Corona, dag för dag, Sunne

2020-05-20

Information om coronaviruset hittar du här. Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Sunne kommun ska göra det vi kan för att minska smittspridningen av coronavirus. Lokal information uppdateras på den här sidan under vardagar.

Till lokal coronainformation längre ner på sidan

Sunne kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer för coronavirus. Mer information och kontakter hittar du via länkarna här intill. Var noga med var du hämtar din information. Se till att den kommer från trovärdiga källor, använd våra länkar.

Sunne kommun följer internationell, nationell, och regional utveckling när det gäller coronaviruset och covid-19. Vi ger också lokal information.

Folkhälsomyndigheten ser nu en allmän smittspridning i Sverige. 

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feberStanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.
 • Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus
 • Avstå/undvik resor 
 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Allas ansvar att förhindra smitta

Telefonservice på olika språk. Region Värmland, där Sunne kommun ingår, samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. Informationsnumret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Lokal information Sunne

Skolinformation

Sunne kommun vill tacka dig som anmält intresse för att jobba extra inom vård, omsorg och individstöd. Det betyder mycket att vi kan planera verksamheten framåt på ett bra sätt.  Vi har nu stängt ansökan.

 

Lokal information som uppdateras vardagar:

 • 26 maj: Värmland har nu över 400 bekräftade smittade och 28 dödsfall av covid-19. På denna sida ser du Region Värmlands uppdatering.  I Sunne kommun är läget för nuvarande stabilt. 

  Folkhälsomyeten ändrar inte åldersgränsen på 70 år för personer som utgör en särskild riskgrupp att smittas av covid-19, uppger SVT. 

  Det har det senaste dygnet varit en ökning av covid-19 patienter på Sveriges sjukhus med 100 personer. Därmed har den annars sjunkande trenden som varit de senaste dagarna ändrat riktning, förmedlades på dagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt i Sverige har 600 nya fall rapporterats det senaste dygnet. 

  Folkhälsomyndigheten kommer i slutet av veckan ta fram en vägledning för provtagning inom äldrevården. Regionerna ska samverka testningen så att den går till på bästa sätt ute i kommunerna.
 • 25 maj: Läget är stabilt och hanterbart inom Sunne kommuns verksamheter. Långhelgen som varit har inte inneburit några förändringar. Med gemensamma ansträngningar hoppas vi att det kan fortsätta stabilt. 

  I världen i helhet är det tyvärr en uppåtgående trend med smittade men det är i största del Sydamerika. I Europa syns ingen uppåtgående trend.

  Sprid gärna att det finns lätt tillgänglig information med filmklipp på andra språk som du når via Sunne kommuns hemsida, nås även via denna länk.

 • 22 maj: Region Värmland har presenterat siffror för antal konstaterat smittade av corona per kommun. Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 17 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. 149 personer har provtagits.

  Region Värmland poängterar att siffrorna direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits. Siffrorna ger alltså ingen exakt bild av smittspridningen i en kommun. Provtagning görs för närvarande i första hand på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19. Kapaciteten för att kunna provta fler personer ökar.

 • 20 maj: En gratis bok om corona till alla oroliga barn kan du ladda hem här. Ett bra stöd för barn, föräldrar och pedagoger.

  Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När vi alla hjälps åt och tar ansvar ger det resultat. Låt oss fortsätta så.

 • 19 maj: Läget är stabilt och hanterbart inom Sunne kommuns verksamheter. Med gemensamma ansträngningar hoppas vi att det kan fortsätta så.

  Beslutet om avrådan från resor som inte är nödvändiga till alla länder förlängdes 13 maj 2020. Avrådan gäller till 15 juli 2020. UD har gjort bedömningen med anledning av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande på grund av det nya coronavirusets spridning.

  Beslutet meddelades ursprungligen den 14 mars 2020 och har förlängts en gång tidigare. Frågor och svar om reseavrådan

  Resor inom Sverige: Resor som motsvarar en till två timmar med bil från hemorten kan nu genomföras under vissa förutsättningar, och med stor försiktighet. Risken för smittspridning i samband med sådana resor beror på hur man tar sig dit, vilka man umgås med och hur man rör sig i samhället.

  Folkhälsomyndigheten kommer under de närmaste veckorna att ytterligare precisera rekommendationer för hur vi kan planera för resor sommaren 2020 Frågor och svar på Folkhälsomyndigheten
 • 18 maj: 

  Anna-Karin Hagström jobbar som enhetschef inom hemtjänsten och Ulla Engström som MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska - i Sunne kommun. I filmen berättar de att personalen som vanligt jobbar efter basala hygienrutiner, att de har handsprit och den skyddsutrustning som behövs och att dessa fördelas ut till arbetsplatserna. De pratar också om fördelarna med att vara en liten kommun i glesbygd i det här sammanhanget.

  Coronapandemin pågår och vi riktar ett stort tack till dig för att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - stanna hemma även om du har lindriga sjukdomssymtom, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, håll avstånd och undvik resor. Håll i och håll ut så fortsätter vi bromsa smittspridningen tillsammans.

 • 14 maj: Region Värmland presenterade idag siffror för antal konstaterat smittade av corona per kommun. Sedan smittan tog fart i Värmland under mars månad har totalt 15 invånare konstaterats smittade inom Sunnes geografiska område. Av drygt 900 kunder inom vård och omsorg i Sunne kommun är det just nu 0.2 procent som är konstaterat smittade.

  Region Värmland poängterar att siffrorna direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits.  Siffrorna ger alltså ingen exakt bild av smittspridningen i en kommun. Provtagning görs för närvarande i första hand på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19.

 • 13 maj: Sunne kommun har byggt en större struktur för aktuell coronainformation här på sunne.se för att du lättare ska hitta det du söker. Vi länkar till dessa sidor från den gula rutan på förstasidan.

  Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt. 

  Tack för att du håller i, håller ut, håller avstånd och håller kontakten! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi förhoppningsvis slippa en ökning av smittspridningen. 

 • 12 maj: Varje dag uppdaterar Region Värmland läget med antal smittade på sin webbplats

 • 11 maj: Personalläget i Sunne kommun stabiliserar sig, med mindre frånvaro i de tidigare ansträngda grupperna inom vård och omsorg. Trenden i länet är positiv med ett fortsatt lågt antal fall.

  Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi förhoppningsvis slippa en ökning av smittspridningen: stanna hemma om du är sjuk - även vid lindriga symtom, tvätta händerna noga, håll avstånd, minimera fysiska kontakter och undvik resor. Tack för att du håller i och håller ut!

 • 8 maj: 350 000 kronor extrasatsas nu från kultur- och näringslivsenhetens budget 2020 på besöksnäringen i Sunne. Genom paketering bygger Sunne en långsiktig destinationsutveckling tillsammans med näringen. Insatserna är viktiga för att dämpa de värsta effekterna av coronapandemin. Lösningarna ska stärka besöksnäringen både på kort och lång sikt. Läs mer här på sunne.se

  Tack för att du håller i och håller ut! Med omtanke om varandra och tillsammans orkar vi fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  Vad du och jag gör är avgörande för att smittspridningen ska fortsätta hållas på en låg nivå i Sunne och Värmland. Tvätta händerna, håll avstånd, begränsa dina fysiska kontakter och stanna hemma även om du bara är lite förkyld!
 • 7 maj: Region Värmland presenterade idag siffror på hur många som är smittade på kommunnivå, vid en pressträff i Karlstad. Sjukvårdsledaren Tobias Kjellberg poängterar att siffrorna är missvisande eftersom de direkt hänger ihop med hur många personer som provtagits i de olika kommunerna.


  Här har minst 15 personer konstaterats smittade:

  Karlstad 100 fall
  Filipstad 38
  Kristinehamn 17
  Hammarö 17
  Sunne 15
  Övriga länets kommuner har totalt 57 fall. Siffror redovisas inte där det är färre än 15 fall per kommun konstaterade.

  Det finns bekräftade fall i alla länets kommuner, enligt Smittskydd Värmland. Ovanstående siffror ger en skev bild av verkligheten, eftersom antalet provsvar inte är samma sak som att vi vet hur många smittade som finns lokalt.

