontakter, håll avstånd (även utomhus)

 • 8 april: Sedan i början av veckan har vi konstaterad Coronasmitta i Sunne kommun. I nuläget är smittan begränsad till boendet Hagen.

  På grund av sekretess kan vi inte gå ut med hur många eller vilka som har smittan. Vi hänvisar till regionens presskonferenser där smittskyddsläkare presenterar läget i Värmland. Där ges bland annat aktuell information om antalet konstaterat smittade. Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte besvaras av kommunen.

  Smittan finns överallt i samhället och kommunen kan därför inte säga hur smittan kommit in i verksamheten. Vi ser allvarligt på situationen och gör allt för att skydda våra äldre, bland annat genom att all personal måste följa basala hygienrutiner och de riktlinjer vi fått från Smittskydd. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår.
 • 7 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg, på ett äldreboende, finns  konstaterad Coronasmitta.

  - På grund av den medicinska sekretessen kan och får vi inte peka ut verksamheten, men vi kan bekräfta att det rör sig om Coronaviruset, covid-19. Vi har informerat berörda personer och ansvarig verksamhet hanterar frågan, säger Jeanette Tillman, verksamhetschef, vård och omsorg i Sunne kommun.

  Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur personer som är eller misstänks vara sjuka hanteras. Ett nära samarbete med Smittskydd Värmland finns.

  - Det är viktigt att alla i samhället följer myndigheternas rekommendationer för att hjälpa till att minska spridningen av coronaviruset. Ett stort ansvar vilar på varje individ när det gäller handhygien, att stanna hemma om man är sjuk och undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Vi gör vad vi kan för att minimera riskerna inom våra verksamheter, ändå kan detta inträffa. Vår uppgift nu är att hantera det på bästa sätt utifrån den planering vi har.

 • Minnesmottagningens verksamhet i Sunne begränsas vad gäller demensutredningar från vecka 16. Om du eller en anhörig har behov av råd och stöd vid minnesproblematik är vi nåbara på tel 0565-163 37, måndag och torsdag kl 8-10
 • 6 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg finns nu konstaterad Coronasmitta. Vi följer Smittskydd Värmlands instruktioner för att minska risken för smittspridning.
  Smittskydd Värmlands webbplats


  Vård och omsorg är inom kort i behov av fler munskydd. Har du tillgång till eller känner till någon som har munskydd, till exempel ett företag, tipsa om vårt behov.  Kontakta Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun om du/ditt företag kan bistå med munskydd

 • 3 april: Påfrestningen på samhället i stort ökar. I Sunne är läget stabilt, där vård och omsorg jobbar hårt med att lösa personalsituationen dag för dag. 

  Det finns nu möjlighet att få hjälp med hemsändning av av varor för den som behöver det

 • 2 april: Uthållighet är viktigt nu. Vi behöver stötta varandra i att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla ner risken för smittspridning. Läget i Sunne är fortfarande stabilt. Låt oss göra det vi kan för att det ska fortsätta så.

  Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen får vi räkna med att det handlar om månader av fortsatta restriktioner i vårt sociala umgänge. Håll avstånd till varandra. Välj digitala möten, istället för fysiska, i möjligaste mån. Stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
 • 1 april: I Sunne är läget fortfarande stabilt. Idag informerar vi i Sunnenytt för att uppmana Sunneborna att följa trovärdiga källor och minimera riskerna för smittspridning, samtidigt som vi tänker på att stötta de lokala företagen i den mån vi kan.

  Dagens annons finns i Sunnenytt

  Bra samlad information finns på krisinformation.se

 • 31 mars: Läget i Sunne är fortsatt stabilt. För att hålla risken för smittspridning nere uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att ställa in sina resor under påsk. Barnen bör heller inte knacka dörr och lämna påskbrev.

  Föreningslivet i Sunne har organiserat sig och hjälper till med hemleverans av matvaror via Coop Sunne och ICA BBB Sunne

  Sunne kommun har sedan tidigare infört besöksförbud på våra äldreboenden. Från och med imorgon, 1 april, gäller besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Här kommer en hälsning infrån gruppboendet Brogården i Sunne kommun

  Covid-19, Coronaviruset, kan ge milda förkylningssymtom vilket gör att det till en början kan vara svårt att bedöma om de beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. 

  Stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och därefter ytterligare två dagar
 • 30 mars: Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att fortsätta hålla nere smittspridningen! Lyssna och följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Läget i Sunne är fortsatt stabilt. Låt oss göra det vi kan, var och en, för att hålla det så

 • 27 mars: Läget i Sunne är stabilt. Personalmässigt är det fortsatt ansträngt inom vård och omsorg, men hanterbart. Extrajobbare håller på att skolas in och går bredvid ordinarie personal

 • Från och med söndag 29 mars och tills vidare blir det förbjudet i hela Sverige att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

 • 26 mars: Sunne kommun vill underlätta för företagen med en rad åtgärder. 

 • 25 mars: För att minska risken att slå ut samhällsviktiga funktioner åker räddningstjänsten för närvarande inte ut på IVPA-larm om det finns risk för coronasmitta (covid-19) hos den som söker hjälp. Region Värmland har beslutat om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland, däribland Sunne. Bedömningen gör SOS Alarm.

  IVPA betyder ”I väntan på ambulans” och innebär att personal på närmaste brandstation larmas ut om tillståndet är livshotande för den som väntar på ambulans. De tre kriterierna för att kunna larma ut räddningstjänsten är i nuläget:
 • Hjärtstopp, eller misstanke om detta
 • Andningsstopp, eller misstanke om detta
 • Svåra trauman

  - Räddningstjänsten behöver fokusera på att säkerställa personalförsörjningen för att klara vårt grunduppdrag som är att åka på bränder och olyckor, säger räddningschefen i Sunne, Peter Bergström.

