Här kan du läsa vad som gäller om du eller någon i hushållet blivit sjuk.

Vuxna och barn som får symtom som snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla, eller andra symtom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra.