Corona, veckorapport, Sunne

2021-04-13

Information om coronaviruset hittar du här. Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Sunne kommun ska göra det vi kan för att minska smittspridningen av coronavirus. Lokal information uppdateras på den här sidan vardagar, tisdag och torsdag.

Till lokal coronainformation längre ner på sidan

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd.

Ytterligare nationella restriktioner

Tillfällig pandemilag från 10 januari 2o21

På 1177.se kan du läsa om allmänhetens vaccination mot covid-19 i Värmland.

Sunne kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus. Mer information och kontakter hittar du via länkarna här intill. Var noga med var du hämtar din information. Se till att den kommer från trovärdiga källor, använd våra länkar.

Sunne kommun följer internationell, nationell, och regional utveckling när det gäller coronaviruset och covid-19. Vi ger också lokal information.

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna
  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus
 • Res ansvarsfullt - håll avstånd, även utomhus
 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Allas ansvar att förhindra smitta

Telefonservice på olika språk. Region Värmland, där Sunne kommun ingår, samverkar med länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. Informationsnumret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12.

Lokal information Sunne

Lokal information som uppdateras vardagar:

 • 13 april: Du som är 18 år eller äldre och som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans (beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken) kan nu boka tid för vaccination mot covid-19. Detta gäller oavsett om insatserna ges av privat eller kommunal utförare.

  Sunne kommun skickar brev till dig med privat assistans om hur du bokar tid. Brevet skickas idag.
  Samma information finns att läsa här på 1177.se 

  Du bokar tid via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Har du inte e-legitimation kan du ringa tidsbokningen. Det går bra att ringa under öppettiderna hela dagen. Samma tider erbjuds oavsett hur du bokar din tid för vaccination och fler tider läggs ut löpande.

  Oro för ökad smittspridning i Sunne

  Trycket på sjukvården fortsätter vara högt. 43 personer med covid-19 får nu sjukhusvård, varav 8 ligger på intensivvårdsavdelning. 14 165 har bekräftats i länet totalt under pandemin.

  Kommunstyrelsen i Sunne ser med oro på att smittspridningen av covid-19 ökar. Sunne har länge legat bra till, men de senaste två veckorna har siffrorna ökat. Det är inte alls över än och vi behöver hjälpa vården att klara jobbet.

  – Nu är det jätteviktigt att vi alla hjälps åt och håller ut. Det blir svårare ju närmare målet man kommer, men konsekvensen är allvarlig sjukdom och död och inget att leka med. Vi är i ett ansträngt läge. Våra sköraste är färdigvaccinerade som tur är. Samtidigt ska vi komma ihåg att även de som är vaccinerade kan bära smitta och bli sjuka. Det är viktigt att provta sig vid minsta symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S).

   

 • 8 april: Smittspridningen ökar och belastningen på vården i Värmland är hög. 90 procent av de som insjuknat i covid-19 i landet har den brittiska virusvarianten. Läget i Värmland är fortfarande ansträngt 38 personer är inlagda på sjukhus varav 9 på IVA.

  365 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 13. Bland invånarna i Sunne finns 34 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 365 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Sunne kommun öppnar Dagträffen på Hagen igen, måndag 12 april. Dagträffen vänder sig till personer med långvarig sjukdom, och deras anhöriga.

  Viktigt fortsätta följa restriktionerna

  Regeringen presenterar satsningar på 7 miljarder kronor för att begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen. Regionerna får ytterligare två miljarder kronor till sjukvård, både av covidpatienter och till uppskjuten vård.

  Tidsbokningen för vaccination mot covid-19 är nu öppen för alla som i år är 65 år eller äldre. Du som är 65–69 år och folkbokförd i Värmland får ett brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19. Boka tid via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

  När du blivit vaccinerad är det viktigt att du fortsätter följa restriktionerna! Du kan fortfarande vara smittbärare och du kan fortfarande bli sjuk, även om det blir lindrigare.

  Förlängning av pandemilagen?

  Regeringen vill förlänga pandemilagen ytterligare fyra månader till och med januari 2022. Orsaken är osäkerhet om hur smittspridningen blir i höst. Den tillfälliga pandemilagen trädde i kraft den 10 januari och gäller till sista september. Förslaget skickas nu ut på remiss.

   

 • 6 april: Viljan att vaccinera sig är stor. Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät. 

  Tycker du att det är svårt att hålla reda på vilka förbud och rekommendationer som gäller under den pågående coronapandemin?
  På krisinformation.se finns en bra sammanställning.


  Handla ensam! Det är allas skyldighet att ta ansvar för att minska risken för smittspridning.
 • 1 april: Smittläget av covid-19 är just nu utbrett i hela Värmland och smittspridningen är stor även i Sunne. Vi är i ett kritiskt läge.

  Det är mycket viktigt att fortsätta följa restriktionerna. Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

  Begränsa ditt umgänge till några få. Ju fler vi träffar, desto större smittorisk. Förhindra smittspridning genom att stanna
  i "din bubbla". Håll kontakten på andra vis. Personer utanför din bubbla kan du träffa med avstånd utomhus.

  I Värmland ökar smittspridningen i alla åldersgrupper och mest bland 40-49-åringar och 60-69-åringar. I skrivande stund vårdas 37 på sjukhus varav 7 på IVA. Läget inom sjukvården är ansträngt.

  331 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd, vecka 12. Bland invånarna i Sunne finns 35 konstaterat smittade. En rejäl ökning. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 331 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Läget i skolor och förskolor

  Smittspridningen i samhället ökar och drabbar därmed också personal och elever. Vårdnadshavare på förskolor och skolor som är berörda av olika åtgärder får direkt information. Läget ändras snabbt och åtgärder vidtas alltid i samråd med Smittskydd Värmland.

  Fryxellska skolan fortsätter med distansstudier för år 7 och 8 även efter påsklovet (vecka 15). För år 9 gäller närstudier på plats. Matlådor finns att hämta som tidigare på skolan och på kommunens ytterskolor.

  Distans sker enligt följande:
  måndag 12/4 år 7
  tisdag 13/4 år 8
  onsdag 14/4 år 7
  torsdag 15/4 år 8
  fredag 16/4 år 7 

  Gör säkra besök på särskilda boenden

  På grund av det ökade smittläget i samhället vill vi inför påsken uppmana till mycket stor försiktighet när du ska besöka någon på våra särskilda boenden. 

  Oavsett om den du ska besöka är vaccinerad och oavsett om du själv är vaccinerad eller nyligen haft covid-19 så utesluter detta inte helt att smitta kan föras vidare.

  Kontakta personalen på boendet och boka ditt besök så att de i förväg kan berätta vad som gäller:

  - Som besökare får du inte ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök
  - Om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19 ska du stanna hemma. Detsamma gäller om du de senaste 14 dagarna träffat någon som har covid-19
  - Begränsa antalet personer per besök
  - Om du nyligen varit utomlands ska du inte komma på besök
  - Håll avstånd eller använd visir
  - Desinficera dina händer före efter och under besöket
  - Använd gärna besökspaviljongerna.
  - Umgås inte med övriga kunder på boendet när du är på besök.

  Välkommen på ett säkert besök, Glad Påsk!
  Läs mer om säkra besök på våra boenden

  Enkät till värmlänningarna

  Enkäten ”Pulsmätning – covid-19 i Värmland” skickas nu ut i sociala medier i länet. Syftet är att få in material kring hur värmlänningarna uppfattar trängsel, följer restriktioner och tänker kring covid-19. Underlaget ska analyseras av länsstyrelsens coronaorganisation.
  Enkäten ligger ute 31 mars till 6 april.

  Nya målgrupper får tillsyn

  Länsstyrelsen byter nu målgrupp i sin tillsyn av att restriktionerna efterlevs. De nya målgrupperna är frisörer, massörer, byggmaterialfirmor och handelsträdgårdar.

  Se våra senaste inlägg på Facebook om covid-19

 • 30 mars: Förra veckan var den hittills värsta sett till smittspridningen i Värmland - 860 nya fall bekräftades. Smittspridningen är hög och vi behöver vara försiktiga och följa de restriktioner som finns. Ökningen syns i alla åldersgrupper förutom bland de äldre som vaccinerats.

  Vaccinerna mot covid-19 ger gott skydd mot sjukdomen. En första sammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att av de flera hundratusen personer i Sverige som fått två vaccindoser, så har omkring 200 personer hittills testat positivt för covid-19

  Smittspridningen av covid-19 ökar med en större belastning på sjukvården som följd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när vissa verksamheter ska kunna öppna upp skjuts fram från 11 april till 3 maj förutsatt att smittläget förbättras.

  Nya inreseregler från Norge och Danmark börjar gälla imorgon 31 mars, vilket öppnar upp för norrmännen att besöka sina sommarstugor över påskhelgen. Detta kan föra med sig att antalet personer i våra butiker ökar. 

 

 • 11 mars: Smittspridningen i Värmland ökar. Det är mycket viktigt att vi fortsätter hålla avstånd – även utomhus. Var noga med handhygienen och stanna hemma vid minsta symtom.
  Tillsammans håller vi ut ett tag till!

  Minska risken att du och andra får covid-19 

  273 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd vecka 9. Bland invånarna i Sunne finns 8 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 273 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  I den takt vaccindoserna anländer till Värmland och Sunne kan allt fler vaccinera sig. Det är långt kvar än och därför mycket viktigt att vi fortsätter följa restriktionerna för att bromsa smittspridningen.

  Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering så att de som är äldst får erbjudandet om vaccinering först. Brev har gått ut till de äldsta grupperna.

  Region Värmlands information om vaccination till allmänheten  

  Frågor och svar om vaccination mot covid-19 

  Statistik över antal vaccinerade 

  Tillgången på vaccin bestämmer takten

  I Sunne har 9,8 procent av befolkningen fått dos 1 och 4,5 procent har fått dos 2.

  Sunne kommun vaccinerar nu personer som tillhör fas 1 och fas 2, se vilka som ingår i grupperna nedan.

  - Tillgången på vaccin bestämmer i vilken takt vaccineringen kan genomföras. Vi tycker att det rullar på bra. Vecka 13 får vi mer vaccin till Värmland och kan öka takten, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

  Fas 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  Fas 2: Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds först.

  Personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

  Lägesbild vaccinering av kunder/patienter

  I princip alla personer som bor på Sunne kommuns särskilda boenden har fått båda sina doser av vaccinet. Fortfarande vaccineras personer i hemtjänsten, både de som bor på seniorboenden och de som bor hemma.

  I början av mars hade 356 personer inklusive deras närstående tackat ja till vaccination. Av dessa har 311 fått dos 1 och 210 av dem har hunnit få båda doserna.

  Personer med få hemtjänstinsatser, exempelvis trygghetslarm och mindre serviceinsatser, har vaccinerats på vaccinationsmottagningen vid Allaktivitetshuset.

  Vaccinering i fas 2 av personer med insatser enligt LSS, socialpsykiatri och boendestöd pågår för fullt de närmaste veckorna. Vaccineringen utförs på Allaktivitetshuset.

  Lägesbild vaccinering av vårdnära personal

  I början av mars hade 413 personal inom särskilt boende och hemtjänsten fått sin första dos. 108 av dem har fått båda doserna.

  De kommande veckorna erbjuds vaccinering till personal inom LSS, socialpsykiatri, boendestöd och assistans i kommunal regi. Personalvaccineringen sker på Allaktivitetshuset och vi får hjälp av sjuksköterskor specifikt anställda av regionen för att vaccinera.

  Ersättning till Norgependlare

  Norge kommer att ersätta dag- och veckopendlare retroaktivt från när gränsen stängde den 28 januari. Den norska regeringen föreslår att de berörda arbetstagarna ska få en kompensation som uppgår till 70 procent av sjukpenningen. Det ska motsvara vad arbetstagaren hade fått vid en permittering. Arbetsgivaren får ansvar för att betala ut kompensationen i förskott och kan sedan få ut pengarna från Nav, som motsvarar den norska Försäkringskassan.

 • 9 mars: Att hålla avstånd skyddar! Det är ett effektivt sätt att bidra till att minska smittspridningen. Vi behöver göra allt vi kan för att inte smitta varandra och bidra till att sjukvårdens kapacitet räcker till. Stanna hemma vid minsta symtom och testa dig. Vaccineringen pågår, men vi behöver hålla ut ett tag till. Tillsammans klarar vi det.

  Att hålla avstånd skyddar!

  Läs mer på webbplatserna
  1177.se
  Folkhälsomyndigheten
  Krisinformation.se

 • 4 mars: Antalet smittade ökar i Värmland. Bland invånarna i Sunne ser vi en minskning från föregående vecka. Tack för att du håller i och håller ut! Vaccinationen är i full gång, men än är det långt kvar innan vi kan lätta på några restriktioner.

  265 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd vecka 8. Bland invånarna i Sunne finns 5 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 265 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Folkhälsomyndigheten har infört vissa lättnader för de äldsta som vaccinerat sig, eftersom antalet smittade och antalet dödsfall har minskat bland personer som bor på särskilda boenden. I Sunne kommun fortsätter nuvarande rutiner. 

  - Vi håller oss till våra restriktioner för att inte snubbla på målsnöret, säger Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun.

  Inga anmärkningar i Sunne

  Länsstyrelsen har gjort tillsyn i 340 verksamheter i länet. I Sunne har ingen verksamhet fått anmärkning efter den senast utförda tillsynen. Sunne kommuns miljö- och byggenhet kontrollerar våra restauranger så att restriktionerna efterlevs. En har fått anmärkning och uppföljning görs den här veckan.

  Ekonomiskt stöd till näringsidkare

  Från 2 mars kan enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt av covid-19 återigen söka ekonomiskt stöd. Dessutom införs inom kort ett nytt stöd som riktar sig till handelsbolag. Nu kan fler företagare söka ekonomiskt stöd | Länsstyrelsen Värmland 

  Vaccination mot covid-19 i full gång

  I den takt vaccindoserna anländer till Värmland och Sunne kan allt fler vaccinera sig. Det är långt kvar än och därför mycket viktigt att vi fortsätter följa restriktionerna för att bromsa smittspridningen. 

  Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering så att de som är äldst får erbjudandet om vaccinering först. Brev har gått ut till de äldsta grupperna.

  Region Värmlands information om vaccination till allmänheten finner du på 1177.se

  Tillgången på vaccin bestämmer takten

  Sunne kommun vaccinerar nu personer som tillhör fas 1 och fas 2, se vilka som ingår i grupperna nedan. Tillgången på vaccin bestämmer i vilken takt vaccineringen kan genomföras.

  Fas 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  Fas 2:

  • Personer som är 18 år eller äldre och har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade)
  • Personer som har personlig assistans i kommunal regi
  • Personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare

  Lägesbild vaccinering av kunder/patienter

  I princip alla personer som bor på Sunne kommuns särskilda boenden har fått båda sina doser av vaccinet. Fortfarande vaccineras personer i hemtjänsten, både de som bor på seniorboenden och de som bor hemma.

  I början av mars hade 356 personer inklusive deras närstående tackat ja till vaccination. Av dessa har 311 fått dos 1 och 210 av dem har hunnit få båda doserna.

  Personer med få hemtjänstinsatser, exempelvis trygghetslarm och mindre serviceinsatser, har vaccinerats på vaccinationsmottagningen vid Allaktivitetshuset.

  Vaccinering i fas 2 av personer med insatser enligt LSS, socialpsykiatri och boendestöd har smygstartat och pågår närmaste veckorna. Vaccineringen utförs på Allaktivitetshuset.

  Lägesbild vaccinering av vårdnära personal

  I början av mars hade 413 personal inom särskilt boende och hemtjänsten fått sin första dos. 108 av dem har fått båda doserna.

  De kommande veckorna erbjuds vaccinering till personal inom LSS, socialpsykiatri, boendestöd och assistans i kommunal regi. Personalvaccineringen sker på Allaktivitetshuset och kommunen får hjälp av sjuksköterskor specifikt anställda av regionen för att vaccinera.

 • 2 mars: Det är mycket viktigt att vi fortsätter följa restriktionerna. Håll avstånd och tänk smittsäkert i alla lägen.

  Handla säkert

  Vi har alla ett ansvar för att bromsa smittspridningen av covid-19. Både du, butikerna och restaurangerna har ansvar för att det inte ska bli trängsel.