  Räddningstjänsten i Sunne och Torsby arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som till exempel utbildningar och tillsynsverksamhet prioriteras ner. Brandstationerna i kommunen är stängda för besökare tills vidare. 
 • 24 mars: Statusen är oförändrad från igår i Sunne kommun. Det är fortsatt ansträngt personalmässigt, men hanterbart. Vi fortsätter följa och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vi hjälper varandra genom att var och en tar ansvar.

  För att göra det lättare för dig som är i en riskgrupp eller som har symtom gör Sunne Bibliotek några ändringar i sina regler. De gäller fram till sista maj.

  - Alla medier har sex veckors lånetid. Det gäller även dvd-filmer. För böcker med kö gäller fortfarande två veckor. 

  - Du får låna om så många gånger som du vill

  - Du får inga förseningsavgifter.

  Har du frågor? Ring Sunne bibliotek på 0565-161 72 eller mejla Sunne Bibliotek
 • 23 mars: Personalsituationen är ansträngd, framförallt inom vård och omsorg och individstöd. Förra veckan sökte Sunne kommun extrapersonal till dessa områden och 50 ansökningar har kommit in. Personalenheten tittar nu igenom dessa tillsammans med berörda chefer för att matcha de som sökt till rätt ställen. Några personer skolas redan in i verksamheterna. Stort tack till alla som ställer upp och vill bidra. Tack också till alla som tar ansvar för att minska smittspridningen med främsta syfte att skydda våra äldre och minska antalet människor som behöver vård samtidigt

 • 20 mars. Från kommunledningen vill vi på alla sätt vi kan gå ut med ett stort tack till alla ute i Sunne kommuns verksamheter som gör ett fantastiskt jobb! Vi är tacksamma för er insats! Under dagen har det rapporterats att det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Livsmedelsverket gick under dagen ut med information om detta. Se länk här intill

 • 19 mars: Matsalen på Allégården stänger för besökare från måndag 23 mars och tills vidare, för att minska risken för smitt-spridning. Matsalen är öppen som vanligt för de boende

 • 18 mars: Sunne kommun går över till distansundervisning på gymnasiet, Komvux och Yrkeshögskolan från torsdag 19 mars utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen och den fortsätter vara öppen i Sunne

 • 17 mars: Sunne kommun planerar för en situation där vi har många i ordinarie personal frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter. Därför söker vi nu timvikarier inom vård, omsorg och individstöd

 • 17 mars: Besked om undervisning i gymnasium/Komvux/
  yrkeshögskolan i Sunne lämnas imorgon, kl 10

 • 16 mars: Öppna förskolan, babycaféet och temacaféerna på Familjecentralen Pusslet stänger från 16 mars och tills vidare som en åtgärd för att minska rörlighet och kontakter i samhället
 • Sunne kommun har beslutat att införa besöksförbud på våra särskilda boenden Salla, Brogården, Hagen och Sjövik på grund av smittorisk i samband med Coronaviruset.

  Undantag kan göras för närstående till personer som är svårt sjuka om besökaren är frisk, det vill säga inte har snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär. Syftet är att skydda de äldre. Beslutet gäller tills vidare. Anhöriga underrättas om beslutet allteftersom

 • På korttidsboendet Hagen Gul råder besöksförbud. Där finns svårt sjuka personer som ibland kommer direkt från sjukhus

 • Sunne kommun har satt restriktioner för besök på LSS-gruppbostäder. Information finns på respektive plats. Avstå onödiga besök på våra boenden och stanna hemma om du har snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär

 • Sunne kommun har gått upp i stabsläge, vilket innebär beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas vardagar kl 8.15 och kl 15 och utvärderar information för att kunna ta beslut och förmedla dessa. Vi har inga indikationer om smittspridning i nuläget, läget är stabilt.

  - Vi går upp i stabsläge främst för att trygga personalförsörjningen i kommunen och skydda vår egen verksamhet utifrån kraven på oss om att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger kommunchef Torbjörn Dybeck

 • Sunne kommun följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vidta de åtgärder som behövs. 

 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Elever utan symtom kan gå till skolan

Sunne kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte finns någon anledning att stanna hemma från skolan eller förskolan om man inte är sjuk eller uppvisar några symtom. 

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Vid frågor kontakta rektor på din skola.

Om du eller ditt barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning.

Följ också rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Här hittar du aktuell information

Om du har funderingar kring Coronavirus har Skolverket sammanställt bra information till skola och förskola. Du kommer till informationen via länk under rubriken Länkar här intill.

Allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Alla verksamheter i Sverige - statliga myndigheter, företag, kommuner, regioner, föreningar och religiösa samfund ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Gör följande enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

 1. sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markera avstånd på golvet
 3.  skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. håll digitala möten
 5. erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
 6. undvik att fler personer samlas, särskilt i trånga lokaler

 

Tack för alla konstiga saker du gör – fortsätt med det!
För att livet ska kunna bli normalt igen gör vi saker annorlunda nu.

Aldrig förr har vi haft så rena händer. Aldrig förr har vi träffats så lite som nu. Undvikit folk på stan. Tackat nej till fester, fikor och träningspass. Vi håller avstånd till alla, även de vi gillar mest, för att vi bryr oss.

Och vi måste fortsätta med alla de här konstiga nya vanorna, tills allt blivit som vanligt igen. Med kramar, fullpackade dansgolv och allsång.


Konstigatider=konstigavanor

Kontakt

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 
113 13
. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om du har varit i kontakt med smittan och har symtom ring 1177 . Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 först.

Kontaktvägar om du har frågor om Corona

Röda Korsets jourtelefon