  Smittan är spridd i hela samhället och alla behöver fortsätta att noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att smittspridningen hålls på en så låg nivå som möjligt. På våra boenden och i hemtjänsten följs de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning används enligt de riktlinjer som finns.

  Tidigare har Smittskydd Värmland valt att endast redovisa siffrorna på länsnivå. Smittskydd Värmlands webbplats redovisar siffrorna

 • 6 maj: Sunne kommun gör nu en inventering av vårdkompetens (utbildning och jobberfarenhet) bland medarbetare som inte redan idag jobbar med vård. Det här är ett sätt att förbereda oss och ha en plan B (…eller C). Vi hoppas självklart att vi slipper flytta personal mellan verksamheter, men om behovet skulle uppstå på sikt är vi förberedda.

  Läget i Sunne är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper.

 • 5 maj: Drygt 100 personer har visat intresse av att jobba extra inom vård och omsorg i Sunne kommun. En av dem är Molly Kjellstrand som jobbar i hemtjänsten I ett inslag på Värmlandsnytt berättar hon om sin upplevelse av jobbet

 • 4 maj

Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet!

Vi gör allt vi kan för att ingen ska smittas hos oss – oavsett om du möter oss på sjukhus, vårdcentraler, kommunalt boende eller i ditt eget hem.

Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Tack för att du håller dig uppdaterad och följer myndigheternas rekommendationer!

Med vänlig hälsning
/Kommunerna i Värmland, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland

 • 30 april: Staben för vård och omsorg och individstöd jobbar just nu med eskaleringsplaner om antalet kunder och personal med bekräftad covid-19 skulle öka i Sunne. Just nu har vi en hanterbar situation, men om det förändras vill vi vara förberedda och ha färdiga planer att aktivera. De tre planerna vi jobbar med:

  - Personalförsörjningsplan
  - Plan för utökning av korttidsplatser
  - Plan för Coronateam i hemtjänsten

  Undvik fester, bilda inte folksamlingar
  På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus. Läs mer på Folkhälsomyndigheten

 • 29 april: Vi affischerar på olika platser i Sunne centrum för att nå ut med information på olika språk. Information på olika språk finns  även på Region Värmlands webbplats Tipsa gärna om du känner någon som inte kan svenska så bra än 
 • 28 april: Det närmar sig Valborgsmässoafton och 1 maj. Vi påminner om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Resultatet av det vi gör tillsammans märks på att smittspridningen i Värmland går relativt långsamt i jämförelse med andra regioner. Håll ner antalet fysiska kontakter och stanna hemma om du är sjuk.

  Stöd vid oro, psykisk ohälsa, självmordstankar, missbruk, våld i nära relationer

  Vi upprepar Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

  Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feberStanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola

  Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre (70+) och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus

  Avstå/undvik resor 

  Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

  Folkhälsomyndighetens riktlinjer
 • 27 april: Läget i Sunne kommuns verksamheter är stabilt, men ansträngt inom vissa personalgrupper. Planeringen för den långsiktiga personalförsörjningen fortsätter.

  Strategin är att plana ut kurvan så att sjukvården klarar situationen och skydda den stora riskgruppen som är 70 år och äldre. Det är viktigt att vi alla håller i och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer ovan. 

  Läget i Värmland visar att vi är med och bidrar till att hålla smittspridningen nere. Låt oss fortsätta hjälpas åt med det genom att följa riktlinjerna. Det är avgörande för hur utvecklingen fortsätter.
  Så här ser läget ut nu enligt Smittskydd Värmland

 • 24 april: Du som driver restaurang, café och liknande är ansvarig för att se till att det inte blir någon trängsel i din lokal.

  Inom kort får du ett brev på posten med information om detta från Sunne kommun och du hittar samma information här på vår webbplats sunne.se

  Vi går runt och besöker några av er idag fredag och imorgon lördag. Vi vill försäkra oss om att ni gjort de åtgärder som behövs för att det inte ska uppstå någon trängsel. Läs vilka regler som gäller via länken ovan.