  Fortsätt stötta våra butiker i Sunne så att de klarar den långdragna pandemin. Det går jättebra att handla bara vi håller avstånd. Uppmaningen är att i möjligaste mån handla ensam för att undvika trängsel. 

  Undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna. Följ butikens regler, till exempel för hur du ska stå i kö. 

  Vi får påminna varandra om hur viktigt det är att vi följer restriktionerna. Tillsammans håller vi i och håller ut!

  Skärpta regler för serveringsställen

  Skärpta regler gäller från och med den 1 mars 2021 och innebär att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, det vill säga avhämtning/takeaway.

  Reglerna innebär även att serveringsställen som utgör en del av en handelsplats ska begränsa antalet besökare i ett sällskap till en person, med undantag för barn och andra i behov av stöd.

  De skärpta reglerna gäller till och med 11 april. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Tänk smittsäkert

 • Håll avstånd!
 • Undvik platser och tidpunkter där det kan uppstå trängsel
 • Umgås i en mindre krets
 • Begränsa antalet nya kontakter
 • Stanna hemma vid symtom och testa dig
 • Res smittsäkert
 • Ta personligt ansvar och minska risken för smittspridning

 • 25 februari: Läget i Värmland är ansträngt, smittspridningen ökar igen och sportlovet i Sunne startar nästa vecka.

   Nu är det mycket viktigt att vi orkar hålla i och hålla ut så att läget i Sunne kan fortsätta vara stabilt – inte minst efter det stundande sportlovet, säger Petra Svedberg, kommunchef i Sunne.

  260 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd vecka 7. Bland invånarna i Sunne finns 7 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 260 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Varför vaccinera sig?

  Vaccineringen rullar på bra i Sunne kommun och i den takt som tillgången till vaccin tillåter. Arbetsbelastningen på sjuksköterskor som vaccinerar och de som gör planering/omplanering är stor.

   Det känns bra att vi har vaccinerat många av våra äldre, eftersom smittspridningen ser ut att öka igen i länet, säger Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun.

  Se Folkhälsomyndighetens film om varför vi vaccinerar oss:  Hjälp med resan vid behov

  Om behovet finns får vuxna som bor i Värmland, oavsett ålder, hjälp med sin resa till en av Region Värmlands vaccinationsstationer. I första hand förväntas du ordna resan på egen hand eller åka med kollektivtrafiken.

  Om du inte kan lösa situationen bokar du resan senast klockan 12.00 vardagen före resan. Kontakt för bokning:
  Värmlandstrafik 0771-32 32 00 (för resor inom alla kommuner i Värmland bortsett från Karlstad).

  Skolan uppmanar alla att följa restriktionerna

  Ett brev till alla vårdnadshavare i Sunne går ut idag och där poängteras vikten av att vi alla följer råd och rekommendationer både för att minska smittspridningen och för att kunna ha verksamheterna öppna och igång även efter sportlovet.

  Skola/förskola i Sunne behåller de restriktioner som gällt den senaste tiden. Beslutet gäller till och med vecka 10 och är taget i samråd med Smittskydd Värmland. Det innebär till exempel delvis distansstudier för högstadiet och gymnasieskolorna.

  Målet är att återgå till närstudier så fort som möjligt, och här spelar smittspridningen stor roll.

   Vi anstränger oss och anpassar oss så att våra verksamheter kan fortsätta att hållas öppna. Självklart är vi beredda och har beredskap för ytterligare restriktioner om smittspridningen ökar, säger Ylva Winther, skolchef och Anna Ullenius, biträdande skolchef i Sunne kommun.

  Kom ihåg ditt personliga ansvar även under lovet

  Packa med ditt personliga ansvar under sportlovet! Undvik trängsel både under resan och när du kommit fram.

  Till oss alla som bor i Sunne: besök gärna våra matställen och tankstationer som ligger utmed E45:an, men undvik helst lördag-söndag vecka 8 kl 12-15 då många sportlovsresenärer är på genomresa. Allt för att minska trängsel och risken för smittspridning. Det är mycket viktigt att vi fortsätter hålla avstånd!

  Sportlov på biblioteket

  Sportlov på biblioteket: Minecraft-workshop via Zoom tisdag 2 mars kl 11-13 och Dinofrossa med tipspromenad och utställningen Urtidsdjur. 

  Nya direktiv för idrottsrörelsen

  Nya direktiv som gäller från 1 mars: idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget.

  Riksidrottsförbundet uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att säkerställa att verksamheten fullt ut genomförs i enlighet med de gällande rekommendationerna.

  – Vi längtar alla till att vi kan återgå till det som var innan pandemin, men läget medför att vi nu tyvärr inte kan anordna enstaka matcher och tävlingar men kan fortsätta träna, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

  Nya bedrägeriförsök

  Ett flertal personer har fått sms som ser ut att komma från SEB. På grund av "bedräglig aktivitet på ditt konto" uppmanas mottagaren att ringa angivet telefonnummer samt ange ett referensnummer. Gör inte det. SEB skickar aldrig ut sms på detta sätt. Om du har fått ett sms som liknar detta så är det ett bedrägeriförsök. Radera direkt. För kontakt med SEB, ring 0771-365 365, nås dygnet runt.

  Läs mer om bedrägeri genom social manipulation här.

 • 23 februari: Just nu pågår vaccinering mot covid-19 inom vård och omsorg. Vaccineringen sker enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringslista. Sunne kommun vaccinerar fortfarande personer som tillhör fas 1: personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. 

  Kunder/patienter

  I princip alla personer som bor på Sunne kommuns särskilda boenden har fått båda sina doser av vaccinet.

  Just nu vaccineras personer i hemtjänsten - både de som bor på seniorboenden och de som bor i hemma. Vi erbjuder även vaccin till äldre personer som bor i samma hushåll till exempel make/maka.

  Vi har inventerat hur många hemtjänstkunder som hittills inte erbjudits vaccin och har skickat ett personligt brev till dem. De som återstår är personer med få hemtjänstinsatser, till exempel ett trygghetslarm eller mindre serviceinsatser. Dessa personer erbjuds att få vaccin på vaccinationsmottagningen vid Allaktivitetshuset under vecka 9.

  Vårdnära personal 

  Personalvaccineringen på särskilda boenden och inom hemtjänsten har också påbörjats. Drygt 300 personal har fått sin första dos och ytterligare några återstår.Därefter är det dags att börja med dos 2-vaccinering.

  Personalvaccineringen sker på Allaktivitetshuset och kommunen får hjälp av sjuksköterskor  som är specifikt anställda av regionen för att vaccinera.

  När vi är klara med fas 1 börjar vi vaccinera personer i fas 2 där bland annat kunder och personal inom LSS ingår.

  Vaccinsorter och biverkningar

  I dagsläget finns det tre olika vaccinsorter. Varken kunder eller personal får välja vilket vaccin man vill ha. Däremot vaccineras inte personer över 65 år med vaccinet från Astra Zeneca.

  Den senaste veckan har vi fått många frågor om biverkningar som kan uppstå efter att man fått en vaccinationsdos.

  De vanligaste symtomen efter en vaccinationsdos är:
  öm på stickstället i armen, trött, huvudvärk, frusen, feber, ont i lederna och muskler. Dessa besvär brukar komma inom första dygnet och går oftast över inom några dagar. Dessa symtom är inte farliga utan är en immunologisk reaktion på vaccinet (immunförsvaret aktiveras), liknande dem bäbisar får efter att de blivit vaccinerade.

  I dagsläget kan ingen säkert säga om man får mer ”biverkningar” av den ena eller den andra sortens vaccinet. Det finns heller inget som tyder på att man blir sjukare av dos 2 än av dos 1. Däremot kan det vara så att personer som redan haft covid-19 kan få något kraftigare symtom.

  Man kan inte smitta andra med de symtom man fått efter en vaccination, men man kan inte säkert veta om man blivit smittad strax innan vaccineringen och därför ska man stanna hemma om man får symtom och känner sig sjuk.

  Om symtomen inte har gått över efter de första dygnen och man får symtom som hosta och andfåddhet ska man ta ett covid-test. Personer som haft covid-19 inom de senaste 6 månaderna ska inte provtas.

 • 18 februari: Skulle du bli utsatt för covid-19-smitta blir du personligen kontaktad via smittspårningen. Smittspårarens uppgift är att säkerställa att alla som en smittad haft nära kontakt med identifieras och kontaktas. Så länge du inte blir uppringd har du alltså inte varit kontakt med någon som vet om att den är smittad.

  253 invånare totalt

  Det finns ingen konstaterad smitta inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd vecka 6.

  Bland invånarna i Sunne finns 11 konstaterat smittade. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 253 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Låg smittspridning inom skolan

  Inom skolans område i Sunne är smittspridningen låg. Om det gäller en verksamhet där ditt barn går får du särskild information direkt från skolan eller förskolan.

  Fryxellska skolan förlänger distansundervisningen till och med vecka 10, efter samråd med Region Värmland. Detta görs för att inte smittspridningen ska ta fart i samband med sportlovsveckorna. Mat kan hämtas som tidigare på skolan, på ytterskolorna eller tas med hem dagen innan.

  Följ rekommendationerna

  Det är mycket viktigt att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Håll avstånd och var noga med handhygienen. Stanna hemma om du är sjuk!

  Det går inte att släppa på några restriktioner än. Vaccineringen är inte färdig förrän om några månader och hjälps vi åt slipper vi att snubbla på mållinjen. Tillsammans kämpar vi och håller ut.

  Tack för att du tar ditt ansvar. Det var och en av oss gör de närmaste veckorna är avgörande för utvecklingen och om vi ska klara oss från en tredje våg.

  Följ de skärpta råden så hjälps vi åt att bromsa smittspridningen!

  Vaccineringen pågår

  Just nu pågår vaccinering mot covid-19 inom vård och omsorg. Vaccineringen sker enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringslista.

  Sunne kommun vaccinerar fortfarande personer som tillhör fas 1: personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  I princip alla personer som bor på våra särskilda boenden har fått båda sina doser av vaccinet.

  Just nu vaccineras personer i hemtjänsten - både de som bor på seniorboenden och de som bor hemma. Vi erbjuder även vaccin till äldre personer som bor i samma hushåll, till exempel make/maka.

  Vi har också inventerat hur många hemtjänstkunder som hittills inte erbjudits vaccin och har skickat ett personligt brev till dem. De som återstår är personer med få hemtjänstinsatser, till exempel har ett trygghetslarm eller mindre serviceinsatser.

  Parallellt med kommunens vaccinering har också Region Värmland påbörjat vaccinering och skickat brev till alla 85+. Personer som är äldre än 85 år och inte har någon insats från kommunen ska alltså själv boka sin vaccinationstid antingen via 1177.se (om man har e-legitimation) eller via telefon 010-831 80 70.

  Till dig som sportlovsresenär

  Packa med ditt personliga ansvar under sportlovet! Undvik trängsel både under resan och när du kommit fram.

 • 16 februari: Har du också gjort en ny grop i soffan? #konstiga tider=konstigavanor • 11 februari: Påminn varandra om att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och jobba hemma i den mån det går. Stanna hemma om du är sjuk.

  Smittan finns i samhället och det är mycket viktigt att vi alla fortsätter ta personligt ansvar och bidrar till ett stabilt läge i Sunne.

  Tillgången på vaccin styr takten

  Under nästa vecka skickar Region Värmland brev till alla som är födda 1936 eller tidigare och som är folkbokförda i Värmland. Brevet innehåller ett erbjudande om att boka tid för vaccination och information om hur man går tillväga. Tider kan bokas från och med 17 februari.

  De äldsta och mest sårbara vaccineras först. Stegvis därefter, i olika faser, kommer fler att erbjudas att boka tid. Hur snabbt det går styrs av tillgången på vaccin. På Region Värmlands webbplats 1177.se hittar du alltid aktuell information om vaccineringen.

  Alla som har en pågående hemtjänstinsats från Sunne kommun kommer att bli kontaktade angående vaccinering. Informera gärna dina äldre anhöriga.

  Vaccinationsviljan har ökat kraftigt. 8 av 10 svenskar vill vaccinera sig, enligt en ny undersökning från DN/Ipsos.

  Undvik trängsel under sportlovet

  Under sportlovet är det fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar med säkra aktiviteter. Kom ihåg att hålla avstånd i alla lägen!

  - Res smittsäkert
  - Undvik trängsel
  - Håll avstånd och ta personligt ansvar

  Planera för säkra aktiviteter under sportlovet — Folkhälsomyndigheten

  242 invånare totalt

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns en konstaterat smittad. Personalmässigt är läget stabilt.

  Bland invånarna i Sunne fanns 15 konstaterat smittade vecka 5. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 242 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).

  Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik på deras webbplats

  Mer friluftsliv för bättre hälsa

  Naturkontakt kan ge flera hälsovinster.

  - Reducera stress
  - Stärka den kognitiva förmågan
  - Förbättra den psykiska hälsan
  - Underlätta social interaktion
  - Främja fysisk aktivitet

  2021 är friluftslivets år. Läs mer om friluftslivets fördelar på webbplatsen Luften är fri (luftenarfri.nu)

  För dig som ska resa in i Sverige

  Rekommendationerna till resenärer som reser in i Sverige har justerats något. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

  Vägledning för smittspårning av covid-19 (Region Värmland)

  Frågor och svar om inreseförbud (Regeringen)
 • 9 februari: Tack för alla konstiga saker du gör – fortsätt med det! För att livet ska kunna bli normalt igen gör vi saker annorlunda nu.

  Aldrig förr har vi haft så rena händer. Aldrig förr har vi träffats så lite som nu. Undvikit folk på stan. Tackat nej till fester, fikor och träningspass. Vi håller avstånd till alla, även de vi gillar mest, för att vi bryr oss. 

  Och vi måste fortsätta med alla de här konstiga nya vanorna, tills allt blivit som vanligt igen. Med kramar, fullpackade dansgolv och allsång.

  Konstigatider=konstigavanor  Planera för säkra aktiviteter under sportlovet

  Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande och ser tyvärr ut att ta fart igen. Under sportlovet är det därför fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar med säkra aktiviteter.

  -       Res smittsäkert 

  -       Undvik trängsel

  -       Håll avstånd och ta personligt ansvar

  Läs mer om säkra aktiviteter på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Se upp för bedragare

  Just nu förekommer det falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från Postnord. Klicka aldrig på länkar i e-postmeddelanden, om du är minsta osäker på var dessa hänvisar till.

  Oavsett vem avsändaren i ett e-postmeddelandet är ska man ALDRIG på uppmaning från någon annan ge ut sina bankkortsuppgifter, inloggningsuppgifter, bankdoseuppgifter eller annan personlig information.

 • 4 februari: Vaccineringen mot covid-19 är gratis för alla, frivillig och kommer stegvis att erbjudas hela befolkningen.

  Vaccinationstakten styrs av tillgången på vaccin. Därför går det inte att säga säkert när vaccineringen i nästkommande faser startar, även om det finns en grovplanering.

  Alla som har en pågående hemtjänstinsats från Sunne kommun kommer att bli kontaktade. Informera gärna dina äldre anhöriga.

  Det utlovade informationsbrevet från Region Värmland om vaccinering till alla som är 70 år och äldre dröjer ytterligare något. Utskicket görs så snart som möjligt. Region Värmland ser just nu över hur dagens besked från Folkhälsomyndighetens om att personer över 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetet.

  Vaccineringen av övriga som är 65 år och äldre i fas 2 kommer igång när vaccineringen i fas 1 är klar. Se nedan.

  Prioritering vaccinering

  Folkhälsomyndigheten gick idag ut med att personer som är 65 år och äldre ska prioriteras i vaccinationsarbetets andra fas. I den tredje fasen ingår personer från 60 års ålder, samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd.

  Läs mer om dagens besked på Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Vaccineringens prioritering:

  Fas 1
  Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst/hemsjukvård enligt socialtjänstlagen och vuxna personer som dessa bortillsammans med vaccineras nu och några veckor framåt. Samtidigt pågår vaccinering av vårdnära personal.

  Du som har hemtjänst får information direkt från Sunne kommun om var du ska vaccinera dig.

  Fas 2
  Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först. På Region Värmlands webbplats 1177.se läggs aktuell och korrekt information för allmänheten ut.

  Vuxna, 18 år och äldre, som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt personer som får personlig assistens. För information till kunder som har personlig assistans i kommunens regi ansvarar kommunen. Privata bolag som utför personlig assistens ansvarar för att kommunicera med sina kunder.

  Personal som arbetar nära personer inom vård och omsorg, LSS och personlig assistans.

  Fas 3
  Personer i åldern 60–64 år.
  Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
  Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder

  Fas 4
  Övriga personer över 18 år.

  227 invånare totalt

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns ingen konstaterat smittad. Personalmässigt är läget stabilt.

  Bland invånarna i Sunne fanns 18 konstaterat smittade vecka 4. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 227 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).

  Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik på deras webbplats

  Distansstudier fortsätter två veckor till

  Inom grundskolan rapporteras att det finns några smittade. Åtgärder har vidtagits i samråd med Smittskydd Värmland. Information till vårdnadshavare går ut via skolans kanaler.

  Högstadiet Fryxellska skolan fortsätter med distansstudier vecka 6-7. Från vecka 8 är planen att skolan helt övergår till närstudier igen.

  Följande dagar sker distansundervisning:
  Måndag 8/2 år 8
  Tisdag 9/2 år 9
  Onsdag 10/2 år 7
  Torsdag 11/2 år 8
  Fredag 12/2 år 9
 • Mån 15/2 år 7
  Tis 16/2 år 8
  Ons 17/2 år 9
  Tors 18/2 år 7
  Fred 19/2 år 8

  Äldre ungdomar kan delta i organiserad idrott

  Äldre ungdomar födda 2002 eller senare kan från 6 februari delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför gör Folkhälsomyndigheten. en ändring i de allmänna råden.

  Läs mer om lättnader för ungdomsidrotten på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Planera för säkra aktiviteter under sportlovet

  Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande. Under sportlovet är det därför fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar med säkra aktiviteter.

  -       Res smittsäkert

  -       Undvik trängsel

  -       Håll avstånd och ta personligt ansvar

  Läs mer om säkra aktiviteter på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Försvarsmakten hjälper polisen bevaka gränsen mot Norge

  Polismyndigheten får hjälp av Försvarsmakten med att observera gränsen mot Norge i polisregion Bergslagen. Försvarsmakten är på plats från idag 4 februari.

  Försvarsmakten hjälper Polismyndigheten med gränsobservation i Värmland | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)

 • 2 februari: Skolan i Sunne får i år ett statligt extrastöd på drygt 1,1 miljoner kronor för att möta utmaningarna som covid-19-pandemin innebär.

  På 1177.se finns information om coronaviruset, hur du söker vård och om vaccineringen

  Om vaccinet - bildstöd och lättare språk

  Bildstöd och enklare språk om vaccinet

 • 28 januari: I Sunne bryr vi oss om varandra. Därför tar vi personligt ansvar och håller avstånd. Gör bra val varje dag och bidra till ett fortsatt stabilt läge i Sunne! Om var och en av oss följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer har vi goda möjligheter att hålla smittspridningen fortsatt låg.

  209 invånare totalt

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns ingen konstaterat smittad. Personalmässigt är läget stabilt.

  Bland invånarna i Sunne fanns 3 konstaterat smittade vecka 3. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 209 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik på deras webbplats

  Landshövdingen i Värmland, Georg Andrén, uppmanar alla arbetsgivare att underlätta för anställda att jobba hemifrån. Det hjälper till att bromsa smittspridningen.

  Tillgången på vaccin styr takten

  Vaccineringen mot covid-19 i Sunne fortsätter. Kunder på särskilda boenden har fått första vaccinationsdosen och nu pågår vaccinering av kunder i hemtjänsten. Personalvaccineringen är påbörjad, enligt prioriteringsordningen.

  Hur snabbt vaccineringen kan genomföras styrs av tillgången på vaccin. Så snart kommunens arbete med vaccineringen är klar kan Region Värmland inleda fas 2 då de som är 70 år och äldre får erbjudande om att boka tid för vaccinering. Riktad information går ut per brev till dem.  Senast 4 februari ska alla ha fått brevet.

  På Region Värmlands webbplats 1177.se läggs aktuell och korrekt information för allmänheten ut så snart planeringen och de praktiska detaljerna är på plats. I Sunne kommer vaccineringen av allmänheten att ske i gamla Åmbergsskolans lokaler, Bergvägen 1, mitt emot vårdcentralen.

  Vanliga frågor och svar om vaccinationen på 1177.se

  Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

  Bedragare utnyttjar situationen

  Alla vuxna som bor i Sverige kommer att erbjudas vaccin mot covid-19 gratis. Några bedragare har börjat utnyttja situationen och polisen befarar att bedrägeriförsöken ökar.

  Kanske ringer bedragaren dig för att boka en tid för vaccinering, ber dig att betala för den eller bara ber dig logga in på bank-id för att säkerställa att de pratar med rätt person. Därför vill vi påminna dig om några viktiga saker.

  • Vaccinet mot covid-19 är gratis
  • Logga ALDRIG in på bank-id eller bankdosa om du blir kontaktad. Du ska inte betala något och behöver inte visa vem du är!
  • Lämna inte ut siffror från betalkort, koder eller siffror som genereras i bankdosa om du blir kontaktad
  • Seriösa organisationer, företag eller myndigheter ber dig aldrig att göra ovanstående om de kontaktar dig

  Om du blir misstänksam:
  • Lägg på luren
  • Kontrollera på 1177.se hur Region Värmland arbetar med vaccineringen och kontrollera saken med Sunne kommun om du har hemtjänst eller hemsjukvård

  Om du har drabbats av bedrägeri eller bedrägeriförsök:
  • Kontakta banken för hjälp att stoppa pengarna
  • Kontakta polisen på 112 vid pågående brott och på 114 14 för polisanmälan och tips

  Prata med dina anhöriga om detta.

  Läs mer om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier här

  Inreseförbudet från Norge

  Aktuellt om inreseförbudet från Norge och övriga riskländer.

  Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge | Länsstyrelsen Värmland

  Rekommendation för inresande från riskland för virusvariant SARS-CoV-2 (Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien) - Region Värmlands vårdgivarwebb

  Utförlig information om vad du får och inte får göra vid ”karantän” finns i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. Finns på Smittskydd Värmlands hemsida under rubriken ”Behandlande läkares ansvar och smittspårning”. Bladet som gäller arbetspendlare och resenärer heter ”Hushållskontakter”.

  Smittskyddsblad, information och förhållningsregler till hushållskontakter

  Smittskyddsblad, översättningar

  Norge stänger gränsen

  Norge stänger i praktiken gränsen för alla som inte bor i landet. Undantag görs för personer som jobbar i samhällskritiska funktioner. Den norska regeringen tog beslutet igår kväll, 27 januari. Syftet är att minska risken för att det muterade viruset ska få spridning.

  De norska gränsrestriktionerna omfattar nu även utländska medborgare som arbetar i Norge. De enda undantagen görs för personer från Sverige och Finland som jobbar inom vård, omsorg, transporter och andra samhällskritiska funktioner. 

  De nya stränga inresereglerna träder i kraft vid midnatt och ska utvärderas om två veckor.

  Anvisade gränsövergångar från Norge till Värmland

  Tillsynen pågår

  Länsstyrelsens tillsynspersoner gör kontroller för att säkerställa att pandemilagen följs ute i länet. Hälften av länets kommuner har hittills haft kontroll och det ser det bra ut. Alla tar ett stort ansvar. 

  Tillsynen handlar om rådgivning och information samt om fysisk tillsyn på plats. Fokus ligger främst på handeln där risken för trängsel är störst.

  Pandemilagen pågår till sista september och tillsynen sker kontinuerligt.

 

 • 26 januari: Smittskydd Värmland förtydligar att vård- och omsorgspersonal, liksom all annan personal, som bor med någon som arbetspendlar till Norge kan gå till jobbet.


  Tidigare rekommendationer för inresande i Sverige från riskländerna Storbritannien, Sydafrika och Brasilien och deras hushållkontakter gäller nu även för Norgeresenärer.

  Gränsen mot Norge är stängd sedan natten 24-25 januari, med syfte att minska risken för trängsel i Sverige när Norge stängts ner.

  Så här förtydligar Smittskydd Värmland det nya beslutet om inreseförbud till Sverige från Norge vad gäller arbetspendling:

  Arbetspendling

  - arbetspendlaren ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet

  - om arbetspendlingen sker till länder som kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det

  - den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal som alltså kan arbeta

  - om den som arbetspendlar bor i Norge och arbetspendlar till Sverige ska denna person provtas för SARS-CoV-2 en gång per vecka.

  För vård- och omsorgspersonal som bor med arbetspendlare (Region Värmland)

  Riskländer

  I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 upptäckts. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer virusvarianter från de utpekade länderna (Storbritannien, Sydafrika, Brasilien) som extra viktiga att övervaka. Har du varit i något av dessa länder och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter och testar dig för covid-19.

  Norge ingår nu i riskländerna för virusvariant av SARS-CoV-2. Det gör inte Danmark. Man kan därför inte likställa arbetspendling till Norge med Danmark.

  Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge | Länsstyrelsen Värmland 

  Rekommendationer för resenärer från Brasilien

  Rekommendationer för resenärer från riskländer

 

 • 21 januari: Samtliga kunder på Sunne kommuns särskilda boenden har fått första dosen vaccin mot covid-19 och nu har hemtjänstkunderna börjat vaccineras.

  Se filmen där kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg ställer frågor till Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, om hur det går med vaccineringen i Sunne kommun:  I nästa steg, inom de närmaste veckorna, är det dags att erbjuda personalen inom vård och omsorg vaccinering. Enligt en undersökning vill 95 procent vaccinera sig.

  – Det gör mig glad att de flesta vill vaccinera sig och tar sitt ansvar, säger Ulla Engström.

  Vaccination av allmänheten: 1177.se

  Region Värmland hanterar vaccineringen av allmänheten som sker i olika faser. Riktad information går ut per brev till alla som är 70 år och äldre, alltså den grupp som erbjuds vaccineringen i fas 2. 

  Vaccinationstakten styrs av tillgången på vaccin. Därför går det inte att säga säkert när vaccineringen kan dra igång, även om det finns en grovplanering.

  På Region Värmlands webbplats 1177.se läggs aktuell och korrekt information för allmänheten ut så snart de praktiska detaljerna är klara.

  206 invånare totalt

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns en konstaterat smittad kund. Personalmässigt är läget stabilt.

  Bland invånarna i Sunne fanns 6 konstaterat smittade vecka 2. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 206 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik på deras webbplats

  Undervisning delvis på distans

  Även vecka 4 sker undervisningen delvis på distans på Fryxellska skolan enligt samma upplägg som tidigare veckor. Mat kan fortsättningsvis hämtas på skolan dagen innan och samma dag som distansstudierna. Det går också bra att hämta matlåda på ytterskolorna kl 11:00-12:30. Vecka 5 med start måndag 1 februari planerar skolan för att återgå till enbart närstudier på plats.

  Följande dagar sker distansundervisning:
  Måndag 25/1 år 8
  Tisdag 26/1 år 9
  Onsdag  27/1 år 7
  Torsdag  28/1 år 8
  Fredag 29/1 år 9

  Så snart beslut tagits lokalt informerar vi om hur gymnasieskolan ska bedriva sin undervisning.

  Dagens presskonferens om regeringens beslut angående förlängda restriktioner med vissa justeringar 

 • 19 januari: Runt om i landet har människor utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

  Det här kan du tänka på om någon sms:ar eller ringer dig och säger att de är från 1177 Vårdguiden.

  1177 Vårdguiden

  - ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19
  - tar aldrig betalt med Swish
  - skickar inte kallelser till provtagning.

  På MSB:s webbplats finns information om covid-19 som vänder sig till människor som är nya i Sverige. Budskapet är att det är viktigt att testa sig om man känner sig sjuk. 

 • 14 januari: Vaccineringen på Sunne kommuns särskilda boenden påbörjades den här veckan.

  -  Vaccineringen fungerar bra och vi är glada för att vi är i gång. Efter kunder på särskilda boenden står hemtjänstens kunder på tur att få vaccin, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sunne kommun.

  Vaccineringen planeras tillsammans med Region Värmland som parallellt med kommunens insatser snart påbörjar vaccinering av personer över 70 år.

  Prioritering vaccinering

  Vaccinering mot covid-19 är gratis för alla, frivillig och kommer stegvis att erbjudas hela befolkningen. De mest sårbara prioriteras, vilket är anledningen till att kommunens särskilda boenden är först ut.

  Vaccineringen sker enligt Folkhälsomyndighetens prioritering:

  Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp

 • Personal som arbetar nära dessa personer.

  Fas 2
 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först
 • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken

 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

  På Region Värmlands webbplats 1177.se läggs aktuell och korrekt information för allmänheten ut så snart de praktiska detaljerna är klara.

  - Vaccinationstakten styrs av tillgången på vaccin. Därför går det inte att säga säkert när vaccineringen i de olika faserna kan dra igång, även om det finns en grovplanering.

  Var fortsatt noggrann

  Det är av yttersta vikt att vi alla fortsätter följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

  - Vi vill inte snubbla på mållinjen. Det vi gör varje dag spelar roll och det dröjer ett bra tag till innan befolkningen har fått tillräckligt skydd. Vi måste fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om vi är sjuka, säger Ulla Engström.

  200 invånare totalt 

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns en konstaterat smittad kund.

  Bland invånarna i Sunne fanns 14 konstaterat smittade vecka 1. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 200 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik under deras webbplats.

  Region Värmland ser att smittan framförallt sprids i familjer, vid oförsiktiga firanden och i personalgrupper.

  Tillfällig pandemilag ska följas

  Länsstyrelserna har i den tillfälliga pandemilagen som infördes 10 januari fått uppdraget att bidra till att minska smittspridningen genom tillsyn av verksamheter. Fokus ligger på information och att hjälpa alla att göra rätt. Läs mer om vad som gäller på länsstyrelsens webbplats Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)

 

 • 12 januari: Så här säger några handlare i Sunne om hur de hanterar den tillfälliga pandemilagen som infördes 10 januari. Se tv-inslaget från Värmlandsnytt

 • 7 januari: I Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns ingen konstaterat smittad kund och läget är stabilt. 

  Bland invånarna i Sunne fanns 8 konstaterat smittade vecka 53. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 186 personer, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM). På grund av jul-, nyårs- och trettonhelgen har statistiken inte uppdaterats lika regelbundet. 
  Du kan själv gå in och titta på FHM:s samlade statistik under deras webbplats.

  Vaccination

  Nästa vecka börjar vi vaccinera inom kommunens äldreomsorg. Att få vaccin mot covid-19 är ett erbjudande. Vaccinationen är frivillig. 

  Sunne kommun följer Folkhälsomyndighetens (FHM) prioriteringsordning. I första hand vaccineras kunder på säbo och i hemtjänsten samt nära hushållskontakter till dem och vårdnära personal. I steg två vaccineras kunder och personal inom LSS.
  Om du har frågor och funderingar om vad som gäller kring vaccination kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbsida om vaccination.

  Varning för vaccinbedragare!
  Idag har vi fått meddelande från Polisen Bergslagen att flera äldre har blivit uppringda av bedragare som försöker bli insläppta i deras bostäder för en påstådd vaccinering mot covid-19. Personerna påstår sig jobba för hemtjänsten och uppger att en läkare ska följa med under besöket. Släpp aldrig in någon okänd i ditt hem - oavsett vem personen utger sig för att vara.

  Får man ett samtal av den här typen så ska man avsluta det direkt och kontakta polisen. Vården gör aldrig så här för att ta kontakt med dem som behöver vaccineras. 

 • 29 december: Läget i kommunens verksamheter för vård och omsorg samt inidividstöd har varit lugnt och stabilt under julhelgen. Det finns ingen smitta, varken hos kunder eller personal. 

  Tack för att du håller i och håller ut, visar omsorg och håller avstånd. Nu planerar vi för vaccination i kommunens äldreomsorg i januari och ser fram emot ett gott nytt 2021! 
 • 22 december: Vi påminner om vikten av att hålla avstånd och hålla god hygien/handhygien i fika/lunchrum. Andra kommuner har sett smittspridning just i personalutrymmen. Med personligt ansvar ser vi till att bromsa smittan. Smittskydd Värmland rapporterar om ett ansträngt läge i Värmland, med flera smittutbrott i personalgrupper.

  Alla som kan uppmanas jobba hemifrån för att minska risken för smittspridning.


  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd finns just nu ingen smittad. Läget är stabilt personalmässigt, men ansträngt. Hur utvecklingen fortsätter beror helt på vilka val varje enskild individ gör. 

  Inom all patientnära vård används nu både visir och munskydd enligt ny rutin.

  Begränsade öppettider under pandemin

  Kommunhuset och flera av kommunens enheter har begränsade öppettider för besök under rådande pandemi. Som vanligt går det bra att nå oss via telefon eller e-post.

  Idrottshallarna i Sunne kommun är stängda från 18 december.

  Sunne bibliotek är stängt för fysiska besök. Böcker kan beställas för avhämtning eller hemleverans.

  Sunne kommun informerar tisdagar och torsdagar (inte helgdagar) på sunne.se.

  God jul - låt oss alla ta personligt ansvar och bidrar till ett stabilt läge i Sunne

 • 17 december: Det finns för tredje veckan i rad ingen smittspridning inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd. Det är vi tacksamma för när situationen i stora delar av Sverige är mycket ansträngd och smittspridningen ökar.

  Bland invånarna i Sunne finns 15 konstaterat smittade vecka 50. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 153 personer, enligt Folkhälsomyndigheten. Smittspridningen har ökat från förra veckan.

  Följ de skärpta råden så hjälps vi åt att bromsa smittspridningen! 

  Gör säkra besök istället för att ta hem närstående

  Inför stundande jul- och nyårshelg vädjar vi till er som har anhöriga på kommunens boenden att träffa dem där. Vi gör allt för att besöket ska ske på ett säkert sätt. Vi avråder från att ta hem era närstående i syfte att skydda dem från risken att smittas.

  De kunder som ändå väljer att lämna boendet för att besöka någon, provtas vid två tillfällen efteråt för att säkerställa att personen inte blivit smittad. I väntan på dessa provsvar får man enbart vistas i sin lägenhet/rum. Vi beklagar att vi måste komma med denna vädjan, men är övertygade om att alla förstår allvaret i situationen.

  Läs mer om säkra besök på våra boenden

  Hemsändningsbidrag till för boende på landsbygden

  Vi vill förtydliga att hemsändningsbidraget riktar sig till boende på landsbygden. Boende inom tätorter kan alltså inte få bidraget. Sunne kommun återsöker halva bidragssumman från regionen och de ger inte stöd till dem som bor i tätorter. 

  Distansundervisning på Fryxellska skolan

  Smittskydd Värmland rekommenderar distansundervisning för länets högstadieklasser de sista dagarna innan jullovet. Högstadieeleverna på Fryxellska skolan i Sunne har distansundervisning torsdag och fredag 17-18 december. Smittspridningen på Fryxellska skolan är för närvarande låg, men generellt i länet ökar smittspridningen även bland ungdomar i högstadieåldern. 

  – Vi följer Smittskydd Värmlands och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bidra till ett stabilare läge i kommunen, säger Ylva Winther, skolchef i Sunne kommun.

  Planering för vaccinering

  Planeringen inför vaccineringen mot covid-19 pågår. Sannolikt startar den vecka 3 i Värmland med vaccinering på särskilda boenden och inom hemtjänsten. Vårdnära personal inkluderas. 

  Mer information kommer på 1177.se när planeringen är klar.

  Till skidresenärer

  Information till skidresenärer från Värmland från Länsstyrelserna Dalarna och Jämtland.

  Gör följande innan ni åker på skidresa:

  - Boka och betala digitalt

  - Använd den teknik som finns på plats för att minska de fysiska kontakterna, innan du åker och när du är på plats. 

  - Visa hänsyn och respektera de regler som finns på plats
  De regler som fjällvärldens aktörer satt upp finns där för att skydda dig och andra. Lyssna på personalen och följ deras anvisningar. 

  - Utsätt inte de äldre för ökad smittrisk
  Ålder är fortfarande den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19

  - Ta inte semester från pandemin
  Om besökarna slappnar av och tar lätt på de allmänna råden när de är i fjällen kommer det skapa en ohållbar situation

 

 • 15 december: Ta del av de skärpta, nationella råden på krisinformation.se

  Butiker i Sunne som har paketutlämning uppmanar fler att göra det på udda tider för att minska risken för trängsel. Ta personligt ansvar, håll  avstånd, så begränsar vi smittspridningen.

  I Sunne bryr vi oss om varandra. Därför håller vi avstånd.

  Planering för vaccination mot covid-19 pågår i hela landet, så även i Sunne. Så snart som möjligt efter nyår är planen att riskgrupperna ska börja vaccineras.

 • 10 december: Från och med måndag 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Hur var och en väljer att bete sig får effekter de närmaste veckorna. Ta ditt personliga ansvar så minskar vi smittspridningen.

  Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid stundande högtider som lucia, jul och nyår.

  Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg och individstöd har för andra veckan i rad ingen konstaterat smittad kund. Läget är stabilt, även om det finns en viss sjukfrånvaro.

  De medarbetare i kommunens verksamheter som kan jobba hemifrån gör det för att minska risken för smittspridning. Förhållningsregler för personalrum är införda för att så få som möjligt ska träffas.

  Bland invånarna i Sunne finns 9 konstaterat smittade vecka 49. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 138 personer, enligt Folkhälsomyndigheten

  Region Värmland bygger nu upp en organisation för att kunna börja vaccinera efter årsskiftet. Information om var och hur vaccineringen ska gå till kommer så snart det är möjligt.

  Polisen går ut medvarningar till allmänheten med anledning av att falsk information om kommande vaccin går ut. Det finns tecken på att det förekommer bedrägerier där man försöker sälja olika vaccinförsäkringar eller erbjudanden om att gå före i kön. Risken är stor att bedragare fortsätter utnyttja detta som ett sätt att få tillgång till dina uppgifter. 

  Var uppmärksam på följande:

  - Det finns inte någon privat marknad för coronavaccin
  - Får du erbjudande om att köpa coronavaccin är det ett förfalskat preparat
  - Vaccinet är gratis för alla
  - Se upp med falska webbsidor, mejl och sms. Granska alltid ordentligt då förfalskat material kan vara mycket likt originalet. 

  Regeringen skickar nu ut ett förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagen är att ge regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om smittskyddsregler i verksamheter som idag inte träffas av bindande regler. Lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.
  Läs mer om regeringens utkast på en tillfällig pandemilag

 • 8 december: Smittskydd Värmland rapporterar om ett ansträngt läge. Antalet smittade som behöver sjukhusvård ökar kraftigt varje vecka och smittan finns i de flesta värmländska kommuner: inom vården, inom skolan och allmänt i samhället.

  Inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd är vi just nu förskonade. Utvecklingen beror helt på vilka val varje enskild individ gör. Så gör rätt val utifrån de riktlinjer som myndigheterna ger.

  Planeringen för vaccinering mot covid-19 pågår. Förhoppningen är att den kommer igång i början av nästa år. Riskpersoner prioriteras först. Vårdnära personal är också en prioriterad grupp. 


 • 3 december: Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg och individstöd har i dagsläget ingen konstaterat smittad kund.

  Personalmässigt finns viss påverkan på kommunens verksamheter med en del frånvaro, men läget är hanterbart.

  Bland invånarna i Sunne finns 8 konstaterat smittade vecka 48. Totalt sedan starten är antalet nu uppe i 129 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Det du väljer att göra påverkar hur smittspridningen blir. Tack för att du tar ansvar.

  Efter trettonhelgen finns det förhoppningar om att kunna börja vaccinera riskpatienter på särskilda boenden mot covid-19. Antikroppstester ska också erbjudas och en rutin för det skapas.

  Det sprids en del falsk information med syfte ett sprida oro. Vi uppmanar därför alla att vara källkritiska.

  Föreningar i Sunne kan 7-21 december söka ett tillfälligt, extra stöd från Sunne kommun med anledning av covid-19. Stödet går till föreningar som tappat intäkter under 2020 på grund av pandemin. Kommunen har avsatt 450 000 kronor för att stötta föreningarnas insatser i samhället.

  - Föreningarna samlar civilsamhället och är en otrolig tillgång för Sunne. En massa frivilliginsatser görs och vi vill stötta föreningarna när de ställer upp för att hjälpa andra. Vi vet att många föreningar har haft en svår tid på grund av pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Linda Johansson (S).

  Ansökan skickas in via en e-tjänst som kan börja användas på måndag 7 december på sunne.se/coronastod

  Stödet är behovsprövat – det kan handla om att föreningen har stora lokalkostnader, haft kostnader för arrangemang som blivit inställda eller andra omställningar. Pengar kan inte sökas för personalkostnader.
 • 1 december: Även symtomfria yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas nu av Folkhälomyndigheten att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • 26 november: Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg och individstöd har en konstaterad smittad kund. En minskning från förra veckans rapportering.

  Personalmässigt finns viss påverkan på kommunens verksamheter med en del frånvaro, men läget är hanterbart.


  Bland invånarna finns 16 konstaterat smittade vecka 47. Totalt är antalet nu uppe i 121 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

  Det du väljer att göra påverkar hur smittspridningen blir. Tack för att du tar ansvar!

  Here you can find information in different languages.

 • 24 november:  Från idag gäller Länsstyrelsen Värmlands beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare.


  Länsstyrelsen är medveten om att det är en inskränkande åtgärd i vardagen. Beslutet är fattat i dialog med länets smittskyddsläkare och ses som en nödvändig åtgärd just nu.

  – Tillsammans måste vi göra allt vi kan för att minska smittspridningen av covid-19, säger landshövding Georg Andrén.

  Sunne kommun startar åter upp sin övergripande stab för hantering av covid-frågor. I våras ersattes den övergripande staben av en stab för verksamheterna vård och omsorg samt individstöd, eftersom flest frågor var kopplade dit. Nu väljer kommunen att även aktivera den övergripande staben på grund av att smittspridningen ökar.

  Stabsläge innebär beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas och utvärderar information för att kunna ta beslut och förmedla dessa. Främst handlar arbetet om att trygga personalförsörjningen i kommunen och upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

 • 19 november: I Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd fanns igår 6 bekräftat smittade av covid-19 och 3 misstänkt smittade kunder. Antalet rapporteras in till Socialstyrelsen varje onsdag.

  Det finns personal på flera arbetsplatser som är bekräftat smittade. Sunne kommun för dock ingen statistik över antalet eller var personerna jobbar. Enbart närmaste chef får information direkt från den personal som är bekräftat smittad. 

  -  Vi har också en del frånvaro med vanliga förkylningar. Det innebär viss påverkan, men situationen är så här långt hanterbar personalmässigt, säger Frida Vasiliou, som leder staben för vård och omsorg.

  Region Värmland ansvarar för att rapportera antalet smittade medborgare, vilket inkluderar personal och elever, till Folkhälsomyndigheten och media. Kommunen för ingen sådan statistik.

  Bland Sunnes invånare har 24 personer konstaterats smittade vecka 46. Totalt är antalet 105 personer.

  Stor smittorisk i personalutrymmen
  Enligt Smittskydd är smittorisken hög i personalutrymmen. Håll avstånd och tvätta av ytor som bänkar, bord och handtag flera gånger per dag. Se till att ni inte är för många samtidigt på plats i personalrummet.

  Rådet är att tänka sig för i alla lägen för att minska risken för smittspridning. Kan vi hålla i och vara noggranna så bidrar vi till att antalet fall inte ökar lika drastiskt som på många andra håll. 

  Anhörigcaféet på Hagen stänger från den 24 november på grund av de skärpta allmänna råden. Vi återkommer med information så snart vi kan öppna igen.

  Mer information om covid-19 hittar du på 1177.se

  Läs om de skärpta råden för Värmland, 12 november-10 december

 • 17 november: 

  Följ skärpta råd och rekommendationer

 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna​
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Provta dig även vid lindriga symtom som hosta, feber, snuva, ont i halsen och lukt- och smakbortfall
 • Dessutom gäller, mellan 12 november och 10 december 2020, lokala allmänna råd i Värmland. Trängsel och antalet kontakter mellan människor måste minska. Enligt smittskyddslagen har alla skyldighet att göra allt man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

  De lokala allmänna råden är:

 • Undvik att umgås med andra
 • Avstå från besök på allmänna platser
 • Avstå från evenemang och aktiviteter
 • Avstå från onödiga resor
 • Lokala allmänna råd för verksamheter och arbetsgivare i Värmland

  Läs mer om coronaläget på Region Värmlands webbplats


 • 12 november: Skärpta allmänna råd för Värmland gäller från och med 12 november till och med den 10 december 2020. Syftet är att minska smittspridningen av covid-19 genom att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Läs mer om de skärpta, allmänna råden

  Eftersom smittspridningen tilltar utökar vi covid-19-informationen här på sunne.se från en till två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar.

  Sunne kommun rapporterar in antalet bekräftat och misstänkt smittade kunder till Socialstyrelsen varje onsdag. I Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg samt individstöd fanns igår 3 bekräftat smittade och 3 misstänkt smittade kunder. De fakta vi ger är en ögonblicksbild över läget just då och Socialstyrelsen frågar enbart efter antalet kunder/patienter.

  Det finns personal på flera arbetsplatser som är bekräftat smittade. Sunne kommun för dock ingen statistik över antalet eller var personerna jobbar. Enbart närmaste chef får information direkt från den personal som är bekräftat smittad. 

  Det är Region Värmland som ansvarar för att rapportera antalet smittade medborgare till Folkhälsomyndigheten och media, vilket inkluderar kommunens personal. Folkhälsomyndighetens statistik

  Det är mycket viktigt att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de skärpta, allmänna råden för Värmland för att minska smittspridningen.

  Håll avstånd 1,5-2 meter och var noga med handhygienen. Stanna hemma om du är sjuk!

  Vårdnära personal följer basala hygienrutiner och använder adekvat skyddsutrustning för att undvika att smitta sprids.

  Tillsammans kämpar vi och håller ut. Tack för att du tar ditt ansvar.

  Läs om hur Sunne kommun jobbar

 

 •  5 november: Smittspridningen av covid-19 ökar i samhället. Läget betraktas som allvarligt i länet.

  Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer! Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. För din skull, för dina anhöriga och vänner och för vårdens skull.

  Rekommendationerna är att vi inte arrangerar privata bjudningar, att vi bara umgås med de närmaste i familjen och att vi jobbar hemma i möjligaste mån.

  Läs mer på krisinformation.se 

  En bekräftad smittad finns nu inom Sunne kommuns verksamheter vård och omsorg/individstöd. Enligt Folkhälsomyndigheten finns 7 konstaterat smittade personer bland invånarna i Sunne (vecka 44). Totalt har Sunne haft 57 fall. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Provtagning

  Boka tid för provtagning på Region Värmlands webbplats 1177.se eller be någon hämta ett kit för egenprovtagning på Apoteket åt dig. Betrakta dig som smittad av covid-19 om du känner dig sjuk, så länge som du inte vet säkert. 


Säkra besök

Varför stänger vi inte boenden när smittan ökar i samhället? Svaret är att det inte finns lagstöd för att införa lokala besöksförbud. Tänk istället till en extra gång innan du gör ditt besök. Både du och den du besöker ska vara friska. Observera att samma regler gäller både på särskilda boenden och korttidsboenden:

För att skydda våra äldre och mest sköra är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som respektive boende har beslutat om.

 • Ta kontakt med boendet för att boka tid innan du kommer på besök
 • Du och den du ska besöka måste vara friska
 • Följ de regler som boendet beslutat om

  Besöken sker i den enskildes rum/lägenhet. Du har också fortsatt möjlighet att göra besöket utomhus i besökspaviljong med plexiglas eller inomhus vid besöksbord med plexiglas.

  Kontakta boendet för att få ytterligare information om vilka regler som gäller. Ta del av den information som finns uppsatt, oftast på dörren in till boendet.

  Kontaktuppgifter finns här på sunne.se eller via kommunens växel, tel 0565-160 00.

  Vid ett utbrott av smitta kan reglerna för besök komma att ändras.
 • 30 oktober: Förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare gäller fortsatt efter 1 november 2020 i Värmland. Det är resultatet av ett beslut som Länsstyrelsen Värmland fattade fredag 30 oktober 2020. Beslutet är fattat mot bakgrund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet.  

  "Det är viktigt att vi kraftsamlar för att begränsa Covid-19-pandemins framfart i Värmland. Jag noterar med stark oro en kraftig ökning av antalet fall i Värmland. Vår förhoppning är att vi med denna åtgärd ska kunna vända den ökade smittspridningen och därigenom förhindra ytterligare belastning i sjukvården, säger landshövding Georg Andrén. 