  Hör gärna av dig om du har frågor, du når oss via växeln 0565-160 00 eller via e-post

  Vi påminner om att det är torrt i skog och mark och vikten av att inte elda gräs. Se filmen med räddningschefen i Sunne, Peter Bergström

 • 23 april: Vi behöver alla hjälpas åt att bromsa spridningen av Coronaviruset. Det innebär att Valborgsfirandet, 1 maj och nationaldagsfirandet blir annorlunda i år. De lokala firanden vi brukar ha i Sunne är inställda.

  Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus. Det behöver vara glest mellan människor.

  Den som känner sig minsta förkyld ska hålla sig undan andra helt och hållet.

  Du som är 70 år och äldre löper ökad risk för svår sjukdom i covid-19. Därför är det extra viktigt att alla som fyllt 70 år begränsar sina nära kontakter. Det är allas ansvar att se till att skydda oss själva och varandra från smitta.

 • 22 april: Vi fortsätter hålla i och hålla ut. Tillsammans bromsar vi smittspridningen och visar att vi värnar om varandra. Det är inte över förrän det är över. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

  Smittskydd Värmland lämnar information om smittade
  Med anledning av coronaviruset får vi frågor om det finns smittade personer och i så fall var i Sunne kommuns verksamheter.

  Enligt patientsekretessen får vi inte lämna ut sådan information och ber om förståelse och respekt för det. Vår personal fortsätter jobba strikt utifrån nationella hygienkrav för att bedriva en god och säker omsorg.

  Ansvaret för information om antal smittade ligger hos och lämnas av Smittskydd Värmland som har flera presskonferenser varje vecka och uppdaterar sin webbplats med aktuella siffror. Det är alltså inte Sunne kommuns uppdrag att gå ut med information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19, vare sig det gäller brukare eller personal.

  Det finns en allmän smittspridning av covid-19 och coronaviruset i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Därför finns det med största sannolikhet flera smittade i varje kommun. Sunne är inget undantag. Vi planerar långsiktigt för att även vi får fler smittade inom våra verksamheter.

  Vår personal kan alltså varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför vänligen att avstå från att ställa sådana frågor till personalen.

  Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården alltid följer strikt. Det betyder att enbart den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden får ta del av den informationen. Övrig personal får inte heller ta del av information om smittade individer.

  I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

 • 21 april: Läget i Sunne är oförändrat sedan igår. Har du barn och undrar hur du ska prata med dem om Coronapandemin? Här på Socialstyrelsens webbplats kan du få stöd

 • 20 april: Sunne kommuns stab fortsätter planera både kort- och långsiktigt för att säkerställa personalförsörjningen med fokus på vård och omsorg samt individstöd. Läget är fortsatt ansträngt, men hanterbart, inom nämnda verksamheter. Drygt 100 personer har ansökt om extrajobb inom vård och omsorg, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi uppdaterar den här sidan varje vardag eller vid behov

 • 17 april: Vi upprepar Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att vi håller i och håller ut för att minska smittspridningen och hålla den på en så låg nivå som möjligt. Var rädda om varandra!

  - Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola
  - Avstå fysiska kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv, även vid lindriga symtom. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Håll avstånd, även utomhus
  - Avstå/undvik resor 
  - Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • 16 april: I Sunne kommun finns det gott om handsprit och den skyddsutrustning som enligt Smittskydd ska användas både vid misstänkt och konstaterad Coronasmitta. Vi vill förtydliga detta med anledning av ett tv-inslag där det påstods att det inte skulle finnas tillräckligt med handsprit för personal inom hemtjänsten

 • 15 april: Do you speak some of the languages arabic, dari, somali and tigrinyan?  The telephone number for general information about Corona is 010-831 80 10.  The telephone service is open Monday-Friday, between 10-12. Here you can find more information in different languages

 • 14 april: Sunne kommun startar en tillfällig telefonlinje som riktar sig till anhöriga och personer i riskgrupp för Coronaviruset. Syftet är att minska oro och ensamhet hos anhöriga eller de som tillhör riskgruppen och som behöver begränsa nära kontakter under en period. Den tillfälliga telefonlinjen kan användas när personen 

  - känner sig orolig med anledning av coronaviruset och dess spridning 
  - känner sig osäker på vart man kan vända sig för att få hjälp med något
  - bara behöver prata en stund

  Telefonlinjen är öppen måndag-fredag klockan 10-12.
  Svarar gör anhörigsamordnare Ewa Skoglund, 
  telefon 0565-163 06.