  Beslutet är fattat på inrådan och i dialog med smittskyddsläkare Ingemar Hallén.  

  "Situationen är allvarlig och vi ser att utvecklingen i Värmland går åt fel håll. Ytterst handlar det om att bidra till att hejda en ökad smittspridning och därigenom skydda personer som riskerar att bli allvarligt sjuka. Vi behöver säkra upp så att sjukvården har kapacitet att ta hand om dem som behöver vård", säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare i Region Värmland. 
 • 27 oktober: Region Värmland inför nya rutiner där familjemedlem är smittad av covid-19
 • 22 oktober: Vård och omsorg i Sunne kommun rapporterar för 20:e veckan i rad att det inte finns någon smittad i verksamheten.

  Folkhälsomyndighetens statistik från vecka 42 visar två nya konstaterad smittade bland invånarna i Sunne. Totalt antal fall är 44.

  Måndag 26 oktober är Region Värmland redo att införa så kallad familjekarens/familjeisolering utifrån Folkhälsomyndighetens beslut. Det innebär att om du bor ihop med någon som är bekräftat smittad med covid-19 ska du stanna hemma även om du själv är utan symtom. Syftet är att minska risken för smittspridning. Mer information kommer.

  Vaccinationen för säsongsinfluensan startar i Sunne vecka 45 och pågår i sex veckor. Region Värmland poängterar att det är extra viktigt att vaccinera sig i år. Informationsbrev skickas ut till 65 år och äldre från nästa vecka. Olika åldersgrupper delas upp veckovis. Annonsering sker också för att informera om vad som gäller. Läs mer på 1177.se

  Eftersom smittan ökar på många håll uppmanas vi att inte resa i onödan och undvika större samlingar av människor. Håll avstånd och tvätta händerna. Ett vaccin mot covid-19 kommer troligen inte förrän 2022, enligt världshälsoorganisationen, WHO. Tillsammans håller vi i och håller ut!

 • 15 oktober: Vård och omsorg i Sunne kommun rapporterar för 19:e veckan att det inte finns någon smittad i verksamheten.

  Folkhälsomyndighetens statistik från vecka 41 visar däremot en liten ökning. Det finns nu två nya konstaterad smittade bland invånarna i Sunne. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • 8 oktober: Region Värmland har inte infört så kallad familjekarens ännu. Därför kan familjemedlemmar till någon som är bekräftat smittad med covid-19 fortsätta gå till jobbet som vanligt om de inte har några symtom. Om du har möjlighet – jobba hemifrån under inkubationstiden.

  Barn och elever som har andra familjemedlemmar som är sjuka kan också gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i familjen.

  Bland Sunnes invånare finns en konstaterat smittad enligt Folkhälsomyndighetens rapportering från vecka 40. Antalet smittade ökar i Europa, Sverige och länet. Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd och sköta handhygienen noggrant! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  För 18:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. 

  Om du ska besöka ett av våra särskilda boenden: ring och boka tid.
  Du får information på respektive boende om vad som gäller för besöket.

  Använd handsprit som finns vid entrén. Besökare ombeds använda visir i lgh/rummet om 2 meters regeln inte kan efterföljas.

  Håll avstånd och känn dig varmt välkommen!


 • 1 oktober: Idag hävs besöksförbudet på våra särskilda boenden. Ta kontakt med det boende du vill besöka och boka tid. Följ deras rekommendationer som utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer för säkra besök.

  Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning

  För 17:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. Låt oss fortsätta så. Gör ditt besök säkert genom att följa alla rekommendationer respektive boende ger.

  Bland Sunnes invånare finns ingen konstaterat smittad enligt Folkhälsomyndighetens rapportering från vecka 39. Antalet smittade ökar i Europa, Sverige och länet. Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd och sköta handhygienen noggrant! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • 24 september: Säkra besök på våra särskilda boenden

  1 oktober upphävs det nationella besöksförbudet på särskilda boenden. Verksamheten ansvarar då för att besök utförs på ett säkert sätt.

  För att skydda våra äldre och mest sköra är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som boendet har beslutat om.

 • Ta kontakt med boendet för att boka tid innan du kommer på besök
 • Du och den du ska besöka måste vara friska
 • Följ de regler som boendet beslutat om

  Besöken sker i den enskildes rum/lägenhet. Du har också fortsatt möjlighet att göra besöket utomhus eller inomhus i besökspaviljong med plexiglas.

  Kontakta boendet för att få ytterligare information om vilka regler som gäller. Kontaktuppgifter finns på sunne.se eller via kommunens växel, tel 0565-160 00.

  Välkommen!

  För 16:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta. Låt oss fortsätta så.

  Smittspridningen har på nytt börjat öka i Sverige. Därför behåller regeringen restriktionen att inte samla fler än 50 personer. Smittan ökar också i Värmland, om än på låga nivåer.

 • 17 september: Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober. Sunne kommun informerar så snart som möjligt om hur vi lokalt hanterar besöken utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  - Vi inväntar föreskrifter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om hur besöken ska gå till framöver innan vi tar beslut på hur vi gör lokalt, säger Frida Vasiliou, som leder staben för vård och omsorg i Sunne kommun.

  Folkhälsomyndigheten trycker på att besöken ska göras säkra och i en takt som är möjlig. Anpassningar behöver göras för att undvika anstormning.

  För 15:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta.

 • 10 september: Från och med den här veckan ger vi lokal coronainformation på sunne.se på torsdagar. Vi drar ner på frekvensen, eftersom läget är fortsatt lugnt. När det behövs går vi givetvis ut med information via våra kanaler även vid andra tillfällen.

  Staben inom vård och omsorg minskar samtidigt sina möten till varannan vecka.

  För 14:e veckan i rad kan Sunne kommuns verksamheter inom vård och omsorg rapportera att de inte har någon konstaterad smitta.

  - Vi slår oss absolut inte till ro utan fortsätter hålla i och hålla ut. Vi följer våra upparbetade rutiner och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland. Nu vid skolstarten ser vi en ökad sjukfrånvaro, den verkar dock inte vara coronarelaterad.
  Risken för klustersmitta finns och vi uppmanar därför alla att fortsätta hålla avstånd, tänka på handhygienen och stanna hemma om man är sjuk, säger Frida Vasiliou, som leder stabsarbetet.

  Rutinerna för hur besöksförbudet ska fungera på kommunens särskilda boenden under hösten är på väg att sättas. 14-15 september lämnar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer som kommer att gälla från 1 oktober.

 • 3 september: Med start nästa vecka börjar antikroppstester erbjudas. Först ut, i steg 1, är vårdnära personal, där Sunne kommun prioriterar personal på särskilt boende.

  Region Värmland har gjort följande prioritering när det gäller antikroppstester. Den grundar sig på Folkhälsomyndighetens vägledning och sker i olika steg, eftersom det inte finns kapacitet att testa alla samtidigt:
 1. Vårdnära personal inom äldreomsorgen
 2. Vårdnära personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt annan personal inom dessa verksamheter, till exempel biståndshandläggare, enhetschefer, med flera
 3. Personer i riskgrupper
 4. Allmänheten - först personal inom samhällsviktig verksamhet, därefter övriga i samhället.

  Läget i Sunne kommun är fortsatt lugnt. För 13:e veckan i rad finns ingen konstaterad smitta inom vård och omsorg. Tack till all personal som gör ett fantastiskt arbete med att hålla i och hålla ut!

  Det finns heller ingen rapporterad smittad bland Sunne kommuns invånare enligt senaste veckorapporten från Folkhälsomyndigheten (vecka 34).

  Vi befinner oss med andra ord i ett gynnsamt läge. Det är nu viktigt att vi påminner varandra om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - framförallt håll avstånd och tvätta händerna.

  Du gör skillnad! Det är inte över! 
 • 1 september: Region Värmland går ur sitt stabsläge och arbetet runt corona går in i den ordinarie verksamheten.

  Kom ihåg att pandemin är långt ifrån över. Det du gör påverkar fler personer än dig själv. Oavsett vem du vill skydda kan du visa omtanke genom att till exempel välja bort bussresan och ta cykeln när det blir för trångt. Det kan vara just ditt val som gör skillnad. Genom att hålla avstånd och hålla ut minskar vi spridningen av covid-19. Tack!

  Skydda en mormor! Kom ihåg att pandemin är långt ifrån över
 • 27 augusti: Om du blir uppringd av någon som erbjuder provtagning eller påstår att du blivit smittad av någon som testats positivt, och att du därför måste ta ett prov, så har du råkat ut för en bedragare.

  Samtalet slutar med att de ber dig lämna ut ditt kortnummer för att betala provtagningen. Kommuner eller andra myndigheter frågar aldrig efter kortuppgifter eller kontonummer. Lämna aldrig ut dessa till någon. 

  Informera dina äldre anhöriga om att de här samtalen förekommer. Om du blir uppringd på ovanstående vis, notera telefonnumret och gör en polisanmälan.

  För 12:e veckan i rad kan vård och omsorg i Sunne kommun rapportera att det inte finns någon konstaterad smitta i verksamheten. 

  Låt oss fortsätta hålla smittspridningen nere. Håll avstånd, tvätta händerna! Stanna hemma om du är sjuk. Du gör skillnad.
  Aktuellt läge i Värmland och Sunne
 • 25 augusti: Under de senaste två veckorna har Värmland drygt 26 bekräftade fall per 100 000 invånare.  För att fortsätta hålla smittspridningen nere behöver vi hjälpas åt med att följa Folkhälsomyndighetens viktiga rekommendationer: stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och var noga med din handhygien. Avstå från att åka kollektivtrafik i möjligaste mån och jobba hemifrån om du har möjlighet

 • 20 augusti: Vård och omsorg i Sunne kommun har ingen konstaterat smittad i sin verksamhet för 11:e veckan i rad. Inga fall är heller registrerade bland invånarna.

  Håll avstånd och tvätta händerna. Det är det bästa sättet att fortsätta hålla siffrorna nere.

  Regeringen har beslutat förlänga besöksförbudet på äldreboenden till den sista september. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vad som ska gälla därefter.    

  Besöksförbudet på äldreboenden infördes den första april och har redan förlängts en gång i juni. Nu förlängs alltså förbudet till 30 september.

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska fortsätta att gälla därefter eller om det går att ersätta med andra åtgärder.

  – För att kunna ta bort besöksförbudet så måste vi se till att ha andra regleringar och riktlinjer på plats. Så i väntan på att Folkhälso-myndigheten och Socialstyrelsen återkommer med hur de ser på att man tar bort förbudet och vad man behöver i stället så förlänger vi förbudet till sista september, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

  De två myndigheterna ska redovisa uppdraget den 15 september, så att regeringen hinner ta ställning och eventuellt vidta de åtgärder som föreslås före den 1 oktober.

  – Situationen ser väldigt mycket bättre ut just nu. Vi vill ju vara säkra på att det fortsätter så och att vi har åtgärder på plats så att man både kan hantera eventuella nya utbrott och se till så att vi inte sätter igång en ökad smittspridning, säger Hallengren.
 • 18 augusti: Var med och bidra till att smittspridningen minskar. Håll avstånd och tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Pandemin är inte över. Hur vi beter oss får stor betydelse för hur fortsättningen blir. Den smittökning som sker är främst bland 20-39-åringar.

  Värmlandstrafik konstaterar att skolungdomar generellt inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd. Ungdomarna sitter tätt och kramar varandra. För att inte smittspridningen ska öka: påminn varandra om att hålla avstånd! Så värnar vi på bästa sätt om varandra.

 • 14 augusti: Tillsammans bromsar vi smittan! Gör plats för de som måste fram - res bara om du inte har något annat val.

  - När fler återgår till sina arbeten behöver vi hjälpas åt att se till att transportsystemet klarar nödvändiga resor och transporter

  - Vi behöver sprida ut resandet för att undvika trängsel och stopp på våra vägar och järnvägar

  - Flexibla restider, alternativa färdsätt och distansarbete hjälper till för att få de nödvändiga resorna och transporterna att flyta på

  Tack för att du hjälper de som inte har något alternativ i sitt resande. Bakom budskapet står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna. 

 • 13 augusti: Det befaras bli trängsel i kollektivtrafiken när skolan drar igång igen efter sommarlovet, 17 och 18 augusti. För att minska smittspridning av coronaviruset gör Region Värmland åtgärder ombord på tåg och bussar. En av åtgärderna är att antalet resenärer begränsas per fordon för att avstånden ska kunna hållas.

  Läs mer om Värmlandstrafiks åtgärder på sunne.se

  Se över om du kan resa med en annan tur eller på annat sätt om det är möjligt. Du hittar turerna här på Värmlandstrafiks webbplats

  Alla behöver hjälpas åt att hålla avstånd och minska belastningen på kollektivtrafiken, för att minimera risken för smittspridning under de speciella omständigheter som råder.

  Skolorna i Sunne är väl förberedda inför starten. Det har glesats ut i matsalarna, lunchtider är justerade och maten ska portioneras ut.


  Vandalisering i Sunne centrum har inträffat de senaste två veckorna – vilket kan tänkas vara en följd av understimulerade ungdomar i coronatider. Detta rättfärdigar inte på något sätt beteendet. Sunne kommun vädjar om att få in tips om iakttagelser. Hör Sunne kommuns säkerhetssamordnare Mats Jansson i en radiointervju

  Hjälp till att minska smittspridningen
  För tionde veckan i rad finns ingen smittad inom vård och omsorg i Sunne kommun. Det noggranna arbetet med basala hygienrutiner ger resultat. Siffror för Sunne kommuns invånare och Värmland hittar du här

  Smittskydd Värmland rapporterar att antalet smittade ökar i Värmland. Coronapandemin är alltså långt ifrån över. Ta eget ansvar så kan vi tillsammans hålla smittan nere.

  En viktig påminnelse till oss alla är att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi håller smittspridningen nere.

 • Tänk på hur du hälsar - att hålla avstånd är mycket viktigt för att bromsa smittspridningen, undvik därför kramar och närkontakt
 • Tänk på hur du tar dig till och från skolan - om det är möjligt, cykla eller gå gärna för att hjälpas åt att minska trängsel i kollektivtrafiken
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk

 • 11 augusti: Smittskydd Värmland rapporterar att antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i Värmland. De flesta smittade är yngre personer som varit på Västkusten och/eller på privata fester. Antalet inneliggande patienter med covid-19 är dock oförändrat mycket lågt. Det finns tre riskområden:

  • vistelse på Västkusten
  • fester med cirka 20–30 personer
  • personalrum

  Inom kort får personal inom äldreomsorgen erbjudande om att ta ett antikroppstest. Erbjudandet gäller både fast anställda och vikarier. Ett antikroppstest är ett blodprov som tas för att påvisa om man har antikroppar i blodet. Den som har antikroppar har haft en coronainfektion.

  Antikroppar är en bekräftelse på att man haft infektionen, har en viss immunitet och inte kan smitta andra

 • 4 augusti: För nionde veckan i rad finns ingen smittad inom vård och omsorg i Sunne kommun. Läget är fortsatt lugnt.

  Besöksförbud råder på våra särskilda boenden. Boende och anhöriga har möjlighet att träffas i utomhuspaviljonger med plexiglas under sommaren. Besöken ska nu utvärderas och utvecklas. Diskussioner om  lösningar för att boende och anhöriga ska kunna fortsätta träffas även i höst startar inom kort.

 • 30 juli: Läget är fortsatt lugnt i Sunne och vi hanterar för närvarande ingen smitta. 

  Länsstyrelsen har släppt ytterligare en film med personer som delger oss tankar kring pandemin. I filmen syns Linn Persson, OS-medaljör i skidskytte, Filippa Hasewinkel, konståkare och Soran Afrasiabi som är pedagog. 
 • 27 juli: Här kommer en ny film från Länsstyrelsen Värmland där landshövding Georg Andrén, Pernilla Uddh, ordförande i Värmlands fotbollsförbund och Erika Eriksson, sjuksköterska i Torsby, bidrar med kloka ord. 
 • 22 juli:  Tack vare professionellt och noggrant arbete finns för sjunde veckan i rad ingen konstaterat smittad i våra verksamheter. 

  Tänk på att hålla avstånd! Tillsammans bromsar vi smittan. 

  Tecknad bild med två människor som håller avstånd
   
 • 17 juli: På den här webbsidan har Region Värmland sammanställt tips och råd om hur du kan skydda dig själv och andra i sommar: https://www.regionvarmland.se/coronatips
  På Länsstyrelsen i Värmlands Youtubekanal kan du ta del av korta filmer där kända värmlänningar deltar. https://www.youtube.com/user/LstVarmland/featured

 • 16 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun Inga sjukdomsfall av covid-19 är inrapporterade för förra veckan från personer skrivna i Sunne kommun. 

  Vi är många som försöker hålla i och hålla ut. Det här är den första i en serie filmer som Länsstyrelsen i Värmland gjort med kända värmlandsprofiler. Se filmen här

 • 15 juli: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för sjätte veckan i rad ingen konstaterat smittad. För Värmlands län hittar du samlade siffror här

  Webbsida här på sunne.se om besöksförbud beskriver våra rutiner på våra boenden. Där hittar du också information hur du gör om du önskar få ett undantag från besöksförbudet. Du når den via denna länk

  Egenprovtagning för allmänheten
  Alla personer över 16 år med lindriga symtom misstänkta för covid-19 med minst 1 dygn sedan insjuknande men max 7 dygn kan boka egenprovtagning via inloggning med mobilt bankID på e-tjänsterna på 1177.se. Jobbar man eller är på tillfälligt besök i Värmland och har lindriga symtom kan man kontakta vården (egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se) så ordnar de så att det går att boka egenprovtagning via 1177.se. Läs mer på 1177.se

  Obs! Det är e-tjänster på webbplatsen 1177.se som används för bokning av och svar på covid-19 prover. Sjukvårdsrådgivningen 1177 används inte i detta sammanhang.

  Tillsammansisommar.se
  Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med Socialstyrelsen skapat denna webbplats. För dig som inte kan gå ut, för dig som inte kan träffa så många som du vill, för dig som inte har så många att träffa. Hemsidan är öppen för alla och erbjuder:
  • Kostnadsfria samtal med Hälsocoacher
  • Kostnadsfri rådgivning om mat och träning
  • Digitala kurser om ensamhet, sömn och stresshantering för mindre än 100 kronor
  • Korta och längre träningsprogram
  • Nytt aktivitetsbingo varje vecka och förslag på andra aktiviteter
  www.tillsammansisommar.se/ • 14 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun.

Från Folkhälsomyndighetens presskonferens idag (14/7). Smittspridning finns och det finns i alla regioner i Sveriges land. Sjukvården får fortfarande in nya fall, i varje region. Det senaste dygnet har vi i Sverige fått in 175 nya fall av covid-19. Det framkom i dagens presskonferens där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen medverkade.

Det absolut viktigaste är att alla personer med symptom stannar hemma. Tvätta händerna och håll avstånd var budskapet. Res förnuftigt och här måste var och en ta eget ansvar, hälsar Folkhälsomyndigheten. 

15 regioner har lämnat förstärkningsläge och hoppas därmed kunna skala ned verksamheten och låta personal återhämta sig. Fem regioner rapporterar fortfarande en betydande påverkan, berättar Taha Alexandersson, Socialstyrelsen. 

Besöksförbudet på våra äldreboenden
Under presskonferensen nämnde också Socialstyrelsen att de eftersom besöksförbudet vid äldreboenden (särskilda boenden) förlängts har man givit ut allmänna råd. De allmänna råden man tagit fram är för att ge stöd vid bedömning om eventuellt undantag mot besöksförbudet på särskilt boende. Med god motivering och om du är symptomfri finns god möjlighet att träffa din anhörige/närstående som bor på ett särskilt boende. Rekommendationerna är:

 • att i första hand ta emot besöken utomhus om det är möjligt. Gärna trädgård och plexiglas
 • att det finns en bra motivation till besöket
 • att man kan försäkra sig om att man gör besöket på ett säkert sätt
 • att det är en fördel om man kan visa upp ett tillförlitligt antikroppstest

Katrin Westlund, Socialstyrelsen, poängterade också att vid besök utomhus behövs inte heller lika strikta motiveringar till sitt besök som ett besök inomhus. Grundförutsättningen är hela tiden att man inte har symptom.

Folkhälsomyndigheten uttryckte återigen det viktiga med att vi ska hålla avstånd och undvika kollektivtrafik om det inte behövs. Därmed blir det säkrare för de som verkligen måste åka i kollektivtrafiken.

Om du vill läsa de allmänna råden från Socialstyrelsen hittar du dem på Socialstyrelsens webbplats under Publikationer.


 • 10 juli: Håll avstånd, ung som gammal. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för femte veckan i rad ingen konstaterat smittad. Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi får en fortsatt bra sommar. Tillsammans klarar vi det!

  Den 12 maj blev Yvonne Olsson, Sunne sjuk i covid-19. Läs hennes och ytterligare nio värmlänningars berättelse i NWT: 
  https://www.nwt.se/2020/07/09/tio-varmlanningar-vi-har-haft-covid-19-och-sa-sjuka-blev-vi/

  Värmland har nu idag fått över 1000 bekräftade coronafall. 
  https://www.nwt.se/2020/07/10/1000-varmlanningar-har-bekraftats-smittade/

  Råd om covid 19 till allmänheten från Folkhälsomyndigheten.Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. https://www.youtube.com/watch?v=LABfEEnI4Ko&feature=youtu.be 

  Foto på att hålla armslångt avstånd. Folkhälsomyndigheten.

 • 8 juli: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för femte veckan i rad ingen konstaterat smittad. 

 • 7 juli: Håll i och håll ut och håll avstånd. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet! Denna pandemi fortsätter. Antalet avlidna i hela Värmland ligger kvar på 69 personer, ingen ökning sedan 1 juli. Vi har för fjärde veckan i rad inga drabbade inom våra verksamheter. 

  Från och med idag kan fler personer testa om de har en pågående covid-19-infektion
  Det externa labbet som Region Värmland använder sig av kan ta emot och analysera fler prover från egenprovtagningen för covid-19. Sedan några veckor tillbaka kan personer med symtom på covid-19 och som jobbar inom samhällsviktig verksamhet boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se. Från och med tisdagen kommer den möjligheten också att gälla allmänheten.

  Det här gäller:
  - Personer som är 16 år eller äldre och som har symtom på covid-19 kan boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se.
  - Personer som är folkbokförda i Värmland loggar in på och bokar via webbplatsen 1177.se. Personer som inte är folkbokförda här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning, men då behöver de först höra av sig till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.
  - Möjligheten att boka egenprovtagning för covid-19 öppnar klockan 10.00 tisdagen den 7 juli.
  - Egenprovtagningen är enbart aktuell under pågående infektion och du får inte ha haft symtom i mer än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.
  - Syftet med provtagningen är att se om du har en pågående infektion eller om du kan återgå till jobbet igen utan risk för att smitta andra.
  - Egenprovtagningen för covid-19 visar inte om du har haft covid-19 tidigare. För att se om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar ska du istället ta ett antikroppstest. Under sommaren erbjuder vi personal inom vård- och omsorg i region och kommun att testa om de har antikroppar. Först i höst kan det bli aktuellt att erbjuda även andra att testa sig. Mer information kommer.
  - Du bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se och hämtar sedan ut ditt provtagningskit på en provtagningsstation eller via ombud på ett apotek. Har du inte möjlighet att hämta provtagningskitet eller få det levererat via ombud kan du få det levererat hem. På webbplatsen 1177.se finns mer information.
  - För att se resultatet från provtagningen loggar du in på webbplatsen 1177.se. Är provsvaret positivt, det vill säga om det visar att du har covid-19 just nu, får du mer information om vad som gäller och hur du ska göra.

 • 6 juli: Sunne kommun har svarat till Arbetsmiljöverket angående hantering och återanvändande av visir VM-1444 i hemtjänsten i Gräsmark. Eventuellt beslut från Arbetsmiljöverket träder i kraft den 8 juli. 

 • 3 juli: Arbetsmiljöverket har lämnat en underrättelse till Sunne kommun att svara på. Underrättelsen handlar om eventuellt fel i hantering med engångsvisir som anmälts till Arbetsmiljöverket. Svar kommer att vara inlämnat 6 juli till Arbetsmiljöverket. Det har varit intervjuer i Radio Värmland med bland annat skyddsombud samt verksamhetschef för vård och omsorg, Jeanette Tillman.

  Här hittar du inslaget i nyheterna https://sverigesradio.se/avsnitt/1525133

  I programmet Morgon i Radio Värmland samma dag hittar du ett längre reportage.  


  Håll i och håll ut och håll avstånd. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!
 • 2 juli: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffror. Nu från idag finns siffror för föregående vecka (vecka 26) i deras system.  
 • 1 juli: Läget i kommunens verksamheter är stabilt men med viss ansträngning på vissa enheter. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för fjärde veckan i rad ingen konstaterat smittad.

 • 30 juni: En ny lag börjar gälla för dig som driver ett serveringsställe imorgon den 1 juli. Det är Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som delvis ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Den nya lagen är tillfällig och upphör att gälla vid utgången av 2020. För dig som driver ett serveringsställe är det bra att läsa mer på denna sida: http://www.sunne.se/livsmedelcorona

  Sunne kommun har en affisch på flera språk som riktar sig till serveringsställen. Du hittar den för utskrift via webbadressen ovan. 


  Från och med den gångna helgen uppdaterar Region Värmland aktuella siffror om coronasmittade för helgen först på måndagar. 

  Du vet väl om att det är möjligt till egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet. Se info från den 25 juni här i Dag för dag.
 • 29 juni: Håll i, håll ut och håll avstånd. Var och en måste bidra.

  Har du oroliga barn som undrar om coronaviruset så finns det pedagogiska och bra böcker som vi tipsat om tidigare. I gratisboken Coronavirus - en bok för barn av skapare Axel Scheffler och bokförlagen Alfabeta och bokförlaget Nosy Crow hittar du det hela om coronaviruset bra beskrivet. Det är enkelt att ladda ned.
  https://www.alfabeta.se/text/2020/04/gava-till-alla-oroliga-barn

 • 26 juni: Om du och alla vi andra i Värmland fortsätter följa rekommendationerna i sommar kan vi se till att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. 

  Det tycker vi är en god anledning till att vara tjatiga. För att lyckas måste vi ha tålamod och alla behöver hjälpas åt.

  Du har hört det förut, men vi säger det igen eftersom det är viktigt. Håll i, håll ut och håll avstånd. Alla dagar i veckan.

  Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!

 • Om du och alla vi andra i Värmland fortsätter följa rekommendationerna i sommar kan vi se till att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. Det tycker vi är en god anledning till att vara tjatiga. För att lyckas måste vi ha tålamod och alla måste hjälpas åt.  Du har hört det förut, men vi säger det igen eftersom det är viktigt. Håll i, håll ut och håll avstånd. Alla dagar i veckan. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!
 • 25 juni:  Egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet Har du av din arbetsgivare blivit identifierad som att du jobbar i samhällsviktig verksamhet och misstänker att du har covid-19-infektion har du nu möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Provtagningen beställer du via e-tjänsterna på 1177.se och du får även svar på analysen den vägen.

  Vem kan testa sig?
  Ett PCR-test kan visa en pågående covid-19-infektion. Testet är bara aktuellt att göra om du har symtom och du ska ta det tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar. 

  I första skedet gäller erbjudandet om egenprovtagning personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har lindriga symtom som kan tyda på covid-19-infektion. Vid allvarligare symtom med allmänpåverkan bör personen istället kontakta sjukvården. Du måste också vara folkbokförd eller arbeta i Värmland för att få göra testet. Du kan beställa max 3 tester per person.

  Hur går det till?
  Du beställer och får svar på egenprovtagningen genom e-tjänsterna på 1177.se. Efter inloggning med bank-ID finns egenprovtagning under ”Alla övriga tjänster”. Den som ska ta provet väljer var och när hen vill göra provet. Provtagnings-kit erbjuds på följande sätt:

  - Vid provtagningsstation
  - Via uthämtning på Apotek genom ombud som själv är symtomfri
  - Via hemleverans.

  Provtagningsstationer finns på följande orter och tider:

  - Torsby: Torsby Flygplats, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Karlstad: Tingvalla isstadion och Välsviken, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Arvika: Arvika Folkpark, vardagar klockan 8.00-16.00   
  - Säffle: Medborgarhuset, vardagar klockan 8.00-16.00
  - Kristinehamn: Björkhallen, vardagar klockan 8.00-16.00 

  Genom samarbete med Apoteket AB kan ett ombud hämta ett provtagnings-kit på dessa apotek:

  - Stjärnan, Sunne
  - Örnen, Karlstad
  - Apoteket Välsviken, Karlstad
  - Bojorten, Kristinehamn
  - Björnen, Kristinehamn
  - Lärkan, Forshaga
  - Svanen, Säffle
  - Orren, Grums
  - Foxen, Töcksfors
  - Kronan, Årjäng

  Erbjudandet om hemleverans riktar sig till de personer som har svårt att ta sig till en provtagningsplats eller som inte kan skicka ett ombud till ett apotek.

  Så tas provet
  Testet sker genom prov från näsa och svalg samt saliv. Personen gör provtagningen själv och provet transporteras sedan för analys på laboratorium. Förutsatt att provtagningen är korrekt genomförd kan testet visa en pågående covid-19-infektion. PCR-test ger inte svar på om man varit sjuk tidigare.

  I samband med att man får svar på analysen via 1177.se får man också information om vad provsvaret innebär och om man ska vidta ytterligare åtgärder.
 • 24 juni: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffror.

  Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns för tredje veckan i rad ingen konstaterat smittad.

  Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi får en fortsatt bra sommar. Tillsammans klarar vi det!

  Sunne kommuns feriepraktikant Nelly delar ut coronainformation till personer som är 70+ utanför matvarubutikerna. Sofie Rom från Sunne bidrar på ett föredömligt sätt till att minska risken för smittspridning. Inlägget om Sofie och Nelly ser du på Sunne kommuns Facebooksida

 • 23 juni: Våld i nära relationer tenderar att öka i perioder av isolering och under ledigheter från jobb och skola. Behöver du stöd och hjälp hittar du bra kontakter här

 • 22 juni: Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne, uppmanar oss alla att hålla i, hålla ut och hålla avstånd under sommarens ledigheter och att eventuella resor görs med försiktighet.   Inväntar svar från Arbetsmiljöverket

  Skyddsombudet Marja Grothe har anmält Sunne kommun till Arbetsmiljöverket för att engångsvisir används inom hemtjänsten. 

  Sunne kommun litar till och följer Smittskydd Värmlands bedömning att visir som är rena och hela kan användas fler gånger, även om de kallas engångsskydd. Vi inväntar nu beslut från Arbetsmiljöverket.

 • 18 juni: På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du från och med idag information om antal smittade per kommun. Region Värmland hänvisar dit när det gäller kommunsiffor  i fortsättningen.

  Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns i dagsläget ingen konstaterat smittad.

 • 17 juni: Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer inför sommaren och poängterar vikten av att vi reser ansvarsfullt och håller avstånd!

  Res ansvarsfullt – undvik kollektivtrafik där det inte går att boka plats

  Undvik platser med mycket folk och trängsel

  Undvik större sociala sammanhang – exempelvis fester, bröllop, begravningar

  Tillhör du en riskgrupp är det extra viktigt att följa råden

  Stanna hemma om du är sjuk

  Håll avstånd och ha en god handhygien

  Gällivare har en kraftig ökning av smittspridningen.
  Fortsätt ta ansvar. Valen du gör i din vardag gör skillnad!

 • 16 juni: Sunne kommun fick bukt med coronasmittan inom äldreomsorgen. Hör Ulla Engström, MAS i Sunne kommun, i ett inslag på Radio Värmland.

  Region Värmland arbetar med att öka antalet covid-19-prover. Med start imorgon 17 juni 2020 erbjuds egenprovtagning för covid-19. Det är så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.

  Personer i samhällsviktig verksamhet som misstänks ha covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Analyskapaciteten är begränsad och det är därför viktigt att det enbart är de som i nuläget har rätt att provtas som verkligen gör det.  Här på Region Värmlands webbplats finns aktuell information om vad som gäller just nu 

  Lyssna på inslaget om den utökade provtagningen på Radio Värmland

 • 15 juni: Valen du gör i din vardag gör skillnad! Smittspridningen ökar i Värmland. Gör allt du kan för att skydda dig själv och andra från att smittas. Håll 2 meters avstånd, var noga med handhygienen. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer alla dagar i veckan

 • 12 juni: För många innebär coronapandemin en stor omställning i vardagen. Du kanske känner oro för din egen eller andras hälsa. Det kan ibland vara svårt att hantera situationen och behålla sitt välmående.