  Vi kan även hjälpa till att lotsa personer vidare som är i behov av stöd och hjälp för att klara vardagen.

  Observera att vi inte kan ge medicinsk rådgivning. Den som känner sig sjuk ska ringa 1177, till sjukvårdsupplysningen.
 • 9 april: Personalsituationen inom vård och omsorg är ansträngd, men hanterbar. Inom kommunens övriga verksamheter ser läget stabilt ut just nu.

  Nästa vecka öppnar kommunen en telefonlinje för anhöriga. Information kommer.

  Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer:
  - Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom
  - Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  - Avstå resor - minimera sociala kontakter, håll avstånd (även utomhus)

 • 8 april: Sedan i början av veckan har vi konstaterad Coronasmitta i Sunne kommun. I nuläget är smittan begränsad till boendet Hagen.

  På grund av sekretess kan vi inte gå ut med hur många eller vilka som har smittan. Vi hänvisar till regionens presskonferenser där smittskyddsläkare presenterar läget i Värmland. Där ges bland annat aktuell information om antalet konstaterat smittade. Provtagning av patienter och personal ordineras alltid av läkare i samråd med Smittskydd Värmland och kan därför inte besvaras av kommunen.

  Smittan finns överallt i samhället och kommunen kan därför inte säga hur smittan kommit in i verksamheten. Vi ser allvarligt på situationen och gör allt för att skydda våra äldre, bland annat genom att all personal måste följa basala hygienrutiner och de riktlinjer vi fått från Smittskydd. Vårt förhållningssätt är att alltid följa dessa rutiner och riktlinjer oavsett antal smittade och var smittan uppstår.
 • 7 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg, på ett äldreboende, finns  konstaterad Coronasmitta.

  - På grund av den medicinska sekretessen kan och får vi inte peka ut verksamheten, men vi kan bekräfta att det rör sig om Coronaviruset, covid-19. Vi har informerat berörda personer och ansvarig verksamhet hanterar frågan, säger Jeanette Tillman, verksamhetschef, vård och omsorg i Sunne kommun.

  Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur personer som är eller misstänks vara sjuka hanteras. Ett nära samarbete med Smittskydd Värmland finns.

  - Det är viktigt att alla i samhället följer myndigheternas rekommendationer för att hjälpa till att minska spridningen av coronaviruset. Ett stort ansvar vilar på varje individ när det gäller handhygien, att stanna hemma om man är sjuk och undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Vi gör vad vi kan för att minimera riskerna inom våra verksamheter, ändå kan detta inträffa. Vår uppgift nu är att hantera det på bästa sätt utifrån den planering vi har.

 • Minnesmottagningens verksamhet i Sunne begränsas vad gäller demensutredningar från vecka 16. Om du eller en anhörig har behov av råd och stöd vid minnesproblematik är vi nåbara på tel 0565-163 37, måndag och torsdag kl 8-10
 • 6 april: Inom Sunne kommuns verksamhet vård och omsorg finns nu konstaterad Coronasmitta. Vi följer Smittskydd Värmlands instruktioner för att minska risken för smittspridning.
  Smittskydd Värmlands webbplats


  Vård och omsorg är inom kort i behov av fler munskydd. Har du tillgång till eller känner till någon som har munskydd, till exempel ett företag, tipsa om vårt behov.  Kontakta Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun om du/ditt företag kan bistå med munskydd

 • 3 april: Påfrestningen på samhället i stort ökar. I Sunne är läget stabilt, där vård och omsorg jobbar hårt med att lösa personalsituationen dag för dag. 

  Det finns nu möjlighet att få hjälp med hemsändning av av varor för den som behöver det

 • 2 april: Uthållighet är viktigt nu. Vi behöver stötta varandra i att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla ner risken för smittspridning. Läget i Sunne är fortfarande stabilt. Låt oss göra det vi kan för att det ska fortsätta så.

  Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen får vi räkna med att det handlar om månader av fortsatta restriktioner i vårt sociala umgänge. Håll avstånd till varandra. Välj digitala möten, istället för fysiska, i möjligaste mån. Stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
 • 1 april: I Sunne är läget fortfarande stabilt. Idag informerar vi i Sunnenytt för att uppmana Sunneborna att följa trovärdiga källor och minimera riskerna för smittspridning, samtidigt som vi tänker på att stötta de lokala företagen i den mån vi kan.

  Dagens annons finns i Sunnenytt

  Bra samlad information finns på krisinformation.se

 • 31 mars: Läget i Sunne är fortsatt stabilt. För att hålla risken för smittspridning nere uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att ställa in sina resor under påsk. Barnen bör heller inte knacka dörr och lämna påskbrev.

  Föreningslivet i Sunne har organiserat sig och hjälper till med hemleverans av matvaror via Coop Sunne och ICA BBB Sunne

  Sunne kommun har sedan tidigare infört besöksförbud på våra äldreboenden. Från och med imorgon, 1 april, gäller besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Här kommer en hälsning infrån gruppboendet Brogården i Sunne kommun

  Covid-19, Coronaviruset, kan ge milda förkylningssymtom vilket gör att det till en början kan vara svårt att bedöma om de beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. 

  Stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och därefter ytterligare två dagar
 • 30 mars: Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att fortsätta hålla nere smittspridningen! Lyssna och följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Läget i Sunne är fortsatt stabilt. Låt oss göra det vi kan, var och en, för att hålla det så

 • 27 mars: Läget i Sunne är stabilt. Personalmässigt är det fortsatt ansträngt inom vård och omsorg, men hanterbart. Extrajobbare håller på att skolas in och går bredvid ordinarie personal

 • Från och med söndag 29 mars och tills vidare blir det förbjudet i hela Sverige att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

 • 26 mars: Sunne kommun vill underlätta för företagen med en rad åtgärder. 

 • 25 mars: För att minska risken att slå ut samhällsviktiga funktioner åker räddningstjänsten för närvarande inte ut på IVPA-larm om det finns risk för coronasmitta (covid-19) hos den som söker hjälp. Region Värmland har beslutat om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland, däribland Sunne. Bedömningen gör SOS Alarm.

  IVPA betyder ”I väntan på ambulans” och innebär att personal på närmaste brandstation larmas ut om tillståndet är livshotande för den som väntar på ambulans. De tre kriterierna för att kunna larma ut räddningstjänsten är i nuläget:
 • Hjärtstopp, eller misstanke om detta
 • Andningsstopp, eller misstanke om detta
 • Svåra trauman

  - Räddningstjänsten behöver fokusera på att säkerställa personalförsörjningen för att klara vårt grunduppdrag som är att åka på bränder och olyckor, säger räddningschefen i Sunne, Peter Bergström.

  Räddningstjänsten i Sunne och Torsby arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som till exempel utbildningar och tillsynsverksamhet prioriteras ner. Brandstationerna i kommunen är stängda för besökare tills vidare. 
 • 24 mars: Statusen är oförändrad från igår i Sunne kommun. Det är fortsatt ansträngt personalmässigt, men hanterbart. Vi fortsätter följa och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vi hjälper varandra genom att var och en tar ansvar.

  För att göra det lättare för dig som är i en riskgrupp eller som har symtom gör Sunne Bibliotek några ändringar i sina regler. De gäller fram till sista maj.

  - Alla medier har sex veckors lånetid. Det gäller även dvd-filmer. För böcker med kö gäller fortfarande två veckor. 

  - Du får låna om så många gånger som du vill

  - Du får inga förseningsavgifter.