  Via en sida på länsstyrelsens webbplats samlas länkad information, råd och stöd kring psykisk hälsa i kristider. Läs mer på länsstyrelsens webbplats

  Psykisk hälsa i kristider  Sommarlovet börjar, midsommarfirandet närmar sig och för en del väntar semester. Fortsätt hålla dig uppdaterad om vad som gäller och följ våra och andra myndigheters rekommendationer. Vi har hittills haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland och vi vill att det fortsätter så. Det är inte över än.

  Håll i. Håll ut. Håll avstånd. Alla dagar i veckan.

  Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet.

  /KOMMUNERNA I VÄRMLAND, LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND OCH REGION VÄRMLAND

 • 11 juni: Region Värmland jobbar nu intensivt med att öka provtagningen. Aktuell information hittar du här på deras webbplats

  Aktuella siffror för bekräftat antal smittade per kommun presenteras varje torsdag av Region Värmland. Inom Sunnes geografiska område är antalet konstaterat smittade invånare 24 av 203 provtagna.

  Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun är just nu 0.1 procent konstaterat smittad.

  Vår sida med information på olika språk är uppdaterad med länk till fler videofilmer samt en ny nationell telefonlinje. Där finns också länkar till bra information för alla som reser i Sverige.
  Information in different languages

 • 10 juni: Sommarlovet börjar, midsommarfirandet närmar sig och för en del väntar semester. Fortsätt hålla dig uppdaterad om vad som gäller och följ våra och andra myndigheters rekommendationer. Vi har hittills haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland och vi vill att det fortsätter så. Det är inte över än. Håll i. Håll ut. Håll avstånd. Alla dagar i veckan. Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet.

  Fortsätt bromsa smittspridningen • 9 juni: Kommunal Sunne har lämnat in en framställan till Arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud anser att visiren som används inom hemtjänsten i Sunne har brister, eftersom det enligt tillverkaren är engångsvisir. Visiren används flera gånger, vilket Sunne kommun som arbetsgivare och Smittskydd Värmland godkänt.

  Visiren fungerar som stänkskydd i arbetet och släpper inte igenom mer än ett flergångsskydd. Visiren rengörs innan de används igen. Medarbetare som känner sig osäkra kan byta ut visiret när det behövs. Skicket på visiret styr när det behöver bytas.

 • 8 juni: Antalet smittade ökar i Värmland i takt med att fler tester görs.
  Dagens siffror från Region Värmland

 • 5 juni: Från och med 13 juni blir det tillåtet att resa inom Sverige igen, så länge du inte har några symtom på corona. Varje resa i sommar ska dock göras med stor försiktighet och med social distansering. Välj gärna att hemestra i Sunne! Här finns mycket att uppleva.

  Sitt inte för nära varandra om ni går på restaurang. Hjälp våra restauranger att följa rekommenationerna och flytta inte ihop bord som de ställt iordning.

  En storskalig satsning på att testa fler och smittspåra görs nu i Sverige. Flera regioner är på väg in i en fas av pandemin där det finns anledning att bedriva en mer omfattande och aktiv smittspårning i syfte att ytterligare trycka ner smittspridningen. Testkapaciteten ska byggas ut i närtid. 

  Alla med coronasymtom ska erbjudas kostnadsfri provtagning, och antikroppstestningen ska utökas kraftigt. Pengarna betalas ut till regioner och aktörer baserat på prestation, det vill säga faktiskt antal genomförda tester

 • 4 juni: Smittspridningen av coronaviruset ökar i Värmland. Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns just nu inga konstaterat smittade.
  Dagens siffror från Region Värmland

 • 3 juni: Folkhälsomyndigheten ser inte den nedgång i sin statistik som de hoppats på. De vädjar därför till oss alla att fortsätta hålla avstånd, ha god handhygien, undvika folksamlingar och avstå resor. Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.

 • juni: I alla lägen är det viktigt med principen om att hålla avstånd till andra på minst 2 meter (även utomhus), att du är mån om att ha god handhygien och stannar hemma om du är sjuk, även med lindriga symtom. Håller du avståndet 2 meter från andra personer är risken för smitta normalt mycket låg. Detta utifrån nuvarande kunskapsläge. Följ  rådet från Smittskydd så bidrar du till att bromsa smittspridningen. Även om du själv inte tillhör en riskgrupp så kan du smitta någon som gör det. Tack för att du tar ansvar!
 • 1 juni: Var en del av lösningen - det är viktigt att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll i och håll ut så att vi tillsammans kan fortsätta bromsa smittspridningen.

  I Värmland ser vi en ökning av antalet smittade, vilket enligt Region Värmland troligen beror på deras nya  provtagningsrutiner där fler personer testas, nu också i öppenvården.

  Sunne kommun erbjuder sedan 29 maj att anhöriga kan träffa de som bor på våra äldreboenden på ett säkert sätt. Se tv-inslaget från Brogården på Värmlandsnytt

 • 29 maj: Ett brev har nu i dagarna skickats ut till föräldrar med barn i högstadiet och gymnasiet i Sunne om vad de ska tänka på inför skolavslutning och sommaren.

  Brevet handlar om att förhindra smittspridning och att undvika att träffas i stora grupper. Där finns även ett erbjudande för föräldrar att  kvälls- och nattvandra på skolavslutningskvällen, 11 juni.

  Folkhälsomyndigheten meddelar idag att de drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Gymnasieskolorna kan alltså öppna till hösten.

  Veckans statistik från Region Värmland visar att 19 personer av 178 provtagna är konstaterad smittade av coronaviruset i hela Sunne. Det är två fler än förra veckan.

  Inom kommunens verksamhet vård och omsorg finns just nu ingen konstaterat smittad.
 • 28 maj: Inom vård och omsorg i Sunne kommun finns i nuläget inga konstaterat smittade. Däremot visar statistiken för Värmland att antalet smittade ute i samhället ökar. Vi vädjar till alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är avgörande för hur utvecklingen fortsätter. Aktuella siffror för Värmland

 • 27 maj: Bekräftade fall av covid-19 för Värmland har ökat med 23 personer det senaste dygnet enligt Region Värmland och är nu 432. 

  Vi vill uppmana dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information vidare i sociala medier. Bidra inte till ryktesspridning. Sök alltid efter kvalitetssäkrad och korrekt information hos myndigheterna.

  Även fortsättningsvis gäller att inte belasta sjukvården utanför din region.

  Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 • 26 maj: Värmland har nu över 400 bekräftade smittade och 28 dödsfall av covid-19. På denna sida ser du Region Värmlands uppdatering.  I Sunne kommun är läget för nuvarande stabilt. 

  Folkhälsomyndigheten ändrar inte åldersgränsen på 70 år för personer som utgör en särskild riskgrupp att smittas av covid-19, uppger SVT. 

  Det har det senaste dygnet varit en ökning av covid-19 patienter på Sveriges sjukhus med 100 personer. Därmed har den annars sjunkande trenden som varit de senaste dagarna ändrat riktning, förmedlades på dagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt i Sverige har 600 nya fall rapporterats det senaste dygnet. 

  Folkhälsomyndigheten tar i slutet av veckan fram en vägledning för provtagning inom äldrevården. Regionerna ska samverka testningen så att den går till på bästa sätt ute i kommunerna.
 • 25 maj: Läget är stabilt och hanterbart inom Sunne kommuns verksamheter. Långhelgen som varit har inte inneburit några förändringar. Med gemensamma ansträngningar hoppas vi att det kan fortsätta stabilt. 

  I världen i helhet är det tyvärr en uppåtgående trend med smittade men det är i största del Sydamerika. I Europa syns ingen uppåtgående trend.

  Sprid gärna att det finns lätt tillgänglig information med filmklipp på andra språk som du når via Sunne kommuns hemsida, nås även via denna länk.

 • 22 maj: Region Värmland har presenterat siffror för antal konstaterat smittade av corona per kommun. Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 17 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. 149 personer har provtagits.

  Region Värmland poängterar att siffrorna direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits. Siffrorna ger alltså ingen exakt bild av smittspridningen i en kommun. Provtagning görs för närvarande i första hand på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19. Kapaciteten för att kunna provta fler personer ökar.

 • 20 maj: En gratis bok om corona till alla oroliga barn kan du ladda hem här. Ett bra stöd för barn, föräldrar och pedagoger.

  Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När vi alla hjälps åt och tar ansvar ger det resultat. Låt oss fortsätta så.

 • 19 maj: Läget är stabilt och hanterbart inom Sunne kommuns verksamheter. Med gemensamma ansträngningar hoppas vi att det kan fortsätta så.

  Beslutet om avrådan från resor som inte är nödvändiga till alla länder förlängdes 13 maj 2020. Avrådan gäller till 15 juli 2020. UD har gjort bedömningen med anledning av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande på grund av det nya coronavirusets spridning.

  Beslutet meddelades ursprungligen den 14 mars 2020 och har förlängts en gång tidigare. Frågor och svar om reseavrådan

  Resor inom Sverige: Resor som motsvarar en till två timmar med bil från hemorten kan nu genomföras under vissa förutsättningar, och med stor försiktighet. Risken för smittspridning i samband med sådana resor beror på hur man tar sig dit, vilka man umgås med och hur man rör sig i samhället.

  Folkhälsomyndigheten kommer under de närmaste veckorna att ytterligare precisera rekommendationer för hur vi kan planera för resor sommaren 2020 Frågor och svar på Folkhälsomyndigheten
 • 18 maj: 

  Anna-Karin Hagström jobbar som enhetschef inom hemtjänsten och Ulla Engström som MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska - i Sunne kommun. I filmen berättar de att personalen som vanligt jobbar efter basala hygienrutiner, att de har handsprit och den skyddsutrustning som behövs och att dessa fördelas ut till arbetsplatserna. De pratar också om fördelarna med att vara en liten kommun i glesbygd i det här sammanhanget.

  Coronapandemin pågår och vi riktar ett stort tack till dig för att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - stanna hemma även om du har lindriga sjukdomssymtom, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, håll avstånd och undvik resor. Håll i och håll ut så fortsätter vi bromsa smittspridningen tillsammans.

 • 14 maj: Region Värmland presenterade idag siffror för antal konstaterat smittade av corona per kommun. Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 15 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun är det just nu 0.2 procent som är konstaterat smittade.

  Region Värmland poängterar att siffrorna direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits.  Siffrorna ger alltså ingen exakt bild av smittspridningen i en kommun. Provtagning görs för närvarande i första hand på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19.

 • 13 maj: Sunne kommun har byggt en större struktur för aktuell coronainformation här på sunne.se för att du lättare ska hitta det du söker. Vi länkar till dessa sidor från den gula rutan på förstasidan.

  Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt. 

  Tack för att du håller i, håller ut, håller avstånd och håller kontakten! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi förhoppningsvis slippa en ökning av smittspridningen. 

 • 12 maj: Varje dag uppdaterar Region Värmland läget med antal smittade på sin webbplats

 • 11 maj: Personalläget i Sunne kommun stabiliserar sig, med mindre frånvaro i de tidigare ansträngda grupperna inom vård och omsorg. Trenden i länet är positiv med ett fortsatt lågt antal fall.

  Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi förhoppningsvis slippa en ökning av smittspridningen: stanna hemma om du är sjuk - även vid lindriga symtom, tvätta händerna noga, håll avstånd, minimera fysiska kontakter och undvik resor. Tack för att du håller i och håller ut!

 • 8 maj: 350 000 kronor extrasatsas nu från kultur- och näringslivsenhetens budget 2020 på besöksnäringen i Sunne. Genom paketering bygger Sunne en långsiktig destinationsutveckling tillsammans med näringen. Insatserna är viktiga för att dämpa de värsta effekterna av coronapandemin. Lösningarna ska stärka besöksnäringen både på kort och lång sikt. Läs mer här på sunne.se

  Tack för att du håller i och håller ut! Med omtanke om varandra och tillsammans orkar vi fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  Vad du och jag gör är avgörande för att smittspridningen ska fortsätta hållas på en låg nivå i Sunne och Värmland. Tvätta händerna, håll avstånd, begränsa dina fysiska kontakter och stanna hemma även om du bara är lite förkyld!
 • 7 maj: Region Värmland presenterade idag siffror på hur många som är smittade på kommunnivå, vid en pressträff i Karlstad. Sjukvårdsledaren Tobias Kjellberg poängterar att siffrorna är missvisande eftersom de direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits i de olika kommunerna.


  Här har minst 15 personer konstaterats smittade:

  Karlstad 100 fall
  Filipstad 38
  Kristinehamn 17
  Hammarö 17
  Sunne 15
  Övriga länets kommuner har totalt 57 fall. Siffror redovisas inte där det är färre än 15 fall per kommun konstaterade.

  Det finns bekräftade fall i alla länets kommuner, enligt Smittskydd Värmland. Ovanstående siffror ger en skev bild av verkligheten, eftersom antalet provsvar inte är samma sak som att vi vet hur många smittade som finns lokalt.

  Smittan är spridd i hela samhället och alla behöver fortsätta att noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att smittspridningen hålls på en så låg nivå som möjligt. På våra boenden och i hemtjänsten följs de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning används enligt de riktlinjer som finns.

  Tidigare har Smittskydd Värmland valt att endast redovisa siffrorna på länsnivå. Smittskydd Värmlands webbplats redovisar siffrorna

 • 6 maj: Sunne kommun gör nu en inventering av vårdkompetens (utbildning och jobberfarenhet) bland medarbetare som inte redan idag jobbar med vård. Det här är ett sätt att förbereda oss och ha en plan B (…eller C). Vi hoppas självklart att vi slipper flytta personal mellan verksamheter, men om behovet skulle uppstå på sikt är vi förberedda.

  Läget i Sunne är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper.

 • 5 maj: Drygt 100 personer har visat intresse av att jobba extra inom vård och omsorg i Sunne kommun. En av dem är Molly Kjellstrand som jobbar i hemtjänsten I ett inslag på Värmlandsnytt berättar hon om sin upplevelse av jobbet

 • 4 maj

Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!

Vi gör allt vi kan för att ingen ska smittas hos oss – oavsett om du möter oss på sjukhus, vårdcentraler, kommunalt boende eller i ditt eget hem.

Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Tack för att du håller dig uppdaterad och följer myndigheternas rekommendationer!

Med vänlig hälsning
/Kommunerna i Värmland, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

 • 30 april: Staben för vård och omsorg och individstöd jobbar just nu med eskaleringsplaner om antalet kunder och personal med bekräftad covid-19 skulle öka i Sunne. Just nu har vi en hanterbar situation, men om det förändras vill vi vara förberedda och ha färdiga planer att aktivera. De tre planerna vi jobbar med:

  - Personalförsörjningsplan
  - Plan för utökning av korttidsplatser
  - Plan för Coronateam i hemtjänsten

  Undvik fester, bilda inte folksamlingar
  På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus. Läs mer på Folkhälsomyndigheten

 • 29 april: Vi affischerar på olika platser i Sunne centrum för att nå ut med information på olika språk. Information på olika språk finns  även på Region Värmlands webbplats Tipsa gärna om du känner någon som inte kan svenska så bra än 
 • 28 april: Det närmar sig Valborgsmässoafton och 1 maj. Vi påminner om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Resultatet av det vi gör tillsammans märks på att smittspridningen i Värmland går relativt långsamt i jämförelse med andra regioner. Håll ner antalet fysiska kontakter och stanna hemma om du är sjuk.

  Stöd vid oro, psykisk ohälsa, självmordstankar, missbruk, våld i nära relationer

  Vi upprepar Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feberStanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola

  Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre (70+) och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus

  Avstå/undvik resor 

  Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

  Folkhälsomyndighetens riktlinjer
 • 27 april: Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper. Planeringen för den långsiktiga personalförsörjningen fortsätter.

  Strategin är att plana ut kurvan så att sjukvården klarar situationen och skydda den stora riskgruppen som är 70 år och äldre. Det är viktigt att vi alla håller i och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer ovan. 

  Läget i Värmland visar att vi är med och bidrar till att hålla smittspridningen nere. Låt oss fortsätta hjälpas åt med det genom att följa riktlinjerna. Det är avgörande för hur utvecklingen fortsätter.
  Så här ser läget ut nu enligt Smittskydd Värmland

 • 24 april: Du som driver restaurang, café och liknande är ansvarig för att se till att det inte blir någon trängsel i din lokal.

  Inom kort får du ett brev på posten med information om detta från Sunne kommun och du hittar samma information här på vår webbplats sunne.se

  Vi går runt och besöker några av er idag fredag och imorgon lördag. Vi vill försäkra oss om att ni gjort de åtgärder som behövs för att det inte ska uppstå någon trängsel. Läs vilka regler som gäller via länken ovan.

  Hör gärna av dig om du har frågor, du når oss via växeln 0565-160 00 eller via e-post

  Vi påminner om att det är torrt i skog och mark och vikten av att inte elda gräs. Se filmen med räddningschefen i Sunne, Peter Bergström

 • 23 april: Vi behöver alla hjälpas åt att bromsa spridningen av Coronaviruset. Det innebär att Valborgsfirandet, 1 maj och nationaldagsfirandet blir annorlunda i år. De lokala firanden vi brukar ha i Sunne är inställda.

  Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det behöver vara glest mellan människor.

  Den som känner sig minsta förkyld ska hålla sig undan andra helt och hållet.

  Du som är 70 år och äldre löper ökad risk för svår sjukdom i covid-19. Därför är det extra viktigt att alla som fyllt 70 år begränsar sina nära kontakter. Det är allas ansvar att se till att skydda oss själva och varandra från smitta.

 • 22 april: Vi fortsätter hålla i och hålla ut. Tillsammans bromsar vi smittspridningen och visar att vi värnar om varandra. Det är inte över förrän det är över. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

  Smittskydd Värmland lämnar information om smittade
  Med anledning av coronaviruset får vi frågor om det finns smittade personer och i så fall var i Sunne kommuns verksamheter.

  Enligt patientsekretessen får vi inte lämna ut sådan information och ber om förståelse och respekt för det. Vår personal fortsätter jobba strikt utifrån nationella hygienkrav för att bedriva en god och säker omsorg.

  Ansvaret för information om antal smittade ligger hos och lämnas av Smittskydd Värmland som har flera presskonferenser varje vecka och uppdaterar sin webbplats med aktuella siffror. Det är alltså inte Sunne kommuns uppdrag att gå ut med information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19, vare sig det gäller brukare eller personal.

  Det finns en allmän smittspridning av covid-19 och coronaviruset i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Därför finns det med största sannolikhet flera smittade i varje kommun. Sunne är inget undantag. Vi planerar långsiktigt för att även vi får fler smittade inom våra verksamheter.

  Vår personal kan alltså varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför vänligen att avstå från att ställa sådana frågor till personalen.

  Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården alltid följer strikt. Det betyder att enbart den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden får ta del av den informationen. Övrig personal får inte heller ta del av information om smittade individer.

  I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

 • 21 april: Läget i Sunne är oförändrat sedan igår. 

 • 20 april: Sunne kommuns stab fortsätter planera både kort- och långsiktigt för att säkerställa personalförsörjningen med fokus på vård och omsorg samt individstöd. Läget är fortsatt ansträngt, men hanterbart, inom nämnda verksamheter. Drygt 100 personer har ansökt om extrajobb inom vård och omsorg, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi uppdaterar den här sidan varje vardag eller vid behov

 • 17 april: Vi upprepar Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att vi håller i och håller ut för att minska smittspridningen och hålla den på en så låg nivå som möjligt. Var rädda om varandra!

  - Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola
  - Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus
  - Avstå/undvik resor 
  - Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • 16 april: I Sunne kommun finns det gott om handsprit och den skyddsutrustning som enligt Smittskydd ska användas både vid misstänkt och konstaterad Coronasmitta. Vi vill förtydliga detta med anledning av ett tv-inslag där det påstods att det inte skulle finnas tillräckligt med handsprit för personal inom hemtjänsten

 • 15 april: Do you speak some of the languages arabic, dari, somali and tigrinyan?  The telephone number for general information about Corona is 010-831 80 10.  The telephone service is open Monday-Friday, between 10-12. Here you can find more information in different languages

 • 14 april: Sunne kommun startar en tillfällig telefonlinje som riktar sig till anhöriga och personer i riskgrupp för Coronaviruset. Syftet är att minska oro och ensamhet hos anhöriga eller de som tillhör riskgruppen och som behöver begränsa nära kontakter under en period. Den tillfälliga telefonlinjen kan användas när personen 

  - känner sig orolig med anledning av coronaviruset och dess spridning 
  - känner sig osäker på vart man kan vända sig för att få hjälp med något
  - bara behöver prata en stund

  Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 10-12.
  Svarar gör anhörigsamordnare Ewa Skoglund, 
  telefon 0565-163 06.

  Vi kan även hjälpa till att lotsa personer vidare som är i behov av stöd och hjälp för att klara vardagen.

  Observera att vi inte kan ge medicinsk rådgivning. Den som känner sig sjuk ska ringa 1177, till sjukvårdsupplysningen.
 • 9 april: Personalsituationen inom vård och omsorg är ansträngd, men hanterbar. Inom kommunens övriga verksamheter ser läget stabilt ut just nu.

  Nästa vecka öppnar kommunen en telefonlinje för anhöriga. Information kommer.

  Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer:
  - Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom
  - Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  - Avstå resor - minimera sociala kontakter, håll avstånd (även utomhus)

 • 8 april: Sedan i början av veckan har vi konstaterad Coronasmitta i Sunne kommun. I nuläget är smittan begränsad till boendet Hagen.

  På grund av sekretess kan vi inte gå ut med hur många eller vilka som har smittan. Vi hänvisar till regionens presskonferenser där smittskyddsläkare presenterar läget i Värmland. Där ges bland annat aktuell information om antalet konstaterat smittade. Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte besvaras av kommunen.

  Smittan finns överallt i samhället och kommunen kan därför inte säga hur smittan kommit in i verksamheten. Vi ser allvarligt på situationen och gör allt för att skydda våra äldre, bland annat genom att all personal måste följa basala hygienrutiner och de riktlinjer vi fått från Smittskydd. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår.
 • 7 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg, på ett äldreboende, finns  konstaterad Coronasmitta.

  - På grund av den medicinska sekretessen kan och får vi inte peka ut verksamheten, men vi kan bekräfta att det rör sig om Coronaviruset, covid-19. Vi har informerat berörda personer och ansvarig verksamhet hanterar frågan, säger Jeanette Tillman, verksamhetschef, vård och omsorg i Sunne kommun.

  Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur personer som är eller misstänks vara sjuka hanteras. Ett nära samarbete med Smittskydd Värmland finns.

  - Det är viktigt att alla i samhället följer myndigheternas rekommendationer för att hjälpa till att minska spridningen av coronaviruset. Ett stort ansvar vilar på varje individ när det gäller handhygien, att stanna hemma om man är sjuk och undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Vi gör vad vi kan för att minimera riskerna inom våra verksamheter, ändå kan detta inträffa. Vår uppgift nu är att hantera det på bästa sätt utifrån den planering vi har.

 • Minnesmottagningens verksamhet i Sunne begränsas vad gäller demensutredningar från vecka 16. Om du eller en anhörig har behov av råd och stöd vid minnesproblematik är vi nåbara på tel 0565-163 37, måndag och torsdag kl 8-10
 • 6 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg finns nu konstaterad Coronasmitta. Vi följer Smittskydd Värmlands instruktioner för att minska risken för smittspridning.
  Smittskydd Värmlands webbplats


  Vård och omsorg är inom kort i behov av fler munskydd. Har du tillgång till eller känner till någon som har munskydd, till exempel ett företag, tipsa om vårt behov.  Kontakta Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun om du/ditt företag kan bistå med munskydd

 • 3 april: Påfrestningen på samhället i stort ökar. I Sunne är läget stabilt, där vård och omsorg jobbar hårt med att lösa personalsituationen dag för dag. 

  Det finns nu möjlighet att få hjälp med hemsändning av av varor för den som behöver det

 • 2 april: Uthållighet är viktigt nu. Vi behöver stötta varandra i att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla ner risken för smittspridning. Läget i Sunne är fortfarande stabilt. Låt oss göra det vi kan för att det ska fortsätta så.

  Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen får vi räkna med att det handlar om månader av fortsatta restriktioner i vårt sociala umgänge. Håll avstånd till varandra. Välj digitala möten, istället för fysiska, i möjligaste mån. Stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
 • 1 april: I Sunne är läget fortfarande stabilt. Idag informerar vi i Sunnenytt för att uppmana Sunneborna att följa trovärdiga källor och minimera riskerna för smittspridning, samtidigt som vi tänker på att stötta de lokala företagen i den mån vi kan.

  Dagens annons finns i Sunnenytt

  Bra samlad information finns på krisinformation.se

 • 31 mars: Läget i Sunne är fortsatt stabilt. För att hålla risken för smittspridning nere uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att ställa in sina resor under påsk. Barnen bör heller inte knacka dörr och lämna påskbrev.

  Föreningslivet i Sunne har organiserat sig och hjälper till med hemleverans av matvaror via Coop Sunne och ICA BBB Sunne

  Sunne kommun har sedan tidigare infört besöksförbud på våra äldreboenden. Från och med imorgon, 1 april, gäller besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Här kommer en hälsning infrån gruppboendet Brogården i Sunne kommun

  Covid-19, Coronaviruset, kan ge milda förkylningssymtom vilket gör att det till en början kan vara svårt att bedöma om de beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. 

  Stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och därefter ytterligare två dagar
 • 30 mars: Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att fortsätta hålla nere smittspridningen! Lyssna och följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Läget i Sunne är fortsatt stabilt. Låt oss göra det vi kan, var och en, för att hålla det så

 • 27 mars: Läget i Sunne är stabilt. Personalmässigt är det fortsatt ansträngt inom vård och omsorg, men hanterbart. Extrajobbare håller på att skolas in och går bredvid ordinarie personal

 • Från och med söndag 29 mars och tills vidare blir det förbjudet i hela Sverige att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

 • 26 mars: Sunne kommun vill underlätta för företagen med en rad åtgärder. 

 • 25 mars: För att minska risken att slå ut samhällsviktiga funktioner åker räddningstjänsten för närvarande inte ut på IVPA-larm om det finns risk för coronasmitta (covid-19) hos den som söker hjälp. Region Värmland har beslutat om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland, däribland Sunne. Bedömningen gör SOS Alarm.

  IVPA betyder ”I väntan på ambulans” och innebär att personal på närmaste brandstation larmas ut om tillståndet är livshotande för den som väntar på ambulans. De tre kriterierna för att kunna larma ut räddningstjänsten är i nuläget:
 • Hjärtstopp, eller misstanke om detta
 • Andningsstopp, eller misstanke om detta
 • Svåra trauman

  - Räddningstjänsten behöver fokusera på att säkerställa personalförsörjningen för att klara vårt grunduppdrag som är att åka på bränder och olyckor, säger räddningschefen i Sunne, Peter Bergström.

  Räddningstjänsten i Sunne och Torsby arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som till exempel utbildningar och tillsynsverksamhet prioriteras ner. Brandstationerna i kommunen är stängda för besökare tills vidare. 
 • 24 mars: Statusen är oförändrad från igår i Sunne kommun. Det är fortsatt ansträngt personalmässigt, men hanterbart. Vi fortsätter följa och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vi hjälper varandra genom att var och en tar ansvar.

  För att göra det lättare för dig som är i en riskgrupp eller som har symtom gör Sunne Bibliotek några ändringar i sina regler. De gäller fram till sista maj.

  - Alla medier har sex veckors lånetid. Det gäller även dvd-filmer. För böcker med kö gäller fortfarande två veckor. 

  - Du får låna om så många gånger som du vill

  - Du får inga förseningsavgifter.

  Har du frågor? Ring Sunne bibliotek på 0565-161 72 eller mejla Sunne Bibliotek
 • 23 mars: Personalsituationen är ansträngd, framförallt inom vård och omsorg och individstöd. Förra veckan sökte Sunne kommun extrapersonal till dessa områden och 50 ansökningar har kommit in. Personalenheten tittar nu igenom dessa tillsammans med berörda chefer för att matcha de som sökt till rätt ställen. Några personer skolas redan in i verksamheterna. Stort tack till alla som ställer upp och vill bidra. Tack också till alla som tar ansvar för att minska smittspridningen med främsta syfte att skydda våra äldre och minska antalet människor som behöver vård samtidigt

 • 20 mars. Från kommunledningen vill vi på alla sätt vi kan gå ut med ett stort tack till alla ute i Sunne kommuns verksamheter som gör ett fantastiskt jobb! Vi är tacksamma för er insats! Under dagen har det rapporterats att det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Livsmedelsverket gick under dagen ut med information om detta. Se länk här intill

 • 19 mars: Matsalen på Allégården stänger för besökare från måndag 23 mars och tills vidare, för att minska risken för smitt-spridning. Matsalen är öppen som vanligt för de boende

 • 18 mars: Sunne kommun går över till distansundervisning på gymnasiet, Komvux och Yrkeshögskolan från torsdag 19 mars utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen och den fortsätter vara öppen i Sunne

 • 17 mars: Sunne kommun planerar för en situation där vi har många i ordinarie personal frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter. Därför söker vi nu timvikarier inom vård, omsorg och individstöd

 • 17 mars: Besked om undervisning i gymnasium/Komvux/
  yrkeshögskolan i Sunne lämnas imorgon, kl 10

 • 16 mars: Öppna förskolan, babycaféet och temacaféerna på Familjecentralen Pusslet stänger från 16 mars och tills vidare som en åtgärd för att minska rörlighet och kontakter i samhället
 • Sunne kommun har beslutat att införa besöksförbud på våra särskilda boenden Salla, Brogården, Hagen och Sjövik på grund av smittorisk i samband med Coronaviruset.

  Undantag kan göras för närstående till personer som är svårt sjuka om besökaren är frisk, det vill säga inte har snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär. Syftet är att skydda de äldre. Beslutet gäller tills vidare. Anhöriga underrättas om beslutet allteftersom

 • På korttidsboendet Hagen Gul råder besöksförbud. Där finns svårt sjuka personer som ibland kommer direkt från sjukhus

 • Sunne kommun har satt restriktioner för besök på LSS-gruppbostäder. Information finns på respektive plats. Avstå onödiga besök på våra boenden och stanna hemma om du har snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär

 • Sunne kommun har gått upp i stabsläge, vilket innebär beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas vardagar kl 8.15 och kl 15 och utvärderar information för att kunna ta beslut och förmedla dessa. Vi har inga indikationer om smittspridning i nuläget, läget är stabilt.

  - Vi går upp i stabsläge främst för att trygga personalförsörjningen i kommunen och skydda vår egen verksamhet utifrån kraven på oss om att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger kommunchef Torbjörn Dybeck

 • Sunne kommun följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vidta de åtgärder som behövs. 

 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Elever utan symtom kan gå till skolan

Sunne kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte finns någon anledning att stanna hemma från skolan eller förskolan om man inte är sjuk eller uppvisar några symtom. 

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Vid frågor kontakta rektor på din skola.

Om du eller ditt barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning.

Följ också rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Här hittar du aktuell information

Om du har funderingar kring Coronavirus har Skolverket sammanställt bra information till skola och förskola. Du kommer till informationen via länk under rubriken Länkar här intill.

Allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Alla verksamheter i Sverige - statliga myndigheter, företag, kommuner, regioner, föreningar och religiösa samfund ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Gör följande enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

 1. sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markera avstånd på golvet
 3.  skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. håll digitala möten
 5. erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
 6. undvik att fler personer samlas, särskilt i trånga lokaler

 

Tack för alla konstiga saker du gör – fortsätt med det!
För att livet ska kunna bli normalt igen gör vi saker annorlunda nu.

Aldrig förr har vi haft så rena händer. Aldrig förr har vi träffats så lite som nu. Undvikit folk på stan. Tackat nej till fester, fikor och träningspass. Vi håller avstånd till alla, även de vi gillar mest, för att vi bryr oss.

Och vi måste fortsätta med alla de här konstiga nya vanorna, tills allt blivit som vanligt igen. Med kramar, fullpackade dansgolv och allsång.


Konstigatider=konstigavanor