  Har du frågor? Ring Sunne bibliotek på 0565-161 72 eller mejla Sunne Bibliotek
 • 23 mars: Personalsituationen är ansträngd, framförallt inom vård och omsorg och individstöd. Förra veckan sökte Sunne kommun extrapersonal till dessa områden och 50 ansökningar har kommit in. Personalenheten tittar nu igenom dessa tillsammans med berörda chefer för att matcha de som sökt till rätt ställen. Några personer skolas redan in i verksamheterna. Stort tack till alla som ställer upp och vill bidra. Tack också till alla som tar ansvar för att minska smittspridningen med främsta syfte att skydda våra äldre och minska antalet människor som behöver vård samtidigt

 • 20 mars. Från kommunledningen vill vi på alla sätt vi kan gå ut med ett stort tack till alla ute i Sunne kommuns verksamheter som gör ett fantastiskt jobb! Vi är tacksamma för er insats! Under dagen har det rapporterats att det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Livsmedelsverket gick under dagen ut med information om detta. Se länk här intill

 • 19 mars: Matsalen på Allégården stänger för besökare från måndag 23 mars och tills vidare, för att minska risken för smitt-spridning. Matsalen är öppen som vanligt för de boende

 • 18 mars: Sunne kommun går över till distansundervisning på gymnasiet, Komvux och Yrkeshögskolan från torsdag 19 mars utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen och den fortsätter vara öppen i Sunne

 • 17 mars: Sunne kommun planerar för en situation där vi har många i ordinarie personal frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter. Därför söker vi nu timvikarier inom vård, omsorg och individstöd

 • 17 mars: Besked om undervisning i gymnasium/Komvux/
  yrkeshögskolan i Sunne lämnas imorgon, kl 10

 • 16 mars: Öppna förskolan, babycaféet och temacaféerna på Familjecentralen Pusslet stänger från 16 mars och tills vidare som en åtgärd för att minska rörlighet och kontakter i samhället
 • Sunne kommun har beslutat att införa besöksförbud på våra särskilda boenden Salla, Brogården, Hagen och Sjövik på grund av smittorisk i samband med Coronaviruset.

  Undantag kan göras för närstående till personer som är svårt sjuka om besökaren är frisk, det vill säga inte har snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär. Syftet är att skydda de äldre. Beslutet gäller tills vidare. Anhöriga underrättas om beslutet allteftersom

 • På korttidsboendet Hagen Gul råder besöksförbud. Där finns svårt sjuka personer som ibland kommer direkt från sjukhus

 • Sunne kommun har satt restriktioner för besök på LSS-gruppbostäder. Information finns på respektive plats. Avstå onödiga besök på våra boenden och stanna hemma om du har snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk eller mag- och tarmbesvär

 • Sunne kommun har gått upp i stabsläge, vilket innebär beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas vardagar kl 8.15 och kl 15 och utvärderar information för att kunna ta beslut och förmedla dessa. Vi har inga indikationer om smittspridning i nuläget, läget är stabilt.

  - Vi går upp i stabsläge främst för att trygga personalförsörjningen i kommunen och skydda vår egen verksamhet utifrån kraven på oss om att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger kommunchef Torbjörn Dybeck

 • Sunne kommun följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vidta de åtgärder som behövs. 

 • Var noga med handhygienen! Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

 • Stanna hemma om du har symtom från luftvägarna (halsont, hosta, snuva) med sjukdomskänsla och/eller feber. Gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Elever utan symtom kan gå till skolan

Sunne kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte finns någon anledning att stanna hemma från skolan eller förskolan om man inte är sjuk eller uppvisar några symtom. 

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Vid frågor, exempelvis om du eller dina barn har rest i något av de drabbade områdena, men inte har några symtom, kontakta rektor på din skola.

Om du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning.

Följ också rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Här hittar du aktuell information

Om du har funderingar kring Coronavirus har Skolverket sammanställt bra information till skola och förskola. Du kommer till informationen via länk under rubriken Länkar här intill.

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Alla verksamheter i Sverige - statliga myndigheter, företag, kommuner, regioner, föreningar och religiösa samfund ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Gör följande enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

 1. sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markera avstånd på golvet
 3.  skapa utrymme för att undvika trängsel
 4. håll digitala möten
 5. erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
 6. undvik att fler personer samlas, särskilt i trånga lokaler